PL
 • English
 • Čeština
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Français
 • 日本語
Login

Narzędzia Przesuń, Obróć, Skaluj

Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSESDEITFRJA

Przesuń

Obiekty mogą być przesuwane przez przeciągnięcie z przytrzymaniem lewego przycisku myszki nawet, gdy narzędzie "Przesuń" nie jest aktywne. Włączenie narzędzia przyciskiem M wyświetla uchwyty 3D, które pozwalają użytkownikowi zmieniać pozycję w osi X, Y lub Z.

 • Skok co 1 mm - Shift

p>

Obróć

Narzędzie "Obróć" (klawisz R) wyświetla uchwyty 3D pozwalające obracać obiekt w osi X, Y lub Z. Po złapaniu któregoś z uchwytów pojawi się okrąg. Najechanie myszką na odpowiedni obszar zmieni ruch z płynnego na skokowy.

 • Zewnętrzna krawędź okręgu / krótkie kreski - 5-stopniowe skoki
 • Wnętrze okręgu / długie kreski - 45-stopniowe skoki

Skaluj

Narzędzie "Skaluj" (przycisk S) wyświetla uchwyty 3D, dzięki którym użytkownik może zmieniać skalę modelu we wszystkich osiach jednakowo (przez złapanie uchwytu w narożniku) lub też tylko w jednej z osi (przez złapanie uchwytu położonego w osi X, Y lub Z).

Domyślnie skalowanie jest symetryczne, co znaczy, że wymiary będą zmieniane równomiernie od nieruchomego środka. Przytrzymanie klawisza Ctrl pozwoli na skalowanie niesymetryczne.

 • Skok co 5% - klawisz Shift
 • Skaluj do obszaru roboczego (rozmiar maksymalny) - F
  • tylko przy aktywnym narzędziu skalowania

<

Przesuwanie obiektu poniżej stołu

Obiekt można przesunąć poniżej stołu, aby wydrukować tylko część obiektu znajdującą się nad jego powierzchnią.

Podobny efekt można uzyskać za pomocą narzędzia Przetnij. Jednak użycie narzędzia Przesuń jest prawdopodobnie prostsze w użyciu, nie modyfikuje modeli i jest bardzo przydatne, na przykład gdy trzeba spłaszczyć spód nierównego obiektu, aby nadawał się do drukowania bez raftu. Przycisk " Upuść na stół" w panelu manipulowania obiektem może być użyty do przesunięcia obiektu z powrotem na powierzchnię stołu, aby nie zapadał się już pod nim. Przecięcie modelu ze stołem jest wizualizowane za pomocą białego obrysu. Przesuwanie obiektów poniżej stołu nie jest na razie dozwolone w trybie SLA - spowodowałoby to zamieszanie w rozmieszczaniu podpór.

Przesunięcie obiektu ponad stół

Mamy osobny artykuł na ten temat.

Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt