CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Jak vyměnit ventilátor hotendu (MINI)

Menu

Jak vyměnit ventilátor hotendu (MINI)

Jak vyměnit ventilátor hotendu (MINI)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Jak vyměnit ventilátor hotendu (MINI)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
14
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFRJA
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou ventilátoru hotendu na tiskárně Original Prusa MINI.
Všechny potřebné díly jsou k dispozici na našem e-shopu shop.prusa3d.com
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
Nářadí a spojovací materiál nezbytný pro tento návod
Nářadí a spojovací materiál nezbytný pro tento návod
Nářadí a spojovací materiál nezbytný pro tento návod
Nářadí a spojovací materiál nezbytný pro tento návod
2,5mm inbusový klíč (1x)
Čelisťové kleště na stahovací pásky (1x)
Stahovací páska (4x) budou použity později
Tkanina nebo kus látky 15x15 cm (1x)
Tkanina bude využita k ochraně vyhřívané podložky. Můžete použít jakýkoliv materiál látky.
Dodatečná ochrana vyhřívané podložky
Dodatečná ochrana vyhřívané podložky
Zajistěte aby součásti tiskárny - tisková hlava a vyhřívaná podložka byly zchlazeny na pokojovou teplotu.
Tiskárnu vypněte a vytáhněte ze zásuvky!

Před těmito kroky doporučujeme zakrýt vyhřívanou podložku!

Sundejte pružný tiskový plát.
Použijte jakoukoliv tkaninu nebo kus látky, která je dost velká na to, aby zakryla celou vyhřívanou podložku. Zajištíte tím ochranu podložky před poškozením či poškrábáním povrchu během demontáže.
Otevření krytu elektroniky
Otevření krytu elektroniky
Otevření krytu elektroniky
Otevření krytu elektroniky
Uvolněte a vyjměte z krytu elektroniky šroub M3.
Odstraňte tištěnou krytku kabelů.
Lehce zdvihněte víko krytu elektroniky. Než ho sejmete úplně, zatlačte s ním směrem k hliníkové extruzi, aby se oba zobáčky uvolnily z otvorů.
Odstranění textilního rukávu (starý design)
Odstranění textilního rukávu (starý design)
Odstranění textilního rukávu (starý design)
Odstranění textilního rukávu (starý design)
Odřízněte první stahovací pásek na hotendu. Pozor, ať nepřežíznete kabel k tiskovému ventilátoru!
Odřízněte 3 zbývající stahovací pásky připevněné k extruderu.
Opatrně sundejte celý textilní rukáv z kabelového svazku. Vyvarujte se tahání za kabely (např. byste mohli nechtěně pohnout senzorem M.I.N.D.A.)!
Stiskněte bezpečnostní kolíček na konektoru a odpojte ventilátor hotendu z desky. Nevytahujte konektor bez stisknutí kolíčku, mohlo by dojít k poškození konektoru nebo desky.
Odstranění ventilátoru hotendu
Odstranění ventilátoru hotendu
Odstranění ventilátoru hotendu
Povolte a vyndejte oba šrouby z hotendu.
Odstraňte ventilátor hotendu společně s MINI-fan-spacerem (plastový díl mezi ventilátorem a chladičem).
Ponechejte si vytištěnou část pro pozdější využití.
Příprava hotend ventilátoru
Příprava hotend ventilátoru
Příprava hotend ventilátoru
Pro následující kroky si prosím připravte:
Nový ventilátor hotendu (1x)
Stahovací páska (4x)
MINI-fan-spacer (1x)
Zarovnání hotend ventilátoru
Zarovnání hotend ventilátoru
Zarovnání hotend ventilátoru
Umístěte ventilátor tak, aby kabel směřoval nahoru, jako je znázorněno na obrázku.
Ujistěte se, že štítek je ze spodní strany ventilátoru.
Umístěte díl fan-spacer tak, jako je znázorněno na obrázku. Drážka na provedení kabelů musí směřovat nahoru.
Umístěte ventilátor na fan-spacer a zarovnejte značené otvory na obou dílech proti sobě.
Instalace ventilátoru hotendu
Instalace ventilátoru hotendu
Instalace ventilátoru hotendu
Instalace ventilátoru hotendu
Umístěte ventilátor hotendu s fan-spacerem na chladič. Zarovnejte otvory pro šroubky na ventilátoru s otvory na chladiči.

Vložte a utáhněte dva šrouby. Utahujte je opatrně, plastový rám ventilátoru může prasknout. Také ujistěte, že neskřípnete žádný kabel.

Veďte všechny kabely, včetně kabelu nového ventilátoru směrem nahoru.
Vedení svazku kabelů
Vedení svazku kabelů
Vedení svazku kabelů
Vedení svazku kabelů

Spojte všechny kabely vedoucí z hotendu dohromady a veďte je nahoru. Za kabely netahejte, kolem ventilátoru ponechejte určitou vůli.

Opatrně obalte rukáv kolem kabelového svazku.
UPOZORNĚNÍ: Toto si přečtěte jako první:Neutahujte stahovací pásku kolem kabelů příliš pevně, ponechejte je mírně uvolněné, jinak by se mohly poškodit!
Zajistěte pomocí stahovací pásky k fan-spaceru.
Zkontrolujte, že žádný kabel není napnutý. Pokud ano, odstřihněte stahovací pásek, trochu je uvolněte a stahovací pásek znovu utáhněte.
Vedení svazku kabelů
Vedení svazku kabelů
Vedení svazku kabelů
Vedení svazku kabelů
UPOZORNĚNÍ: Dodržujte pečlivě tyto pokyny! Pokud připojíte kabelový svazek na nesprávnou pozici, při tisku nastanou problémy!

Začněte otáčením závitové tyče, dokud není osa X úplně nahoře.

Posuňte tiskovou hlavu úplně doprava a ujistěte se, že se vytištěné díly vzájemně dotýkají.
Mírně ohněte svazek kabelů a pomocí nejvyššího otvoru pro stahovací pásek částečně utáhněte celý svazek.

Přidejte kabel motoru EXTRUDERU do svazku a pomocí textilního rukávu zakryjte kabely po celé délce až k elektronice.

Zkontrolujte, zda dosáhne textilní rukáv až do vnitřního prostoru krytu elektroniky. Pokud ne, nechali jste příliš mnoho vůle nad osou X, upravte ji.
Vraťte se k ose X a znovu zkontrolujte, že lze tisková hlava posunout až úplně doprava bez toho, že by byla tažena zpět svazkem kabelů.
Vedení svazku kabelů
Vedení svazku kabelů
Vedení svazku kabelů
Utáhněte stahovací pásku, kterou jste nasadili v předchozím kroku. Utahujte přiměřenou sílu, aby nedošlo k poškození kabelů. Hlavičku stahovací pásky posuňte doleva.
Přidejte druhý a třetí stahovací pásek. Opět je opatrně utáhněte a otočte hlavy doleva.
Přesuňte tiskovou hlavu úplně doleva, abyste zajistili, zda nedojde ke kolizi mezi stahovacími pásky a krytem ventilátoru.
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Než kryt uzavřete, zkontrolujte, že je čtverhranná matice správně usazená v tištěném dílu. Matice nesmí vypadnout! Mohlo by dojít k fatálnímu poškození elektroniky.
Vložte víko zpátky, ujistěte se, že je správně usazeno v otvorech.
Nasaďte do rohu krytku a uspořádejte kabely takto:
Svazek extruderu, ujistěte se, že je textilní oplet částečně zasunutý dovnitř. Svazek musí být vedený směrem od tiskárny.
Svazek vyhřívané podložky, ujistěte se, že je textilní oplet částečně zasunutý dovnitř.
Kabel senzoru filamentu (volitelný doplněk), textilní oplet musí být částečně zasunutý dovnitř.
Nyní rohovou krytku utáhněte. Dejte pozor, abyste neskřípli žádný kabel.
...a je hotovo! Užijte si tiskárnu :)
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás