CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Jak vyměnit blower ventilátor (SL1S)

Jak vyměnit blower ventilátor (SL1S)

Jak vyměnit blower ventilátor (SL1S)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 years ago
Jak vyměnit blower ventilátor (SL1S)
 Obtížnost
Vysoká
 Kroky
30
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Úvod
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou blower ventilátoru na Original Prusa SL1S SPEED.
Všechny potřebné díly jsou dostupné na našem e-shopu shop.prusa3d.com
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení využívá UV světlo, které může poškodit váš zrak nebo pokožku. Nezapínejte zařízení, dokud není zcela smontováno a dokud nejsou nainstalovány všechny kryty!!!
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tento krok si prosím připravte:
2,0mm inbusový klíč
2,5mm inbusový klíč
Štípací kleště
Karton nebo podobná měkká podložka (např. kus látky)
Majitelé stavebnice tiskárny SL1 mohou použít kartonovou podložku, která byla součástí kitu.
Malá miska nebo krabička pro uložení spojovacího materiálu. Některé spojovací prvky jsou velmi malé a mohou se ztratit.
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Pro lepší manipulaci se doporučuje si připravit čistý pracovní stůl s prostorem minimálně 1 m x 1 m. S přístupem ze dvou nebo více stran.
Nad pracovním místem doporučujeme jasné světlo. Některé části uvnitř tiskárny jsou tmavé a nedostatečné osvětlení by mohlo velice ztížit proces.
Než začnete, proveďte následující:
Posuňte konzolu s tiskovou platformou nahoru (Nabídka -> Ovládání -> Reset platformy). V následujících krocích budete potřebovat více prostoru.
Vyjměte vaničku na pryskyřici. Pokud máte uvnitř pryskyřici, nalijte ji zpět do láhve a nádržku vyčistěte.
Vyjměte tiskovou platformu
Tiskárnu vypněte a vytáhněte ze zásuvky.
Všechny vyjmuté šroubky budou znovu použity. Žádný šroubek proto nevyhazujte! V návodu je graficky znázorněno, jaký typ šroubku je potřeba připravit.
Odstranění krytu
Odstranění krytu
Odstranění krytu
Odstranění krytu
S těmito šrouby postupujte opatrně, nejlépe použijte inbusový klíč s rovnými ostrými hranami, hrozí nebezpečí stržení hlavy šroubu.
Otočte levou stranu tiskárny směrem k sobě.
Najděte, povolte a vynjdete čtyři šrouby. Šrouby bezpečně uložte do misky nebo krabice. Budete je potřebovat později.
Otočte tiskárnu o 180 ° a odstraňte poslední čtyři šrouby na druhé straně.
O pár centimetrů kryt vysuňte.
Jsou dva designy USB a tlačítka napájení:
NOVÝ DESIGN: USB a tlačítko napájení mají stejný konektor. Odpojte kabel a úplně odstraňte kryt.
STARÝ DESIGN: USB a tlačítko napájení jsou oddělené. Odpojte kabel tlačítka napájení od prodlužovačky a úplně odstraňte kryt.
Odpojení blower ventilátoru
Odpojení blower ventilátoru
Odpojení blower ventilátoru
Najděte kabel ventilátoru (černo-červeno-žluté drátky). Stiskněte bezpečnostní kolíček na konektoru a odpojte ventilátor z desky (na levé straně tiskárny). Nevytahujte konektor bez stisknutí kolíčku, mohlo by dojít k poškození konektoru nebo desky.
Nechte prozatím kabel volný.
Zajištění tiskárny
Zajištění tiskárny
Karton nebo podobnou měkkou podložku umístěte na vaše pracovní místo.
VELMI OPATRNĚ položte tiskárnu její zadní stranou na měkkou podložku.
Zkontrolujte, zda je mezi tlačítkem napájení zdroje a povrchem pod ním mezera. Tiskárnu nepokládejte přímo na tlačítko.
Odstranění UV LED ventilátoru
Odstranění UV LED ventilátoru
Odstranění UV LED ventilátoru
Povolte všech osm šroubů na spodu tiskárny. Ponechejte si je.
Ponechejte si šroubky bezpečně v misce nebo krabičce. Budete je potřebovat později.
Opatrně vyjměte sestavu ventilátoru UV LED z tiskárny. Není potřeba odpojovat kabel ventilátoru.
Odstranění kabelu bočního blower ventilátoru
Odstranění kabelu bočního blower ventilátoru
Odstranění kabelu bočního blower ventilátoru
Podívejte se mírně shora do otvoru ve spodní části tiskárny a najděte svazek kabelů.
Některé jednotky mají svazek zajištěn dvěma stahovacími páskami. Tyto stahovací pásky odřízněte, ale POZOR, AŤ NEPŘEŘÍZNETE KABELY!!!
Protáhněte kabel blower ventilátoru mezerou mezi deskou elektroniky a základnou tiskárny. Veďte kabel k pravé straně tiskárny a prozatím jej nechte volný.
Odstranění sestavy blower ventilátoru
Odstranění sestavy blower ventilátoru
Odstranění sestavy blower ventilátoru
Odstranění sestavy blower ventilátoru
Povolte a vyndejte šroub po pravé straně podpěry.
Podržte jednou rukou blower ventilátor a uvolněte šroub na levé straně podpěry.
Šrouby uchovávejte bezpečně v misce nebo krabici. Později je budete potřebovat.
Opatrně položte sestavu bočního (blower) ventilátoru vedle tiskárny.
Rozebrání blower ventilátoru
Rozebrání blower ventilátoru
Rozebrání blower ventilátoru
Rozebrání blower ventilátoru
Podívejte se na tiskárnu z pravé strany a zjistěte, zda má vaše tiskárna stahovací pásku na kabelovém svazku, kde je také kabel blower ventilátoru. Přeřízněte stahovací pásku. POZOR, AŤ NEPŘEŘÍZNETE KABELY!!!
Odstraňte kabel bočního blower ventilátoru z tiskárny.
Otočte sestavu ventilátoru a vyndejte dva šrouby z ventilátoru (tištěná část).
Otočte blower ventilátor do předchozí pozice a oddělte od sebe blower (tištěný díl) a blower ventilátor.
Nasazení blower ventilátoru: nová vs stará verze
Nasazení blower ventilátoru: nová vs stará verze
Nasazení blower ventilátoru: nová vs stará verze
Nasazení blower ventilátoru: nová vs stará verze
Existují dvě různé verze uchycení ventilátoru. Vyberte si svou verzi a postupujte podle příslušných kroků:
NOVÁ verze - (druhý obrázek) blower ventilátor je zajištěn dvěma šrouby přístupnými z přední strany ventilátoru (strana turbíny). U této verze přeskočte na Vyjměte blower ventilátor (nová verze).
STARÁ verze - (třetí obrázek) blower ventilátor je uchycen dvěma šrouby přístupnými ze zadní strany sestavy ventilátoru (zadní strana držáku blower ventilátoru). Stará konstrukce může mít dva různé typy šroubů. Pro tuto verze přejděte na Odstranění blower ventilátoru (stará verze)
Odstranění bočního blower ventilátoru (stará verze)
Odstranění bočního blower ventilátoru (stará verze)
Odstranění bočního blower ventilátoru (stará verze)
Na zadní straně sestavy blower ventilátoru povolte dva šrouby zajišťující ventilátor.
Protáhněte kabel blower ventilátoru držákem ventilátoru (fan holder) zpět k ventilátoru.
Blower ventilátor odložte. Už ho nebudete potřebovat.
Nový blower ventilátor: příprava dílů
Nový blower ventilátor: příprava dílů
Nový blower ventilátor: příprava dílů
Nový blower ventilátor: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Nový blower ventilátor (1x)
Těsnění blower ventilátoru (1x)
Šrouby pro upevnění blower ventilátoru, které jste dříve odstranili:
Šroub M5x10r (2x) STARÝ držák blower ventilátoru
Šroub M3x20r (2x) NOVÝ držák blower ventilátoru
Zbytek dříve vyndaných šroubů si nechte připravený. V následujících krocích budete vyzváni k jejich použití.
Lepení těsnění
Lepení těsnění
Lepení těsnění
Lepení těsnění
Před použitím těsnění očistěte horní povrch blower ventilátoru (stranu s turbínou). Doporučujeme použít IPA a čisticí ubrousky nebo papírové utěrky.
Odstraňte ochranný film z těsnění filtru a kruhovou část uprostřed nechte nedotčenou.
Strhněte ochrannou fólii (papír)
Nalepte těsnění na kryt, tak jako na obrázku, lepidlo musí samozřejmě směřovat dolů. Pevně a rovnoměrně ho přitlačte ke krytu ventilátoru.
Ujistěte se, že žádná část těsnění nezasahuje do otáčející se (střední) části ventilátoru!
Sestavení nového bočního (blower) ventilátoru (nová verze)
Sestavení nového bočního (blower) ventilátoru (nová verze)
Sestavení nového bočního (blower) ventilátoru (nová verze)
Sestavení nového bočního (blower) ventilátoru (nová verze)
Tento krok se týká nové verze držáku ventilátoru. Pro starou verzi přejděte na Montáž nového blower ventilátoru (stará verze).
Umístěte ventilátor a držák ventilátoru tak jako na obrázku. Podle šipek zajistěte správnou orientaci ventilátoru.
Levná strana ventilátoru.
Pravá strana ventilátoru.
Veďte kabel skrz otvor.
Umístěte ventilátor na sloupky a opatrně jej zasuňte až dolů. Zkuste tlačit rovnoměrně, aby byl ventilátor vždy vyrovnaný.
Zajistěte ventilátor pomocí dvou šroubů M3x20r. Utáhněte je velmi opatrně, jinak může kryt ventilátoru prasknout.
Nyní přejděte na Montáž blower ventilátoru
Sestavení nového bočního (blower) ventilátoru (stará verze)
Sestavení nového bočního (blower) ventilátoru (stará verze)
Sestavení nového bočního (blower) ventilátoru (stará verze)
Umístěte ventilátor a držák ventilátoru tak jako na obrázku. Podle šipek zajistěte správnou orientaci ventilátoru.
Levá strana ventilátoru.
Pravá strana ventilátoru.
Veďte kabel skrz otvor.
Otočte sestavu a vložte dva šrouby M5x10r (původne M5x16r). Velmi opatrně je utáhněte, jinak může kryt ventilátoru prasknout.
Sestavení bočního (blower) ventilátoru
Sestavení bočního (blower) ventilátoru
Sestavení bočního (blower) ventilátoru
Sestavení bočního (blower) ventilátoru
Uchopte boční ventilátor (blower fan) a díl blower tak, jak to vidíte na obrázku a namiřte je k sobě.
Obě části zasuňte k sobě. Ujistěte se, že mezi nimi není žádná mezera.
Otočte sestavu. Vložte a utáhněte dva šrouby M3x5 (které jste odstranili dříve) do plastové části a zajistěte obě části dohromady.
Upevnění sestaveného bočního ventilátoru (blower fan)
Upevnění sestaveného bočního ventilátoru (blower fan)
Upevnění sestaveného bočního ventilátoru (blower fan)
Vložte sestavu ventilátoru dovnitř tiskárny. Plech (držák ventilátoru) musí být za podpěrou.
Přidržte sestavu rukou a zajistěte ji zápustným šroubem M3x10b do levého otvoru pro šroub.
Vložte a utáhněte druhý zápustný šroub M3x10b do pravého otvoru pro šroub.
Ujistěte se, že mezi sestavou ventilátoru a sestavou UV LED není přiskřípnutý žádný kabel!!
Vedení kabelu blower ventilátoru
Vedení kabelu blower ventilátoru
Vedení kabelu blower ventilátoru
Vedení kabelu blower ventilátoru
Veďte kabel blower ventilátoru tak, jako je to znázorněno na obrázku.
Vezměte konektor kabelu blower ventilátoru a veďte jej kolem svazku kabelů v tiskárně.
Z otvoru na spodní straně tiskárny vyjměte kabel blower ventilátoru a opatrně jej vytáhněte. Není nutné vytahovat celou délku kabelu. Stačí tolik, kolik vidíte na obrázku.
Vedení kabelu blower ventilátoru
Vedení kabelu blower ventilátoru
Vedení kabelu blower ventilátoru
Vedení kabelu blower ventilátoru
Veďte kabel dovnitř tiskárny a zasuňte jej do mezery mezi deskou elektroniky a základnou tiskárny. Vyveďte kabel ven k elektronice.
Zapojte konektor kabelu blower ventilátoru do prázdného slotu na desce s elektronikou.
Montáž ventilátoru UV LED světla
Montáž ventilátoru UV LED světla
Montáž ventilátoru UV LED světla
Montáž ventilátoru UV LED světla
Všechny kabely uvnitř tiskárny zatlačte co nejvíce dolů. V oblasti ventilátoru UV LED nesmí být žádný kabel.
Zkuste mít co nejvíce kabelu UV LED na levé straně tiskárny. Zatlačte kabel až k okraji otvoru.
Zavřete ventilátor UV LED. Vyvarujte se přiskřípnutí kabelu ventilátoru UV LED!
Dokončení sestavení ventilátoru UV LED světla
Dokončení sestavení ventilátoru UV LED světla
Dokončení sestavení ventilátoru UV LED světla
Dokončení sestavení ventilátoru UV LED světla
Dbejte na to, aby nedošlo k přiskřípnutí kabelu, a ujistěte se, že je kryt v jedné rovině s povrchem tiskárny.
Po uzavření UV LED ventilátoru zarovnejte otvory.
Zajistěte ventilátor UV LED utažením osmi šroubů se zápustnou hlavou M3x5b, které jste už dříve odstranili.
Nyní můžete tiskárnu opatrně postavit zpět na nohy.
Vedení kabeláže
Vedení kabeláže
Uspořádejte všechny kabely podle obrázku.
Ujistěte se, že z tiskárny nevyčnívají žádné kabely.
Připojení tlačítka napájení
Připojení tlačítka napájení
Připojení tlačítka napájení
Zasuňte kryt do poloviny k tiskárně a zastavte, musíme nejprve připojit přední USB a tlačítko napájení.
Pozor ať neskřípnete kabely!
NOVÝ DESIGN: Podívejte se shora na přední kryt a připojte USB a napájecí kabel. Ujistěte se, že bezpečnostní kolíček „zacvakl“.
STARÝ DESIGN: Připojte tlačítko napájecího kabelu k prodlužovacímu kabelu. Ujistěte se, že bezpečnostní kolíček "cvakne".
Montáž krytu
Montáž krytu
Montáž krytu
Zasuňte kryt na tiskárnu a zajistěte jej na jedné straně pomocí dvou zápustných šroubů M3x5b. Neutahujte je pevně a přesuňte se na druhou stranu, kde postup opakujte.
Jakmile je kryt zarovnán a částečně zajištěn, vložte zbývající šrouby a všechny je na obou stranách utáhněte.
Montáž krytu
Montáž krytu
Montáž krytu
Otočte tiskárnu.
Zasuňte kryt na tiskárnu a zajistěte jej na jedné straně pomocí dvou zápustných šroubů M3x5b. Neutahujte je pevně a přesuňte se na druhou stranu, kde postup opakujte.
Jakmile je kryt zarovnán a částečně zajištěn, vložte zbývající šrouby a všechny je na obou stranách utáhněte.
Testování správné funkčnosti
Testování správné funkčnosti
Testování správné funkčnosti
Připojte tiskárnu a zapněte ji.
Na dotykovém displeji přejděte do Home -> Nastavení -> Kalibrace -> Selftest.
Spusťte Selftest a postupujte dle instrukcí na obrazovce.
Selftest trvá pouze pár minut a vyžaduje uživatelskou interakci. Pokud není během Selftestu zobrazeno chybová hlášení, je vše v pořádku.
Hotovo!
Hotovo!
Skvělá práce! Právě jste vyměnili blower ventilátor na tiskárně SL1S SPEED.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás