CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Nastavení Wi-Fi a PrusaLink na (XL firmware až do verze 4.7.5)

Nastavení Wi-Fi a PrusaLink na (XL firmware až do verze 4.7.5)

Nastavení Wi-Fi a PrusaLink na (XL firmware až do verze 4.7.5)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 months ago
Nastavení Wi-Fi a PrusaLink na (XL firmware až do verze 4.7.5)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
11
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Úvod
Úvod
Tento návod vás provede nastavením PrusaLinku na vaší tiskárnu Original Prusa XL.
Tento návod se vztahuje k firmwaru verze 4.7.5 nebo starší.
Tiskárnu je třeba připojit k síti pomocí připojení Wi-Fi nebo Ethernetu.
Nejprve si přečtěte článek o PrusaLinku a Prusa Connectu a získejte obecné informace o těchto službách.
Vložte do tiskárny přiložený USB flash disk a ponechte jej zde.
Možnosti připojení k síti
Možnosti připojení k síti
Preferovaný typ síťového připojení lze vybrat v nabídce Nastavení > Síť > Výchozí.
Ujistěte se, že je vybrána Wi-Fi.
The Wi-Fi supports 2.4GHz networks only!
Pokud dáváte přednost Ethernetovému připojení k síti, použijte konektor na zadní straně tiskárny a přejděte ke kroku 7.
Generování údajů
Generování údajů
Generování údajů
V menu přejděte do Nastavení > Síť > Wi-Fi a vyberte Načíst přihlašovací údaje.
Tiskárna generuje prusa_printer_settings.ini konfigurační soubor na USB disk.
Vyjměte USB disk z tiskárny.
Pokud je na USB disku již uložen platný konfigurační soubor, můžete tyto kroky přeskočit a rovnou jej načíst.
Úprava konfiguračního souboru (PrusaSlicer)
Úprava konfiguračního souboru (PrusaSlicer)
Spusťte PrusaSlicer na vašem počítači.
Ujistěte se, že máte PrusaSlicer verze 2.7.0 nebo novější. Starší verze tuto funkci nepodporují. Nejnovější verzi PrusaSliceru si můžete stáhnout na adrese prusaslicer.org
Připojte USB disk k vašemu počítači.
Po připojení USB program zobrazí dialogové okno, ve kterém vyplníte přihlašovací údaje k síti Wi-Fi. Případně můžete okno otevřít klepnutím na zprávu v dolní části. V něm vyplníte:
SSID: Vyberte nebo napište název sítě Wi-Fi, ke které chcete tiskárnu připojit.
Heslo: Zapište si heslo k Wi-Fi. Ujistěte se, že se nikdo nedívá!
Drive: Ponechte vybranou jednotku USB z tiskárny
Klikněte na tlačítko Zapsat pro uložení nastavení.
Úprava konfiguračního souboru
Úprava konfiguračního souboru
Úprava konfiguračního souboru
Tento způsob zadávání údajů k Wi-Fi pomocí textového editoru je alternativou k použití PrusaSliceru. Pokud jste zvolili metodu PrusaSlicer (předchozí), přejděte k dalšímu kroku.
Připojte USB disk k vašemu počítači.
Vyhledejte soubor prusa_printer_settings.ini na USB disku vytvořeném tiskárnou. Soubor otevřete v libovolném textovém editoru.
Přejděte na druhý řádek s názvem ssid= a zapište název sítě Wi-Fi, ke které chcete tiskárnu připojit.
Nyní přejděte na třetí řádek s názvem psk= a zapište heslo Wi-Fi. Ujistěte se, že se nikdo nedívá!
Uložte soubor na USB flash disk.
Načítání konfiguračního souboru
Načítání konfiguračního souboru
Načítání konfiguračního souboru
Načítání konfiguračního souboru
Připojte USB disk zpět k tiskárně.
V menu přejděte do Síť > Wi-Fi a vyberte Načíst přihlašovací údaje.
Stiskněte Pokračovat pro dokončení průvodce Wi-Fi.
Vyčkejte, dokud nebude navázáno připojení - je indikováno bílou ikonou Wi-Fi v horní části obrazovky.
Pokud místo toho používáte Ethernet kabelové připojení, zobrazí se jiná ikona.
Získání IP adresy
Získání IP adresy
Získání IP adresy
Po navázání spojení přejděte do nabídky Nastavení > Síť > IPv4 Adresa. Zapište si zobrazenou IP adresu.
Otevřete v počítači webový prohlížeč. Vložte IP adresu do adresního řádku a otevřete ji jako webovou stránku.
Pamatujte, že tato IP adresa je dostupná pouze ve vaší místní síti a může se časem měnit v závislosti na nastavení sítě.
Doporučujeme používat prohlížeč Chrome nebo Firefox, protože při použití prohlížeče Safari nebo Edge dochází k problémům s přihlašováním.
Přihlášení do PrusaLink
Přihlášení do PrusaLink
Přihlášení do PrusaLink
Přihlášení do PrusaLink
Měla by se zobrazit webová stránka PrusaLink s žádostí o přihlášení.
Na tiskárně přejděte do Nastavení > Síť > PrusaLink pro získání uživatelského jména a hesla.
Pomocí zadaného uživatelského jména a hesla se přihlaste do PrusaLinku na svém počítači.
Tisk přes PrusaLink
Tisk přes PrusaLink
Tisk přes PrusaLink
Tisk přes PrusaLink
Chcete-li zahájit bezdrátový tisk, přejděte do Úložiště v aplikaci PrusaLink.
Zvolte soubor G-code ,který má být vytištěn, nebo jej přetáhněte&upusťte do označené oblasti.
Ujistěte se, že je tiskárna připravená k tisku.
V tiskárně musí být USB disk.
Na vyhřívané podložce musí být připevněn prázdný, odmaštěný a čistý ocelový plát.
Tiskárna by měla být na domovské obrazovce. Pokud se na obrazovce LCD zobrazí jakákoli výzva, tiskárna odmítne jakýkoli vzdálený příkaz.
Po nahrání souboru otevřete podrobnosti o souboru. Zde můžete Spustit tisk.
Prusa Connect
Prusa Connect
Prusa Connect
Skvělé! Zvládli jste to!
Nyní můžete z bezpečnostních důvodů odstranit konfigurační soubor z jednotky USB.
Nyní můžete Přidat tiskárnu do služby Prusa Connect, abyste mohli tiskárnu ovládat z internetu pomocí cloudové služby Prusa Connect.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás