PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

Jak wymienić xLCD i przewód xLCD (XL single tool)

Menu

Jak wymienić xLCD i przewód xLCD (XL single tool)

Jak wymienić xLCD i przewód xLCD (XL single tool)
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 8 months ago
Jak wymienić xLCD i przewód xLCD (XL single tool)
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
26
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Ten przewodnik poprowadzi Cię przez proces wymiany xLCD w Original Prusa XL (single tool).
Wszystkie potrzebne części są dostępne w naszym sklepie internetowym prusa3d.com
Uzyskanie dostępu do elektroniki
Uzyskanie dostępu do elektroniki
Uzyskanie dostępu do elektroniki
Uzyskanie dostępu do elektroniki
Poluzuj lekko dwie śruby na tylnej pokrywie gniazd [xl-rear-cable-management-plug] i odsuń ją na bok lub wykręć śruby całkowicie i wyciągnij wraz z pokrywą, aby uzyskać lepszy dostęp.
Wykręć dwie śruby M3x5rT używając wkrętaka T10. Zrób to samo z drugiej strony.
Odłączenie przewodów
Odłączenie przewodów
Odłączenie przewodów
Odłączenie przewodów
Odkręć (lub wyciągnij) cztery śruby.
Zdemontuj pokrywę Buddy XL [XL-buddy-box-cover].
Odłącz przewód ekstrudera.
Zdejmij tylną-górną pokrywę przewodów [rear-cable-management-upper].
Ostrożnie odłącz przewód xLCD.
Odetnij dwie opaski zaciskowe mocujące przewody i pozostaw przewody xLCD lużno.
Wyciągnięcie przewodów xLCD
Wyciągnięcie przewodów xLCD
Wyciągnięcie przewodów xLCD
Wyciągnij plastikową osłonę profilu, następnie ostrożnie wyciągnij przewody xLCD.
Wykręć śrubę M3x10.
Odkręć tylną osłonę końcówki ramy.
Demontaż czujnika filamentu i uchwytu szpuli
Demontaż czujnika filamentu i uchwytu szpuli
Demontaż czujnika filamentu i uchwytu szpuli
Wykonaj ten krok tylko wtedy, gdy strona, na której zamierzasz położyć drukarkę, ma już zamontowany uchwyt szpuli i czujnik filamentu.
Wykręć śrubę M3x12rT za pomocą wkrętaka T10 i wyjmij czujnik filamentu (pozostaw go wiszącego na przewodzie).
Wykręć śrubę M5x85 i zdejmij uchwyt szpuli.
Połóż drukarkę na boku.
Upewnij się, że czujnik filamentu ani przewód nie zostaną przygniecione podczas kładzenia drukarki.
Wyciągnięcie przewodów xLCD (część 2)
Wyciągnięcie przewodów xLCD (część 2)
Wyciągnięcie przewodów xLCD (część 2)
Wyciągnięcie przewodów xLCD (część 2)
Mając drukarkę położoną na lewym boku, zdejmij osłonę profilu, aby uwolnić dalszy odcinek przewodu xLCD.
Zdemontuj dolną osłonę przewodu silnika Z [Z-motor-cable-bottom-cover].
Wyciągnij osłonę 182 mm z profilu.
Zdemontuj osłonę narożnika ramy [xLCD-cable-bottom-cover].
Wyciągnij osłonę 172 mm z profilu.
Zdemontuj dolny uchwyt przewodu xLCD [xLCD-cable-bottom-holder].
Kontynuuj ostrożne wyciąganie przewodu xLCD, utrzymując przewód uziemiający i przewód prawego silnika osi Z wewnątrz profilu.
Odłączenie przewodu xLCD
Odłączenie przewodu xLCD
Odłączenie przewodu xLCD
Odłączenie przewodu xLCD
Odłącz przewód xLCD od płytki xLCD.
Delikatnie pociągnij przewód, lekko nim poruszając, aby go odłączyć.
Wykręć śrubę M3x16 z prawego (a w obecnym położeniu drukarki, górnego) wspornika xLCD.
Wykręć śrubę M3x16 z lewego (a w obecnym położeniu drukarki, dolnego) wspornika xLCD.
Odłączenie przewodu xLCD PE
Odłączenie przewodu xLCD PE
Odłączenie przewodu xLCD PE
Odłącz przewód xLCD od płytki xLCD:
Wersja A: Przyjrzyj się bliżej tylnej stronie zespołu xLCD i zlokalizuj dolne złącze PE Faston na płytce xLCD.
Wersja B: Przyjrzyj się bliżej tylnej stronie zespołu xLCD i zlokalizuj górne złącze PE Faston na płytce xLCD.
Delikatnie pociągnij przewód, lekko nim poruszając, aby go odłączyć.
Demontaż ekranu xLCD
Demontaż ekranu xLCD
Demontaż ekranu xLCD
Demontaż ekranu xLCD
Odkręć pięć śrub M3x8 i zdejmij prawy plastikowy wspornik.
Zdejmij lewy plastikowy wspornik, obracając go w górę w celu wyjęcia wyświetlacza xLCD z drukowanej obudowy.
Ściągnij wydrukowane pokrętło xLCD i ostrożnie naciśnij trzpień pokrętła, przytrzymując plastikową obudowę, aby oddzielić xLCD od obudowy.
Zapamiętaj pozycję złącza Faston PE, ponieważ będzie to niezbędne w kolejnych krokach.
xLCD: przygotowanie części
xLCD: przygotowanie części
xLCD: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
xLCD-support-left (wspornik xLCD - lewy) (1x)
xLCD-support-right (wspornik xLCD - prawy) (1x)
xLCD-cover (obudowa ekranu xLCD) (1x)
Śruba M3x8 (5x)
Śruba M3x16 (2x)
xLCD (1x)
Przewód xLCD (1x)
Dalszy ciąg listy w kolejnym kroku instrukcji...
xLCD: przygotowanie części
xLCD: przygotowanie części
xLCD: przygotowanie części
Frame-rear-cover [tylna osłona końcówki ramy] (1x)
Osłona narożnika ramy [xLCD-cable-bottom-cover] (1x)
xLCD-cable-bottom-holder [dolny uchwyt przewodu xLCD] (1x)
Z-motor-cable-bottom-cover [dolna osłona przewodu silnika Z] (1x)
Osłona profilu 172 mm (1x)
Osłona profilu 182 mm (1x)
Osłona profilu 243 mm (2x)
Montaż xLCD
Montaż xLCD
Montaż xLCD
Montaż xLCD
Umieść moduł xLCD w obudowie xLCD.
Zauważ mały zatrzask na lewym wsporniku xLCD [xLCD-support-left]. Umieść ten zatrzask pomiędzy modułem xLCD a obudową xLCD.
Obróć lewy wspornik xLCD [xLCD-support-left] na moduł xLCD, trzymając zatrzask na miejscu.
Załóż prawy wspornik xLCD [xLCD-support-right] i przymocuj oba wsporniki za pomocą pięciu śrub M3x8.
Przymocowanie xLCD
Przymocowanie xLCD
Przymocowanie xLCD
Przymocowanie xLCD
Odszukaj wpusty rowkowe M3nEs w przednim profilu podstawy i umieść zespół xLCD z przodu.
Umieść śrubę M3x16 w prawym wsporniku xLCD [xLCD-support-right].
Nie dokręcaj śrub do końca, na razie wystarczy kilka obrotów.
Za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm wkręć śrubę M3x16 we wpust rowkowy M3nEs w ramie.
Włóż drugą śrubę M3x16 od lewej strony i dokręć ją, ale nie za mocno. Później wyregulujemy prawidłową pozycję zespołu xLCD.
Ustawienie xLCD
Ustawienie xLCD
Zalecamy ustawienie xLCD na środku lub przesunięcie nieco w lewą stronę. Przesunięcie xLCD w prawo nie jest zalecane, ponieważ długość przewodów na to nie pozwoli.
Ustaw xLCD mniej więcej na środku podstawy.
Dokręć lewą śrubę M3x16 kluczem imbusowym 2,5 mm.
Dokręć prawą śrubę M3x16 kluczem imbusowym 2,5 mm.
Wersje modułu xLCD
Wersje modułu xLCD
Wersje modułu xLCD
Przyjrzyj się xLCD. Ponieważ istnieją dwa warianty, konieczne jest zamontowanie Zącza Faston PE tak, jak przed demontażem xLCD, w przeciwnym razie konieczne będzie ponowne poprowadzenie już ułożonych przewodów:
Wersja A: złącze Faston w prawym dolnym rogu
Wersja B: złącze Faston z lewej u góry
Podłączenie przewodu xLCD PE
Podłączenie przewodu xLCD PE
Podłączenie przewodu xLCD PE
Przyjrzyj się bliżej tylnej stronie zespołu xLCD i znajdź złącze PE Faston na płycie xLCD. Wsuń złącze przewodu PE do końca na złącze PE Faston.
Wersja A
Wersja B
Podłączenie przewodu xLCD
Podłączenie przewodu xLCD
Podłączenie przewodu xLCD
Podłączenie przewodu xLCD
Złącze przewodu xLCD posiada zatrzask blokujący, który musi być skierowany w stronę czerwonego trójkąta znajdującego się w pobliżu gniazda xLCD.
Podłącz przewód xLCD do gniazda xLCD na płycie.
Upewnij się, że przewód nie jest skręcony.
Prowadzenie przewodów xLCD
Prowadzenie przewodów xLCD
Prowadzenie przewodów xLCD
Prowadzenie przewodów xLCD
Upewnij się, że przewód xLCD nie jest skręcony.
Wciśnij przewód xLCD w ramę, tak samo jak przewód PE, tak aby przykryć przewód PE przewodem xLCD.
Poprowadź wszystkie przewody idące z xLCD jak najbliżej narożnika.
Po dotarciu do narożnika przerzuć przewody wzdłuż górnej krawędzi. Spójrz na ilustrację.
Umieść dolny uchwyt przewodu xLCD [xLCD-cable-bottom-holder] w ramie.
Prowadzenie przewodów
Prowadzenie przewodów
Prowadzenie przewodów
Prowadzenie przewodów
Uważaj, aby nie przygnieść przewodów!
Ostrożnie wsuń dolną osłonę przewodu xLCD [xLCD-cable-bottom-cover] w kanał profilu ustawionego pionowo. 
Osłona narożnika ramy [xLCD-cable-bottom-cover] musi znajdować się w jednej linii z poziomym profilem ramy. Nie wkładaj plastikowej osłony do poziomego profilu ramy.
Wsuń osłonę profilu 172 mm w ramę i dociśnij ją do dolnej osłony przewodu xLCD [xLCD-cable-bottom-cover].
Wsuń osłonę 172 mm w rowek profilu do końca.
Chwyć przewody xLCD i PE i delikatnie dociśnij je do góry.
Upewnij się, że pętla przewodu nie jest zbyt duża.
Ułożenie przewodów poziomo
Ułożenie przewodów poziomo
Ułożenie przewodów poziomo
Uważaj, aby nie przygnieść przewodów!
Ułóż przewody xLCD i PE w rowku w profilu.
Umieść przewód silnika Z w profilu.
Poprowadź przewody razem przez profil, jak na ilustracji.
Osłona narożnika ramy
Osłona narożnika ramy
Osłona narożnika ramy
Osłona narożnika ramy
Uważaj, aby nie przygnieść przewodów!
Wsuń osłonę 182 mm w rowek profilu.
Dociśnij osłonę profilu do lewej strony.
Całkowicie wsuń osłonę 182 mm tuż obok osłony narożnika ramy [xLCD-cable-bottom-cover].
Montaż dolnej osłony przewodu silnika Z
Montaż dolnej osłony przewodu silnika Z
Montaż dolnej osłony przewodu silnika Z
Montaż dolnej osłony przewodu silnika Z
Wsuń dolną osłonę przewodu silnika Z [Z-motor-cable-bottom-cover] w ramę.
Delikatnie zagnij przewody na narożniku i umieść je w profilu. Zacznij od przewodu silnika osi Z, a następnie przejdź do przewodów xLCD i PE. Delikatnie zagnij przewód xLCD na narożniku i umieść go w profilu.
Załóż tylną osłonę końcówki ramy [frame-rear cover] na ramę. Upewnij się, że idealnie pasuje do profilu.
Uważaj, aby nie przygnieść przewodów!
Przymocuj ją śrubą M3x10.
Wsuń osłonę 243 mm w rowek profilu.
Podłączenie przewodu xLCD
Podłączenie przewodu xLCD
Podłączenie przewodu xLCD
Poprowadź przewód xLCD w górę pionowego profilu.
Przykryj przewody za pomocą osłony profilu 354 mm.
Złącze przewodu xLCD posiada zatrzask blokujący, który musi być skierowany w stronę czerwonego (lub białego) trójkąta znajdującego się w pobliżu gniazda xLCD.
Podłącz przewód xLCD.
Wsuń dwie opaski zaciskowe przez perforacje w metalowym panelu, aby zamocować przewody. Zaciśnij je delikatnie.
Odetnij nadmiar opasek.
UWAGA: Nie zaciskaj opasek zbyt mocno, aby nie uszkodzić przewodów.
Montaż pokrywy elektroniki
Montaż pokrywy elektroniki
Montaż pokrywy elektroniki
Montaż pokrywy elektroniki
Ostrożnie przymocuj tylną-górną pokrywę przewodów [Rear-cable-management-upper].
Przymocuj ją czterema śrubami M3x5rT używając wkrętaka T10.
Podłącz przewód ekstrudera
Uważaj, aby nie przygnieść przewodów!
Załóż pokrywę Buddy XL [XL-buddy-box-cover] z powrotem na drukarkę.
Dokręć cztery śruby używając wkrętaka T10.
Zamontuj tylną pokrywę gniazd [xl-rear-cable-management-plug] i dokręć jej dwie śruby M3x5rT za pomocą wkrętaka T10.
Montaż czujnika filamentu i uchwytu szpuli
Montaż czujnika filamentu i uchwytu szpuli
Montaż czujnika filamentu i uchwytu szpuli
Po stronie drukarki, z której wcześniej zdemontowaliśmy czujnik filamentu i uchwyt szpuli, zamontuj czujnik filamentu i przymocuj go śrubą M3x12rT za pomocą wkrętaka T10.
Zamontuj uchwyt szpuli i pomocuj go śrubą M5x85.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt