PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
  • 日本語
Login

Jak wymienić dyszę Prusa Nozzle (MK4/MK3.9)

Jak wymienić dyszę Prusa Nozzle (MK4/MK3.9)

Jak wymienić dyszę Prusa Nozzle (MK4/MK3.9)
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 2 months ago
Jak wymienić dyszę Prusa Nozzle (MK4/MK3.9)
 Poziom trudności
Łatwy
 Kroki
20
 Dostępne języki
ENCSDEESITFRJA
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Ten przewodnik poprowadzi Cię przez proces wymiany dyszy Prusa Nozzle w Original Prusa MK4 i Original Prusa MK3.9.
Poniższe instrukcje mają zastosowanie do wszystkich średnic dysz Prusa Nozzle.
Wszystkie potrzebne części są dostępne w naszym sklepie internetowym shop.prusa3d.com
Pamiętaj, że musisz się zalogować, aby mieć dostęp do sekcji części zamiennych.
Narzędzie do wymiany dyszy
Narzędzie do wymiany dyszy
Zalecenie: Istnieje alternatywna metoda wymiany dyszy, która wymaga użycia drukowanego narzędzia do wymiany. To podejście jest szybsze i prostsze, umożliwiając wymianę dyszy bezpośrednio na drukarce.
Ta metoda wymaga wydrukowania narzędzia do wymiany dyszy [Nozzle Replacement Tool]. Jeśli nie masz możliwości wydrukowania narzędzia, postępuj zgodnie z instrukcjami w kolejnych krokach.
Narzędzie do wymiany dyszy jest dostępne do pobrania z Printables.com.
Po wydrukowaniu części, postępuj zgodnie z krótkim przewodnikiem lub samouczkiem wideo na tej samej stronie na Printables.
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Do tego rozdziału przygotuj:
Klucz 13-16
Klucz wielofunkcyjny
Kawałek materiału o wym. 15 x 15 cm (do zabezpieczenia stołu grzewczego)
Mała mosiężna szczotka do czyszczenia dyszy
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Rozładuj filament z drukarki.
Zalecamy zdjąć uchwyt szpuli z drukarki.
Ustaw oś Z w pozycji blisko środka, aby mieć łatwy dostęp do ekstrudera od góry i od dołu.
Czyszczenie hotendu
Czyszczenie hotendu
Czyszczenie hotendu
Czyszczenie hotendu
UWAGA: Hotend i stół grzewczy są bardzo GORĄCE. Nie dotykaj ich!!!
Do wykonania kolejnych czynności konieczne jest, aby blok grzejny i hotend były czyste od pozostałości filamentu. W przeciwnym razie zwolnienie dyszy może być utrudnione.
Jeśli masz na hotendzie skarpetę silikonową Prusa, to ją zdejmij.
Na ekranie drukarki przejdź do Sterowanie -> Temperatura -> Dysza i używając pokrętła, ustaw 250°C.
Odczekaj co najmniej 5 minut. Resztki filamentu muszą się nagrzać, aby łatwiej było je usunąć.
Używając mosiężnej szczotki, ostrożnie oczyść blok grzejny i hotend z pozostałości filamentu. Nie dopuść do kontaktu szczotki z przewodami hotendu, gdyż może to spowodować zwarcie.
Gdy blok grzejny i hotend są idealnie czyste, ostudź drukarkę. Na ekranie przejdź do Nagrzewanie -> Chłodzenie.
Poczekaj, aż gorące części ostygną do temperatury otoczenia. Trwa to około 10 minut.
Zabezpieczenie stołu grzewczego
Zabezpieczenie stołu grzewczego
Wyłącz drukarkę i odłącz przewód od zasilacza.
Upewnij się, że podgrzewany stół i głowica są schłodzone do temperatury otoczenia.
Zalecamy zabezpieczenie stołu przed kolejnymi czynnościami!
Zdejmij płytę stalową stołu.
Przykryj podgrzewany stół wystarczająco gruba tkaniną - w ten sposób zabezpieczysz go przed uszkodzeniami (zarysowaniem) podczas pracy.
Uzyskanie dostępu do przewodów hotendu
Uzyskanie dostępu do przewodów hotendu
Uzyskanie dostępu do przewodów hotendu
Przesuń pokrywę płytki Loveboard (Loveboard-cover) do góry i wyjmij ją z ekstrudera. Na tylnej części znajdują się dwa wycięcia, za które możesz chwycić, aby łatwiej ją wyjąć.
Otwórz szeroko drzwiczki z wentylatorem (fan-door).
Odłączenie przewodów hotendu
Odłączenie przewodów hotendu
Odłączenie przewodów hotendu
Odłączenie przewodów hotendu
Każde złącze posiada zatrzask bezpieczeństwa. Przed odłączeniem należy koniecznie nacisnąć zatrzask. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia złącza.
Odłącz przewód grzałki hotendu.
Odłącz przewód termistora hotendu.
Wyjmij z kanału przewód wentylatora radiatora, termistora hotendu oraz przewody grzałki hotendu i pozostaw je na razie wolne.
Demontaż hotendu
Demontaż hotendu
Demontaż hotendu
Złap hotend ręką.
Użyj drugiej ręki, aby poluzować dwie śruby radełkowane. Nie ma potrzeby wykręcania ich całkowicie, wystarczy kilka obrotów.
Wysuń zespół hotendu z radiatora.
Jednocześnie wypchnij przewody hotendu za radiatorem poza ekstruder.
Demontaż dyszy Prusa Nozzle
Demontaż dyszy Prusa Nozzle
Demontaż dyszy Prusa Nozzle
Chwyć blok grzejny korzystając z wycięcia 13 mm w kluczu wielofunkcyjnym X.
Chwyć dyszę i poluzuj ją używając wycięcia o rozmiarze 7 mm w kluczu wielofunkcyjnym.
Ręcznie wyciągnij dyszę Prusa Nozzle z zespołu hotendu.
Montaż dyszy Prusa Nozzle
Montaż dyszy Prusa Nozzle
Montaż dyszy Prusa Nozzle
Wkręć dyszę do końca w blok grzejny, aż dotknie jego powierzchni.
Chwyć blok grzejny korzystając z klucza 13-16.
Używając wycięcia 7 mm w kluczu wielofunkcyjnym, dokręć dyszę do bloku grzejnego. Nie używaj zbyt dużej siły!
Ustalona wartość momentu obrotowego wynosi 1,5 Nm (13,3 lb-in). Zalecamy użycie klucza dynamometrycznego.
Montaż hotendu
Montaż hotendu
Montaż hotendu
Zlokalizuj otwór w radiatorze od spodu ekstrudera i włóż do niego rurkę hotendu.
Jednocześnie przepchnij przewód hotendu za wentylatorem radiatora aż do płytki elektronicznej.
Wsuń zespół hotendu do radiatora, aż dotrze do końca. Między radiatorem a mosiężną częścią dyszy powinna być około 2-milimetrowa szczelina.
Ustaw zespół hotendu w taki sposób, aby symbol HOT na bloku grzejnym był skierowany do przodu.
Dociskając zespół hotendu w górę, dobrze dokręć dolną śrubę radełkowaną, a następnie górną śrubę radełkowaną. Nie pozwól, aby przewody znalazły się pomiędzy śrubami a radiatorem!
Podłączenie hotendu
Podłączenie hotendu
Podłączenie hotendu
Podłącz termistor hotendu do górnego lewego gniazda na płytce LoveBoard.
Podłącz grzałkę hotendu do czarnego gniazda w górnej części płytki LoveBoard.
Ułożenie przewodów hotendu
Ułożenie przewodów hotendu
Ułożenie przewodów hotendu
Odszukaj kanał dla przewodu za śrubami radełkowanymi. Najpierw przeprowadź przez ten kanał przewód termistora hotendu, następnie dołóż obok niego przewód grzałki hotendu.
Poprowadź przewód wentylatora hotendu tak, jak na ilustracji. Wepchnij go do kanału na przewód.
Ułożenie przewodów
Ułożenie przewodów
Ułożenie przewodów
Ułożenie przewodów
Zamknij drzwiczki z wentylatorem (fan-door).
Ułóż wszystkie przewody zgodnie z ilustracją. Wszystkie przewody muszą być ściśnięte jak najbliżej korpusu ekstrudera, aby nie przeszkadzały przy zakładaniu pokrywy w następnym kroku.
Zakrycie płytki LoveBoard
Zakrycie płytki LoveBoard
Zakrycie płytki LoveBoard
Wsuń pokrywę płytki Loveboard (Loveboard-cover) na ekstruder, następnie wciśnij ją w dół.
Uważaj, aby nie przygnieść przewodów!
Gdy pokrywa jest prawidłowo i całkowicie włożona, poczujesz lekkie "kliknięcie" tylnego zatrzasku.
Ustawienie średnicy dyszy
Ustawienie średnicy dyszy
Ustawienie średnicy dyszy
Ten krok jest ważny tylko w przypadku zmiany średnicy lub rodzaju dyszy.
Przejdź do Ustawienia -> Hardware.
Wybierz używaną średnicę dyszy (np. 0,25 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,8).
W MK4 standardowym rozmiarem dyszy jest 0,40 mm.
Włącz opcję Silikonowa skarpeta , jeśli jej używasz.
Wybierz typ dyszy, jeśli dysza normalna została zmieniona na wersję o wysokim przepływie.
Kontrola ostateczna
Kontrola ostateczna
Kontrola ostateczna
Aby sprawdzić, czy wszystko jest prawidłowo podłączone przejdź do Sterowanie -> Temperatura -> Dysza i ustaw temperaturę powyżej 200°C.
Wróć do ekranu głównego i sprawdź na dolnym pasku, czy temperatura wzrasta.
To wszystko!
To wszystko!
Dobra robota! Właśnie zakończył się pomyślny montaż dyszy Prusa Nozzle w Twojej Original Prusa MK4.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt