PL
  • English
  • Čeština
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

Jak wymienić wkładkę-mocowanie doków (XL)

Menu

Jak wymienić wkładkę-mocowanie doków (XL)

Jak wymienić wkładkę-mocowanie doków (XL)
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 16 days ago
Jak wymienić wkładkę-mocowanie doków (XL)
 Poziom trudności
Bardzo trudny
 Kroki
89
 Dostępne języki
ENCSDEITFR
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez proces wymiany wkładki-mocowania doków [tch-profile-insert] w Original Prusa XL.
Zachowaj wszystkie zdemontowane części drukarki. Nie wyrzucaj żadnych śrub!
Nie należy przenosić drukarki podczas wykonywania instrukcji! Zachowaj ją w tej samej pozycji.
Zalecamy ustawienie drukarki w taki sposób, aby zapewnić do niej dostęp ze wszystkich stron. A przynajmniej z przodu, z tyłu i z prawej strony.
Uwaga: ten przewodnik obejmuje zaawansowane działania i wymaga od użytkownika umiejętności. Postępuj zgodnie z instrukcjami uważnie i szczegółowo.
Wskaźnik momentu obrotowego
Wskaźnik momentu obrotowego
Przed rozpoczęciem operacji na drukarce musisz wydrukować wskaźnik momentu obrotowego, który jest wymagany do przeprowadzenia tej procedury.
Wskaźnik momentu obrotowego jest dołączony do XL w wersji częściowo zmontowanej.
Pobierz wskaźnik momentu obrotowego [Torque-indicator] z Printables.com.
Znajdziesz go w sekcji Pliki -> Others.
Przed rozpoczęciem drukowania przeczytaj sekcję "Print instructions"
Nie kontynuuj bez tego przyrządu. Jest on niezbędny do przeprowadzenia tej procedury.
Jeśli nie możesz wydrukować części, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta: [email protected].
Narzędzia niezbędne dla tej instrukcji
Narzędzia niezbędne dla tej instrukcji
Narzędzia niezbędne dla tej instrukcji
Narzędzia niezbędne dla tej instrukcji
Paczka zawiera:
Wkrętak Torx T10
Klucz imbusowy 2,5 mm
Klucz imbusowy 3 mm
Klucz imbusowy 4 mm
Klucz wielofunkcyjny
Szczypce
Wskaźnik momentu obrotowego na klucz imbusowy 3 mm
Demontaż czujnika filamentu
Demontaż czujnika filamentu
Demontaż czujnika filamentu
Kontynuuj ten etap tylko, gdy drugi boczny czujnik filamentu (z lewej strony) jest podłączony do drukarki. Jeśli nie, pomiń ten krok.
Odkręć śrubę M3x10 mocującą czujnik filamentu używając klucza imbusowego 2,5 mm.
Naciskając zatrzask bezpieczeństwa, odłącz przewód czujnika filamentu.
Poluzowanie paska
Poluzowanie paska
Poluzowanie paska
Poluzowanie paska
Z przodu drukarki:
Używając klucza imbusowego 2,5mm, poluzuj śrubę M3 mocującą lewy napinacz CoreXY. Nie wykręcaj śruby całkowicie.
Używając klucza imbusowego 2,5mm, poluzuj śrubę M3 mocującą prawy napinacz CoreXY. Nie wykręcaj śruby całkowicie.
Delikatnie rozciągnij pasek palcem. Jeśli luz paska jest podobny do tego na ilustracji, przejdź do następnego kroku.
Demontaż zacisków paska
Demontaż zacisków paska
Demontaż zacisków paska
Demontaż zacisków paska
Używając wkrętaka T10 wykręć dwie śruby M3x12rT mocujące dolny zacisk paska [belt-clamp]. Wyciągnij zacisk.
Używając wkrętaka T10 wykręć dwie śruby M3x12rT mocujące górny zacisk paska [belt-clamp]. Wyciągnij zacisk.
Po zdemontowaniu zacisków paska przejdź do następnego kroku.
Demontaż pasków
Demontaż pasków
Demontaż pasków
Demontaż pasków
Chwyć dolny pasek po lewej stronie mechanizmu CoreXY i wyciągnij go z drukarki.
Chwyć górny pasek po prawej stronie mechanizmu CoreXY i wyciągnij go z drukarki.
Porównaj drukarkę z ilustracją, następnie przejdź do kolejnego kroku.
Demontaż pokrywy CoreXY
Demontaż pokrywy CoreXY
Demontaż pokrywy CoreXY
Z tyłu drukarki:
Używając wkrętaka T10, wykręć cztery śruby M3x6bT mocujące pokrywę CoreXY.
Używając wkrętaka T10, wykręć dwie śruby M3x6bT mocujące pokrywę CoreXY.
Demontaż pokrywy CoreXY
Demontaż pokrywy CoreXY
Demontaż pokrywy CoreXY
Demontaż pokrywy CoreXY
Odłącz złącze PE od wewnętrznej strony panelu perforowanego [CoreXY-cover].
Pozostaw przewód luźny.
Ostrożnie zdejmij panel perforowany [CoreXY-cover] z drukarki.
Demontaż tylnych pokryw
Demontaż tylnych pokryw
Demontaż tylnych pokryw
Używając wkrętaka T10, poluzuj cztery śruby M3x8rT mocujące pokrywę Buddy XL [XL-buddy-box-cover]. Nie wykręcaj śrub całkowicie, wystarczy kilka obrotów. Następnie zdejmij pokrywę.
Używając wkrętaka T10, wykręć cztery śruby M3x4rT mocujące tylną-górną pokrywę przewodów [rear-cable-management-upper]. Zdejmij pokrywę.
Uważaj na przewody.
Poluzowanie przewodów
Poluzowanie przewodów
Poluzowanie przewodów
Poluzowanie przewodów
Odetnij i zdejmij cztery opaski zaciskowe mocujące przewody.
Uważaj, aby nie przeciąć przewodów!
Naciskając zatrzask bezpieczeństwa, odłącz lewy silnik XY od gniazda.
Naciskając zatrzask bezpieczeństwa, odłącz lewy taśmę LED LED light 1 od gniazda.
Ściągnięcie pokrywy przewodu
Ściągnięcie pokrywy przewodu
Ściągnięcie pokrywy przewodu
Wyciągnij osłonę 354 mm z profilu.
Wykręć śrubę M3x10 używając klucza imbusowego 2,5 mm.
Zdemontuj tylną osłonę końcówki ramy [frame-rear-cover].
Demontaż pokrywy CoreXY
Demontaż pokrywy CoreXY
Demontaż pokrywy CoreXY
Demontaż pokrywy CoreXY
Z prawej strony drukarki:
Wykręć trzy śruby M3x6bT używając wkrętaka T10.
Z przedniej górnej części wykręć jedną śrubę M3x6bT za pomocą wkrętaka T10.
Naciśnij pokrywę CoreXY od wewnętrznej strony i zdejmij ją.
Demontaż tylnej części CoreXY
Demontaż tylnej części CoreXY
Demontaż tylnej części CoreXY
Demontaż tylnej części CoreXY
Delikatnie odłącz przewód Led light1 od tylnej części CoreXY i wyjmij taśmę LED.
Wykręć cztery śruby M3x10 używając klucza imbusowego 2,5 mm.
Wyciągnij silnik XY.
Demontaż tylnej części CoreXY
Demontaż tylnej części CoreXY
Demontaż tylnej części CoreXY
Wsuń klucz imbusowy 4 mm przez otwór i wykręć śrubę M8x16.
Wyjmij tylne mocowanie CoreXY [CoreXY-back] z drukarki.
Wyciągnij podkładkę montażową [mounting-insert-spacer]
Demontaż lewego panelu
Demontaż lewego panelu
Demontaż lewego panelu
Z lewej strony drukarki:
Wykręć dziesięć śrub M3x8rT używając wkrętaka T10.
Zdejmij panel boczny.
Demontaż łożyska osi Z
Demontaż łożyska osi Z
Demontaż łożyska osi Z
Demontaż łożyska osi Z
Wykręć dwie śruby M3x10 mocujące obudowę łożyska osi Z [Z-Axis-bearing-housing] używając klucza imbusowego 2,5 mm.
Wykręć jedną śrubę M3x10 mocującą prowadnicę liniową używając klucza imbusowego 2,5 mm.
Wykręć pięć śrub M3x8 mocujących prowadnicę liniową używając klucza imbusowego 2,5 mm.
Zmiana położenia złączy uziemiających
Zmiana położenia złączy uziemiających
Zmiana położenia złączy uziemiających
Zmiana położenia złączy uziemiających
Poluzuj śrubę M3x8rT używając wkrętaka T10. Wystarczy kilka obrotów.
Przesuń metalowe złącze uziemiające o kilka centymetrów wyżej, aby zrobić miejsce na wskaźnik momentu obrotowego.
Zrób to samo z uziemieniem po przeciwnej stronie.
Doskonale, mamy już miejsce na wskaźnik momentu obrotowego.
Montaż wskaźnika momentu obrotowego
Montaż wskaźnika momentu obrotowego
Montaż wskaźnika momentu obrotowego
Montaż wskaźnika momentu obrotowego
Wsuń klucz imbusowy 3 mm we wskaźnik momentu obrotowego.
Załóż uchwyt klucza imbusowego z drugiej strony.
Zmontowany wskaźnik momentu obrotowego wygląda tak.
Poluzowanie zespołu CoreXY
Poluzowanie zespołu CoreXY
Poluzowanie zespołu CoreXY
Włóż krótszą stronę klucza imbusowego 3 mm w śrubę mocującą profil osi Z.
Odkręć śrubę przy użyciu klucza imbusowego 3 mm.
Powtórz ten proces dla wszystkich śrub M4x12 zespołu CoreXY mocujących profile osi Z.
Nie demontuj wskaźnika momentu obrotowego, będziemy go używać w kolejnych krokach.
Poluzowanie profilu osi Z
Poluzowanie profilu osi Z
Poluzowanie profilu osi Z
Włóż krótszą stronę klucza imbusowego 3 mm w śrubę mocującą profil osi Z.
Poluzuj śrubę M4x12 łączącą profile używając klucza imbusowego 3 mm. Nie wykręcaj śruby całkowicie..
Powtórz ten proces dla wszystkich czterech śrub M4x12. Nie wykręcaj śrub całkowicie..
Poluzowanie tylnej części zespołu CoreXY
Poluzowanie tylnej części zespołu CoreXY
Poluzowanie tylnej części zespołu CoreXY
Włóż krótszą stronę klucza imbusowego 3 mm w śrubę mocującą profil osi Y.
Poluzuj śrubę M4x12 łączącą profile używając klucza imbusowego 3 mm. Nie wykręcaj śruby całkowicie..
Powtórz ten proces dla drugiej śruby M4x12 po drugiej stronie profilu. Nie wykręcaj śrub całkowicie.
Demontaż wskaźnika momentu obrotowego
Demontaż wskaźnika momentu obrotowego
Demontaż wskaźnika momentu obrotowego
Demontaż wskaźnika momentu obrotowego
Wyciągnij klucz imbusowy 3 mm z uchwytu.
Wyciągnij klucz imbusowy 3 mm ze wskaźnika momentu obrotowego.
Klucz imbusowy 3 mm jest gotowy do kolejnych etapów.
Poluzowanie zespołu CoreXY
Poluzowanie zespołu CoreXY
Poluzowanie zespołu CoreXY
Włóż dłuższą stronę klucza imbusowego 3 mm w śrubę mocującą profil osi Z.
Odkręć i wyciągnij śrubę M4x12.
Powtórz proces dla pozostałych 3 śrub M4x12.
Poluzowanie tylnej części zespołu CoreXY
Poluzowanie tylnej części zespołu CoreXY
Poluzowanie tylnej części zespołu CoreXY
Włóż dłuższą stronę klucza imbusowego 3 mm w śrubę mocującą profil osi Y.
Odkręć i wyciągnij śrubę M4x12.
Powtórz ten proces dla drugiej śruby M4x12 po drugiej stronie profilu.
Demontaż tylnego panelu
Demontaż tylnego panelu
Wykręć dwie śruby M3x8rT z tylnego panelu używając wkrętaka T10.
Świetna robota! Profile CoreXY i osi Z zostały poluzowane, a my jesteśmy gotowi do dalszej pracy.
Wymiana osi Y
Wymiana osi Y
Wymiana osi Y
Lewą ręką chwyć profil osi Y. Prawą ręką chwyć profil osi Z.
Ostrożnie wysuń oś Y z profilu osi Z.
Używając obu rąk, bardzo ostrożnie przesuń profil osi Y w lewo.
Demontaż trzpienia centrującego
Demontaż trzpienia centrującego
Demontaż trzpienia centrującego
Demontaż trzpienia centrującego
Używając klucza płaskiego 5,5 mm, wykręć i wyciągnij trzpień centrujący.
Wyciągnij łącznik profili [profile-connection-plate].
Wysuń uszkodzoną wkładkę-mocowanie doków [tch-mounting-insert] z drukarki.
Wymiana wkładki-mocowania doków
Wymiana wkładki-mocowania doków
Wymiana wkładki-mocowania doków
Wymiana wkładki-mocowania doków
Wsuń nową wkładkę-mocowanie doków [tch-profile-insert] w profil.
Orientacja części nie ma znaczenia.
Załóż łącznik profili [profile-connection-plate] na cztery wkręty na końcu profilu. Wypusty łącznika muszą znajdować się w pozycji poziomej..
Sprawdź łącznik. Musi być ułożony poziomo.
Zamontuj trzpień centrujący.
Dokręć śrubę używając klucza płaskiego 5,5 mm.
Wymiana wkładki profilu
Wymiana wkładki profilu
Wymiana wkładki profilu
Wymień starą wkładkę profilu [profile-insert] na nową, jak pokazano na ilustracji.
Wyrównaj obie wkładki z końcem profilu.
Wyrównanie profilu osi Y
Wyrównanie profilu osi Y
Wyrównanie profilu osi Y
Wyrównanie profilu osi Y
Delikatnie i powoli przesuń oś Y w prawo. Wyrównaj oś Y, aby dopasować ją do profili narożnych.
Umieść oś Y na tylnym profilu osi Z.
Przysuń złożone profile osi Y i Z do profilu osi X.
Sprawdź, czy profile są wyrównane i pasują do łączników profili [profile-connection-plate].
Przymocowanie osi Y
Przymocowanie osi Y
Przymocowanie osi Y
Przymocowanie osi Y
Wsuń śrubę M4x12 w łącznik [profile-connection-plate] i dokręć ją za pomocą klucza imbusowego 3 mm.
Wsuń śrubę M4x12 w łącznik [profile-connection-plate] i dokręć ją za pomocą klucza imbusowego 3 mm.
Wsuń i dokręć śruby M4x12 po przeciwnej stronie profilu osi X.
Przymocowanie przedniego profilu osi Z
Przymocowanie przedniego profilu osi Z
Przymocowanie przedniego profilu osi Z
Przymocowanie przedniego profilu osi Z
Z lewej strony drukarki:
W profilu znajduje się otwór, do którego musi pasować kołek.
Wyrównaj przedni profil osi Z z otworem w profilu osi Y.
Wsuń śrubę M4x12 i dokręć ją za pomocą klucza imbusowego 3 mm.
Wsuń śruby M4x12 w wewnętrzne rowki profili osi Z i dokręć je za pomocą klucza imbusowego 3 mm.
Montaż wskaźnika momentu obrotowego
Montaż wskaźnika momentu obrotowego
Montaż wskaźnika momentu obrotowego
Montaż wskaźnika momentu obrotowego
Wsuń klucz imbusowy 3 mm we wskaźnik momentu obrotowego.
Załóż uchwyt klucza imbusowego z drugiej strony.
Zmontowany wskaźnik momentu obrotowego wygląda tak.
Przymocowanie zespołu CoreXY
Przymocowanie zespołu CoreXY
Przymocowanie zespołu CoreXY
Przymocowanie zespołu CoreXY
Z tyłu drukarki:
Przygotuj klucz imbusowy 3 mm ze wskaźnikiem momentu obrotowego.
Wsuń krótszą stronę klucza imbusowego 3 mm w śrubę M4x12 mocującą zespół CoreXY.
Dokręcaj śrubę do momentu osiągnięcia linii "OK" i lekkiego wygięcia klucza imbusowego 3 mm.
Postępuj w ten sam sposób ze wszystkimi śrubami M4x12 umieszczonymi w profilach osi Z.
Przymocowanie profili osi Z
Przymocowanie profili osi Z
Przymocowanie profili osi Z
Z prawej strony drukarki:
Wsuń krótszą stronę klucza imbusowego 3 mm w śrubę M4x12 mocującą zespół CoreXY.
Dokręcaj śrubę do momentu osiągnięcia linii "OK" i lekkiego wygięcia klucza imbusowego 3 mm.
Postępuj w ten sam sposób ze wszystkimi śrubami M4x12 umieszczonymi w profilach osi Z.
Przymocowanie tylnego panelu
Przymocowanie tylnego panelu
Przymocowanie tylnego panelu
Wsuń i dokręć dwie śruby M3x8rT w panelu tylnym używając wkrętaka T10.
Wsuń osłonę w przedni profil.
Zmiana położenia złączy uziemiających
Zmiana położenia złączy uziemiających
Zmiana położenia złączy uziemiających
Zsuń złącze uziemiające, aż dotrze do łba śruby M4, następnie dokręć śrubę M3x8rT używając wkrętaka T10.
Powtórz ten proces dla drugiego złącza uziemiającego w drugim profilu.
Przymocowanie łożyska osi Y
Przymocowanie łożyska osi Y
Przymocowanie łożyska osi Y
Przymocowanie łożyska osi Y
Od wewnętrznej strony osi Z:
Wsuń śruby M3x8 w prowadnicę liniową zgodnie z ilustracją. Dokręć je używając klucza imbusowego 2,5 mm.
Wsuń śrubę M3x10 w górny otwór prowadnicy liniowej i dokręć ją używając klucza imbusowego 2,5 mm.
Zamontuj obudowę łożyska osi Z na wpustach rowkowych M3nEs.
Przymocuj ją za pomocą dwóch śrub M3x10, używając klucza imbusowego 2,5 mm.
Montaż lewego panelu
Montaż lewego panelu
Montaż lewego panelu
Montaż lewego panelu
Z prawej strony drukarki:
Przesuń mocowania pokrywy [cover-clip] we właściwe miejsca, zgodnie z ilustracją:
Jeśli mocowania pokrywy [cover-clips] wypadają z profilu, włóż je pionowo do profilu i obróć o 90°, aby zabezpieczyć.
Przymocuj panel boczny.
Umieść w otworach dziesięć śrub M3x8rT i dokręć je używając wkrętaka T10.
Jeśli śruba nie może przejść przez mocowanie pokrywy, przesuń je ręcznie z drugiej strony panelu.
Tylne mocowanie CoreXY: przygotowanie części
Tylne mocowanie CoreXY: przygotowanie części
Tylne mocowanie CoreXY: przygotowanie części
Tylne mocowanie CoreXY: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Mmounting-insert-spacer [podkładka montażowa] (1x)
CoreXY-back [tylne mocowanie CoreXY] (1x)
Silnik XY (1x)
Śruba M3x10 (4x)
Śruba M8x16 (1x)