CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Jak vyměnit topný blok/heatbreak (MINI/MINI+)

Menu

Jak vyměnit topný blok/heatbreak (MINI/MINI+)

Jak vyměnit topný blok/heatbreak (MINI/MINI+)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Jak vyměnit topný blok/heatbreak (MINI/MINI+)
 Obtížnost
Vysoká
 Kroky
26
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFRJA
Úvod
Úvod

Tento návod se zabývá výměnou topného bloku na Original Prusa MINI a MINI+.

Některé díly se mohou lehce lišit. Na proces to však nemá vliv.
Všechny potřebné díly jsou k dispozici na našem eshopu shop.prusa3d.com
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
Nářadí a spojovací materiál nezbytný pro tento návod
Nářadí a spojovací materiál nezbytný pro tento návod
Nářadí a spojovací materiál nezbytný pro tento návod
Nářadí a spojovací materiál nezbytný pro tento návod

Inbusový klíč 1,5 mm (1x)

Inbusový klíč 2 mm (1x)

Momentový šroub (1x)

Standardní hlavice 7mm (1x)

Čelisťové kleště na stahovací pásky (1x)

Velikosti klíčů 16 mm / 10mm (1x)

Tkanina nebo kus látky 15x15 cm (1x)

Tkanina bude využita k ochraně vyhřívané podložky. Můžete použít jakýkoliv materiál látky.

Předehřejte trysku
Předehřejte trysku
Předehřejte trysku
Předehřejte trysku

Zapojte tiskárnu a zapněte ji.

Na informační obrazovce přejděte do Nastavení.

Otevřete nabídku Teplota.

Otočením hlavního tlačítka nastavte teplotu trysky na 280 °C.

Odstranění trysky
Odstranění trysky
Odstranění trysky

Ujistěte se, že je filament uvolněn z hotendu!

UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se HORKÉ trysky!!!

Nastavte momentový klíč na 2,5 Nm.

Některé momentové klíče nejsou určeny k povolování. Přečtěte si instrukce pro váš momentový klíč. Případně lze použít ráčna nebo oboustranný klíč o velikosti 7 mm.

Jednou rukou přidržte topný blok pomocí klíče o velikosti 16 mm. Umístěte klíč nad kabely, aby nedošlo k poškození.

Druhou rukou použijte momentový klíč, uchopte jím trysku a mírně ji povolte.

Přejděte do nabídky Předehřev a v nabídce vyberte poslední možnost Zchladit.

Před dalším krokem vyčkejte 15 - 20 minut na úplné vychladnutí.

Ochrana vyhřívané podložky
Ochrana vyhřívané podložky
Zajistěte aby součásti tiskárny - tisková hlava a vyhřívaná podložka byly zchlazeny na pokojovou teplotu.

Tiskárnu vypněte a vytáhněte ze zásuvky!

Před těmito kroky doporučujeme zakrýt vyhřívanou podložku!

Sundejte pružný tiskový plát.

Použijte jakoukoliv tkaninu nebo kus látky, která je dost velká na to, aby zakryla celou vyhřívanou podložku. Zajištíte tím ochranu podložky před poškozením či poškrábáním povrchu během demontáže.

Demontáž šroubení
Demontáž šroubení
Demontáž šroubení
Demontáž šroubení

Uvolněte horní šroubení a odstraňte dlouhou PTFE trubičku z hotendu.

Uvolněte a odstraňte spodní šroubení z chladiče.

Opatrně vyjměte PTFE trubičku z chladiče pomocí kleští nebo pinzety.

Odstranění textilního rukávu
Odstranění textilního rukávu
Odstranění textilního rukávu
Odstranění textilního rukávu

Existují dvě verze zajištění textilního rukávu k tiskové hlavě:

Nová verze bez stahovací pásky: Opatrně vytáhněte textilní rukáv z MINI-fan-spacer-clipu. Netahejte za kabely!

Starší verze se stahovací páskou: Odřízněte stahovací pásku na tiskové hlavě. Pozor, ať nepřeříznete kabel vedoucí k tiskovému ventilátoru!

Sundejte textilní rukáv po celé délce až k extruderu.

Není potřeba odříznout další stahovací pásky!

Rozebrání hotendu
Rozebrání hotendu
Rozebrání hotendu
Rozebrání hotendu

Pro tento krok je potřeba uvolnit kabely hotendu.Posuňte tiskovou hlavu o pár centimetrů ke středu osy X tak, jako to vidíte na obrázku.

Pokud máte novější verzi držáku MINI-MINDA-holder, odstraňte uvedený šroub M3x20, abyste uvolnili kabely pod ním.

Na straně chladiče uvolněte tři šroubky pomocí 1,5 mm inbusového klíče.

Přidržte si topný blok hotendu rukou.

Opatrně vysuňte topný blok hotendu s heatbreakem z chladiče.

Rozebrání hotendu
Rozebrání hotendu
Rozebrání hotendu

UPOZORNĚNÍ: Netahejte za kabely termistoru nebo topení. Následujte instrukce!

Povolte šroub topení a s pomocí inbusové klíče opatrně vytlačte topení ven.

Povolte šroub termistoru a za pomoci inbusové klíče opatrně vytlačte termistor ven.

Odstranění heatbreaku
Odstranění heatbreaku
Odstranění heatbreaku

Vyčistěte heatbreak od staré pasty pomocí papírového ubrousku.

Použijte další utěrku k ochránění závitu heatbreaku.

Podržte topný blok a s pomocí kleští uvolněte a vyndejte heatbreak.

Odstranění starého chladiče je hotové, pojďme k dalšímu kroku - nainstalujeme nový ;)

Příprava dílů topného bloku
Příprava dílů topného bloku
Příprava dílů topného bloku

Pokud instalujete nový heatbreak, prosím přeskočte tento krok.

Pro následující kroky si prosím připravte:

Nový topný blok (1x)

Teplovodivá pasta (1x)

Příprava dílů heatbreaku
Příprava dílů heatbreaku
Příprava dílů heatbreaku

Pokud instalujete nový topný blok, prosím přeskočte tento krok.

Pro následující kroky si prosím připravte:

Nový heatbreak (1x)

Teplovodivá pasta (1x)

Znovusestavení hotendu
Znovusestavení hotendu
Znovusestavení hotendu

Tento krok je stejný pro montáž nového topného bloku hotendu i nového heatbreaku.

Lehce našroubujte trysku do topného bloku. Vytvořte mezeru 0,5 mm tak, jako vidíte na obrázku.

Rukou zajistěte trysku, aby se nehýbala.

Na druhé straně našroubujte druhou rukou heatbreak do topného bloku hotendu, dokud se nedotkne trysky uvnitř.Prozatím nic neutahujte pomocí momentového klíče!!!

Znovusestavení hotendu
Znovusestavení hotendu

Vložte termistor do topného bloku hotendu a zajistěte jej utažením zajišťovacího šroubu.

Vložte topné těleso do topného bloku a zajistěte jej utáhnutím černého šroubku. Ujistěte se, že topné těleso prochází skrz a mírně vyčnívá na pravé straně tak, jako na obrázku.

Ujistěte se, že jak termistor, tak topné těleso jsou správně vložené i utažené!

Aplikace teplovodivé pasty
Aplikace teplovodivé pasty
Aplikace teplovodivé pasty

Na heatbreak aplikujte asi 1/4 obsahu balení teplovodivé pasty.

Rozprostřete pastu rovnoměrně po povrchu, ale ne až ke koncům. Ponechejte alespoň 2 mm každého konce heatbreaku bez pasty.

Neaplikujte pastu na závit!

Instalace hotendu
Instalace hotendu
Instalace hotendu
Instalace hotendu

Vložte a jemně opatrně nasuňte hotend do chladiče. Ujistěte se, že kabely trysky jsou na levé straně.

Přidržte si topný blok hotendu rukou.

Lehce utáhněte tři šroubky umístěné ze strany. Později je znovu uvolníte.

Na přesné velikosti mezery mezi chladičem a topným blokem hotendu nyní nezáleží. Později ji upravíme.

Přebývající pastu odstraňte pomocí papírového ubrousku nebo vatové tyčinky.

Zakrytí kabelů (nový design)
Zakrytí kabelů (nový design)
Zakrytí kabelů (nový design)
Zakrytí kabelů (nový design)
Pokud máte novější verzi držáku MINI-MINDA-holder, jsou veďte kabely hotendu pod plastovým dílem. Poté díl upevněte na místo pomocí šroubu M3x20.

Pokud máte verzi, ve které je textilní rukáv zajištěn pomocí stahovací pásky k tiskové hlavě, tento krok přeskočte.

Obalte svazek kabelů textilním rukávem.

Nasuňte textilní rukáv do MINI-fan-spacer-clipu tak, aby na druhé straně přečníval o 2-5 mm.

Nyní přejděte na instalace PTFE trubičky hotendu

Zakrytí kabelů (starý design)
Zakrytí kabelů (starý design)
Zakrytí kabelů (starý design)
Zakrytí kabelů (starý design)

Tento krok je určen pro verzi s textilním rukávem zajištěným pomocí stahovací pásky k tiskové hlavě.

Obalte kabelový svazek textilním rukávem.

UPOZORNĚNÍ: Neutahujte stahovací pásku okolo kabelů příliš pevně, ponechejte je mírně uvolněné, jinak by se mohly poškodit!

Zajistěte textilní rukáv pomocí stahovací pásky k fan-spaceru.

Zkontrolujte, že žádný kabel není moc napnutý. Pokud ano, odstřihněte stahovací pásek, trochu je uvolněte a stahovací pásek znovu utáhněte.

Instalace PTFE trubičky hotendu
Instalace PTFE trubičky hotendu

Pomocí světla na telefonu či na jiném zařízení sviťte ze shora do otvoru tiskové hlavy. Podívejte se dovnitř a zkontrolujte zda tam není žádný filament. Uvnitř byste měli vidět pouze kovový povrch bez nečistot. Pokud je potřeba, obrázek si otevřete v plné velikosti.

Čistá tisková hlava je důležitá pro úspěšný tisk.Ujistěte se, že uvnitř není filament!!!

Instalace PTFE trubičky hotendu
Instalace PTFE trubičky hotendu
Instalace PTFE trubičky hotendu
Instalace PTFE trubičky hotendu

Vložte PTFE trubičku a zatlačte ji úplně dolů do heatbreaku.

Na orientaci PTFE trubičky při její instalaci nezáleží. Oba její konce jsou symetrické.

Na straně chladiče uvolněte tři šroubky pomocí 1,5 mm inbusového klíče.

Zatlačte trysku směrem nahoru. Musíte vidět PTFE trubičku pohybovat se o kousek nahoru.

Instalace PTFE trubičky hotendu
Instalace PTFE trubičky hotendu
Instalace PTFE trubičky hotendu
Instalace PTFE trubičky hotendu

Namontujte spodní šroubení na vrchní část chladiče. Celé šroubení zašroubujte, ale nedotahujte. Jakmile došroubujete k poslednímu závitu, jemně uvolněte o celou otáčku (360°).

Věnujte pozornost správné orientaci fitinku. Vložte hrubší závit do chladiče.

Tlačte topný blok (heaterblock) rozumnou silou nahoru proti šroubení. Nesmí dojít k ohnutí celé osy. Toto uvnitř předepne PTFE trubičku. Je důležité nezapomenout stále na topný blok tlačit.

Ujistěte se, že je heaterblock zarovnán s chladičem. Pokud ne, zarovnejte ho, ale nezapomeňte na heaterblock stále tlačit.

Zatímco zespodu držíte heaterblock (čímž se trubička tlačí dovnitř), zašroubujte všechny tři červíky.

Nyní můžete uvolnit topný blok (heaterblock). Ujistěte se, že se nemůže pohnout. Pokud ano, znamená to, že červíky nebyly dostatečně utáhnuty. Uvolněte je a vraťte se na začátek tohoto kroku.

Je zásadní, aby nebyla žádná mezera mezi PTFE trubičkou a dalšími díly hotendu. To je důvod, proč to předem zdůrazňujeme.

Instalace PTFE trubičky hotendu
Instalace PTFE trubičky hotendu
Instalace PTFE trubičky hotendu

Dotáhněte spodní šroubení. Pro dorovnání otáčky z minulého kroku byste s ním měli pootočit o celou otáčku.

Namontujte a utáhněte horní šroubení s dlouhou PTFE trubičkou pomocí klíče. Nepoužívejte přílišnou sílu!

Předehřejte trysku
Předehřejte trysku
Předehřejte trysku
Předehřejte trysku

Zapojte tiskárnu a zapněte ji.

Na domovské obrazovce přejděte do Ovládání.

Otevřete nabídku Teplota.

Otočením hlavního tlačítka nastavte teplotu trysky na 280 °C.

Utažení trysky
Utažení trysky
Utažení trysky

UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se HORKÉ trysky!!!

Nastavte momentový klíč na 2,5 Nm.

Jednou rukou přidržte topný blok pomocí klíče o velikosti 16 mm. Umístěte klíč nad kabely, aby nedošlo k poškození.

Druhou rukou použijte momentový klíč, uchopte jím trysku a utáhněte ji.

Přejděte do nabídky Předehřev a v nabídce vyberte poslední možnost Zchladit.

Nastavení výšky senzoru M.I.N.D.A./SuperPINDA
Nastavení výšky senzoru M.I.N.D.A./SuperPINDA
Nastavení výšky senzoru M.I.N.D.A./SuperPINDA
Nastavení výšky senzoru M.I.N.D.A./SuperPINDA
Pomocí prstů otáčejte závitovou tyčí, čímž posunete celou osu X dolů. Zastavte jakmile se hotend dotkne vyhřívané podložky! Dejte pozor na prohnutí podložky!
Lehce povolte šroubek na minda-holderu tak, abyste byli schopni nastavit pozici senzoru M.I.N.D.A./SuperPINDA.
Umístěte kreditní kartu pod senzor M.I.N.D.A., případně použijte špičku stahovací pásky.
Zatlačte jemně sensor M.I.N.D.A./SuperPINDA dolů proti kreditní kartě.
Utáhněte šroubek na minda-holderu. Nepoužívejte přílišnou sílu, mohlo by dojít k poškození vytištěného dílu!
Manuálně otáčejte závitovou tyčí v opačném směru, abyste posunuli osu alespoň o 5 mm nahoru.
Nyní prosím postupujte dle pokynů pro Kalibrace první vrstvy (MINI/MINI+).
Hotovo!
Hotovo!

Skvělá práce!

Předehřejte tiskárnu a vyzkoušejte ji :)

Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás