PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

Jak zamontować adapter dyszy Nextruder V6 (XL multi tool)

Menu

Jak zamontować adapter dyszy Nextruder V6 (XL multi tool)

Jak zamontować adapter dyszy Nextruder V6 (XL multi tool)
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja a month ago
Jak zamontować adapter dyszy Nextruder V6 (XL multi tool)
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
27
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Ten przewodnik poprowadzi Cię przez proces montażu adaptera dyszy Nextruder V6 w Original Prusa XL Multi-tool.
Aby zamontować adapter dyszy Nextruder V6 w Original Prusa XL (Single-tool), przejdź do dedykowanego poradnika: Jak wymienić dyszę Prusa Nozzle (XL single-tool)
Dysza V6 jest dostępna w naszym sklepie internetowym prusa3d.com.
Poniższe instrukcje mają zastosowanie do wszystkich średnic dysz V6.
Adapter dyszy Nextruder V6 jest dostarczany z Original Prusa XL. Jest również dostępny w naszym sklepie internetowym prusa3d.com.
Pamiętaj, że musisz się zalogować, aby mieć dostęp do sekcji części zamiennych.
Bezpieczna obsługa gorących podzespołów
Bezpieczna obsługa gorących podzespołów
UWAGA: Niektóre z kolejnych kroków wymagają obsługi rozgrzanej dyszy. Zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzenia.
Zawsze poinformujemy Cię, gdy instrukcje będą wymagały obsługi gorących części.
Zachowaj ostrożność podczas pracy z rozgrzanymi częściami.
Nie dotykaj gorących części!
Nie odchodź od drukarki, gdy dysza jest nagrzana i umieszczona na stole grzewczym (na kartonie)!
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Do tego rozdziału przygotuj:
Klucz Torx T8
Klucz imbusowy 2,5 mm
Klucz wielofunkcyjny
Klucz 13-16
Pudełko Nextrudera jako osłona stołu grzewczego.
Mała mosiężna szczotka do czyszczenia dyszy
Wybierz narzędzie
Wybierz narzędzie
Wybierz narzędzie
Na wyświetlaczu drukarki przejdź do Sterowanie -> Wybierz/parkuj narzędzie.
Wybierz narzędzie, w którym chcesz zamontować adapter dyszy V6.
Jako przykładu użyjemy "Wybierz narzędzie 1".
Rozładowanie filamentu
Rozładowanie filamentu
Rozładowanie filamentu
Rozładowanie filamentu
Jeśli filament jest załadowany, rozładuj go z hotendu. Na ekranie przejdź do Filament -> Rozładuj filament.
Wskaż narzędzie wybrane w poprzednim kroku.
Wybrane narzędzie zostanie automatycznie przesunięte na przód drukarki.
UWAGA: Hotend i stół grzewczy są bardzo GORĄCE. Nie dotykaj ich!!!
Wyciągnij filament z hotendu. Nie jest konieczne całkowite wyciągnięcie go z drukarki, wystarczy kilka centymetrów (cali) ponad ekstruder.
Czyszczenie hotendu
Czyszczenie hotendu
Czyszczenie hotendu
UWAGA: Hotend i stół grzewczy są bardzo GORĄCE. Nie dotykaj ich!!!
Do wykonania kolejnych czynności konieczne jest, aby blok grzejny i hotend były czyste od pozostałości filamentu. W przeciwnym razie zwolnienie dyszy może być utrudnione.
Jeśli masz na hotendzie skarpetę silikonową Prusa, to ją zdejmij.
Używając mosiężnej szczotki, ostrożnie oczyść blok grzejny i hotend z pozostałości filamentu. Nie dopuść do kontaktu szczotki z przewodami hotendu, gdyż może to spowodować zwarcie.
Gdy blok grzejny i hotend są idealnie czyste, ostudź drukarkę. Na ekranie przejdź do Nagrzewanie -> Chłodzenie.
Poczekaj, aż gorące części ostygną do temperatury otoczenia. Trwa to około 10 minut.
Parkowanie narzędzia
Parkowanie narzędzia
Parkowanie narzędzia
Na wyświetlaczu drukarki przejdź do Sterowanie -> Wybierz/parkuj narzędzie.
Wybierz Zaparkuj narzędzie.
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Zalecamy zabezpieczenie stołu przed kolejnymi czynnościami.
Upewnij się, że stół grzewczy jest schłodzony do temperatury otoczenia. Połóż pusty karton w okolicy przedniej środkowej części stołu.
Ustaw przełącznik zasilania z tyłu drukarki w pozycji OFF (symbol "O").
Odłączenie hotendu
Odłączenie hotendu
Odłączenie hotendu
Odkręć śrubę przytrzymującą drzwi pokrywy płytki Dwarf [dwarf-cover-door] za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm. Nie wykręcaj śruby, wystarczy kilka obrotów.
Otwórz drzwi pokrywy płytki Dwarf [dwarf-cover-door], aby dostać się do płytki.
Odłącz przewód termistora hotendu, naciskając zawleczkę zabezpieczającą przed wyciągnięciem złącza.
Odłącz przewód grzałki hotendu, naciskając zawleczkę zabezpieczającą przed wyciągnięciem złącza.
Pozostaw oba przewody luźne na tym etapie.
Demontaż hotendu
Demontaż hotendu
Demontaż hotendu
Wsuń klucz Torx T8 przez zmieniarkę narzędzi, aż do wkręta dociskowego w Nextruderze. Poluzuj wkręt. Nie wykręcaj go całkowicie, wystarczy kilka obrotów!
Ostrożnie wyciągnij zespół hotendu z Nextrudera.
Jednocześnie wypchnij przewody hotendu za wentylatorem poza Nextruder.
Demontaż dyszy Prusa Nozzle
Demontaż dyszy Prusa Nozzle
Demontaż dyszy Prusa Nozzle
Chwyć blok grzejny korzystając z wycięcia 13 mm w kluczu wielofunkcyjnym X.
Chwyć dyszę i poluzuj ją używając wycięcia o rozmiarze 7 mm w kluczu wielofunkcyjnym Y.
Odkręć i wyjmij dyszę z prowadnicą z zespołu hotendu.
Montaż adaptera dyszy Nextruder V6
Montaż adaptera dyszy Nextruder V6
Montaż adaptera dyszy Nextruder V6
Montaż adaptera dyszy Nextruder V6
Od strony z przewodami przykręć adapter dyszy Nextruder V6 do bloku grzejnego.
Trzymając blok grzejny w dłoni, dokręć adapter dyszy Nextruder V6 za pomocą klucza wielofunkcyjnego.
Od przeciwnej strony bloku grzejnego wkręć dyszę V6. Nie dokręcaj jej do końca. Pozostaw szczelinę 2-3 mm pomiędzy dyszą a blokiem grzejnym.
Ostateczne dokręcenie dyszy nastąpi później. Przejdź do następnego kroku.
Montaż hotendu
Montaż hotendu
Montaż hotendu
Montaż hotendu
Umieść zespół hotendu w Nextruderze.
Przepchnij przewody hotendu za wentylatorem radiatora aż do płytki elektronicznej.
Podłącz grzałkę hotendu do górnego gniazda na płytce elektronicznej.
Podłącz termistor hotendu do dolnego gniazda na płytce elektronicznej.
Zamknij drzwi pokrywy płytki Dwarf [dwarf-cover-door].
Dokręć śrubę M3 za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm.
Pozostaw zespół hotendu luźny, kąt ustawimy później.
Włączenie drukarki
Włączenie drukarki
Włączenie drukarki
Pozostaw Nextruder na stole grzewczym.
Ustaw przełącznik zasilania z tyłu drukarki w pozycji ON (symbol "I").
Wentylatory na Nextruderach włączą się - tak ma być.
Nagrzanie dyszy
Nagrzanie dyszy
Nagrzanie dyszy
W kolejnych krokach będziemy musieli rozgrzać dyszę. Należy unikać dotykania GORĄCYCH elementów hotendu.
Na ekranie drukarki przejdź do Sterowanie -> Temperatura, wybierz dyszę i używając pokrętła, ustaw 250°C.
NIE pozostawiaj drukarki bez nadzoru!!!
UWAGA: Od teraz, hotend jest bardzo GORĄCY. Nie dotykaj tych części!!!
Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy z hotendem. Nie dopuszczaj dzieci w pobliże drukarki!
Upewnij się, że wokół dyszy nie ma żadnych przedmiotów ani części ciała, które mogłyby zostać uszkodzone lub zranione przez wysoką temperaturę!
Przejdź do następnego kroku.
Dokręcenie dyszy
Dokręcenie dyszy
Dokręcenie dyszy
Dokręcenie dyszy
UWAGA: Od teraz, hotend jest bardzo GORĄCY. Nie dotykaj tych części!!!
Nie używaj zbyt dużej siły. Możesz coś złamać i się poparzyć!
UWAGA: Nextruder może swobodnie poruszać się na wierzchu pudełka.
Chwyć blok grzejny za pomocą klucza 13-16. Unikaj ciągnięcia za hotend!
Dokręć dyszę za pomocą klucza wielofunkcyjnego. Nie dokręcaj zbyt mocno, aby nie uszkodzić gwintu. Użyj odpowiedniej siły. Zalecany moment dokręcania wynosi 1,5 Nm.
UWAGA: Uważaj, aby nie wygiąć zespołu hotendu podczas dokręcania! Po zakończeniu dokręcania między dyszą a blokiem grzejnym pozostanie szczelina około 1 mm.
Teraz należy schłodzić drukarkę. Przejdź do Nagrzewanie -> Chłodzenie.
Ustawienie hotendu
Ustawienie hotendu
Ustawienie hotendu
Upewnij się, że dysza jest schłodzona!
Ustaw kąt jak najbardziej zbliżony do początkowych 45°. Spójrz na ilustrację.
Używając klucza TX8 Torx, delikatnie dokręć wkręt dociskowy utrzymujący zespół hotendu na miejscu.
Dobra robota! Nextruder jest gotowy do zadokowania.
Przygotowanie doku Nextrudera
Przygotowanie doku Nextrudera
Przygotowanie doku Nextrudera
Weź Nextruder i umieść go ostrożnie obok doku.
Wsuń dwa metalowe kołki przez białe otwory w doku. Magnesy pomogą zadokować Nextruder.
Ustawienie średnicy dyszy
Ustawienie średnicy dyszy
Ustawienie średnicy dyszy
Ustawienie średnicy dyszy
Jeśli wymieniono dyszę na wariant o innej średnicy, należy również zmienić wartość średnicy dyszy w menu drukarki.
Przejdź do Ustawienia -> Narzędzia -> Narzędzie -> Średnica dyszy i ustaw odpowiedni rozmiar.
Podczas cięcia w PrusaSlicerze upewnij się, że w menu Drukarka wybrana jest odpowiednia średnica dyszy.
Aby dodać inne średnice dysz do listy profili drukarek w PrusaSlicerze, naciśnij małą ikonę koła zębatego i wybierz Dodaj/Usuń zestawy ustawień. Następnie wybierz średnice dysz, których chcesz użyć.
Kalibracja przesunięcia narzędzi
Kalibracja przesunięcia narzędzi
Kalibracja przesunięcia narzędzi
Kalibracja przesunięcia narzędzi
Na ekranie przejdź do Sterowanie -> Kalibracje i testy -> Kalibracja przesunięcia narzędzi.
Do kalibracji przesunięcia należy wkręcić trzpień kalibracyjny w otwór na środku stołu grzewczego.
Kliknij Kontynuuj, aby rozpocząć kalibrację przesunięć narzędzi.
Wyciągnij trzpień kalibracyjny z bocznego czujnika filamentu.
Kalibracja przesunięcia narzędzi: montaż trzpienia kalibracyjnego
Kalibracja przesunięcia narzędzi: montaż trzpienia kalibracyjnego
Kalibracja przesunięcia narzędzi: montaż trzpienia kalibracyjnego
Kalibracja przesunięcia narzędzi: montaż trzpienia kalibracyjnego
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Zdejmij arkusz ze stołu.
Zamontuj trzpień kalibracyjny w otworze na środku stołu grzewczego. Wkręć trzpień w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (w prawo).
Teraz drukarka skalibruje wszystkie głowice narzędziowe.
Kalibracja przesunięcia narzędzi - zakończenie
Kalibracja przesunięcia narzędzi - zakończenie
Kalibracja przesunięcia narzędzi - zakończenie
Kalibracja przesunięcia narzędzi - zakończenie
Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora wyświetlanymi na ekranie.
Wykręć trzpień kalibracyjny ze stołu grzewczego i wyciągnij go. Wykręcaj w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (w lewo).
Połóż arkusz druku na stole grzewczym.
Drukarka zakończy kalibrację.
Dobra robota! Kalibracja przesunięć została zakończona.
Gotowe
Gotowe
To wszystko, dobra robota! Właśnie zakończyła się pomyślna instalacja dyszy V6 w Twojej Original Prusa XL.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt