CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Jak vyměnit ložiska na ose Y (MINI/MINI+)

Menu

Jak vyměnit ložiska na ose Y (MINI/MINI+)

Jak vyměnit ložiska na ose Y (MINI/MINI+)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Jak vyměnit ložiska na ose Y (MINI/MINI+)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
25
 Dostupné překlady
ENPLDEJAESITFR
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou ložisek na ose Y na tiskárně Original Prusa MINI a MINI+.
Některé díly se mohou lehce lišit. Na proces to však nemá vliv.
Všechny potřebné díly jsou dostupné na našem e-shopu shop.prusa3d.com
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
Pro výměnu ložisek na ose X použijte tento návod: Jak vyměnit ložiska na ose X (MINI/MINI+)
Tipy (volitelné)
Tipy (volitelné)
Tipy (volitelné)
Tipy (volitelné)
Tento krok je volitelný. Doporučujeme však pro snazší opětovnou montáž ložisek a jejich lepší upevnění.
Existují dva typy montáže ložisek osy Y. Pozorně se podívejte na namontovaná ložiska osy Y na vaší tiskárně a použijte odpovídající kroky v návodu.
NOVÝ DESIGN - každé ložisko na ose Y je zajištěno úchytem ložisek (vytvarovaný plát). Tato metoda je využita u tiskáren MINI+. Pokud Vaše tiskárna má nový design, prosím přejděte k dalšímu kroku.
STARÝ DESIGN - každé ložisko na ose Y je zajištěno pomocí U-šroubu. Tato metoda je využívána u tiskáren MINI. Pokud má Vaše tiskárna starý design montáže, můžete si zakoupit balení upgradu úchytů ložisek z našeho eshopu.
Nářadí potřebné pro tento návod
Nářadí potřebné pro tento návod
Nářadí potřebné pro tento návod
Nářadí potřebné pro tento návod
Pro tento návod si prosím připravte:
2,0mm inbusový klíč
2,5mm inbusový klíč
3,0mm inbusový klíč
Torx klíč TX10
Prusa lubrikant s aplikátorem set (1x) na mazání ložisek. Můžete jej zakoupit na e-shop
Klíč velikosti 5,5 mm nebo univerzální klíč, který jste obdrželi ve stavebnici MINI+
Tkanina nebo kus látky o velikosti 15x15 cm k ochraně pracovní plochy
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Zajistěte, aby součásti tiskárny - tisková hlava a vyhřívaná podložka byly zchlazeny na pokojovou teplotu.
Sundejte pružný tiskový plát.
Posuňte osu Z do nejvyšší pozice. Na obrazovce tiskárny, za pomoci knobu (čudlíku) přejděte do Nastavení -> Pohyb osy -> Osa Z. Poté pro posouvání osy otočte knobem.
Tiskárnu vypněte a vytáhněte ze zásuvky!
Odpojení LCD
Odpojení LCD
Odpojení LCD
Odpojení LCD
Odpojte kabel LCD od zadní strany displeje. Vložte kabel do drážky ve výlisku. Nebude to rušit během manipulace.
Povolte a vyndejte z krytu elektroniky šroub M3x12.
Odstraňte tištěnou krytku kabelů.
Lehce zdvihněte víko krytu elektroniky. Než ho sejmete úplně, zatlačte s ním směrem k hliníkové extruzi, aby se oba zobáčky uvolnily z otvorů.
Odpojení vyhřívané podložky
Odpojení vyhřívané podložky
Odpojení vyhřívané podložky
Odpojení vyhřívané podložky
Od desky Buddy odpojte kabel vyhřívané podložky.
Odpojení termistoru vyhřívané podložky.
S pomocí klíče TX10 Torx povolte všechny šrouby na vyhřívané podložce.
Odstraňte z tiskárny vyhřívanou podložku.
Odstranění řemene osy Y
Odstranění řemene osy Y
Odstranění řemene osy Y
Povolte dva šroubky na přední desce.
Z přední desky odstraňte MINI-y-belt-idler s řemenem.
Sundejte volný řemen z řemeničky na motoru osy Y.
Odstranění Y-front-plate
Odstranění Y-front-plate
Odstranění Y-front-plate
Odstranění Y-front-plate
Povolte čtyři šroubky na MINI-y-plate-front.
Vyjměte MINI-y-plate-front s LCD z Y-framu.
Opatrně vysuňte Y-carriage z hladkých tyčí osy Y.
Opatrně vytáhněte obě hladké tyče z dílu MINI-y-plate-rear.
Nová ložiska: příprava dílů
Nová ložiska: příprava dílů
Nová ložiska: příprava dílů
Nová ložiska: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Lineární ložisko LM8UU (3x)
Aplikátor maziva Prusa (1x)
Prusa lubrikant (1x)
Několik papírových utěrek k otření maziva a mastnoty z povrchu ložiska.
Každé ložisko musí být před montáží do tiskárny namazáno. Postupujte pečlivě podle těchto pokynů.
Mazání ložisek
Mazání ložisek
Mazání ložisek
Mazání ložisek
Použijte jakýkoliv kus látky k ochraně pracovní plochy před mazivem.
Ujistěte se, že je ložisko uvnitř čisté.
Setřete ochranný olej z ložiska papírovým ubrouskem.
Je nutné namazat všechny 4 řady kuliček uvnitř ložiska.
Open the lubricant and pierce the hole in the tube with the tip in the cap.
Screw the tube into the applicator.
Opatrně nasuňte celé ložisko na aplikátor.
Mazání ložisek
Mazání ložisek
Mazání ložisek
Mazání ložisek
Otáčejte tubou a aplikátorem ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte mírný odpor. To znamená, že otvory v aplikátoru jsou zarovnány s řadami kuliček.
Jemně zmáčkněte tubu, aby se mazivo dostalo k řadám kuliček na ložisku.
Podívejte se na přední část ložiska. Jakmile aplikátor vytlačí lubrikant ven (okolo těsnění) přestaňte ho vytlačovat. Ložisko si při aplikaci lubrikantu přidržujte druhou rukou.
Mazivo musí být rovnoměrně rozloženo na všechny čtyři řady kuliček uvnitř ložiska. Nesmí se použít příliš mnoho ani příliš málo maziva. Podívejte se blíže na poslední obrázek.
Otřete přebytečný lubrikant z vnější části ložiska papírovým ubrouskem.
Tento postup použijte pro všechna tři ložiska.
Všechna tři připravená ložiska dočasně položte na papírový ubrousek. Budeme je potřebovat později.
Montáž ložisek: nový vs. starý design
Montáž ložisek: nový vs. starý design
Montáž ložisek: nový vs. starý design
Existují dva vzory uložení ložiska. Pečlivě se podívejte na vaši verzi uložení a postupujte podle příslušných pokynů:
NOVÝ DESIGN - Ložisko je zajištěno pomocí úchytů ložisek (tvarovaný plát). Tato metoda je využita u tiskáren MINI+. Pokud má Vaše tiskárna tento typ montáže, prosím přejděte na Odstranění ložisek (nový design).
STARÝ DESIGN - Ložisko je zajištěno pomocí U-šroubů. Tato metoda je využita u tiskáren MINI. Pokud má Vaše tiskárna tento typ montáže, prosím přejděte na Odstranění ložisek (starý design)
Odstranění ložisek (nový design)
Odstranění ložisek (nový design)
Odstraňte dva šrouby z úchytů ložisek. Na druhé straně Y-carriage je na každém šroubu nyloková matka. Přidržte matku v 5,5mm klíči nebo v kleštích tak, aby se neotáčela při uvolňování šroubů.
Povolte držák ložisek s ložiskem na Y-carriage.
Tento postup opakujte pro zbývající ložiska.
Dejte odstraněná ložiska pryč od Vás, aby v dalších krocích nedošlo k záměně s novými.
Správná orientace ložisek (nový design)
Správná orientace ložisek (nový design)
Správná orientace ložisek (nový design)
Správná orientace ložisek (nový design)
Správná orientace: Když umísťujete ložiska na Y-carriage, ujistěte se, že jsou umístěny jako je zobrazeno na obou obrázcích. Drážky (řady kuliček) musí být po stranách, ne uprostřed.
Nesprávná orientace: Neumísťujte ložisko tak, jak vidíte na posledním obrázku! Pokud bude drážka (řada kuliček) uprostřed, časem to urychlí opotřebení hlazené tyče, může dojít i k vytvoření rýhy.
Instalace ložisek na Y-carriage (nový design)
Instalace ložisek na Y-carriage (nový design)
Instalace ložisek na Y-carriage (nový design)
Instalace ložisek na Y-carriage (nový design)
Vložte lineární ložisko do středu výřezu. Nezáleží na které straně. Horní a spodní strana jsou stejné. Věnujte pozornost správné orientaci řad kuliček uvnitř ložiska.
Nasaďte úchyt ložiska přes ložisko.
Vložte dva šrouby M3x10r do otvorů v úchytu ložiska.
Rukou přidržte hlavy obou šroubů a otočte Y-carriage. Na oba šrouby nasaďte samojistné nylokové matky M3nN.
Utáhněte obě matice pomocí 2mm inbusového klíče a univerzálního klíče.
Tento postup opakujte pro zbývající dvě ložiska.
Nyní přejděte na Zasunutí tyčí
Odstranění ložisek (starý design)
Odstranění ložisek (starý design)
Odstranění ložisek (starý design)
Povolte dvě nylokové matky na U-boltu.
Otočte Y-carriage vzhůru nohama a vytáhněte z něho U-bolt.
Odstraňte ložisko z Y-carriage.
Tento postup opakujte pro zbývající ložiska.
Dejte odstraněná ložiska pryč od Vás, aby v dalších krocích nedošlo k záměně s novými.
Správná orientace ložisek (starý design)
Správná orientace ložisek (starý design)
Správná orientace ložisek (starý design)
Správná orientace ložisek (starý design)
Správná orientace: Ložiska Y-carriage (pojezdu osy Y) umístěte podle těchto obrázků. Drážky (řady kuliček) musí být po stranách, ne uprostřed.
Nesprávná orientace: Neumísťujte ložisko tak, jak vidíte na tomto obrázku! Pokud bude drážka (řada kuliček) uprostřed, časem to urychlí opotřebení hlazené tyče, může dojít i k vytvoření rýhy.
Instalace ložisek na Y-carriage (starý design)
Instalace ložisek na Y-carriage (starý design)
Instalace ložisek na Y-carriage (starý design)
Instalace ložisek na Y-carriage (starý design)
Vyměňte U-šrouby za úchyty ložisek, připravte si vaše zakoupené balení úchytů ložisek a přejděte na Montáž ložisek na Y-carriage (nový design.
Tato část je VELMI DŮLEŽITÁ a zásadně ovlivňuje chování tiskárny. PROSÍM čtěte pozorně následující řádky!
Položte Y-carriage na rovný povrch. Na orientaci nezáleží.
Vložte lineární ložisko do výřezu a zajistěte jej šroubem tvaru U. Dávejte pozor na správnou orientaci.
Položte palec na šroub a otočte pojezdem. Na oba konce šroubu nasuňte matky M3nN.
Začněte utahovat matky, AVŠAK UJISTĚTE SE, že obě utahujete stejně a JAKMILE DOSÁHNETE MATKOU POVRCHU Y-CARRIAGE, PŘESTAŇTE UTAHOVAT!!! Utahování matek dokončíme v dalším kroku.
Tento postup opakujte pro zbývající dvě ložiska.
Přílišné utažení matek vede k deformaci ložisek a problémům s tím spojených. Prosím postupujte dle instrukcí.
Instalace ložisek na Y-carriage (starý design)
Instalace ložisek na Y-carriage (starý design)
Znovu zkontrolujte, že jsou matky dotažené k povrchu rovnoměrně.
Ujistěte se, že je ložisko vystředěné v obou směrech a pokud ne, částečně povolte matky, upravte jeho pozici a opět utáhněte matky do předchozího stavu.
Vezměte kleště nebo 5,5mm klíč a dotáhněte každou matku, avšak pouze o 90°. Tato míra utažení stačí a nedojde k deformaci ložiska.
POZNÁMKA: Tento obrázek je z manuálu pro složení tiskárny MK3S. Y-carriage může vypadat jinak, ale proces je stejný.
Tento postup opakujte pro zbývající dvě ložiska.
Nasazení tyčí
Nasazení tyčí
Položte Y-carriage na kus látky nebo jinou měkou podložku tak, aby ložiska směřovala nahoru. Distanční podložky na vyhřívané podložce by mohly poškrábat pracovní povrch.
POZOR, NYNÍ PROSÍM POSTUPUJTE OPATRNĚ! Zlehka nasuňte tyče napřímo do ložisek. Netlačte velkou silou a tyče nenaklánějte!
Pokud vám tyč nejde nasunout, zkontrolujte správné natočení (zarovnání) ložisek.
V případě, že se vám podaří vytlačit kuličky z pouzdra ložiska, tak je prosím spočítejte. Pokud bude jedna či dvě, bude mechanismus fungovat. Pokud jich však vytlačíte více, zvažte prosím objednání nových ložisek.
Ložiska mohou po instalaci zanechat na hlazených tyčích přebytečné mazivo. Veškeré zbytky otřete papírovou utěrkou.
Nasazení Y-carriage
Nasazení Y-carriage
Nasazení Y-carriage
Nasazení Y-carriage
Hladké tyče zasuňte opatrně do otvorů v MINI-Y-plate-front. Začněte s pravou tyčí, poté zasuňte levou. Strana s jedním ložiskem na Y-carriage musí směřovat doprava.
Umístěte MINI-Y-plate-front na hladké tyče.
Úplně zasuňte MINI-Y-rear-plate na obě extruze.
Zajistěte obě části dvěma šrouby M5x20r. Při utahování šroubů M5x20r zatlačte na extruzi shora.
Nasazení řemenu
Nasazení řemenu
Nasazení řemenu
Nasazení řemenu
Umístěte belt idler v blízkosti předního dílu tak, jako to vidíte na obrázku.
Veďte volný řemen okolo řemeničky motorů osy Y.
Položte přítlačnou kladku s řemenem na přední desku a zajistěte ji dvěma šrouby M3x20. Šrouby neutahujte úplně. Mezi oběma částmi ponechte malou mezeru. Řemen nepřekrucujte. Ujistěte se, že jsou „horní“ a „spodní“ části řemenu rovnoběžné.
Napnutí řemene osy Y
Napnutí řemene osy Y
Napnutí řemenu můžete měnit otáčením dvou šroubů na MINI-Y-plate-front:
Posuňte ručně Y-carriage zcela od sebe.
Prstem levé ruky zmáčkněte řemen směrem dolu. Pro prohnutí bude zapotřebí jisté síly, ALE nezkoušejte napnout řemen příliš silně, může dojít k poškození tiskárny.
Utažením šroubu přiblížíte MINI-Y-belt-idler k sobě a tím zvýšíte celkové napnutí řemenu.
Povolení šroubu, oddálí díly od sobě a sníží tak celkové napnutí řemenu.
Montáž vyhřívané podložky
Montáž vyhřívané podložky
Montáž vyhřívané podložky
Montáž vyhřívané podložky
Posuňte Y-carriage zcela dopředu a vyhřívanou podložku položte za tento díl.
Zarovnejte všech 9 otvorů na vyhřívané podložce s distančními podložkami vyhřívané podložky a vložte šrouby M3x4b do otvorů. NEUTAHUJTE šroubky zcela.
Až budete mít osazené všechny šrouby, pro utažení v následujícím pořadí použijte Torx klíč:
Středový šroub
První čtyři šrouby (na stranách)
Poslední čtyři šrouby (v rozích)
Vyjměte volný konec LCD kabelu z extruze a zapojte ho do LCD desky.
Hotovo!
Hotovo!
Dobrá práce! Právě jste úspěšně vyměnili ložiska na ose Y.
Předehřejte tiskárnu a vyzkoušejte ji :)
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás