CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Kontrola délky osy X/Y/Z (MK3S)

Menu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLDEJAESITFR

Tato chyba se může objevit během Selftestu nebo kalibrace XYZ, když firmware detekuje na ose kratší uraženou vzdálenost, než očekával. Přesná délka každé osy je uložena v paměti tiskárny. V závislosti na tom, kdy se tato chyba objeví, pojmenuje běžící proces (Selftest, XYZ calibration, etc.) a zobrazí na displeji zprávu "Prosim zkontrolujte: Delka osy" a písmenko označující problematickou osu vpravo dole ("X/Y/Z").

Délka příslušné osy se na tiskárnách Original Prusa MK3/MK3S/MK3S+ a MMU2S určuje s pomocí krokových Trinamic driverů, které detekují konec každé osy podle nárůstu proudu směřujícího do motoru. Ve výjimečných případech nemusí pohyb tiskárny značit problém, ale test přesto selže.

Možné příčiny pro osu X/Y

Nejčastěji to značí problém na hardwarové úrovni a protože jde o stejnou metodu, jaká se používá u Crash detekce na tiskárnách Original Prusa MK3/MK3S/MK3S+, problém by se měl alespoň zpočátku řešit stejným způsobem. Zkontrolujte, že řemeny a řemeničky jsou nainstalované tak, jak je ukázano v manuálu k sestavení, a ujistěte se, že se osa může plynule pohybovat po celé své délce, v obou směrech. Nic by nemělo být volné. Ujistěte se také, že stavěcí šroub řemeničky je zajištěn na ploché straně hřídele motoru. Pro více informací si projděte Crash detekce.

Správná orientace a pozice řemeničky na ose X.Správná orientace a pozice řemeničky na ose Y.

Podívejte se na extruder zezadu, ujistěte se, že kabelový svazek s textilním pouzdrem (nebo spirálovým obalem) není příliš široký a nedotýká se rámu tiskárny předtím, než se extruder může posunout do výchozí polohy.

Poloha stahovacích pásků na držáku kabelu

Ujistěte se, že jsou stahovací pásky umístěny přesně podle pokynů v manuálu k sestavení. Chcete, aby horní pásky byly úplně nahoře (zelené šipky) nebo čistě proti vytištěnému držáku kabelu. Stahovací pásky nesmí zasahovat do žádného konce os, dvířek Einsy nebo napájecího zdroje. Přesuňte extruder na každý konec osy a zkontrolujte, zda se stahovací pásky některé z nich dotýkají.

Obecně vždy dbejte na to, aby vedení kabelů a montáž extruderu u vaší tiskárny probíhalo přesně dle pokynů ve všech krocích návodu k sestavení.

Spodní stahovací pásky, které drží topení a kabel termistoru musí být napozicovány tak, aby nezasahovaly do konců os (fialové šipky), ale ani se nedotýkaly heatbed-cable-cover (krytu kabelu vyhřívané podložky). Ujistěte se, že jsou štípnuté přesně u hlavy stahovací pásky.

Možné příčiny u osy Z

Hlavní koncový spínač (end-stop) osy Z je senzor P.I.N.D.A., takže byste se měli nejprve ujistit, že není nastaven příliš vysoko a že funguje správně. Pro více informací si pročtěte Testování sondy P.I.N.D.A./SuperPINDA.

Častěji však jde o problém s vaší sestavou, který narušuje uraženou vzdálenost. Je potřeba, abyste si sestavení vlastní tiskárny prošli a věnovali zvláštní pozornost orientaci trapézových matic (trapézové tyče osy Z). Část jejích závitů by měla být uvnitř tištěné části a nevyčnívat z ní. Nejvyšším bodem by měly být šrouby M3 zajišťující trapézové matice. Pokud se během kalibrace vyskytne chyba, ujistěte se, že se nic nedotýká vyhřívané podložky, tj. například stahovací pásky na svazku kabelů.

Správná orientace trapézových matic (trapézových tyčí osy Z).

Další možnou příčinou je, že jste do tiskárny nahráli nesprávnou verzi firmwaru. Například extrudéry tiskáren Original Prusa MK3 a MK3S/MK3S+ mají jinou velikost, a proto mají odlišnou délku očekávaného pohybu. Vždy se ujistěte, že používáte správný firmware.

Pro více informací o problému s osou Z si prosím přečtěte Chyba kalibrace osy Z (MK3S/MK2.5S).

Mazání

Snažte se mazat hlazené tyče tak, jak je popsáno v Tipy pro údržbu tiskárny. Tiskárny Original Prusa MK3S/MK3S+ dodáváme s tubou maziva.

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás