PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

Jak wymienić silnik osi Z (XL)

Menu

Jak wymienić silnik osi Z (XL)

Jak wymienić silnik osi Z (XL)
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 2 months ago
Jak wymienić silnik osi Z (XL)
 Poziom trudności
Trudny
 Kroki
44
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Ten przewodnik poprowadzi Cię przez proces wymiany silnika osi Z w Original Prusa XL.
Poniższe instrukcje mają zastosowanie do wszystkich wersji Original Prusa XL.
Wszystkie potrzebne części są dostępne w naszym sklepie internetowym shop.prusa3d.com
Pamiętaj, że musisz się zalogować, aby mieć dostęp do sekcji części zamiennych.
Ta instrukcja dotyczy obu silników osi Z w XL.
Potrzebne narzędzia
Potrzebne narzędzia
Potrzebne narzędzia
Potrzebne narzędzia
Do tej instrukcji przygotuj:
Wkrętak/klucz Torx T10
Klucz imbusowy 4 mm
Klucz imbusowy 2,5 mm
Cążki do przewodów (to narzędzie nie jest dołączone do Original Prusa XL)
Opaska zaciskowa (2x)
Rozładowanie filamentu
Rozładowanie filamentu
Rozładowanie filamentu
Rozładowanie filamentu
Jeśli filament jest załadowany, rozładuj go z hotendu. Na ekranie przejdź do Filament -> Rozładuj filament.
UWAGA: Hotend i stół grzewczy są bardzo GORĄCE. Nie dotykaj ich!!!
Wyciągnij filament z hotendu. Musisz całkowicie wyciągnąć go z drukarki.
Teraz należy schłodzić drukarkę. Przejdź do Nagrzewanie -> Chłodzenie.
Przygotowanie drukarki - demontaż akcesoriów bocznych
Przygotowanie drukarki - demontaż akcesoriów bocznych
Przygotowanie drukarki - demontaż akcesoriów bocznych
Sprawdź, czy po stronie silnika, który będziesz wymieniać, znajduje się antena, uchwyt szpuli lub czujnik filamentu. Jeśli którykolwiek z nich jest obecny, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby go usunąć.
Za pomocą klucza imbusowego 4 mm odkręć śrubę M5x85 mocującą uchwyt szpuli do boku drukarki.
Ręcznie odkręć i wyjmij antenę z drukarki.
Jeśli w Twojej drukarce antena jest z tyłu, nie musisz jej demontować.
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Uruchom automatyczne bazowanie osi drukarki. Przejdź do Sterowanie -> Auto bazowanie.
Przesuń oś Z ok 5 cm poniżej Nextrudera. Wejdź w menu Sterowanie -> Ruch osi -> Ruch Z.
Ustaw przełącznik zasilania z tyłu drukarki w pozycji OFF (symbol "O").
Odłącz przewód zasilający.
Demontaż bocznego czujnika filamentu
Demontaż bocznego czujnika filamentu
Demontaż bocznego czujnika filamentu
Demontaż bocznego czujnika filamentu
Poniższy krok jest konieczny tylko, jeśli czujnik filamentu znajduje się po tej samej stronie, po której wymieniasz silnik.
Dwoma palcami wciśnij czarny kołnierz z tyłu zespołu czujnika filamentu.
Jednocześnie delikatnie wyciągnij rurkę PTFE z zespołu czujnika filamentu.
Każde złącze posiada zatrzask bezpieczeństwa. Przed odłączeniem należy koniecznie nacisnąć zatrzask. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia złącza.
Odłącz czujnik filamentu od wpustu rowkowego M3nEs używając wkrętaka T10.
Czujnik filamentu może być przymocowany za pomocą śruby z gniazdem sześciokątnym. W takim przypadku należy odkręcić czujnik filamentu od wpustu rowkowego M3nEs za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm.
Delikatnie naciśnij zatrzask na złączu, aby odłączyć przewód czujnika filamentu.
Demontaż tylnej osłony końcówki ramy
Demontaż tylnej osłony końcówki ramy
Demontaż tylnej osłony końcówki ramy
Za pomocą klucza 2,5 mm poluzuj śrubę mocującą tylną osłonę końcówki ramy [frame-rear-cover].
Ostrożnie wysuń tylną osłonę końcówki ramy [frame-rear-cover].
Odłączenie elektroniki
Odłączenie elektroniki
Odłączenie elektroniki
Odłączenie elektroniki
Odkręć pokrywę Buddy XL [XL-buddy-box-cover] używając wkrętaka T10.
Za pomocą wkrętaka T10 poluzuj lekko śruby, aby przesunąć i wyjąć tylną pokrywę gniazd [xl-rear-cable-management-plug].
Każde złącze posiada zatrzask bezpieczeństwa. Przed odłączeniem należy koniecznie nacisnąć zatrzask. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia złącza.
Odłącz przewód Dwarf 1.
Jeśli posiadasz wersję XL z wieloma narzędziami, odłącz przewód Dwarf 2.
Wsuń tylną pokrywę gniazd [xl-rear-cable-management-plug] z powrotem na swoje miejsce.
Demontaż pokrywy elektroniki
Demontaż pokrywy elektroniki
Demontaż pokrywy elektroniki
Za pomocą wkrętaka T10 wykręć dwie śruby M3x5rT i wyjmij je. Nie wyrzucaj ich! Będą nam jeszcze potrzebne.
Ostrożnie zsuń tylną-górną pokrywę przewodów [rear-cable-management-upper].
Odłączenie przewodu silnika osi Z
Odłączenie przewodu silnika osi Z
Odłączenie przewodu silnika osi Z
Odłączenie przewodu silnika osi Z
Zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić przewodów za pomocą cążków!
Za pomocą cążków ostrożnie doetnij dwie opaski zaciskowe z boku wymienianego silnika.
W przypadku wymiany prawego silnika osi Z procedura jest taka sama, ale odbywa się z tyłu po prawej stronie.
Każde złącze posiada zatrzask bezpieczeństwa. Przed odłączeniem należy koniecznie nacisnąć zatrzask. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia złącza.
Odłącz przewód silnika, który będzie wymieniany.
Lewy silnik osi Z
Prawy silnik osi Z
Właściwa pozycja drukarki
Właściwa pozycja drukarki
Właściwa pozycja drukarki
Jeśli wymieniany silnik znajduje się po lewej stronie, obróć drukarkę na lewą stronę.
Jeśli wymieniany silnik znajduje się po prawej stronie, obróć drukarkę na prawą stronę.
Poniższe kroki będą takie same w przypadku wymiany silnika osi Z po obu stronach.
Nie zmieniaj pozycji drukarki przed zakończeniem wymiany.
Demontaż osłon przewodu silnika osi Z
Demontaż osłon przewodu silnika osi Z
Demontaż osłon przewodu silnika osi Z
Spójrz na spód drukarki i znajdź:
Osłona profilu 243 mm
Z-motor-cable-bottom-cover [dolna osłona przewodu silnika Z]
Wyciągnij obydwie osłony.
Spód drukarki jest przygotowany.
Odkręcenie silnika osi Z - część 1
Odkręcenie silnika osi Z - część 1
Odkręcenie silnika osi Z - część 1
Za pomocą wkrętaka T10 wykręć dwie śruby M4x10rT i wyjmij je. Nie wyrzucaj ich! Będą nam jeszcze potrzebne.
Za pomocą wkrętaka T10 odkręć wskazane śruby M3x12rT na ramie stołu grzewczego. Nie wyrzucaj ich! Będą nam jeszcze potrzebne.
Odkręcenie silnika osi Z - część 2
Odkręcenie silnika osi Z - część 2
Odkręcenie silnika osi Z - część 2
Przesuń mocowanie ramy stołu [Bed-frame-mount] na środek prowadnicy liniowej.
Za pomocą wkrętaka T10 wykręć cztery śruby M3x8rT, aby odkręcić silnik Z. Nie wyrzucaj ich! Będą nam jeszcze potrzebne.
Wyciągnięcie silnika osi Z
Wyciągnięcie silnika osi Z
Wyciągnięcie silnika osi Z
Chwyć silnik Z ręką. Nie wyciągaj go jeszcze!
Chwyć pręt gwintowany drugą ręką.
Ostrożnie wyciągnij silnik z ramy stołu.
Montaż nakrętki trapezowej
Montaż nakrętki trapezowej
Montaż nakrętki trapezowej
Wkręć nową nakrętkę trapezową na pręt gwintowany osi Z, na długość maksymalnie kilku centymetrów.
Sprawdź dokładnie prawidłową orientację nakrętki! Przyjrzyj się dobrze ilustracji.
Wkręć nakrętkę trapezową w odległości co najmniej 6 cm od końca pręta gwintowanego.
Dokręcenie silnika osi Z
Dokręcenie silnika osi Z
Dokręcenie silnika osi Z
Umieść cztery śruby M3x10rT w czterech otworach w mocowaniu silnika Z (Z-motor-mount).
Dokręć śruby używając wkrętaka T10.
Przymocowanie nakrętki trapezowej
Przymocowanie nakrętki trapezowej
Przymocowanie nakrętki trapezowej
Przymocowanie nakrętki trapezowej
Nie przesuwaj ramy stołu! Poruszaj tylko nakrętką trapezową.
Od spodu stołu grzewczego:
Wyrównaj gwintowany otwór w nakrętce trapezowej z otworem w ramie stołu, obracając nakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Od góry stołu grzewczego:
Zlokalizuj dwa otwory obok pręta gwintowanego.
Zachowaj szczególną ostrożność, ponieważ możesz łatwo przekręcić śrubę i uszkodzić gwint w nakrętce trapezowej.
Umieść dwie śruby M4x12rT i delikatnie dokręć je za pomocą wkrętaka T10.
Przykręcenie mocowania stołu
Przykręcenie mocowania stołu
Przykręcenie mocowania stołu
Ręcznie przysuń mocowanie ramy stołu (Bed-frame-mount) do ramy stołu.
Przymocuj mocowanie ramy stołu (Bed-frame-mount) do ramy stołu dwoma śrubami M3x12rT za pomocą wkrętaka T10.
Montaż osłon przewodu silnika osi Z
Montaż osłon przewodu silnika osi Z
Montaż osłon przewodu silnika osi Z
Montaż osłon przewodu silnika osi Z
Spójrz na drukarkę od spodu.
Uważaj, aby nie przygnieść przewodów!
Umieść przewód silnika w profilu. Upewnij się, że przewód biegnie prostopadle od silnika do profilu.
Wsuń osłonę profilu 243 mm. Naciśnij i przesuń ją w prawo.
Wsuń dolną osłonę przewodu silnika Z (Z-motor-cable-bottom-cover) w ramę.
Zmiana pozycji drukarki
Zmiana pozycji drukarki
Zmiana pozycji drukarki
Obróć drukarkę i postaw z powrotem na stopach.
Jeśli wymieniany silnik znajdował się po drugiej stronie, obróć drukarkę na właściwą stronę.
Mocowanie przewodów (lewa strona)
Mocowanie przewodów (lewa strona)
Mocowanie przewodów (lewa strona)
Jeśli wymieniasz silnik osi Z po lewej stronie, kontynuuj ten krok.
Jeśli wymieniasz silnik osi Z po prawej stronie, pomiń ten krok i przejdź do kroku 26.
UWAGA: Nie zaciskaj opasek zbyt mocno, aby nie uszkodzić przewodów.
Pod przewodami, w panelu, znajdują się dwie perforacje.
Wsuń dwie opaski zaciskowe przez perforacje w metalowym panelu, aby zamocować przewody. Zaciśnij je delikatnie.
Odetnij nadmiar opasek.
Mocowanie przewodów (prawa strona)
Mocowanie przewodów (prawa strona)
Mocowanie przewodów (prawa strona)
Mocowanie przewodów (prawa strona)
Jeśli wymieniasz silnik osi Z po prawej stronie, kontynuuj ten krok.
UWAGA: Nie zaciskaj opasek zbyt mocno, aby nie uszkodzić przewodów.
Wsuń dwie opaski zaciskowe przez perforacje w metalowym panelu, aby zamocować przewody. Zaciśnij je delikatnie.
Odetnij nadmiar opasek.
Przegląd okablowania elektroniki
Przegląd okablowania elektroniki
Przegląd okablowania elektroniki
Przed przejściem do następnego kroku sprawdź podłączenie przewodów zgodnie z ilustracją.
Przewód lewego silnika Z
Przewód prawego silnika Z
Na drugiej ilustracji przedstawiono pełny schemat okablowania. Tylko "Silnik Z - lewy" [Motor Z - left] i "Silnik Z - prawy" [Motor Z - right] zostały odłączone i ponownie podłączone podczas procedury opisanej w tym przewodniku.
Przed przejściem do następnego kroku sprawdź podłączenie przewodów zgodnie z ilustracją.
Montaż pokrywy elektroniki
Montaż pokrywy elektroniki
Montaż pokrywy elektroniki
Montaż pokrywy elektroniki
Uważaj, aby nie przygnieść przewodów!
Ostrożnie przymocuj tylną-górną pokrywę przewodów [Rear-cable-management-upper].
Upewnij się, że żaden przewód nie jest przygnieciony
Przymocuj ją czterema śrubami M3x5rT używając wkrętaka T10.
Montaż pokrywy XL Buddy
Montaż pokrywy XL Buddy
Montaż pokrywy XL Buddy
Załóż pokrywę Buddy XL [XL-buddy-box-cover] na śruby obudowy elektroniki. Przesuń ją w dół, aby zablokować ją na śrubach.
Dokręć śruby używając wkrętaka T10.
Podłączenie przewodów Nextrudera
Podłączenie przewodów Nextrudera
Podłączenie przewodów Nextrudera
Podłączenie przewodów Nextrudera
Zlokalizuj tylną pokrywę gniazd [xl-rear-cable-management-plug] z tyłu drukarki.
Lekko poluzuj dwie śruby mocujące pokrywę. Nie ma potrzeby wykręcania ich całkowicie. Przesuń pokrywę w prawo i wyjmij ją z drukarki.
Podłącz przewód ekstrudera do górnego gniazda oznaczonego DWARF 1.
Jeśli masz wielonarzędziową wersję XL, podłącz przewód drugiego narzędzia do dolnego gniazda oznaczonego DWARF 2.
Zamocuj pokrywę gniazd na śrubach. Przesuń ją do końca w lewo i dokręć śruby.
Podłączenie czujnika filamentu
Podłączenie czujnika filamentu
Podłączenie czujnika filamentu
Podłączenie czujnika filamentu
Podłącz przewód czujnika filamentu do zespołu czujnika filamentu.
Przesuń zespół czujnika filamentu do góry profilu i ustaw wpust rowkowy M3nEs tak, aby pokrywał się z otworem w zespole czujnika filamentu.
Przymocuj czujnik filamentu do wpustu rowkowego M3nEs za pomocą śruby M3x12rT, używając wkrętaka T10.
Wsuń rurkę PTFE z ekstrudera w pierwszy kołnierz zaciskowy z tyłu czujnika filamentu.
Montaż anteny Wi-Fi
Montaż anteny Wi-Fi
Montaż anteny Wi-Fi
Montaż anteny Wi-Fi
Ten krok jest konieczny tylko wtedy, gdy antena znajduje się po lewej stronie drukarki.
Zlokalizuj złącze anteny Wi-Fi w prawym tylnym rogu drukarki.
Antenę można obracać dookoła i zginać w dwóch kierunkach.
Zalecamy skierowanie anteny prosto w górę.
Montaż uchwytu szpuli: przygotowanie części
Montaż uchwytu szpuli: przygotowanie części
Montaż uchwytu szpuli: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Spool-holder-slider [ślizg uchwytu na szpulę] [1x]
Spool holder base (podstawa stojaka na szpulę) (1x)
Spool-holder-mount [mocowanie uchwytu na szpulę] (1x)
Śruba M5x85 (1x)
Montaż uchwytu szpuli
Montaż uchwytu szpuli
Montaż uchwytu szpuli
Montaż uchwytu szpuli
Włóż podstawę uchwytu szpuli [spool-holder-base] do ślizgu uchwytu [spool-holder-slider]. Węższa część podstawy powinna wejść jako pierwsza. Wciśnij ją do końca.
Zamocuj złożony uchwyt na szpulę na podstawie uchwytu [spool-holder-base].
Umieść śrubę M5x85 w zespole uchwytu szpuli.
Montaż zespołu uchwytu szpuli
Montaż zespołu uchwytu szpuli
Obróć drukarkę lewą stroną do siebie.
Przymocuj i dokręć uchwyt szpuli do wpustu rowkowego M5nEs za pomocą klucza imbusowego 4 mm.
Zwróć uwagę, że na uchwycie szpuli znajduje się występ, który musi pasować do rowka w profilu.
Kalibracja XYZ
Kalibracja XYZ
Kalibracja XYZ
Z tylnej strony drukarki podłącz przewód zasilacza.
Ustaw przełącznik zasilania w pozycji ON (symbol "I").
Obróć drukarkę przednią stroną do siebie.
Na ekranie drukarki przejdź do Sterowanie -> Auto bazowanie i pozwól drukarce ustawić pozycje osi.
Dobra robota!
Dobra robota!
Dobra robota! Udało Ci się wymienić silnik osi Z w Original Prusa XL!
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt