CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Jak vyměnit senzor M.I.N.D.A. (MINI)

Menu

Jak vyměnit senzor M.I.N.D.A. (MINI)

Jak vyměnit senzor M.I.N.D.A. (MINI)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Jak vyměnit senzor M.I.N.D.A. (MINI)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
26
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFRJA

Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou senzoru M.I.N.D.A. a upgradem dílů hotendu na Original Prusa MINI.
Senzor M.I.N.D.A. již není k dispozici a byl nahrazen senzorem SuperPINDA (MINI+), prosím postupujte podle tohoto návodu Jak vyměnit senzor SuperPINDA (MINI/MINI+).
Nářadí a spojovací materiál nezbytný pro tento návod
Nářadí a spojovací materiál nezbytný pro tento návod
Nářadí a spojovací materiál nezbytný pro tento návod
Nářadí a spojovací materiál nezbytný pro tento návod
2,5mm inbusový klíč (1x)
Čelisťové kleště na stahovací pásky (1x)
Stahovací páska (4x)
Budou využity později. Stahovací pásky jsou součástí balení s náhradními díly M.I.N.D.A..
Tkanina nebo kus látky 15x15 cm (1x)
Tkanina bude využita k ochraně vyhřívané podložky. Můžete použít jakýkoliv materiál látky.
Dodatečná ochrana vyhřívané podložky
Dodatečná ochrana vyhřívané podložky
Zajistěte, aby součásti tiskárny - tisková hlava a vyhřívaná podložka byly zchlazeny na pokojovou teplotu.
Tiskárnu vypněte a vytáhněte ze zásuvky!
Před těmito kroky doporučujeme zakrýt vyhřívanou podložku!
Sundejte pružný tiskový plát.
Použijte jakoukoliv tkaninu nebo kus látky, která je dost velká na to, aby zakryla celou vyhřívanou podložku. Zajištíte tím ochranu podložky před poškozením či poškrábáním povrchu během demontáže.
Otevření krytu elektroniky
Otevření krytu elektroniky
Otevření krytu elektroniky
Otevření krytu elektroniky
Povolte a vyšroubujte šroub M3 na krytu elektroniky.

Odstraňte tištěnou krytku kabelů.

Lehce zdvihněte víko krytu elektroniky. Než ho sejmete úplně, zatlačte s ním směrem k hliníkové extruzi, aby se oba zobáčky uvolnily z otvorů.
Nový vs starý design
Nový vs starý design
Nový vs starý design
Existují dva způsoby vedení kabelového svazku tiskové hlavy.
Předtím než začnete prosím zkontrolujte, zda máte:
Nový design MINI bez stahovací pásky. Přejděte na další krok Odstranění textilního rukávu (nový design).
Starší verze MINI se stahovací páskou. Přeskočte na
Odstranění textilního rukávu (starý design).
Pokud vlastníte starší verzi, je doporučeno upgradovat tiskárnu na novou. Všechny potřebné tištěné díly můžete stáhnout here a vytisknout si je. Případně kontaktujte naší podporu a oni vám pošlou všechny potřebné tištěné díly. Bude potřeba, abyste si v železářství koupili další šroubek M3x20.
Odstranění textilního rukávu (nový design)
Odstranění textilního rukávu (nový design)
Odstranění textilního rukávu (nový design)
Odstranění textilního rukávu (nový design)
Odřízněte stahovací pásky připevněné k extruderu.
Opatrně odstraňte celý textilní rukáv ze svazku kabelů. Vyvarujte se tahání za kabely! Poznámka: Některé jednotky mohli dorazit bez této pásky.
Sundejte textilní rukáv z MINI-fan-spacer-clipu.
Vyjmutí M.I.N.D.A. senzoru (nový design)
Vyjmutí M.I.N.D.A. senzoru (nový design)
Vyjmutí M.I.N.D.A. senzoru (nový design)
Stiskněte bezpečnostní kolíček na konektoru a odpojte senzor M.I.N.D.A. z desky. Nevytahujte konektor bez stisknutí kolíčku, mohlo by dojít k poškození konektoru nebo desky.

Povolte lehce šroub na dílu minda-clip.

Uchopte senzor M.I.N.D.A. za kovovou část a vytáhněte jej z minda-holderu. Netahejte za kabely!
Pokud cítíte odpor, povolte šroub víc.
Ponechte si všechny vyndané šrouby a matky pro opětovnou montáž.
Nyní přejděte na Příprava senzoru M.I.N.D.A..
Odstranění textilního rukávu (starý design)
Odstranění textilního rukávu (starý design)
Odstranění textilního rukávu (starý design)
Odstranění textilního rukávu (starý design)
Odřízněte první stahovací pásku na tiskové hlavě. Pozor, ať nepřežíznete kabel k tiskovému ventilátoru!
Odřízněte 3 stahovací pásky připevněné k extruderu.
Odřízněte zbývající stahovací pásku na konci textilního rukávu. (Ve starší verzi nemusí být stahovací páska používána.)
Opatrně sundejte celý textilní rukáv ze svazku kabelů. Vyvarujte se tahání za kabely!
Vyjmutí M.I.N.D.A. senzoru (starý design)
Vyjmutí M.I.N.D.A. senzoru (starý design)
Vyjmutí M.I.N.D.A. senzoru (starý design)
Vyjmutí M.I.N.D.A. senzoru (starý design)

Stiskněte bezpečnostní kolíček na konektoru a odpojte senzor M.I.N.D.A. z desky. Nevytahujte konektor bez stisknutí kolíčku, mohlo by dojít k poškození konektoru nebo desky.

Povolte lehce šroub na dílu minda-clip.
Uchopte senzor M.I.N.D.A. za kovovou část a vytáhněte jej z minda-holderu. Netahejte za kabely!
Pokud cítíte odpor, povolte šroub víc.
Ponechte si všechny vyndané šrouby a matky pro opětovnou montáž.
Vyjmutí ventilátoru hotendu (starý design)
Vyjmutí ventilátoru hotendu (starý design)
Vyjmutí ventilátoru hotendu (starý design)
Za účelem zvýšení životnosti nového senzoru M.I.N.D.A., je doporučeno vyměnit některé tištěné díly na tiskové hlavě. Díly jsou součástí balení, pokud ne, prosím kontaktujte naší podporu.
Povolte a vyndejte oba šrouby z hotendu.
Odstraňte ventilátor hotendu společně s MINI-fan-spacerem (plastový díl mezi ventilátorem a chladičem).
Příprava dílů nového hotendu (starý design)
Příprava dílů nového hotendu (starý design)
Příprava dílů nového hotendu (starý design)

Pro následující kroky si prosím připravte:

MINI-fan-spacer-clip (1x)

MINI-fan-spacer (1x)

MINI-minda-holder (1x)

Použijte upevňovací prvky vyndané ze starých dílů.

Šroub M3x20 (3x) 

Šroub M3x12 (2x)

Matka M3nN (1x)

Instalace ventilátoru hotendu (starý design)
Instalace ventilátoru hotendu (starý design)
Instalace ventilátoru hotendu (starý design)
Instalace ventilátoru hotendu (starý design)
Umístěte ventilátor hotendu na MINI-fan-spacer. Zarovnejte otvory proti sobě.
Ujistěte se, že štítek je ze spodní strany ventilátoru.
"Zuby" na MINI-fan-spacer-clip musí být orientovány doleva nahoru.
Kabel ventilátoru musí směřovat vlevo nahoru.
Umístěte ventilátor hotendu s MINI-fan-spacerem na chladič.
Do levého horního otvoru vložte a lehce utáhněte šroubek M3x20.
Instalace MINI-minda-holderu (starý design)
Instalace MINI-minda-holderu (starý design)
Instalace MINI-minda-holderu (starý design)
Umístěte nový MINI-minda-holder na hotend.
Veďte kabely trysky tak, jako to vidíte na obrázku. Ujistěte se, že nejsou kabely skřípnuté.
Připevněte minda-holder pomocí šroubu M3x20. Momentálně příliš neutahujte!
Vložte a utáhněte levý šroubek M3x12.
Utáhněte oba šroubky na ventilátoru tiskové hlavy.
Příprava senzoru M.I.N.D.A.
Příprava senzoru M.I.N.D.A.
Příprava senzoru M.I.N.D.A.
Pro následující kroky si prosím připravte:
Nový M.I.N.D.A. senzor (1x)
Stahovací páska (4x)
Stará platební karta (1x) nová by mohla být odmagnetizována
Pokud nemáte starou neaktivní kreditní kartu, můžete použít špičku stahovací pásky, která má podobnou tloušťku.
Instalace senzoru M.I.N.D.A.
Instalace senzoru M.I.N.D.A.
Instalace senzoru M.I.N.D.A.
Vložte nový senzor M.I.N.D.A. do MINI-minda-holderu.
Zašroubujte šroubek M3x12 o 2-3 závity. Více jej utáhnete později.

Upravte polohu senzoru M.I.N.D.A., nad MINI-minda-holderem by měly být 2-3 závity. Toto je dočasná pozice. Správnou pozici nastavíme později.

Utáhněte šroubek na minda-holderu. Nepoužívejte příliš velkou sílu, mohlo by dojít k poškození minda-holderu!
Vedení kabelového svazku
Vedení kabelového svazku
Vedení kabelového svazku
Zasuňte všechny kabely z tiskové hlavy do MINI-fan-spacer-clipu. Srovnejte clip tak, jako je ukázáno na obrázku, zkosená strana má být směrem nahoru.
Veďte kabel tiskového ventilátoru drážkou v MINI-fan-spacer-clipu.
Zasuňte MINI-fan-spacer-clip dolů a namontujte jej na distanční podložku pomocí šroubku M3x20. Utáhněte šroubek a poté jej mírně uvolněte o 1/4 otáčky (90 °). Není zde potřeba žádná matka.
MINI-fan-spacer-clip se musí volně pohybovat.
Vedení svazku kabelů
Vedení svazku kabelů
Vedení svazku kabelů
Vedení svazku kabelů
Spojte všechny kabely vedoucí od hotendu dohromady a veďte je směrem nahoru.
Nandejte textilní rukáv na svazek kabelů a zasuňte jej do MINI-fan-spacer-clipu tak, aby přesahoval z druhé strany přibližně o 2-5 mm.
Za kabely netahejte, kolem ventilátoru ponechejte volné místo.
Vedení kabelového svazku
Vedení kabelového svazku
Vedení kabelového svazku
Vedení kabelového svazku
UPOZORNĚNÍ: Dodržujte pečlivě tyto pokyny! Pokud připojíte kabelový svazek na nesprávnou pozici, při tisku nastanou problémy!
Začněte otáčením závitové tyče dokud není osa X úplně nahoře.
Posuňte tiskovou hlavu úplně doprava a ujistěte se, že se vytištěné díly vzájemně dotýkají.
Mírně ohněte svazek kabelů a pomocí nejvyššího otvoru pro stahovací pásek částečně utáhněte celý svazek.
Přidejte kabel motoru EXTRUDERU do svazku a pomocí textilního rukávu zakryjte kabely po celé délce až k elektronice.
Zkontrolujte, zda dosáhne textilní rukáv až do vnitřního prostoru krytu elektroniky. Pokud ne, nechali jste příliš mnoho vůle nad osou X, upravte ji.
Vraťte se k ose X a znovu zkontrolujte, že lze tisková hlava posunout až úplně doprava bez toho, že by byla tažena zpět svazkem kabelů.
Vedení kabelového svazku
Vedení kabelového svazku
Vedení kabelového svazku
Vedení kabelového svazku
Utáhněte stahovací pásku, kterou jste nasadili v předchozím kroku. Použijte přiměřenou sílu, aby nedošlo k poškození kabelů. Hlavičku stahovací pásky posuňte doleva.
Přidejte druhý a třetí stahovací pásek. Opět je opatrně utáhněte a otočte hlavy doleva.
Přesuňte tiskovou hlavu úplně doleva, abyste zajistili, že nedojde ke kolizi mezi stahovacími páskami a krytem ventilátoru.
Zajistěte textilní rukáv pomocí čtvrté stahovací pásky 1-2 mm před koncem kabelového svazku. Utáhněte dostatečně na to, aby se textilní rukáv nemohl volně pohybovat. Stahovací pásku ale neutahujte příliš, kabely by se mohly skřípnout.
Zkuste za rukáv zatáhnout rukou a ujistěte se, že se nepohybuje.
Zapojení nového senzoru M.I.N.D.A.
Zapojení nového senzoru M.I.N.D.A.
Zapojení nového senzoru M.I.N.D.A.
Zapojení nového senzoru M.I.N.D.A.
Zapojte konektor senzoru M.I.N.D.A. do příslušné zástrčky. Orientujte se podle obrázku.
Opatrně vložte kabely do krytu elektroniky.
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky

Než kryt uzavřete, zkontrolujte, že je čtverhranná matka správně usazená v tištěném dílu. Matka nesmí vypadnout! Mohlo by dojít k fatálnímu poškození elektroniky.

Vložte víko zpátky, ujistěte se, že je správně usazeno v otvorech.
Nasaďte do rohu krytku a uspořádejte kabely takto:
Svazek extruderu, ujistěte se, že je textilní oplet částečně zasunutý dovnitř. Svazek musí být vedený směrem od tiskárny.
Svazek vyhřívané podložky, textilní oplet musí být zasunutý dovnitř.
Kabel senzoru filamentu (volitelný doplněk), textilní oplet musí být zasunutý dovnitř.
Nyní rohovou krytku utáhněte. Dejte pozor, abyste neskřípli žádný kabel.
Úprava výšky senzoru M.I.N.D.A.
Úprava výšky senzoru M.I.N.D.A.
Úprava výšky senzoru M.I.N.D.A.
Úprava výšky senzoru M.I.N.D.A.
Pomocí prstů otáčejte závitovou tyčí, čímž posunete celou osu X dolů. Zastavte jakmile se hotend dotkne vyhřívané podložky! Dejte pozor na prohnutí podložky!
Lehce povolte šroubek na minda-holderu tak, abyste byli schopni nastavit polohu senzoru M.I.N.D.A..
Umístěte kreditní kartu pod senzor M.I.N.D.A., případně použijte špičku stahovací pásky.
Zatlačte jemně sensor M.I.N.D.A. dolů proti kreditní kartě.
Utáhněte šroubek na minda-holderu. Nepoužívejte přílišnou sílu, mohlo by dojít k poškození vytištěného dílu!

Manuálně otáčejte závitovou tyčí v opačném směru, abyste posunuli osu alespoň o 5 mm nahoru.

Nyní prosím postupujte dle pokynů pro Kalibrace první vrstvy (i3).
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás