PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
  • 日本語
Login

Jak wymienić termistor podgrzewanego stołu (MINI/MINI+)

Menu

Jak wymienić termistor podgrzewanego stołu (MINI/MINI+)

Jak wymienić termistor podgrzewanego stołu (MINI/MINI+)
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 10 months ago
Jak wymienić termistor podgrzewanego stołu (MINI/MINI+)
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
20
 Dostępne języki
ENCSDEJAESITFR
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Ten przewodnik poprowadzi Cię przez proces wymiany termistora stołu w Original Prusa MINI oraz MINI+.
Niektóre części mogą różnić się nieznacznie, jednak nie ma to wpływu na procedurę.
Jeśli termistor jest uszkodzony, podczas nagrzewania drukarki na ekranie pojawi się błąd MINTEMP.
Zestaw części zamiennych termistora podgrzewanego stołu jest dostępny w naszym sklepie internetowym shop.prusa3d.com/pl
Pamiętaj, że musisz się zalogować, aby mieć dostęp do sekcji części zamiennych.
Otwarcie obudowy elektroniki
Otwarcie obudowy elektroniki
Otwarcie obudowy elektroniki
Wyłącz drukarkę i odłącz przewód od zasilacza!
Odkręć i wyciągnij śrubę M3 z obudowy elektroniki.
Zdejmij wydrukowaną osłonę przewodów.
Podnieś odrobinę pokrywę elektroniki. Przed ściągnięciem jej całkowicie, przesuń ją w stronę pionowego profilu aluminiowego, aby wyciągnąć kołeczki z otworów.
Demontaż podgrzewanego stołu
Demontaż podgrzewanego stołu
Demontaż podgrzewanego stołu
Zdejmij płytę stalową stołu.
Odkręć i wyciągnij 9 śrub mocujących stół przy pomocy klucza Torx T10.
Zdejmij podgrzewany stół z drukarki.
Demontaż podgrzewanego stołu
Demontaż podgrzewanego stołu
Demontaż podgrzewanego stołu
Połóż stół na czystej powierzchni, z dala od części metalowych (takich, jak śruby, klucze itp.) - pod dolną powierzchnią przymocowane są magnesy.
Odkręć i wyjmij śrubę M3x12 z pokrywy przewodów (MINI-heatbed-cable-cover-top).
Zdejmij pokrywę przewodów (MINI-heatbed-cable-cover-top).
Zdejmij dolną część pokrywy przewodów (MINI-heatbed-cable-cover-bottom).
Zdejmij owijkę tekstylną z całego odcinka wiązki przewodów.
Demontaż termistora
Demontaż termistora
Demontaż termistora
Demontaż termistora
Obróć stół do góry nogami.
Odklej taśmę kaptonową (żółtą).
Odklej taśmę aluminiową (srebrną).
Wyciągnij termistor z wiązki przewodów.
Zachowaj zdemontowany termistor - musimy użyć go, aby dopasować kształt przewodów nowego.
Czyszczenie powierzchni
Czyszczenie powierzchni
Wytrzyj pozostałości kleju z okolic termistora przy pomocy ręcznika papierowego i alkoholu izopropylowego.
Nowy termistor - przygotowanie części
Nowy termistor - przygotowanie części
Nowy termistor - przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Nowy termistor (1x)
Nowa taśma aluminiowa (1x)
Nowa taśma kaptonowa/poliamidowa (1x)
Ponieważ rozpoczęliśmy wysyłkę uniwersalnego rozmiaru taśmy poliimidowej/kaptonowej do użytku w wielu drukarkach Prusa, konieczne jest przycięcie taśmy do wymaganego rozmiaru dla Twojej drukarki.
Przytnij taśmę w formie kwadratu 7 x 7 cm (2,76 x 2,76 cala).
Montaż nowego termistora
Montaż nowego termistora
Montaż nowego termistora
Montaż nowego termistora
WAŻNE: musimy dopasować kształt nowego termistora do poprzedniego.
Nowy termistor ma parę prostych przewodów.
Poprzedni termistor ma przewody ukształtowane w "owal".
Przepchnij termistor przez szczelinę między przewodami zasilającymi podgrzewany stół.
Połóż nowy termistor z ukształtowanymi przewodami na stole i przyciśnij tymczasowo np. szczypcami lub innym narzędziem.
Upewnij się, że końcówka termistora jest umieszczona w oznaczonym miejscu. Jeśli zmienisz jego pozycję, to drukarka będzie niewłaściwie wskazywać temperaturę stołu.
Przymocowanie termistora
Przymocowanie termistora
Przymocowanie termistora
Przymocowanie termistora
Weź srebrną taśmę aluminiową i ostrożnie odklej folię ochronną.
Przyklej taśmę do stołu, ale TYLKO w miejscu "owalu" utworzonego z przewodów (pomiędzy nimi). Musimy upewnić się, że termistor jest umieszczony we właściwym miejscu.
Ostrożnie podnieś lub zegnij taśmę, aby widzieć końcówkę termistora.
Ponownie upewnij się, że końcówka znajduje się w okręgu. Jeśli nie trafisz w oznaczone miejsce, drukarka będzie niewłaściwie wskazywać temperaturę stołu.
Jeśli termistor znajduje się we właściwym miejscu, przyklej całą taśmę do stołu.
Przymocowanie termistora
Przymocowanie termistora
Przymocowanie termistora
Przymocowanie termistora
Czas przykleić w końcu "żółtą" taśmę kaptonową. NIE ODKLEJAJ PODKŁADU OCHRONNEGO z całego odcinka taśmy, ponieważ spowoduje to jej zwinięcie!!!
Zachowaj ostrożność, aby nie zakleić otworu taśmą.
Taśma kaptonowa jest większa od taśmy aluminiowej. Upewnij się, że zachodzi poza taśmę aluminiową z każdej strony.
Odklej około 0,5 cm taśmy kaptonowej z podkładu ochronnego i przyklej do stołu tak, jak na ilustracji. Upewnij się, że jest dobrze dociśnięta.
Kontynuuj przyklejanie, ale zatrzymaj się na sekundę ponad termistorem. Zwróć uwagę, żeby dokładnie przykleić ją na całej powierzchni.
Dokończ przyklejanie taśmy. Ponownie sprawdź czy dobrze przylega na całej powierzchni.
Ponowny montaż stołu
Ponowny montaż stołu
Ponowny montaż stołu
Ponowny montaż stołu
Obróć podgrzewany stół z powrotem do pozycji wyjściowej.
Umieść dolną pokrywę przewodów (MINI-heatbed-cable-cover-bottom) pod złączami tak, jak na ilustracji.
Owiń wiązkę przewodów owijką tekstylną na całym odcinku - do złącz przewodów podgrzewanego stołu.
Upewnij się, że złącza przewodów dobrze pasują do pokrywy.
Wsuń pokrywę przewodów (MINI-heatbed-cable-cover-top) na śruby.
Przykręć uchwyt śrubą M3x12.
Ułożenie wiązki przewodów stołu
Ułożenie wiązki przewodów stołu
Upewnij się, że końcówka owijki tekstylnej znajduje się wewnątrz pokrywy przewodów.
Upewnij się, że pomiędzy obydwoma częściami pokrywy nie ma szczeliny.
Montaż podgrzewanego stołu
Montaż podgrzewanego stołu
Montaż podgrzewanego stołu
Montaż podgrzewanego stołu
Przysuń wózek osi Y w swoją stronę.
Umieść stół na wózku osi Y.
Zrównaj wszystkie 9 otworów w stole z tulejkami dystansowymi.
Umieść 9 śrub M3x4b w otworach, ale NIE DOKRĘCAJ ich do końca.
Po umieszczeniu wszystkich śrub na miejscu, dokręć je w następującej kolejności:
Śruba centralna
Pierwsze cztery śruby (krawędzie)
Ostatnie cztery śruby (narożniki)
Montaż pokrywy elektroniki
Montaż pokrywy elektroniki
Montaż pokrywy elektroniki
Montaż pokrywy elektroniki
Przed założeniem pokrywy, upewnij się, że nakrętka kwadratowa jest na swoim miejscu. Nie dopuść do wypadnięcia nakrętki z gniazda! Mogłoby to spowodować trwałe uszkodzenie elektroniki.
Umieść pokrywę z powrotem na miejscu i upewnij się, że zakładki są prawidłowo osadzone w szczelinach. Uwaga: w poprzedniej wersji zamiast szczelin były otwory, ale procedura montażu jest taka sama.
Nałóż drugą pokrywę i ułóż przewody:
Wiązka ekstrudera: upewnij się, że owijka tekstylna jest częściowo schowana. Przewody muszą wychodzić w kierunku tyłu drukarki.
Wiązka podgrzewanego stołu: upewnij się, że odcinek owijki tekstylnej sięga do wewnątrz obudowy elektroniki.
Przewód czujnika filamentu (opcjonalnie): upewnij się, że odcinek owijki tekstylnej sięga do wewnątrz obudowy elektroniki.
Teraz dokręć drugą pokrywkę. Upewnij się, że żaden z przewodów nie jest ściśnięty pomiędzy częściami.
Kontrola ostateczna
Kontrola ostateczna
Kontrola ostateczna
Kontrola ostateczna
Podłącz drukarkę i włącz ją.
Przejdź do menu Nagrzewanie.
Wybierz PLA.
Wróć do ekranu głównego i sprawdź, czy temperatura wzrasta.
Gotowe!
Gotowe!
Dobra robota! Udało Ci się wymienić termistor stołu.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt