PL
  • English
  • Čeština
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

Jak wymienić silnik XY (XL)

Menu

Jak wymienić silnik XY (XL)

Jak wymienić silnik XY (XL)
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja a month ago
Jak wymienić silnik XY (XL)
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
35
 Dostępne języki
ENCSDEITFR
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Ten przewodnik poprowadzi Cię przez proces wymiany silnika osi XY w Original Prusa XL.
Poniższe instrukcje mają zastosowanie do wszystkich wersji Original Prusa XL.
Wszystkie potrzebne części są dostępne w naszym sklepie internetowym shop.prusa3d.com
Pamiętaj, że musisz się zalogować, aby mieć dostęp do sekcji części zamiennych.
Ta instrukcja dotyczy obu silników XY w XL.
Potrzebne narzędzia
Potrzebne narzędzia
Potrzebne narzędzia
Potrzebne narzędzia
Do tej instrukcji przygotuj:
Wkrętak/klucz Torx T10
Klucz imbusowy 2,5 mm
Klucz imbusowy 2 mm (to narzędzie nie jest dołączone do Original Prusa XL)
Cążki do przewodów (to narzędzie nie jest dołączone do Original Prusa XL)
Opaska zaciskowa (2x)
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Ustaw przełącznik zasilania z tyłu drukarki w pozycji OFF (symbol "O").
Odłącz przewód zasilający.
Wersje mocowania anteny Wi-Fi
Wersje mocowania anteny Wi-Fi
Wersje mocowania anteny Wi-Fi
Następne kroki będą się różnić w zależności od lokalizacji anteny Wi-Fi.
Sprawdź miejsce mocowania anteny i postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami:
Boczne mocowanie: Jeśli masz drukarkę z mocowaniem anteny Wi-Fi z lewej strony (patrząc od przodu), przejdź do Odłączenie przewodów 1. i 2. Nextrudera.
Tylne mocowanie: Jeśli masz drukarkę z mocowaniem anteny Wi-Fi z tyłu, przejdź do Odłączenie anteny Wi-Fi.
Odłączenie tylnej anteny Wi-Fi
Odłączenie tylnej anteny Wi-Fi
Odłączenie tylnej anteny Wi-Fi
Ten krok dotyczy drukarek z anteną Wi-Fi umieszczoną z tyłu. Jeśli w Twojej drukarce antena znajduje się z boku, pomiń ten krok.
Obróć drukarkę tylną stroną do siebie.
Zlokalizuj złącze anteny Wi-Fi z tyłu, na środku drukarki.
Odkręć antenę Wi-Fi od złącza antenowego i umieść ją w pobliżu.
Odłączenie bocznej anteny Wi-Fi
Odłączenie bocznej anteny Wi-Fi
Odłączenie bocznej anteny Wi-Fi
Ten krok dotyczy drukarek z anteną Wi-Fi umieszczoną z boku.
Patrząc od tyłu drukarki, antena boczna znajduje się po prawej stronie.
Odkręć antenę Wi-Fi od złącza antenowego i umieść ją w pobliżu.
Poluzowanie paska
Poluzowanie paska
Poluzowanie paska
Za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm wykręć śrubę M3x22 po obu stronach drukarki, zarówno po stronie silnika, który wymieniasz, jak i po przeciwnej.
Spróbuj znacznie poluzować paski, o tyle samo po obu stronach. W przeciwnym razie możliwe będzie późniejsze ponowne wyrównanie naprężenia.
Poluzowanie tej śruby powoduje poluzowanie paska i jego napinacza wraz z kołem pasowym.
Nie ma potrzeby całkowitego luzowania lub wykręcania śruby M3x22, o ile pasek jest znacznie poluzowany.
Demontaż osłony CoreXY
Demontaż osłony CoreXY
Demontaż osłony CoreXY
Demontaż osłony CoreXY
Wykręć 5 śrub M3x6cT używając wkrętaka T10.
Wysuń prawą osłonę CoreXY [Cover-corexy-right].
Panel LED jest teraz odsłonięty, uważaj, aby go nie uszkodzić.
Demontaż pokrywy elektroniki
Demontaż pokrywy elektroniki
Demontaż pokrywy elektroniki
Demontaż pokrywy elektroniki
Obróć drukarkę tylną stroną do siebie.
Poluzuj cztery śruby mocujące pokrywę elektroniki używając klucza Torx T10.
Nie jest konieczne całkowite wykręcanie śrub.
Zdejmij pokrywę elektroniki, przesuwając ją w górę.
Po otwarciu obudowy elektroniki możesz rozpoznać jedną z opcji elektroniki w zależności od wersji XL:
Jednogłowicowa i dwugłowicowa - pojedyncza płytka elektroniki.
Pięciogłowicowa - dodatkowa płytka na przewody trzeciego, czwartego i piątego Nextrudera.
Odłączenie przewodu antenowego
Odłączenie przewodu antenowego
Odłączenie przewodu antenowego
Ten krok dotyczy tylko drukarki, która ma antenę Wi-Fi z tyłu.
Znajdź i ostrożnie odłącz złącze anteny Wi-Fi.
Jednogłowicowa i dwugłowicowa
Pięciogłowicowa - podłączone do dolnej płyty elektroniki. 
Odłączenie przewodów 1. i 2. Nextrudera (tylna antena)
Odłączenie przewodów 1. i 2. Nextrudera (tylna antena)
Odłączenie przewodów 1. i 2. Nextrudera (tylna antena)
Odłączenie przewodów 1. i 2. Nextrudera (tylna antena)
Wykonaj ten krok dla wersji z anteną zamocowaną z tyłu. Jeśli drukarka ma antenę z boku, przejdź do kolejnego kroku.
Każde złącze posiada zatrzask bezpieczeństwa. Przed odłączeniem należy koniecznie nacisnąć zatrzask. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia złącza.
Uważaj, aby nie uszkodzić przewodu anteny Wi-Fi.
Lekko poluzuj dwie śruby mocujące pokrywę. Nie ma potrzeby wykręcania ich całkowicie. Przesuń pokrywę w prawo i wyjmij ją z drukarki.
Wciśnij zawleczkę zabezpieczającą i odłącz przewód pierwszego Nextrudera od górnego gniazda oznaczonego DWARF 1.
Wciśnij zawleczkę zabezpieczającą i odłącz przewód drugiego Nextrudera od dolnego gniazda oznaczonego DWARF 2.
Przesuń pokrywę w prawo i wyjmij ją z drukarki.
Odłączenie przewodów 1. i 2. Nextrudera (boczna antena)
Odłączenie przewodów 1. i 2. Nextrudera (boczna antena)
Odłączenie przewodów 1. i 2. Nextrudera (boczna antena)
Wykonaj ten krok dla wersji z anteną zamocowaną z boku.
Każde złącze posiada zatrzask bezpieczeństwa. Przed odłączeniem należy koniecznie nacisnąć zatrzask. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia złącza.
Lekko poluzuj dwie śruby mocujące pokrywę. Nie ma potrzeby wykręcania ich całkowicie. Przesuń pokrywę w prawo i wyjmij ją z drukarki.
Wciśnij zawleczkę zabezpieczającą i odłącz przewód pierwszego Nextrudera od górnego gniazda oznaczonego DWARF 1.
Wciśnij zawleczkę zabezpieczającą i odłącz przewód drugiego Nextrudera od dolnego gniazda oznaczonego DWARF 2.
Demontaż pokrywy elektroniki
Demontaż pokrywy elektroniki
Demontaż pokrywy elektroniki
Za pomocą wkrętaka T10 wykręć dwie śruby M3x5rT i wyjmij je. Nie wyrzucaj ich! Będą nam jeszcze potrzebne.
Ostrożnie zsuń tylną-górną pokrywę przewodów [rear-cable-management-upper].
Odłączenie przewodu silnika XY
Odłączenie przewodu silnika XY
Odłączenie przewodu silnika XY
Zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić przewodów za pomocą cążków!
Za pomocą cążków ostrożnie doetnij dwie opaski zaciskowe z boku wymienianego silnika.
Procedura jest taka sama dla każdej ze stron.
Każde złącze posiada zatrzask bezpieczeństwa. Przed odłączeniem należy koniecznie nacisnąć zatrzask. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia złącza.
Odłącz przewód silnika, który będzie wymieniany.
Lewy silnik osi XY
Prawy silnik osi XY
Demontaż silnika XY
Demontaż silnika XY
Demontaż silnika XY
Demontaż silnika XY
Poluzuj 4 śruby M3x8 używając klucza imbusowego 2,5 mm.
Podczas odkręcania ostatniej śruby przytrzymaj silnik.
Zdejmij pętlę paska z kółka pasowego zamontowanego na silniku.
Jeśli to konieczne, lekko poluzuj pasek z obu stron drukarki, najlepiej o taką samą ilość.
Zachowaj pasek w pętli.
Zdejmij silnik z przymocowanym kołem pasowym od strony drukarki.
Dzięki poluzowaniu paska mamy wystarczająco dużo miejsca na wysunięcie silnika.
Demontaż koła pasowego silnika
Demontaż koła pasowego silnika
Demontaż koła pasowego silnika
Używając klucza imbusowego 2,0 mm, poluzuj 2 wkręty dociskowe z koła pasowego 20t przymocowanego do wałka silnika.
Uważaj, aby nie zgubić wkrętów!
Zsuń koło pasowe 20t z silnika.
Nowy silnik: przygotowanie części
Nowy silnik: przygotowanie części
Nowy silnik: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj następujące części:
Silnik osi XY (1x)
Śruba M3x8 (4x)
Opaska zaciskowa (2x)
Koło pasowe 20t (1x)
Montaż koła pasowego silnika
Montaż koła pasowego silnika
Montaż koła pasowego silnika
Pozycja koła pasowego różni się w zależności od tego, czy jest ono zamontowane na lewym czy prawym silniku XY.
Na każdym silniku zamontuj koło pasowe tak, aby jeden wkręt dociskowy był wyrównany z płaską częścią wałka silnika.
Prawy silnik XY
Zwróć uwagę na orientację koła pasowego. Zęby muszą znajdować się nad wkrętami dociskowymi.
Załóż koło pasowe równo z końcówką wałka silnika.
Lewy silnik XY
Zwróć uwagę na orientację koła pasowego. Zęby muszą znajdować się pod wkrętami dociskowymi.
Ustaw koło pasowe 2,5 mm ponad początkiem płaskiej części wału silnika. Użyj klucza imbusowego 2,5 mm jako odniesienia.
Ewentualnie możesz zmierzyć odległość między podstawą korpusu silnika pod wałkiem a kołem pasowym. Powinna wynosić 3,6 mm.
Dokręć obydwa wkręty używając klucza imbusowego 2 mm.
Montaż silnika XY
Montaż silnika XY
Montaż silnika XY
Montaż silnika XY
Włóż silnik z zamontowanym kołem pasowym do obudowy.
Przewody silnika muszą być skierowane do środka drukarki.
Znajdź pętlę paska.
Zawiń pasek wokół koła zębatego silnika.
Dokręć cztery śruby M3x8 używając klucza imbusowego 2,5 mm.
Podnieś silnik podczas dokręcania śrub.
Podłączenie silnika XY
Podłączenie silnika XY
Podłączenie silnika XY
Podłączenie silnika XY
Podłącz nowy silnik osi XY zgodnie ze schematem połączeń przedstawionym na ilustracji.
Prawy silnik osi XY
Lewy silnik osi XY
Lewy tył: przymocowanie przewodów
Lewy tył: przymocowanie przewodów
Lewy tył: przymocowanie przewodów
Jeśli wymieniasz silnik XY po prawej stronie, kontynuuj ten etap. W przypadku wymiany silnika XY po lewej stronie pomiń ten krok i przejdź do następnego.
UWAGA: Nie zaciskaj opasek zbyt mocno, aby nie uszkodzić przewodów.
Pod przewodami, w panelu, znajdują się dwie perforacje.
Wsuń dwie opaski zaciskowe przez perforacje w metalowym panelu, aby zamocować przewody. Zaciśnij je delikatnie.
Odetnij nadmiar opasek.
Prawy tył: przymocowanie przewodów
Prawy tył: przymocowanie przewodów
Prawy tył: przymocowanie przewodów
Prawy tył: przymocowanie przewodów
Jeśli wymieniasz silnik XY po lewej stronie, kontynuuj ten krok.
UWAGA: Nie zaciskaj opasek zbyt mocno, aby nie uszkodzić przewodów.
Wsuń dwie opaski zaciskowe przez perforacje w metalowym panelu, aby zamocować przewody. Zaciśnij je delikatnie.
Odetnij nadmiar opasek.
Przegląd okablowania elektroniki
Przegląd okablowania elektroniki
Przegląd okablowania elektroniki
Przed przejściem do następnego kroku sprawdź podłączenie przewodów zgodnie z ilustracją.
Przewód prawego silnika XY
Przewód lewego silnika XY
Na drugiej ilustracji przedstawiono pełny schemat okablowania. Tylko "Silnik XY - lewy" [Motor XY - left] i "Silnik XY - prawy" [Motor XY - right] zostały odłączone i ponownie podłączone podczas procedury opisanej w tym przewodniku.
Przed przejściem do następnego kroku sprawdź podłączenie przewodów zgodnie z ilustracją.
Pokrywa elektroniki: przygotowanie części
Pokrywa elektroniki: przygotowanie części
Pokrywa elektroniki: przygotowanie części
Pokrywa elektroniki: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Rear-cable-management-upper [tylna-górna pokrywa przewodów] (1x)
XL-buddy-box-cover [pokrywa Buddy XL] (1x)
Śruba M3x5rT (4x)
Jedna z dwóch poniższych części w zależności od pozycji anteny:
Wi-Fi-antenna-holder [mocowanie anteny Wi-Fi] z przewodem antenowym (1x), wersja z anteną z tyłu
Rear-cable-management plug [tylna pokrywa gniazd] (1x), wersja z anteną z boku
Montaż pokrywy elektroniki
Montaż pokrywy elektroniki
Montaż pokrywy elektroniki
Montaż pokrywy elektroniki
Uważaj, aby nie przygnieść przewodów!
Ostrożnie przymocuj tylną-górną pokrywę przewodów [Rear-cable-management-upper].
Upewnij się, że żaden przewód nie jest przyciśnięty między plastikowymi pokrywami.
Upewnij się, że metalowa pokrywa nie przyciśnie przewodu silnika.
Przymocuj ją czterema śrubami M3x5rT używając wkrętaka T10.
Jeśli Twoja drukarka ma antenę z boku, sprawdź czy tylna pokrywa gniazd [xl-rear-cable-management-plug] jest zamontowana.
Za pomocą wkrętaka T10 poluzuj śruby, następnie wyciągnij tylną pokrywę gniazd [xl-rear-cable-management-plug].
Podłączenie przewodów 1. i 2. Nextrudera
Podłączenie przewodów 1. i 2. Nextrudera
Podłączenie przewodów 1. i 2. Nextrudera
Podłącz przewód pierwszego Nextrudera do górnego gniazda oznaczonego jako DWARF 1.
Podłącz przewód drugiego Nextrudera do dolnego gniazda oznaczonego jako DWARF 2.
Jeśli drukarka ma antenę umieszczoną z boku, wykonaj poniższe czynności.
Załóż pokrywę gniazd [xl-rear-cable-management-plug] na śruby. Przesuń ją do końca w lewo i dokręć śruby.
Jeśli antena znajduje się z tyłu drukarki, przejdź do następnego kroku.
Montaż mocowania anteny Wi-Fi (tylna antena)
Montaż mocowania anteny Wi-Fi (tylna antena)
Montaż mocowania anteny Wi-Fi (tylna antena)
Ten krok dotyczy tylko drukarki, która ma antenę Wi-Fi z tyłu . Jeśli w Twojej drukarce antena znajduje się z boku, przejdź do następnego kroku.
Przełóż przewód antenowy przez otwór w blaszanej pokrywie złączy i poprowadź go za blachą do obudowy elektroniki.
Włóż uchwyt anteny na śruby, przesuń w lewo i dokręć śruby.
Montaż pokrywy XL Buddy
Montaż pokrywy XL Buddy
Montaż pokrywy XL Buddy
Montaż pokrywy XL Buddy
Uważaj, aby nie przygnieść przewodów!
Załóż pokrywę Buddy XL [XL-buddy-box-cover] z powrotem na drukarkę.
W pięciogłowicowej XL upewnij się, że przewody Nextruderów przebiegają przez wycięcie w pokrywie.
Dokręć cztery śruby używając wkrętaka T10.
Montaż bocznego panelu: przygotowanie części
Montaż bocznego panelu: przygotowanie części
Montaż bocznego panelu: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Śruba M3x6cT (5x)
Jedna z dwóch poniższych części w zależności od strony drukarki:
Cover-corexy-right [prawa osłona CoreXY (1x)
Cover-corexy-left [lewa osłona CoreXY (1x)
Montaż bocznego panelu
Montaż bocznego panelu
Wsuń prawą osłonę CoreXY [Cover-corexy-right] lub lewą osłonę CoreXY [Cover-corexy-left].
Dokręć 5 śrub M3x6cT używając wkrętaka T10, aby zamocować pokrywę.
Naciągnięcie paska
Naciągnięcie paska
Jeśli jeszcze nie jest wyrównana, wyrównaj śrubę M3x22 z otworem w napinaczu.
Przykręć śrubę M3x22 za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm.
Postępuj zgodnie z tym dedykowanym artykułem, aby ponownie ustawić naprężenie paska, odnosząc się do akapitów "Tuner paska" i "Wyrównanie".
Nie martw się, jeśli po tym naprężenie paska nie jest jeszcze idealnie wyregulowane. Regulację można wznowić w późniejszym czasie, gdy drukarka jest zmontowana i uruchomiona.
Włączenie drukarki
Włączenie drukarki
Obróć drukarkę przednią stroną do siebie.
Z tylnej strony drukarki podłącz przewód zasilacza.
Ustaw przełącznik zasilania w pozycji ON (symbol "I").
Asystent Kalibracji
Asystent Kalibracji
Asystent Kalibracji
Po uruchomieniu drukarki na ekranie pojawi się monit o uruchomienie kreatora testów i konfiguracji drukarki.
Kreator przetestuje wszystkie ważne komponenty drukarki. Cały proces zajmuje kilka minut. Niektóre części kreatora wymagają bezpośredniej interakcji użytkownika. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
UWAGA: podczas testowania osi upewnij się, że w drukarce nie ma niczego, co utrudnia ich ruch.
UWAGA: nie dotykaj drukarki w trakcie pracy kreatora, chyba że pojawi się odpowiedni monit! Niektóre części drukarki mogą być GORĄCE i mogą poruszać się z dużą prędkością.
Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w dedykowanych podręcznikach, przeznaczonych dla Twojej wersji Original Prusa XL.
Dobra robota!
Dobra robota!
Dobra robota! Udało Ci się wymienić silnik XY w Original Prusa XL!
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt