PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

Pakowanie drukarki do zwrotu - oryginalny materiał opakowaniowy (XL)

Menu

Pakowanie drukarki do zwrotu - oryginalny materiał opakowaniowy (XL)

Pakowanie drukarki do zwrotu - oryginalny materiał opakowaniowy (XL)
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja a year ago
Pakowanie drukarki do zwrotu - oryginalny materiał opakowaniowy (XL)
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
30
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Ten poradnik opisuje sposób przygotowania i spakowania drukarki Original Prusa XL do zwrotu lub naprawy, używając materiału opakowaniowego dostarczanego wraz ze zmontowaną drukarką.
Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, aby otrzymać etykietę wysyłkową.
Przeczytaj opis każdego etapu bardzo uważnie! Kolory sześciokątnych punktorów odpowiadają kolorom oznaczeń na ilustracjach.
Paczka z drukarką jest ciężka! Koniecznie poproś drugą osobę o pomoc w przenoszeniu.
Narzędzia niezbędne na tym etapie
Narzędzia niezbędne na tym etapie
Narzędzia niezbędne na tym etapie
Narzędzia niezbędne na tym etapie
Do tej instrukcji przygotuj:
Klucz imbusowy 2,5 mm
Klucz imbusowy 4 mm
Klucz Torx T10
Czarna folia stretch
Taśma klejąca
Naklejka "Fragile" (4x) - do pobrania tutaj.
Akcesoria do wysyłki zwrotnej (otrzymane wraz z drukarką)
Wypełnienia używane w tej instrukcji
Wypełnienia używane w tej instrukcji
Na potrzeby niniejszej instrukcji przygotuj kompletne oryginalne opakowanie, w którym drukarka Original Prusa XL została do Ciebie dostarczona.
Do tej instrukcji przygotuj:
Górne przednie wypełnienie kartonowe.
Górne tylne wypełnienie kartonowe.
Pudełko na ekstruder
Dalszy ciąg listy w kolejnym kroku instrukcji...
Wypełnienia używane w tej instrukcji
Wypełnienia używane w tej instrukcji
Do tej instrukcji przygotuj:
Lewe i prawe tylne dolne wypełnienie
Lewe i prawe przednie dolne wypełnienia
Lewe i prawe tylne górne wypełnienia
Lewe i prawe przednie górne wypełnienia
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Jeśli filament jest załadowany, rozładuj go z hotendu. Na ekranie przejdź do Filament -> Rozładuj filament.
Wyciągnij filament z hotendu. Musisz całkowicie wyciągnąć go z drukarki.
Przesuń oś Z do dołu. Wejdź w menu Sterowanie -> Ruch osi -> Ruch Z.
Teraz należy schłodzić drukarkę. Przejdź do Nagrzewanie -> CHŁODZENIE.
Poczekaj, aż gorące części ostygną do temperatury otoczenia. Trwa to około 10 minut.
Demontaż anteny Wi-Fi
Demontaż anteny Wi-Fi
Demontaż anteny Wi-Fi
Demontaż anteny Wi-Fi
Upewnij się, że drukarka jest schłodzona do temperatury otoczenia.
Wyłącz drukarkę i odłącz przewód od zasilacza.
Obróć drukarkę tyłem do siebie.
Odkręć i wyjmij antenę Wi-Fi z drukarki.
Umieść antenę w torbie z innymi akcesoriami.
Odłączenie ekstrudera
Odłączenie ekstrudera
Odłączenie ekstrudera
Odłączenie ekstrudera
Lekko poluzuj dwie śruby mocujące pokrywę. Nie ma potrzeby wykręcania ich całkowicie. Przesuń pokrywę w prawo i wyjmij ją z drukarki.
Naciśnij zawleczkę zabezpieczającą i odłącz przewód ekstrudera.
Zamocuj pokrywę gniazd na śrubach. Przesuń ją do końca w lewo i dokręć śruby.
Demontaż mocowania wiązki doku
Demontaż mocowania wiązki doku
Demontaż mocowania wiązki doku
Demontaż mocowania wiązki doku
Wsuń klucz imbusowy 2,5 mm na całej długości przez otwór w tylnym panelu, aż dosięgnie śruby w mocowaniu wiązki doku [xl-dock-cable-router], następnie poluzuj śrubę. Pozostaw śrubę w mocowaniu wiązki doku.
Wyciągnij mocowanie wiązki doku [xl-dock-cable-router].
Pozostaw wiązkę przewodów ekstrudera z rurką PTFE swobodnie nad tylną częścią drukarki.
Demontaż ekstrudera
Demontaż ekstrudera
Demontaż ekstrudera
Zdejmij pokrywę wózka osi X [x-carriage-cover] z wózka osi X.
Za pomocą klucza T10 wykręć obie dolne śruby M3x12b.
Demontaż ekstrudera
Demontaż ekstrudera
Demontaż ekstrudera
Przytrzymaj ekstruder ręką, aby zapobiec jego opadnięciu podczas odkręcania.
Za pomocą klucza T10 wykręć obie górne śruby M3x12b.
Zdemontuj ekstruder.
Spakowanie drukarki
Spakowanie drukarki
Spakowanie drukarki
Spakowanie drukarki
Ostrożnie zapakuj ekstruder do pudełka za pomocą dołączonego wypełnienia.
Najpierw zamknij dolną część pudełka.
Następnie zamknij górną część pudełka.
Na razie odłóż opakowanie z ekstruderem na bok, użyjemy go później.
Demontaż ekranu LCD
Demontaż ekranu LCD
Demontaż ekranu LCD
Za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm odkręć obie śruby M3x18 mocujące wsporniki LCD.
Ostrożnie odłącz przewód LCD.
Demontaż ekranu LCD
Demontaż ekranu LCD
Demontaż ekranu LCD
Demontaż ekranu LCD
Odkręć śrubę mocującą przewód PE przy pomocy klucza Torx T10.
Pozostaw przewody luźne.
Zapakuj wyświetlacz LCD w folię bąbelkową, aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu.
Demontaż uchwytu na szpulę
Demontaż uchwytu na szpulę
Demontaż uchwytu na szpulę
Demontaż uchwytu na szpulę
Odkręć śrubę M5x85 przy użyciu klucza imbusowego 4 mm i zdemontuj uchwyt na szpulę.
Pozostaw wpust rowkowy M5nE w ramie.
Zapakuj uchwyt szpuli do torby wraz z innymi akcesoriami.
Na razie odłóż drukarkę na bok, wrócimy do niej później.
Przygotowanie dolnej części pudła
Przygotowanie dolnej części pudła
Przygotowanie dolnej części pudła
Przygotowanie dolnej części pudła
W dolnej części pudełka znajdują się 4 wstępnie wycięte otwory na taśmy spinające.
Wypchnij wycinki palcem, aby utworzyć otwory w kartonie.
Przygotowanie dolnej części pudła
Przygotowanie dolnej części pudła
Przygotowanie dolnej części pudła
Przygotowanie dolnej części pudła
Nie skręcaj taśm spinających.
Weź taśmy spinające.
Rozciągnij taśmę spinająca między dwoma otworami w sposób pokazany na ilustracji.
Ustaw taśmy spinające tak, aby miały taką samą długość po obu stronach.
Rozciągnij taśmę spinającą po drugiej stronie dolnej części pudełka.
Przygotowanie dolnej części pudła
Przygotowanie dolnej części pudła
Przygotowanie dolnej części pudła
Włóż kartonową podstawę do dolnej części pudełka.
Przód pudełka ma kartonowe wycięcia po bokach.
Umieść wypełnienie w kartonowej podstawie zgodnie z ilustracją.
Umieszczenie drukarki w pudle
Umieszczenie drukarki w pudle
Nie trzymaj drukarki za górne metalowe profile!!! Trzymanie jej za profile grozi wypaczeniem drukarki i uszkodzeniem oświetlenia LED znajdującego się wewnątrz profili.
Przenoś drukarkę z pomocą drugiej osoby.
Użyj bocznych uchwytów po obu stronach drukarki do przenoszenia jej.
Włóż drukarkę do kartonowej podstawy.
Zwróć uwagę na prawidłowe ustawienie drukarki względem przedniej części podstawy pudła.
Zostaw arkusz druku na stole. Nie ma potrzeby pakowania go osobno.
Umieszczenie wypełnień
Umieszczenie wypełnień
Umieszczenie wypełnień
Umieszczenie wypełnień
Pudełko z ekstruderem "zablokuje" drukarkę na swoim miejscu.
Ułóż wycięcia w kartonie tak, aby można było przez nie przepchnąć pudełko.
Zablokuj kartonowe płetwy w wycięciach w pudełku z ekstruderem.
Przygotowanie górnej części pudła
Przygotowanie górnej części pudła
Przygotowanie górnej części pudła
Przygotowanie górnej części pudła
Zlokalizuj wycięcia w górnej części.
Wypchnij wycinki palcem, aby utworzyć otwory w kartonie.
Otwory służą do przełożenia przez nie taśm spinających. Wykorzystamy je później.
Umieszczenie górnej części pudła
Umieszczenie górnej części pudła
Umieszczenie górnej części pudła
Umieszczenie górnej części pudła
Przednie i tylne białe wypełnienia nie są takie same.
Umieść cztery białe piankowe wypełnienia na górze drukarki.
Przygotuj górne kartonowe wypełnienia, użyjemy ich w kolejnych krokach.
Umieszczenie górnych wypełnień
Umieszczenie górnych wypełnień
Umieszczenie górnych wypełnień
Umieszczenie górnych wypełnień
Umieść większe kartonowe wypełnienie między ścianką pudła a białym, piankowym wypełnieniem.
Owiń kartonowy język wokół wózka osi X, aby zamocować go w odpowiednim położeniu.
Obróć paczkę.
Użyj taśmy, aby zabezpieczyć kartonowy język.
Umieszczenie górnych wypełnień
Umieszczenie górnych wypełnień
Umieszczenie górnych wypełnień
Umieszczenie górnych wypełnień
Umieść mniejsze kartonowe wypełnienie między ścianką pudła a białym, piankowym wypełnieniem.
Obróć paczkę.
Wykorzystaj pustą przestrzeń w wypełnieniu do przechowania akcesoriów otrzymanych wraz z drukarką.
Jeśli masz pudełko po Prusamencie, możesz włożyć akcesoria do niego i wykorzystać wolną przestrzeń w większym kartonowym wypełnieniu.
Przygotowanie taśm spinających
Przygotowanie taśm spinających
Przygotowanie taśm spinających
Taśma spinająca musi być rozciągnięta na płasko, a nie skręcona.
Przełóż taśmę przez przygotowany otwór w górnej części pudełka.
Wykonaj tę czynność dla wszystkich taśm po obu stronach.
Przygotowanie taśm spinających
Przygotowanie taśm spinających
Przygotowanie taśm spinających
Sprawdź, czy wszystkie taśmy spinające są rozciągnięte na taką samą długość po obu stronach.
Przygotuj zapinkę do taśmy spinającej.
Aby prawidłowo zamocować zapinki taśm, kieruj się instrukcjami z tego filmu.
Owinięcie opakowania
Owinięcie opakowania
Owinięcie opakowania
Za pomocą taśmy pakowej zaklej wszystkie miejsca w sposób pokazany na ilustracjach.
Naklej co najmniej 3 warstwy taśmy w miejscach wskazanych żółtymi liniami.
Zaklej taśmy spinające taśmą pakową.
Użyj folii stretch lub folii spożywczej (przezroczystej) do owinięcia całej paczki. Uchroni to paczkę przed niepotrzebnymi uszkodzeniami.
Oznaczenie paczki
Oznaczenie paczki
Oznaczenie paczki
Umieść naklejkę "Fragile" na co najmniej czterech bokach paczki. Nie umieszczaj ich na górnej ani dolnej stronie.
Etykietę wysyłkową otrzymasz od naszego działu obsługi klienta.
Umieść etykietę wysyłkową po stronie z naklejką "Fragile".
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt