CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Mesh bed leveling - Automatická kalibrace podložky

Poslední aktualizace 6 months ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLESDEITFRJA

FDM tiskárny Original Prusa mají senzor, který detekuje vzdálenost od tiskového povrchu. Během kalibrace a před každým tiskem senzor zkontroluje kalibrační body na tiskovém plátu (nezáleží na tom, zda jde o práškový nebo hladký povrch) a změří jejich vzdálenost od podložky. Tyto body jsou pak interpolovány a použity k vytvoření virtuální mřížky podložky. Pokud se během tisku podložka lehce zkroutí, senzor stále přesně kopíruje povrch podle naměřené mřížky.

Original Prusa MK2/2.5/S, MK3/S/+

Tyto tiskárny jsou vybaveny senzorem PINDA, s výjimkou tiskárny MK3S+, která je vybavena senzorem SuperPINDA.

V průběhu kalibrace Mesh Bed Leveling je aktivní funkce StallGuard. Pokud tryska narazí do podložky dříve než dojde k detekci sondou SuperPINDA, kalibrační proces se přeruší a uživatel je vyzván ke kontrole trysky a odstranění případných nečistot.

Nastavení Mesh bed leveling

Tato funkce je k dispozici od firmwaru 3.7.0.

Nastavení Mesh Bed Levelingu najdete v LCD Menu - Nastavení - Mesh Bed Leveling s následujícími volbami:

  • Mesh (3x3 - 7x7)
  • Z-probe nr. (1 - 3 - 5)
  • Magnet comp. (ON / OFF)

Mesh: Výchozí hustota mřížky je 3x3 (9 bodů). Pokud však stále dochází k nerovnoměrné přilnavosti první vrstvy k tiskovému plátu, můžete hustotu bodů zvýšit v LCD Menu - Nastavení - Mesh Bed Leveling na 7x7 (49 bodů).

č. Z-probe: Změnou nastavení č. Z-probe můžete měnit počet měření jednotlivých bodů. Doporučujeme 3 nebo 5 měření, výsledná hodnota se vypočítává jako průměr z naměřených hodnot. Změna těchto nastavení ovlivní dobu trvání procesu Mesh Bed Leveling.

Magnet comp.: Při 7x7 Mesh Bed Levelingu můžete dále zvolit, zda chcete použít Kompenzaci magnetů (Magnets compensation). 3 ze 49 měřených bodů nachází tak blízko magnetům podložky, že odchylka měření může být až 80 μm (mikronů). Kompenzace magnetů tyto hodnoty 3 bodů ignoruje a dopočítá je z okolních bodů. Doporučujeme ponechat tuto funkci zapnutou.

Vynucení kalibrace osy Z

Pokud je proces Mesh Bed Leveling před tiskem přerušen, zobrazí se na LCD displeji zpráva "Vynucení kalibrace osy Z" a tiskárna se pokusí projít celou proceduru znovu. K tomu může dojít, pokud jsou na trysce nečistoty, které tlačí na vyhřívanou podložku během procesu, nebo pokud se vyhřívané podložky během sondování dotknete a/nebo na ni zatlačíte. Tím se odchylka dostane nad určitou mezní hodnotu a jednoduše se provede další pokus o spuštění Mesh Bed Levelingu. Tím se vyhnete nutnosti opětovného spuštění z nabídky, pokud byl problém pouze náhodný. Pokud problém přetrvává, před zrušením tisku tiskárna tento postup zopakuje třikrát.

Řešení problémů

Pro řešení jakéhokoliv problému se prosím obraťte na tento speciální článek: Testování sondy P.I.N.D.A./SuperPINDA.

Original Prusa MINI/+

Tiskárna Original Prusa MINI je vybavena senzorem M.I.N.D.A., zatímco tiskárna Original Prusa MINI+ je vybavena senzorem SuperPINDA. Hustota mřížky je 4x4.

Řešení problémů

Pro řešení jakéhokoliv problému se prosím obraťte na tento speciální článek: Testování senzorů M.I.N.D.A./SuperPINDA (MINI/MINI+).

Original Prusa XL a Original Prusa MK4

Tiskárny Original Prusa XL a Original Prusa MK4 jsou vybaveny funkcí loadcell, která detekuje, zda je tryska dostatečně blízko tiskového ocelového plátu pro tisk, a aby se zabránilo poškození, které by bylo způsobeno zarytím trysky do ocelového plátu.

Před tiskem tryska na několika místech zkontroluje vzdálenost od tiskového plátu a vytvoří virtuální výškovou mapu povrchu. Body jsou měřeny v rámci zvolené oblasti tisku.

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás