PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

PrusaLink / Prusa Connect z RPi 3/4 USB (MK2.5/S MK3/S/+)

PrusaLink / Prusa Connect z RPi 3/4 USB (MK2.5/S MK3/S/+)

PrusaLink / Prusa Connect z RPi 3/4 USB (MK2.5/S MK3/S/+)
Ostatnia aktualizacja 10 months ago
PrusaLink / Prusa Connect z RPi 3/4 USB (MK2.5/S MK3/S/+)
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
21
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Wprowadzenie

W tym przewodniku uruchomimy PrusaLink na Raspberry Pi 3/4 i podłączymy go do drukarki MK2.5/S lub MK3/S/+ za pomocą USB.

Jeśli planujesz używać PrusaLink z mniejszym RPi Zero podłączonym przez GPIO, innego typu drukarki lub po prostu chcesz uzyskać więcej informacji, odwiedź artykuł Różnice między Prusa Connect i PrusaLink.
PrusaLink umożliwia podłączenie drukarki Original Prusa MK3/S/+ do sieci Wi-Fi 2,4 GHz i zdalne zarządzanie nią za pośrednictwem Prusa Connect.
Jeśli wolisz sieć przewodową, możesz skorzystać z portu Ethernet.
Upewnij się, że w drukarce jest zainstalowana najnowsza wersja firmware (3.10.1 lub wyższa) .

Ten przewodnik jest przeznaczony dla doświadczonych użytkowników.

Przygotowanie części: Raspberry Pi
Przygotowanie części: Raspberry Pi
Przygotowanie części: Raspberry Pi
Do kolejnych etapów przygotuj:

Raspberry Pi (RPi) model 3, 3+ lub 4.

Upewnij się, że kupujesz oryginalne Raspberry Pi. Ten przewodnik nie obejmuje żadnych innych owocowych alternatyw, takich jak Banana Pi, Orange Pi itp.

Obudowa na Raspberry Pi Twojego wyboru. (możesz na przykład wydrukować jedną z Printables.com).
Odpowiedni zasilacz do Raspberry Pi. (Pi model 3 używa microUSB, podczas gdy model 4 używa USB-C).
Karta MicroSD. (8GB lub większa karta SDHC, Class10, najlepiej uznanego producenta)
Przewód USB A do USB B (dostarczony z drukarką).
Przygotowanie wymaganego oprogramowania
Przygotowanie wymaganego oprogramowania
Przygotowanie wymaganego oprogramowania
Przygotowanie wymaganego oprogramowania

Ściągnij i zainstaluj Raspberry Pi Imager z raspberrypi.org/software

Pobierz obraz karty SD z PrusaLink
Najnowsze wydania są również dostępne na Github.com/prusa3d/Prusa-Link/releases
Assets należy szukać pod najnowszą wersją. Plik obrazu ma nazwę taką jak "prusalink-0.7.2.img.xz".
Podłącz pustą kartę micro SD do komputera.

Otwórz Raspberry Pi Imager. Naciśnij przycisk CHOOSE OS, przejdź do Use Custom i wybierz pobrany plik obrazu karty SD PrusaLink.

Kliknij przycisk CHOOSE STORAGE i wybierz kartę micro SD.
Nie naciskaj jeszcze przycisku WRITE! Najpierw musimy skonfigurować sieć Wi-Fi i kilka innych parametrów :)
Konfiguracja karty SD w Pi Imager
Konfiguracja karty SD w Pi Imager
Konfiguracja karty SD w Pi Imager
Wybierz, aby edytować ustawienia personalizacji systemu operacyjnego.

Możesz ustawić nazwę hosta. Najlepiej użyć unikalnej nazwy hosta dla danej drukarki, na przykład gertruda.local - użyj zwykłego tekstu bez znaków specjalnych.

Nazwa hosta pozwoli Ci na łatwiejszy dostęp do drukarki poprzez wpisanie http://gertruda.local w przeglądarce, zamiast adresu IP drukarki. Jeśli pozostawisz domyślną nazwę hosta PrusaLink.local, istnieje prawdopodobieństwo, że więcej drukarek używa tej samej nazwy hosta w jednej sieci. Zapamiętaj nazwę hosta teraz, później nie będzie można jej łatwo zmienić lub zobaczyć.

Zależnie od ustawień sieci lokalnej, nazwa hosta może nie działać i konieczne może być użycie adresu IP.

Nie ma potrzeby ustawiania nazwy użytkownika i hasła urządzenia w tym oknie dialogowym! SSH jest przeznaczone wyłącznie dla doświadczonych użytkowników.
Konfiguracja karty SD w Pi Imager 2
Konfiguracja karty SD w Pi Imager 2
Konfiguracja karty SD w Pi Imager 2
Nie ma potrzeby ustawiania nazwy użytkownika i hasła urządzenia w tym oknie dialogowym! SSH jest przeznaczone wyłącznie dla doświadczonych użytkowników.
Skonfiguruj Wi-Fi, jeśli planujesz korzystać z sieci bezprzewodowej.
Ustaw SSID (nazwę używanej lokalnej sieci Wi-Fi) i Hasło.
Zapisz ustawienia, naciśnij przycisk WRITE i potwierdź formatowanie karty micro SD.
Postępuj wyłącznie zgodnie z instrukcjami w aplikacji Pi Imager. Nie stosuj się do powiadomień systemu operacyjnego dotyczących karty microSD i jej formatowania, jeśli takie występują.
Podłączenie karty SD
Podłączenie karty SD
Podłączenie karty SD
Włóż kartę microSD z obrazem PrusaLink do Raspberry Pi.
Umieść Raspberry Pi w obudowie ochronnej.
Podłączenie RPi do drukarki
Podłączenie RPi do drukarki
Podłączenie RPi do drukarki
Podłączenie RPi do drukarki
Weź przewód USB-A do USB-B.
Podłącz końcówkę USB-A do jednego z portów USB w Raspberry Pi.
Podłącz końcówkę USB-B do górnej części elektroniki drukarki.
Ustawienie drukarki
Ustawienie drukarki
Ustawienie drukarki

W drukarce przejdź do menu > Wsparcie, przewiń w dół, aby sprawdzić, czy masz firmware w wersji 3.10.1 lub nowszej. Jeśli nie, zaktualizuj firmware do najnowszej wersja (3.10.1 i wyżej).

Przejdź do menu > Ustawienia > Port RPi i ustaw go na WYŁ

.
Port RPi musi być WYŁĄCZONY, jeśli podłączasz RPi za pomocą USB. Aby używać RPi Zero podłączonego do GPIO, musi być ustawiony włączony.
Poczekaj chwilę, aż Raspberry Pi się uruchomi.

Przed uruchomieniem PrusaLink na ekranie LCD może pojawić się komunikat "RPi Booting..." oraz "Starting Prusa Link".

Ustawienie drukarki
Ustawienie drukarki
Ustawienie drukarki
Ustawienie drukarki

Po uruchomieniu PrusaLink w dolnej części wyświetlacza LCD powinna pojawić się liczba. Jest to adres IP drukarki.

Od tej pory adres IP można również znaleźć w menu Wsparcie w drukarce.
Ten adres IP jest dostępny tylko w sieci lokalnej i może się zmieniać z czasem, w zależności od konfiguracji sieci.
Jeżeli na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat NO IP, oznacza to, że być może masz słaby sygnał lub inne problemy z siecią. Spróbuj przesunąć drukarkę bliżej punktu dostępu do sieci Wi-Fi.
Jeśli na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat BRAK DOSTĘPU DO SIECI LAN lub inny błąd sieci, wróć do kroku 9, aby ponownie skonfigurować ustawienia Wi-Fi.

Jeśli masz problemy z siecią bezprzewodową, możesz użyć przewodowego połączenia Ethernet. PrusaLink będzie wtedy preferował sieć przewodową zamiast Wi-Fi.

Otwarcie Asystenta PrusaLink
Otwarcie Asystenta PrusaLink
Otwarcie Asystenta PrusaLink
Przepisz adres IP z ekranu LCD drukarki do pola adresu przeglądarki internetowej.

Użyj tylko czterech liczb oddzielonych kropkami.
Jeśli wcześniej skonfigurowano nazwę hosta, dostęp do drukarki może być możliwy przez adres http://ustawionanazwahosta.local
(jeśli sieć lokalna pozwala na to).

W przeglądarce zostanie otwarta strona Kreatora PrusaLink. Kliknij przycisk Ustaw dane logowania / NASTĘPNY.

PrusaLink weryfikuje numer seryjny drukarki z serwerami Prusa.

Jeśli masz problemy z konfiguracją PrusaLink z powodu problemu z numerem seryjnym drukarki, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Asystent PrusaLink - Dane logowania
Asystent PrusaLink - Dane logowania
Teraz musisz utworzyć nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do PrusaLink.
Te dane uwierzytelniające są specyficzne dla drukarki. Zwróć uwagę, to nie jest Twoje konto Prusa Account. Zdecydowanie zalecamy używanie unikalnych danych uwierzytelniających. W przypadku posiadania wielu drukarek, można wykorzystać menedżera haseł.
Ta nazwa użytkownika i hasło będą później używane do dostępu bezpośrednio do PrusaLink, aby dostać się na stronę internetową przypisaną do drukarki, bez konieczności logowania się do Prusa Connect lub nawet bez połączenia z Internetem.
Naciśnij Info o drukarce | NASTĘPNY.
Asystent PrusaLink - Podsumowanie
Asystent PrusaLink - Podsumowanie

Sprawdź wprowadzone informacje.

Jeśli wszystko jest w porządku, kliknij przycisk
Zapisz drukarkę i połącz z Connect|NASTĘPNY
Nastąpi przekierowanie na stronę PrusaConnect
Jeśli planujesz używać PrusaLink tylko przez sieć lokalną - bez usługi chmurowej Prusa Connect lub połączenia z Internetem, możesz zamiast tego wybrać Zapisz drukarkę|NASTĘPNY.
Dodanie nowej drukarki do Prusa Connect
Dodanie nowej drukarki do Prusa Connect
Dodanie nowej drukarki do Prusa Connect
Teraz patrzysz na stronę Prusa Connect.
Naciśnij DODAJ DRUKARKĘ.
Od tej chwili na wyświetlaczu LCD drukarki w stanie bezczynności powinien być widoczny adres IP - co oznacza, że PrusaLink jest aktywny i skonfigurowany.
Drukowanie pliku z PrusaLink
Drukowanie pliku z PrusaLink
Drukowanie pliku z PrusaLink
Drukowanie pliku z PrusaLink
Od teraz, aby wydrukować plik przez sieć lokalną za pomocą PrusaLink, po prostu otwórz PrusaLink wpisując adres IP w przeglądarce internetowej. Zaloguj się za pomocą poświadczeń ustawionych w Kreatorze.
Zaloguj się przy użyciu poświadczeń ustawionych w Kreatorze.
Wybierz plik G-code, który ma zostać wydrukowany lub przeciągnij i upuść do zaznaczonego obszaru.
Przejdź do Pamięć i otwórz szczegóły właśnie przesłanego pliku.
Drukowanie pliku z PrusaLink
Drukowanie pliku z PrusaLink
Drukowanie pliku z PrusaLink
Drukowanie pliku z PrusaLink
Naciśnij Start druku
Sprawdź osobiście, czy drukarka jest gotowa do drukowania i potwierdź, że arkusz druku jest pusty i czysty.
Od teraz możesz obserwować postęp drukowania w PrusaLink.
Drukowanie pliku z Prusa Connect
Drukowanie pliku z Prusa Connect
Drukowanie pliku z Prusa Connect
Drukowanie pliku z Prusa Connect
Aby wydrukować plik za pomocą Prusa Connect, otwórz connect.prusa3D.com i przejdź do strony szczegółów drukarki.
Wybierz lub przeciągnij i upuść plik G-Code.
W sekcji Najnowsze przesłane pliki wybierz Kopiuj do drukarki i drukuj. Sprawdź, czy drukarka jest gotowa do drukowania. Upewnij się, że arkusz stalowy jest czysty i pusty. Plik zostanie skopiowany z chmury Prusa Connect na drukarkę (PrusaLink).
Po skopiowaniu pliku do drukarki rozpocznie się drukowanie.
Zarządzanie plikami w Prusa Connect
Zarządzanie plikami w Prusa Connect
Po przejściu do sekcji Pliki drukarki dla danej drukarki dostępne są dwie zakładki:
Pamięć Prusa Connect pokazuje pliki przechowywane w chmurze. Można je skopiować i wydrukować na dowolnej drukarce w Prusa Connect.
PrusaLink g-codes wyświetla lokalne pliki na danej drukarce (zapisane na karcie microSD RPi). Można je natychmiast wydrukować.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt