CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Mesh bed leveling - Automatická kalibrace podložky

Poslední aktualizace 5 months ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLESDEITFRJA

Senzory P.I.N.D.A. a SuperPINDA zkontrolují kalibrační body na tiskovém plátu (nezáleží na tom, zda jde o práškový nebo hladký povrch) a změří jejich vzdálenost. Tyto body jsou pak interpolovány a použity k vytvoření virtuální mřížky podložky. Pokud se během tisku podložka lehce zkroutí, sonda stále přesně kopíruje povrch podle naměřené mřížky. Tato procedura je prováděna před každým tiskem. Zároveň jde o stejnou proceduru, ke které dochází v druhém kroku XYZ kalibrace.

V průběhu kalibrace Mesh Bed Leveling je aktivní funkce StallGuard. Pokud tryska narazí do podložky dříve než dojde k detekci sondou SuperPINDA, kalibrační proces se přeruší a uživatel je vyzván ke kontrole trysky a odstranění případných nečistot.

Automatickou kalibraci podložky najdete v LCD Menu - Kalibrace -> Mesh Bed Leveling.

Nastavení Mesh Bed Leveling

Nastavení Mesh Bed Levelingu najdete v LCD Menu - Nastavení - Mesh Bed Leveling s následujícími volbami:

  • Mesh (3x3 - 7x7)
  • Z-probe nr. (1 - 3 - 5)
  • Magnet comp. (ON / OFF)

Mesh: Výchozí hustota mřížky je 3x3 (9 bodů). Pokud však stále dochází k nerovnoměrné přilnavosti první vrstvy k tiskovému plátu, můžete hustotu bodů zvýšit v LCD Menu - Nastavení - Mesh Bed Leveling na 7x7 (49 bodů).

č. Z-probe: Změnou nastavení č. Z-probe můžete měnit počet měření jednotlivých bodů. Doporučujeme 3 nebo 5 měření, výsledná hodnota se vypočítává jako průměr z naměřených hodnot. Změna těchto nastavení ovlivní dobu trvání procesu Mesh Bed Leveling.

Magnet comp.: Při 7x7 Mesh Bed Levelingu můžete dále zvolit, zda chcete použít Kompenzaci magnetů:
(Magnets compensation). Ocelový tiskový plát významně tlumí magnetické pole podložky. Přesto se 11 ze 49 měřených bodů nachází tak blízko magnetům podložky, že odchylka měření může být až 80 μm. Kompenzace magnetů tyto hodnoty ignoruje a dopočítá je z okolních bodů. Doporučujeme ponechat tuto funkci zapnutou.

Vynucení kalibrace osy Z

Pokud je proces Mesh Bed Leveling před tiskem přerušen, zobrazí se na LCD displeji zpráva "Vynucení kalibrace osy Z" a tiskárna se pokusí projít celou proceduru znovu. K tomu může dojít, pokud jsou na trysce nečistoty, které tlačí na vyhřívanou podložku během procesu, nebo pokud se vyhřívané podložky během sondování dotknete a/nebo na ni zatlačíte. Tím se odchylka dostane nad určitou mezní hodnotu a jednoduše se provede další pokus o spuštění Mesh Bed Levelingu. Tím se vyhnete nutnosti opětovného spuštění z nabídky, pokud byl problém pouze náhodný. Pokud problém přetrvává, před zrušením tisku tiskárna tento postup zopakuje třikrát.

Řešení problémů

Pro řešení jakéhokoliv problému se prosím obraťte na tento speciální článek: Testování sondy P.I.N.D.A./SuperPINDA.

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

0
Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás