CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Jak vyměnit ložiska na ose X (MINI/MINI+)

Menu

Jak vyměnit ložiska na ose X (MINI/MINI+)

Jak vyměnit ložiska na ose X (MINI/MINI+)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Jak vyměnit ložiska na ose X (MINI/MINI+)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
23
 Dostupné překlady
ENPLDEJAESITFR
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou ložisek na ose X u tiskárny Original Prusa MINI a MINI+.
Některé díly se mohou lehce lišit. Na proces to však nemá vliv.
Všechny potřebné díly jsou dostupné v našem e-shopu shop.prusa3d.com
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
Pro výměnu ložisek na ose Y použijte tento návod: Jak vyměnit ložiska na ose Y (MINI/MINI+)
Tipy (volitelné)
Tipy (volitelné)
Tipy (volitelné)
Tento krok je volitelný. Doporučujeme jej ale pro snazší opětovné sestavení tiskárny a vyhnutí se problémům, které by mohly nastat později.
Existují dva designy dílu MINI-x-end. Než tiskárnu rozeberete, doporučujeme upgradovat na nejnovější verzi. Podívejte se blíže na díl MINI-x-end své tiskárny a zvolte vhodné kroky:
NOVÝ design má na horní a spodní části dílu inspekční otvor. Pokud má vaše tiskárna nový design můžete tento krok přeskočit.
STARÝ design je bez inspekčního otvoru. Pokud má vaše tiskárna starý design, postupujte takto:
Stáhněte si nejnovější verzi dílu MINI-x-end z Tištěné díly Original Prusa MINI+.
Vytiskněte díl MINI-x-end podle instrukci popsaných v tomto článku Tisknutelné části Original Prusa.
V nejbližším železářství si sežeňte dvě matky M3nN. Budete je potřebovat pro montáž nového MINI-x-endu.
Nářadí potřebné pro tento návod
Nářadí potřebné pro tento návod
Nářadí potřebné pro tento návod
Nářadí potřebné pro tento návod
Pro tento krok si prosím připravte:
2,5mm inbusový klíč
Prusa lubrikant s aplikátorem set (1x) na mazání ložisek. Můžete jej zakoupit na e-shop
Několik papírových ubrousků k otření maziva a mastnoty z povrchu ložiska.
Permanentní fix
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Zajistěte, aby součásti tiskárny - tisková hlava a vyhřívaná podložka byly zchlazeny na pokojovou teplotu.
Sundejte pružný tiskový plát.
Před těmito kroky doporučujeme zakrýt vyhřívanou podložku!
Použijte jakoukoliv tkaninu nebo kus látky, která je dost velká na to, aby zakryla celou vyhřívanou podložku. Zajištíte tím ochranu podložky před poškozením či poškrábáním povrchu během demontáže.
Posuňte osu Z do poloviny její výšky. Na obrazovce tiskárny, za pomoci knobu (čudlíku) přejděte do Nastavení -> Pohyb osy -> Osa Z. Poté pro posouvání osy otočte knobem.
Tiskárnu vypněte a vytáhněte ze zásuvky!
Odstranění tiskového ventilátoru
Odstranění tiskového ventilátoru
Odstranění tiskového ventilátoru
Odstranění tiskového ventilátoru
Povolte šroub na dílu minda-holder.
Vyndejte šroub z tiskového ventilátoru.
Odmontujte tiskový ventilátor. Nechte jej volně viset na kabelu.
Povolte spodní šroub na x-carriage.
Přidržte si chladič rukou.
Druhou rukou uvolněte horní šroubek na x-carriage a sundejte chladič z tiskárny.
UPOZORNĚNÍ: Dejte pozor, aby vám nespadl chladič na vyhřívanou podložku!
Odstranění tiskové hlavy
Odstranění tiskové hlavy
Odstranění tiskové hlavy
Opatrně položte tiskovou hlavu na zakrytou vyhřívanou podložku. Nepokládejte tiskovou hlavu na tiskový ventilátor.
Pokud tisková hlava nedosáhne až na vyhřívanou podložku, otáčejte ručně závitovou tyčí osy Z a posuňte osu dolů.
Povolte oba šrouby na straně MINI-x-endu tak, aby z dílu vyčnívaly na polovinu hlavy šroubu. Není třeba je vyndavat.
Odstranění řemene osy X
Odstranění řemene osy X
Odstranění řemene osy X
Odstranění řemene osy X
Vytáhněte oba konce řemene osy X z x-carriage a protáhněte řemen ven z MINI-x-carriage.
Povolte dva šrouby MINI-x-endu.
Opatrně z osy X sundejte x-end.
Vysuňte z osy X díl x-carriage.
Odstranění ložisek
Odstranění ložisek
Podržte x-carriage rukama.
Palcem vytlačte ložisko z MINI-x-carriage.
Nebojte se použít více síly. Ale dávejte pozor, abyste se nezranili.
Stejný postup použijte i u druhého ložiska.
Nová ložiska: příprava dílů
Nová ložiska: příprava dílů
Nová ložiska: příprava dílů
Nová ložiska: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Lineární ložisko LM8UU (2x)
Aplikátor maziva Prusa (1x)
Prusa lubrikant (1x)
Několik papírových ubrousků k otření maziva a mastnoty z povrchu ložiska.
Permanentní fix (1x)
Každé ložisko musí být před montáží do tiskárny namazáno. Postupujte pečlivě podle těchto pokynů.
Mazání ložisek
Mazání ložisek
Mazání ložisek
Mazání ložisek
Použijte jakýkoliv kus látky k ochraně pracovní plochy před mazivem.
Ujistěte se, že je ložisko uvnitř čisté.
Setřete ochranný olej z ložiska papírovým ubrouskem.
Je nutné namazat všechny 4 řady kuliček uvnitř ložiska.
Otevřete mazivo a propíchněte otvor v tubě špičkou v uzávěru.
Našroubujte tubu do aplikátoru.
Opatrně nasuňte celé ložisko na aplikátor.
Mazání ložisek
Mazání ložisek
Mazání ložisek
Mazání ložisek
Otáčejte tubou a aplikátorem ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte mírný odpor. To znamená, že otvory v aplikátoru jsou zarovnány s řadami kuliček.
Jemně zmáčkněte tubu, aby se mazivo dostalo k řadám kuliček na ložisku.
Podívejte se na přední část ložiska. Jakmile aplikátor vytlačí lubrikant ven (okolo těsnění) přestaňte ho vytlačovat. Ložisko si při aplikaci lubrikantu přidržujte druhou rukou.
Mazivo musí být rovnoměrně rozloženo na všechny čtyři řady kuliček uvnitř ložiska. Nesmí se použít příliš mnoho ani příliš málo maziva. Podívejte se blíže na poslední obrázek.
Otřete přebytečný lubrikant z vnější části ložiska papírovým ubrouskem.
Tento postup použijte pro obě ložiska.
Označení ložisek
Označení ložisek
Nastavte si ložisko tak, abyste viděli dvě řady kuliček. Tak jako je na obrázku.
Na vnější straně ložiska, uprostřed nad dvěma řadami kuliček, udělejte značku permanentním fixem.
Stejný postup použijte i u druhého ložiska.
Instalace nových ložisek
Instalace nových ložisek
Zasuňte obě ložiska ze strany do MINI-x-carriage.
Otočte ložiska tak, aby značky směřovaly směrem k Vám.
Ujistěte se, že jsou ložiska zarovnána s tištěným dílem.
Rozebrání MINI-x-end (volitelné)
Rozebrání MINI-x-end (volitelné)
Rozebrání MINI-x-end (volitelné)
Tento krok se týká pouze sestavení nového designu MINI-x-endu. Pokud již na tiskárně máte nový design tohoto dílu, přejděte na Montáž MINI-x-carriage.
Než rozeberete starý, ujistěte se, že jste si vytiskli nový díl MINI-x-end.
Z tištěného dílu vyndejte šroub M3x20.
Odstraňte řemeničku.
Z MINI-x-endu vyndejte čtyři šrouby M3x12.
Vyndejte matici M3nN z opačné strany dílu.
Z vnější strany zasuňte šroub M3x20 do matice a matici vytáhněte z tištěného dílu. Není nutné vsunout celou délku šroubu, stačí na 3–5 závitů. Podívejte se na poslední obrázek.
Nový MINI-x-end: příprava dílů (volitelné)
Nový MINI-x-end: příprava dílů (volitelné)
Nový MINI-x-end: příprava dílů (volitelné)
Pro tento krok si prosím připravte:
Nový MINI-X-end (1x)
Šroub M3x20 (1x) vyndaný ze starého dílu
Matka M3nN (1x) vyndaná ze starého dílu
Šroub M3x12 (4x) vyndaný ze starého dílu
Řemenička Idleru 623 2Z (1x) vyndaná ze starého dílu
Matka M3nS (2x)
Pro sestavení nového MINI-x-endu, postupujte dle Manuálu k sestavení stavebnice Original Prusa MINI+. Po sestavení dílu se vraťte a pokračujte tímto návodem.
Nasazení dílu X-carriage
Nasazení dílu X-carriage
Nasazení dílu X-carriage
Nasazení dílu X-carriage
Opatrně nasuňte x-carriage na osu X.
Podívejte se na správnou orientaci. Tryska MINI-x-carriage musí směřovat dolů.
Nasuňte MINI-x-end na hlazené tyče až nadoraz.
Zkontrolujte správnou orientaci dílu. Hlava šroubu v MINI-x-endu musí směřovat k vám.
Vložte a lehce utáhněte dva šrouby M3x12 do MINI-x-endu. Dotáhnete je později.
Kontrola hlazených tyčí
Kontrola hlazených tyčí
Podívejte se zvrchu do inspekčního otvoru dílu MINI-x-end a ujistěte se, že je horní hlazená tyč zasunuta až na doraz v plastovém dílu.
Tiskárny MINI a některé ranné MINI+ nemají inspekční otvory.
Pokud není tyč v drážce vidět celá, zkuste zatlačit větší silou, abyste nasunuli tyč na MINI-x-end. Nepoužívejte k tomu kladivo ani podobné nástroje!
Podívejte se zespodu a použijte stejný postup pro spodní hlazenou tyč.
Nasazení řemene osy X
Nasazení řemene osy X
Nasazení řemene osy X
Nasazení řemene osy X
Vezměte řemen osy X a veďte jej skrz kanálek v MINI-x-carriage a MINI-x-end. Zuby řemene musí směřovat dolů.
Veďte řemen kolem řemeničky a vložte konec do spodní „zubaté“ drážky v MINI-x-carriage.
Veďte druhý volný konec řemenu a vložte jej do horní „zubaté“ drážky v MINI-x-carriage.
Napnutí řemene osy X
Napnutí řemene osy X
Napnutí řemene osy X
Posuňte ručně MINI-x-carriage zcela k Z-carriage.
Ve středu osy X zmáčkněte prstem levé ruky řemen směrem dolů. Pro prohnutí bude zapotřebí jisté síly, ALE nezkoušejte napnout řemen příliš silně, může dojít k poškození tiskárny.
Seřiďte jej uvolněním nebo utažením obou šroubků na MINI-x-endu.
Povolte šroubky, přibližte MINI-x-end k tyčím, sníží se tím celková tenze.
Utáhněte šroubky, MINI-x-end se roztáhne a celkové napětí se zvýší.
Zajištění X-endu
Zajištění X-endu
Zajištění X-endu
Podívejte se na osu X ze strany. Zarovnejte MINI-x-end paralelně s hladkými tyčemi osy Z pomocí otáčení plastové části. Netočte příliš velkou silou, aby nedošlo k poškození osy X.
Zajištění MINI-x-endu utažením obou šroubků na přední části plastového dílu.
Po dotažení znovu zkontrolujte, že je MINI-x-end paralelněs osou Z.
Nasazení tiskové hlavy
Nasazení tiskové hlavy
Nasazení tiskové hlavy
Nasazení tiskové hlavy
Položte tiskovou hlavu do MINI-x-carriage. Ujistěte se, že tisková hlava perfektně zapadne na ložiska.
Přidržte tiskovou hlavu rukou.
Vložte do horního otvoru v MINI-x-carriage šroub M3x20 a utáhněte ho, abyste zajistili tiskovou hlavu.
Vložte šroub M3x20 do spodního otvoru dílu MINI-x-carriage a utáhněte jej.
Montáž tiskového ventilátoru
Montáž tiskového ventilátoru
Montáž tiskového ventilátoru
Montáž tiskového ventilátoru
Vložte a utáhněte šroub M3x12 k zajištění MINI-minda-holder k MINI-x-carriage.
Vložte okraj ventilátoru do spodního okraje otvoru MINI-x-carriage.
Zasuňte ventilátor do MINI-x-carriage.
Zarovnejte otvory na šroubky ve ventilátoru s otvory na MINI-x-carriage.
Vložte a utáhněte šroubek M3x20.
Hotovo!
Hotovo!
Dobrá práce! Právě jste úspěšně vyměnili ložiska na ose X.
Předehřejte tiskárnu a vyzkoušejte ji :)
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás