CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Nastavení Wi-Fi a PrusaLink na (XL firmware až do verze 4.7.5)

Nastavení Wi-Fi a PrusaLink na (XL firmware až do verze 4.7.5)

Nastavení Wi-Fi a PrusaLink na (XL firmware až do verze 4.7.5)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 months ago
Nastavení Wi-Fi a PrusaLink na (XL firmware až do verze 4.7.5)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
11
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Úvod
Úvod
Tento návod vás provede nastavením PrusaLinku na vaší tiskárnu Original Prusa XL.
Tento návod se vztahuje k firmwaru verze 4.7.5 nebo starší.
Tiskárnu je třeba připojit k síti pomocí připojení Wi-Fi nebo Ethernetu.
Nejprve si přečtěte článek o PrusaLinku a Prusa Connectu a získejte obecné informace o těchto službách.
Vložte do tiskárny přiložený USB flash disk a ponechte jej zde.
Možnosti připojení k síti
Možnosti připojení k síti
Preferovaný typ síťového připojení lze vybrat v nabídce Nastavení > Síť > Výchozí.
Ujistěte se, že je vybrána Wi-Fi.
The Wi-Fi supports 2.4GHz networks only!
Pokud dáváte přednost Ethernetovému připojení k síti, použijte konektor na zadní straně tiskárny a přejděte ke kroku 7.
Generování údajů
Generování údajů
Generování údajů
V menu přejděte do Nastavení > Síť > Wi-Fi a vyberte Načíst přihlašovací údaje.
Tiskárna generuje prusa_printer_settings.ini konfigurační soubor na USB disk.
Vyjměte USB disk z tiskárny.
Pokud je na USB disku již uložen platný konfigurační soubor, můžete tyto kroky přeskočit a rovnou jej načíst.
Editing the configuration file (PrusaSlicer)
Editing the configuration file (PrusaSlicer)
Run PrusaSlicer on your computer.
Make sure you have PrusaSlicer version 2.7.0 or later. Older versions do not support this feature. You can download the latest version of PrusaSlicer on prusaslicer.org
Connect the USB drive to your computer.
Once the USB is connected, the program will display a dialog box for you to fill in the credentials for your Wi-Fi. Alternatively, you can access the window by clicking on the message at the bottom. In which you fill in:
SSID: Select or write down the name of the Wi-Fi network you want to connect your printer to.
Password: Write down the Wi-Fi password. Make sure nobody is watching!
Drive: Keep the selected USB drive from your printer
Click the Write button to save the settings.
Úprava konfiguračního souboru
Úprava konfiguračního souboru
Úprava konfiguračního souboru
This method of entering Wi-Fi credentials using a text editor is an alternative to using PrusaSlicer. If you have chosen the PrusaSlicer (previous) method, proceed to the next step.
Připojte USB disk k vašemu počítači.
Vyhledejte soubor prusa_printer_settings.ini na USB disku vytvořeném tiskárnou. Soubor otevřete v libovolném textovém editoru.
Přejděte na druhý řádek s názvem ssid= a zapište název sítě Wi-Fi, ke které chcete tiskárnu připojit.
Nyní přejděte na třetí řádek s názvem psk= a zapište heslo Wi-Fi. Ujistěte se, že se nikdo nedívá!
Uložte soubor na USB flash disk.
Načítání konfiguračního souboru
Načítání konfiguračního souboru
Načítání konfiguračního souboru
Načítání konfiguračního souboru
Připojte USB disk zpět k tiskárně.
V menu přejděte do Síť > Wi-Fi a vyberte Načíst přihlašovací údaje.
Stiskněte Pokračovat pro dokončení průvodce Wi-Fi.
Vyčkejte, dokud nebude navázáno připojení - je indikováno bílou ikonou Wi-Fi v horní části obrazovky.
Pokud místo toho používáte Ethernet kabelové připojení, zobrazí se jiná ikona.
Získání IP adresy
Získání IP adresy
Získání IP adresy
Po navázání spojení přejděte do nabídky Nastavení > Síť > IPv4 Adresa. Zapište si zobrazenou IP adresu.
Otevřete v počítači webový prohlížeč. Vložte IP adresu do adresního řádku a otevřete ji jako webovou stránku.
Pamatujte, že tato IP adresa je dostupná pouze ve vaší místní síti a může se časem měnit v závislosti na nastavení sítě.
Doporučujeme používat prohlížeč Chrome nebo Firefox, protože při použití prohlížeče Safari nebo Edge dochází k problémům s přihlašováním.
Přihlášení do PrusaLink
Přihlášení do PrusaLink
Přihlášení do PrusaLink
Přihlášení do PrusaLink
Měla by se zobrazit webová stránka PrusaLink s žádostí o přihlášení.
Na tiskárně přejděte do Nastavení > Síť > PrusaLink pro získání uživatelského jména a hesla.
Pomocí zadaného uživatelského jména a hesla se přihlaste do PrusaLinku na svém počítači.
Tisk přes PrusaLink
Tisk přes PrusaLink
Tisk přes PrusaLink
Tisk přes PrusaLink
Chcete-li zahájit bezdrátový tisk, přejděte do Úložiště v aplikaci PrusaLink.
Zvolte soubor G-code ,který má být vytištěn, nebo jej přetáhněte&upusťte do označené oblasti.
Ujistěte se, že je tiskárna připravená k tisku.
V tiskárně musí být USB disk.
Na vyhřívané podložce musí být připevněn prázdný, odmaštěný a čistý ocelový plát.
Tiskárna by měla být na domovské obrazovce. Pokud se na obrazovce LCD zobrazí jakákoli výzva, tiskárna odmítne jakýkoli vzdálený příkaz.
Po nahrání souboru otevřete podrobnosti o souboru. Zde můžete Spustit tisk.
Prusa Connect
Prusa Connect
Prusa Connect
Skvělé! Zvládli jste to!
Nyní můžete z bezpečnostních důvodů odstranit konfigurační soubor z jednotky USB.
Nyní můžete Přidat tiskárnu do služby Prusa Connect, abyste mohli tiskárnu ovládat z internetu pomocí cloudové služby Prusa Connect.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás