CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Jak vyměnit termistor vyhřívané podložky (MINI/MINI+)

Menu

Jak vyměnit termistor vyhřívané podložky (MINI/MINI+)

Jak vyměnit termistor vyhřívané podložky (MINI/MINI+)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Jak vyměnit termistor vyhřívané podložky (MINI/MINI+)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
20
 Dostupné překlady
ENPLDEJAESITFR
Úvod
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou termistoru vyhřívané podložky na Original Prusa MINI a MINI+.
Některé díly se mohou lehce lišit. Na proces to však nemá vliv.
Pokud je termistor vyhřívané podložky poškozen, zobrazí se vám chybová hláška MINTEMP na displeji během předehřevu tiskárny.
Sada pro výměnu termistoru vyhřívané podložky je dostupná na našem eshopu shop.prusa3d.com
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
Otevření krytu elektroniky
Otevření krytu elektroniky
Otevření krytu elektroniky
Tiskárnu vypněte a vytáhněte ze zásuvky!
Uvolněte a vyjměte z krytu elektroniky šroub M3.
Odstraňte tištěnou krytku kabelů.
Lehce zdvihněte víko krytu elektroniky. Než ho sejmete úplně, zatlačte s ním směrem k hliníkové extruzi, aby se oba zobáčky uvolnily z otvorů.
Odstranění vyhřívané podložky
Odstranění vyhřívané podložky
Odstranění vyhřívané podložky
Odstraňte ocelový tiskový plát.
Uvolněte a odstraňte z vyhřívané podložky 9 šroubků pomocí klíče Torx TX10.
Odstraňte z tiskárny vyhřívanou podložku.
Demontáž vyhřívané podložky
Demontáž vyhřívané podložky
Demontáž vyhřívané podložky
Položte vyhřívanou podložku na čistý povrch, daleko od kovových částí (šroubků, inbusových klíčů, ...). Na spodní straně vyhřívané podložky jsou magnety.
Povolte a vyndejte šroubek M3x12 z MINI-heatbed-cable-cover-top.
Odstraňte MINI-heatbed-cable-cover-top.
Odstraňte MINI-heatbed-cable-cover-bottom.
Z celého svazku kabelů vyhřívané podložky sundejte textilní rukáv.
Odstranění termistoru
Odstranění termistoru
Odstranění termistoru
Odstranění termistoru
Otočte vyhřívanou podložku vzhůru nohama.
Odstraňte (žlutou) kaptonovou pásku.
Odstraňte (stříbrnou) hliníkovou pásku.
Z vyhřívané podložky a svazku kabelů vyjměte termistor.
Prozatím si termistor ponechte, budete podle něho tvarovat nový.
Čištění povrchu
Čištění povrchu
K odstranění zbytků lepidla z oblasti termistoru použijte IPU a papírový ubrousek.
Příprava dílů pro montáž nového termistoru
Příprava dílů pro montáž nového termistoru
Příprava dílů pro montáž nového termistoru
Pro následující kroky si prosím připravte:
Nový termistor (1x)
Nová hliníková páska (1x)
Nová polyimidová/Kaptonová páska (1x)
Vzhledem k tomu, že jsme začali dodávat univerzální velikost polyimidové/kaptonové pásky pro použití na více Prusa tiskárnách, je nutné pásku nastříhat na požadovanou velikost pro vaši tiskárnu.
Pásku vystřihněte do tvaru čtverce 7 x 7 cm.
Instalace nového termistoru
Instalace nového termistoru
Instalace nového termistoru
Instalace nového termistoru
DŮLEŽITÉ: musíte upravit tvar nového termistoru do správného tvaru podle starého termistoru.
Nový termistor má dvojici rovných drátků.
Starý termistor je tvarován do tvaru "oválu".
Veďte kabel termistoru mezerou mezi kabely vyhřívané podložky.
Položte nový a správně tvarovaný termistor na vyhřívanou podložku a dočasně ho zafixujte pomocí kleští nebo jiného nástroje.
Ujistěte se, že je špička termistoru umístěna v kruhu. Pokud ji umístíte špatně, tiskárna bude načítat chybné hodnoty teploty.
Upevnění termistoru na místo
Upevnění termistoru na místo
Upevnění termistoru na místo
Upevnění termistoru na místo
Vezměte stříbrnou hliníkovou pásku a opatrně z ní sloupněte ochrannou fólii.
Přilepte pásku na vyhřívanou podložku, ALE POUZE na střed termistoru (uvnitř oválu). Pořádně si zkontrolujte správné umístění.
Odlepte nebo mírně ohněte pásku, abyste odhalili špičku termistoru.
Ještě jednou se ujistěte, že je špička termistoru umístěna přesně v kruhu. Pokud by byla umístěna špatně, tiskárna bude načítat chybné hodnoty teploty.
Jakmile je zajištěna správná poloha, přilepte celou pásku k desce.
Upevnění termistoru na místo
Upevnění termistoru na místo
Upevnění termistoru na místo
Upevnění termistoru na místo
Nyní nalepte finální žlutou kaptonovou pásku. NESLEPUJTE ochrannou fólii z celé kaptonové pásky najednou,zkroutí se!!!
Dávejte pozor , abyste nepřilepili pásku přes otvory na šroubky.
Kaptonová páska má větší plochu než stříbrná páska. Ujistěte se, že je stříbrná páska překryta ze všech stran.
Odlepte asi 0,5 cm pásek Kaptonové pásky a přilepte jej na vyhřívanou podložku, jako na obrázku. Zkontrolujte, zda je páska správně připojena.
Pokračujte v lepení pásky, nad oblastí s termistorem se na chvíli pozastavte. Dejte pozor, aby byla páska nalepena všude.
Po nalepení pásky na vyhřívanou podložku zkontrolujte, zda je celý povrch správně připojen.
Opětovná montáž vyhřívané podložky
Opětovná montáž vyhřívané podložky
Opětovná montáž vyhřívané podložky
Opětovná montáž vyhřívané podložky
Otočte vyhřívanou podložku vzhůru nohama.
Umístěte MINI-heatbed-cable-cover-bottom pod konektory tak, jak je znázorněno na obrázku.
Omotejte textilní rukáv po celé délce svazku kabelů vyhřívané podložky až ke konektorům na vyhřívané podložce.
Ujistěte se, že konektory správně zapadají do krytky.
Vezměte MINI-heatbed-cable-cover-top a nasuňte jej přes hlavičky šroubků.
Zajistěte jej šroubem M3x12.
Montáž vyhřívané podložky
Montáž vyhřívané podložky
Montáž vyhřívané podložky
Montáž vyhřívané podložky
Ručně posuťe Y-carriage zcela k sobě.
Umístěte vyhřívanou podložku na Y-carriage.
Zarovnejte všech 9 otvorů na vyhřívané podložce s distančními podložkami.
Vložte devět šroubků M3x4b do otvorů. NEUTAHUJTE šroubky úplně.
Až budete mít osazené všechny šrouby, utáhněte je v následujícím pořadí:
Středový šroub
První čtyři šrouby (na stranách)
Poslední čtyři šrouby (v rozích)
Připojení kabelů vyhřívané podložky
Připojení kabelů vyhřívané podložky
Připojení kabelů vyhřívané podložky
Zapojte kabel termistoru vyhřívané podložky do spodního konektoru na desce Buddy.
Zapojte kabel vyhřívané podložky do spodního zeleného konektoru na desce Buddy.
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Než kryt uzavřete, zkontrolujte, že je čtverhranná matice správně usazená v tištěném dílu. Matice nesmí vypadnout! Mohlo by dojít k fatálnímu poškození elektroniky.
Vložte víko zpátky, ujistěte se, že je správně usazeno ve slotech. Poznámka: na starším designu byly místo slotů otvory, postup složení je však stejný.
Nasaďte do rohu krytku a uspořádejte kabely takto:
Svazek extruderu, ujistěte se, že je textilní oplet částečně zasunutý dovnitř. Svazek musí být vedený směrem od tiskárny.
Svazek vyhřívané podložky, ujistěte se, že je textilní oplet částečně zasunutý dovnitř.
Kabel senzoru filamentu (volitelný doplněk), textilní oplet musí být částečně zasunutý dovnitř.
Nyní rohovou krytku utáhněte. Dejte pozor, abyste neskřípli žádný kabel.
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Připojte tiskárnu a zapněte ji.
Za použití plastového čudlíku vyberte v nabídce Předehřev .
Vyberte PLA.
Přejděte zpět na úvodní obrazovku a zkontrolujte zda se teplota zvyšuje.
Hotovo!
Hotovo!
Dobrá práce! Práve jste u své tiskárny vyměnili termistor na vyhřívané podložce.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás