PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

Jak wymienić nakrętki trapezowe (XL)

Menu

Jak wymienić nakrętki trapezowe (XL)

Jak wymienić nakrętki trapezowe (XL)
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 9 months ago
Jak wymienić nakrętki trapezowe (XL)
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
33
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Ten przewodnik poprowadzi Cię przez proces wymiany nakrętki trapezowej w Original Prusa XL.
Poniższe instrukcje mają zastosowanie do wszystkich wersji Original Prusa XL.
Wszystkie potrzebne części są dostępne w naszym sklepie internetowym shop.prusa3d.com
Pamiętaj, że musisz się zalogować, aby mieć dostęp do sekcji części zamiennych.
Niniejsza instrukcja dotyczy obu nakrętek trapezowych w Original Prusa XL. Możesz wybrać, którą z nich chcesz wymienić.
Rozładowanie filamentu
Rozładowanie filamentu
Rozładowanie filamentu
Rozładowanie filamentu
Jeśli filament jest załadowany, rozładuj go z hotendu. Na ekranie przejdź do Filament -> Rozładuj filament.
UWAGA: Hotend i stół grzewczy są bardzo GORĄCE. Nie dotykaj ich!!!
Wyciągnij filament z hotendu. Musisz całkowicie wyciągnąć go z drukarki.
Teraz należy schłodzić drukarkę. Przejdź do Nagrzewanie -> Chłodzenie.
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Uruchom automatyczne bazowanie osi drukarki. Przejdź do Sterowanie -> Auto bazowanie.
Przesuń oś Z ok 5 cm poniżej Nextrudera. Wejdź w menu Sterowanie -> Ruch osi -> Ruch Z.
Ustaw przełącznik zasilania z tyłu drukarki w pozycji OFF (symbol "O").
Odłącz przewód zasilający.
Demontaż uchwytu na szpulę
Demontaż uchwytu na szpulę
Tylko w przypadku wymiany nakrętki trapezowej po lewej stronie drukarki.
Obróć drukarkę lewą stroną do siebie.
Wykręć śrubę M5x85 za pomocą klucza imbusowego 4 mm i zdejmij uchwyt szpuli. Odłóż go w pobliżu. Użyjemy go później.
Demontaż anteny Wi-Fi
Demontaż anteny Wi-Fi
Tylko w przypadku wymiany nakrętki trapezowej po lewej stronie drukarki.
Odkręć antenę, wyciągnij ją i odłóż w pobliżu. Użyjemy jej później.
Tylko jeśli masz antenę po lewej stronie drukarki.
Odłączenie czujnika filamentu
Odłączenie czujnika filamentu
Odłączenie czujnika filamentu
Odłączenie czujnika filamentu
Tylko w przypadku wymiany nakrętki trapezowej po lewej stronie drukarki.
Ostrożnie wciśnij kołnierz zamocowany w czujniku filamentu.
Ostrożnie wyciągnij rurkę PTFE.
Odłącz czujnik filamentu od wpustu rowkowego M3nEs używając wkrętaka T10.
Odłącz przewód czujnika filamentu od zespołu czujnika filamentu i odłóż go w pobliżu. Użyjemy go później.
Ściągnięcie pokrywy przewodu
Ściągnięcie pokrywy przewodu
Ściągnięcie pokrywy przewodu
Tylko w przypadku wymiany nakrętki trapezowej po lewej stronie drukarki.
Obróć drukarkę tylną stroną do siebie.
Wykręć dwie śruby M3x8rT używając wkrętaka T10.
Zdejmij wydrukowaną osłonę przewodów.
Pozostaw przewód czujnika filamentu luźno.
Drukarka jest teraz gotowa do obrócenia na lewą stronę.
Przygotowanie drukarki: właściwa pozycja
Przygotowanie drukarki: właściwa pozycja
Przygotowanie drukarki: właściwa pozycja
Połóż drukarkę na lewej stronie
Jeśli chcesz wymienić nakrętkę trapezową po drugiej stronie, połóż drukarkę na prawym boku.
Kroki są takie same dla obu stron. Zapoznaj się z instrukcją i wymień lewą lub prawą nakrętkę trapezową.
Nie zmieniaj pozycji drukarki do momentu zakończenia montażu.
Demontaż osłony przewodu silnika osi Z
Demontaż osłony przewodu silnika osi Z
Demontaż osłony przewodu silnika osi Z
Spójrz na spód drukarki i znajdź:
Osłona profilu 243 mm
Z-motor-cable-bottom-cover [dolna osłona przewodu silnika Z]
Wyciągnij obydwie osłony.
Spód drukarki jest przygotowany.
Odkręcenie silnika osi Z
Odkręcenie silnika osi Z
Odkręcenie silnika osi Z
Odkręcenie silnika osi Z
Za pomocą wkrętaka T10 wykręć dwie śruby M4x10rT i wyjmij je. Nie wyrzucaj ich! Będą nam jeszcze potrzebne.
Za pomocą wkrętaka T10 odkręć dwie śruby M3x12rT na ramie stołu grzewczego. Nie wyrzucaj ich! Będą nam jeszcze potrzebne.
Przesuń stałe mocowanie ramy stołu [Bed-frame-mount-fixed] lub obrotowe mocowanie ramy stołu [Bed-frame-mount-rotary] na środek prowadnicy liniowej.
Za pomocą wkrętaka T10 wykręć cztery śruby M3x8rT, aby odkręcić silnik Z. Nie wyrzucaj ich! Będą nam jeszcze potrzebne.
Wyciągnięcie silnika osi Z
Wyciągnięcie silnika osi Z
Wyciągnięcie silnika osi Z
Wyciągnięcie silnika osi Z
Chwyć silnik Z ręką. Nie wyciągaj go jeszcze!
Chwyć pręt gwintowany drugą ręką.
Ostrożnie wyciągnij silnik z ramy stołu.
Połóż pręt gwintowany na stałym mocowaniu ramy stołu (Bed-frame-mount-fixed).
Montaż nakrętki trapezowej
Montaż nakrętki trapezowej
Montaż nakrętki trapezowej
Wkręć nową nakrętkę trapezową na pręt gwintowany osi Z, na długość maksymalnie kilku centymetrów.
Sprawdź dokładnie prawidłową orientację nakrętki! Przyjrzyj się dobrze ilustracji.
Wkręć nakrętkę trapezową w odległości co najmniej 6 cm od końca pręta gwintowanego.
Montaż nakrętki trapezowej: przymocowanie silnika osi Z
Montaż nakrętki trapezowej: przymocowanie silnika osi Z
Montaż nakrętki trapezowej: przymocowanie silnika osi Z
Montaż nakrętki trapezowej: przymocowanie silnika osi Z
Utrzymuj śrubę trapezową pośrodku otworu na silnik, aby uniknąć uszkodzenia.
Jedną ręką chwyć silnik Z i trzymaj go tak, aby śruba trapezowa była ustawiona poziomo.
Drugą ręką ostrożnie wsuń pręt gwintowany z powrotem w ramę stołu.
Przesuń silnik w lewo, aby końcówka pręta gwintowanego przeszła przez otwór w ramie stołu.
Przymocowanie silnika osi Z
Przymocowanie silnika osi Z
Przymocowanie silnika osi Z
Umieść cztery śruby M3x10rT w czterech otworach w mocowaniu silnika Z (Z-motor-mount).
Dokręć śruby używając wkrętaka T10.
Przymocowanie nakrętki trapezowej
Przymocowanie nakrętki trapezowej
Przymocowanie nakrętki trapezowej
Przymocowanie nakrętki trapezowej
Nie przesuwaj ramy stołu! Poruszaj tylko nakrętką trapezową.
Od spodu stołu grzewczego:
Wyrównaj gwintowany otwór w nakrętce trapezowej z otworem w ramie stołu, obracając nakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Od góry stołu grzewczego:
Zlokalizuj dwa otwory obok pręta gwintowanego.
Zachowaj szczególną ostrożność, ponieważ możesz łatwo przekręcić śrubę i uszkodzić gwint w nakrętce trapezowej.
Umieść dwie śruby M4x10rT i delikatnie dokręć je za pomocą wkrętaka T10.
Przykręcenie mocowania stołu
Przykręcenie mocowania stołu
Przykręcenie mocowania stołu
Ręcznie przysuń obrotowe mocowanie ramy stołu [Bed-frame-mount-rotary] do ramy stołu.
Przymocuj obrotowe/stałe mocowanie ramy stołu [Bed-frame-mount-rotary/Bed-frame-mount-fixed] do ramy stołu dwoma śrubami M3x12rT za pomocą wkrętaka T10.
Montaż osłon przewodu silnika osi Z
Montaż osłon przewodu silnika osi Z
Montaż osłon przewodu silnika osi Z
Montaż osłon przewodu silnika osi Z
Spójrz na drukarkę od spodu.
Uważaj, aby nie przygnieść przewodów!
Umieść przewód silnika w profilu. Upewnij się, że przewód biegnie prostopadle od silnika do profilu.
Wsuń osłonę profilu 243 mm. Naciśnij i przesuń ją w prawo.
Wsuń dolną osłonę przewodu silnika Z (Z-motor-cable-bottom-cover) w ramę.
Zmiana pozycji drukarki
Zmiana pozycji drukarki
Zmiana pozycji drukarki
Obróć drukarkę w prawo i postaw z powrotem na stopach.
Jeśli wymieniana była nakrętka z drugiej strony, obróć drukarkę w lewo i postaw z powrotem na stopach.
Montaż pokrywy przewodu
Montaż pokrywy przewodu
Obróć drukarkę tylną stroną do siebie.
Uważaj, aby nie przygnieść przewodów!
Umieść pokrywę z powrotem na miejscu.
Umieść w otworach dwie śruby M3x8rT i dokręć je za pomocą wkrętaka T10.
Podłączenie czujnika filamentu
Podłączenie czujnika filamentu
Podłączenie czujnika filamentu
Podłączenie czujnika filamentu
Podłącz przewód czujnika filamentu do zespołu czujnika filamentu.
Przesuń zespół czujnika filamentu do góry profilu i ustaw wpust rowkowy M3nEs tak, aby pokrywał się z otworem w zespole czujnika filamentu.
Przymocuj czujnik filamentu do wpustu rowkowego M3nEs za pomocą śruby M3x12rT, używając wkrętaka T10.
Wsuń rurkę PTFE z ekstrudera w pierwszy kołnierz zaciskowy z tyłu czujnika filamentu.
Montaż anteny Wi-Fi
Montaż anteny Wi-Fi
Montaż anteny Wi-Fi
Montaż anteny Wi-Fi
Tylko jeśli masz antenę po lewej stronie drukarki.
Zlokalizuj złącze anteny Wi-Fi w prawym tylnym rogu drukarki.
Antenę można obracać dookoła i zginać w dwóch kierunkach.
Zalecamy skierowanie anteny prosto w górę.
Montaż uchwytu szpuli: przygotowanie części
Montaż uchwytu szpuli: przygotowanie części
Montaż uchwytu szpuli: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Spool-holder-slider [ślizg uchwytu na szpulę] [1x]
Spool holder base (podstawa stojaka na szpulę) (1x)
Spool-holder-mount [mocowanie uchwytu na szpulę] (1x)
Śruba M5x85 (1x)
Montaż uchwytu szpuli
Montaż uchwytu szpuli
Montaż uchwytu szpuli
Montaż uchwytu szpuli
Włóż podstawę uchwytu szpuli [spool-holder-base] do ślizgu uchwytu [spool-holder-slider]. Węższa część podstawy powinna wejść jako pierwsza. Wciśnij ją do końca.
Zamocuj złożony uchwyt na szpulę na podstawie uchwytu [spool-holder-base].
Umieść śrubę M5x85 w zespole uchwytu szpuli.
Montaż zespołu uchwytu szpuli
Montaż zespołu uchwytu szpuli
Obróć drukarkę lewą stroną do siebie.
Przymocuj zespół uchwytu szpuli do wpustu rowkowego M5nEs w profilu. Zwróć uwagę, że na uchwycie szpuli znajduje się występ, który musi pasować do rowka w profilu.
Kalibracja XYZ
Kalibracja XYZ
Kalibracja XYZ
Z tylnej strony drukarki podłącz przewód zasilacza.
Ustaw przełącznik zasilania w pozycji ON (symbol "I").
Obróć drukarkę przednią stroną do siebie.
Na ekranie drukarki przejdź do Sterowanie -> Auto bazowanie i pozwól drukarce ustawić pozycje osi.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt