PL
  • English
  • Čeština
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

Jak wymienić wentylator hotendu (XL multi-tool)

Menu

Jak wymienić wentylator hotendu (XL multi-tool)

Jak wymienić wentylator hotendu (XL multi-tool)
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 5 months ago
Jak wymienić wentylator hotendu (XL multi-tool)
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
20
 Dostępne języki
ENCSDEITFR
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Ten przewodnik poprowadzi Cię przez proces wymiany wentylatora hotendu w Original Prusa XL.
Niektóre części mogą różnić się nieznacznie, jednak nie ma to wpływu na procedurę.
Wszystkie potrzebne części są dostępne w naszym sklepie internetowym shop.prusa3d.com
Pamiętaj, że musisz się zalogować, aby mieć dostęp do sekcji części zamiennych.
Rozładowanie filamentu
Rozładowanie filamentu
Rozładowanie filamentu
Poniższy krok jest konieczny tylko, jeśli filament jest załadowany.
Rozładuj filament z hotendu. Na ekranie przejdź do Filament -> Rozładuj filament.
Ostudź drukarkę do temperatury pokojowej. Na ekranie przejdź do Nagrzewanie -> Chłodzenie.
Zanim przejdziesz dalej, poczekaj, aż drukarka całkowicie ostygnie do temperatury pokojowej.
Zabezpieczenie stołu grzewczego
Zabezpieczenie stołu grzewczego
Zalecamy zabezpieczenie stołu grzewczego przed kolejnymi czynnościami.
Upewnij się, że stół grzewczy jest schłodzony do temperatury otoczenia. Połóż pusty karton w okolicy przedniej środkowej części stołu.
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Na ekranie drukarki przejdź do Sterowanie -> Wybierz/parkuj narzędzie -> Wybierz narzędzie.
Ustaw przełącznik zasilania w pozycji OFF (symbol "O").
Z tylnej strony drukarki odłącz przewód zasilacza.
Wyciągnięcie Nextrudera z doku
Wyciągnięcie Nextrudera z doku
Wyciągnięcie Nextrudera z doku
Zdemontuj Nextruder, wyciągając kołki z magnetycznych gniazd.
Mimo, że należy spodziewać się niewielkiego oporu, ponieważ metalowe kołki są magnetyczne, używaj umiarkowanej siły.
Ostrożnie połóż Nextruder na kartonie.
Odłączenie Nextrudera
Odłączenie Nextrudera
Odłączenie Nextrudera
Odkręć dwie śruby M3x8rT mocujące czarne nylonowe usztywnienie używając wkrętaka Torx T10 i odłącz je od głowicy. Nie wykręcaj śrub do końca.
Odkręć złączkę Festo od Nextrudera lub naciśnij niebieski kołnierz na górze złączki i wyciągnij rurkę PTFE.
Odłącz główny przewód Dwarf.
Każde złącze posiada zatrzask bezpieczeństwa. Przed odłączeniem należy koniecznie nacisnąć zatrzask. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia złącza.
Przenieś Nextruder do bezpiecznego miejsca pracy.
Demontaż płytki zmieniarki narzędzi
Demontaż płytki zmieniarki narzędzi
Demontaż płytki zmieniarki narzędzi
Demontaż płytki zmieniarki narzędzi
Używając klucza imbusowego 2,5 mm wykręć śrubę M3x30 mocującą osłonę wentylatora hotendu [XL-tc-hotend-fan-shield].
Wykręć śruby M3x8rt.
Odłącz przewód zmieniarki narzędzi.
Wyciągnij mechanizm zmiany narzędzi.
Odsłonięcie płytki Dwarf
Odsłonięcie płytki Dwarf
Odsłonięcie płytki Dwarf
Poluzuj (lub wykręć) śrubę M3x12 pokrywy płytki Dwarf [dwarf-cover-door].
Otwórz pokrywę płytki Dwarf [dwarf-cover-door].
Montaż nowego wentylatora hotendu
Montaż nowego wentylatora hotendu
Nałóż wentylator hotendu na radiator i dokręć go dwoma śrubami M3x18rT .
Zwróć uwagę na orientację wentylatora i położenie jego przewodów.
Podłączenie przewodów Nextrudera
Podłączenie przewodów Nextrudera
Podłączenie przewodów Nextrudera
Podłącz przewód wentylatora hotendu do płytki Dwarf.
Przymocuj wszystkie przewody z wyjątkiem przewodu zmieniarki narzędzi za pomocą opaski zaciskowej.
Uważaj, aby nie przygnieść przewodów!
Ponowny montaż zmieniarki narzędzi
Ponowny montaż zmieniarki narzędzi
Ponowny montaż zmieniarki narzędzi
Przymocuj płytkę zmieniarki narzędzi z osłoną wentylatora do Nextrudera.
Przymocuj osłonę wentylatora hotendu [XL-tc-hotend-fan-shield] za pomocą śruby M3x30.
Zasłonięcie płytki Dwarf
Zasłonięcie płytki Dwarf
Zasłonięcie płytki Dwarf
Zamknij drukowaną pokrywę płytki Dwarf [dwarf-cover-door].
Przymocuj pokrywę płytki Dwarf [dwarf-cover-door] za pomocą śruby M3x12.
Podłączenie Nextrudera
Podłączenie Nextrudera
Podłączenie Nextrudera
Wsuń rurkę PTFE do złącza Festo tak daleko, jak to możliwe. Lekko pociągnij za rurkę PTFE, aby upewnić się, że jest dobrze zamocowana.
Podłącz przewód Nextrudera do płytki Dwarf.
Wsuń czarne nylonowe usztywnienie na dwie śruby M3x8rT w płytce Cheese.
Upewnij się, że nylonowe usztywnienie nie jest skręcone.
Dokręć dwie śruby M3x8rT kluczem Torx T10.
Parkowanie narzędzia
Parkowanie narzędzia
Parkowanie narzędzia
Parkowanie narzędzia
Ostrożnie obróć drukarkę przednią stroną do siebie.
Weź Nextruder i umieść go ostrożnie obok doku.
Wsuń dwa metalowe kołki przez białe otwory w doku. Magnesy pomogą zadokować Nextruder.
Sprawdź, czy uszczelka dyszy lekko jej dotyka.
Włącz drukarkę i uruchom Selftest.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt