PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

Jak wymienić boczny wentylator (SL1)

Jak wymienić boczny wentylator (SL1)

Jak wymienić boczny wentylator (SL1)
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 4 years ago
Jak wymienić boczny wentylator (SL1)
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
20
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Ten przewodnik poprowadzi Cię przez proces wymiany bocznego wentylatora w Original Prusa SL1.
Wszystkie potrzebne części są dostępne w naszym sklepie internetowym shop.prusa3d.com
Pamiętaj, że musisz się zalogować, aby mieć dostęp do sekcji części zamiennych.
OSTRZEŻENIE: To urządzenie emituje światło ultrafioletowe, które może uszkodzić wzrok i/lub skórę. Nie włączaj urządzenia do czasu, aż będzie w całości zmontowane, ze wszystkimi pokrywami zamocowanymi na swoich miejscach!!!
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Obcinaczki boczne
Klucz imbusowy 2 mm
Klucz imbusowy 2,5 mm
Opaska zaciskowa (3x)
Kartonik lub podobna miękka podkładka ‪(np. kawałek tkaniny)
Klucz imbusowy 3 mm ‪dla drukarek wysłanych przed lipcem 2019
Klucz imbusowy 4 mm ‪dla drukarek wysłanych przed sierpniem 2019
Pojemnik na śruby ‪zachowaj wszystkie wykręcone śruby i nakrętki do ponownego użycia‬‪
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że:
Drukarka jest odłączona od zasilania
Zbiornik na żywicę jest wyciągnięty z drukarki
Platforma robocza jest wyciągnięta z drukarki
Używasz rękawiczek ESD (zalecane)
Rękawiczki ESD zapewniają antystatyczność (zabezpieczają elektronikę przed wyładowaniami statycznymi).
Demontaż obudowy
Demontaż obudowy
Demontaż obudowy
Demontaż obudowy
Zachowaj ostrożność przy tych śrubach. Zalecamy użycie klucza imbusowego z płaską końcówką, aby nie uszkodzić łbów śrub.
Obróć drukarkę lewą stroną do siebie.
Znajdź, odkręć i wyciągnij te cztery śruby.
Przejdź do przeciwnej strony drukarki (obróć ją o 180°) i tu również wykręć cztery śruby.
Wysuń pokrywę o kilka centymetrów.
Istnieją dwie wersje panelu przedniego gniazda USB z włącznikiem:
NOWA WERSJA: Przednie gniazdo USB i włącznik mają wspólne złącze. Odłącz przewód i zdejmij pokrywę.
POPRZEDNIA WERSJA: Gniazdo USB i włącznik są oddzielone. Odłącz przewód zasilający od przedłużki i zdejmij pokrywę.
Odłączenie wentylatora
Odłączenie wentylatora
Wciśnij zawleczkę zabezpieczającą na złączu i odłącz przewód wentylatora od płyty. Nie pociągaj za złącze/przewód bez naciśnięcia zawleczki, ponieważ możesz w ten sposób uszkodzić złącze lub płytę.
Demontaż modułu UV LED
Demontaż modułu UV LED
Demontaż modułu UV LED
Demontaż modułu UV LED
Połóż drukarkę tyłem na miękkiej podkładce (np. na ręczniku) tak, aby oddzielić przycisk włącznika od powierzchni, na której leży drukarka. Nie opieraj drukarki bezpośrednio na przycisku. Jeśli drukarka została zmontowana z zestawu, użyj kartonika z opakowania.
Odkręć śruby modułu UV LED.
Ostrożnie wyciągnij moduł UV LED z drukarki.
UWAGA: Nie dotykaj białego panelu LED na module UV LED!
Poluzowanie przewodu wentylatora
Poluzowanie przewodu wentylatora
Poluzowanie przewodu wentylatora
Ostrożnie odetnij obydwie opaski zaciskowe mocujące wiązkę przewodów.
Ostrożnie odetnij opaskę zaciskową mocującą przewody z silnika mechanizmu przechylania i bocznego wentylatora.
UWAGA: Nie przetnij przewodów!
Demontaż zmontowanego wentylatora
Demontaż zmontowanego wentylatora
Demontaż zmontowanego wentylatora
Demontaż zmontowanego wentylatora
Boczny wentylator jest elementem zespołu komponentów (wentylator + metalowa płytka + część drukowana). Wyciągnijmy całość z drukarki, następnie rozmontujmy.
Ostrożnie wyciągnij przewód w kierunku wentylatora.
Wykręć pierwszą śrubę ze wspornika.
Przytrzymaj wentylator ręką.
Drugą ręką wykręć drugą śrubę ze wspornika.
Wyciągnij zmontowany wentylator.
Demontaż części zespołu wentylatora
Demontaż części zespołu wentylatora
Demontaż części zespołu wentylatora
Demontaż części zespołu wentylatora
Odkręć i wyciągnij dwie śruby z przodu dyszy wentylatora.
Wyciągnij dyszę wentylatora (część drukowaną).
NOWA wersja:‬ Odkręć i wyciągnij dwie śruby M3x20r z przodu dyszy wentylatora.
POPRZEDNIA wersja:‬ Odkręć i wyciągnij dwie śruby M5x10r z tyłu dyszy wentylatora.
Niektóre starsze wersje mogą mieć dwie śruby M5x16r i dwie czarne śruby M4.8x22.
Przygotowanie części bocznego wentylatora
Przygotowanie części bocznego wentylatora
Przygotowanie części bocznego wentylatora
Przygotowanie części bocznego wentylatora
Do kolejnych etapów przygotuj:
Nowy boczny wentylator ("turbinka") (1x)
Dysza wentylatora (1x)
Nowy uchwyt bocznego wentylatora (1x) ‪z kołeczkami‬‪
Nowa uszczelka wentylatora (1x)
Dalszy ciąg listy w kolejnym kroku instrukcji
Uszczelka bocznego wentylatora
Uszczelka bocznego wentylatora
Uszczelka bocznego wentylatora
Uszczelka bocznego wentylatora
Wyczyść ramkę wentylatora w okolicy wlotu powietrza przy pomocy ręcznika papierowego nasączonego IPA przed przyklejeniem uszczelki.
Wypchnij centralną część uszczelki - potrzebna będzie tylko zewnętrzna "ramka"
Odklej papier zabezpieczający
Przyłóż uszczelkę do wentylatora tak, jak na ilustracji - stroną z klejem w kierunku wentylatora. Dociśnij ją dookoła, aby zapewnić jej dokładne przyleganie.
Upewnij się, że uszczelka w żaden sposób nie blokuje ruchu wirnika (centralnej, obracającej się części)!
Montaż wentylatora
Montaż wentylatora
Montaż wentylatora
Montaż wentylatora
Umieść wentylator na uchwycie tak, jak jest to pokazane na ilustracji. Zwróć uwagę na strzałki, aby zamontować go w prawidłowej pozycji.
Lewa strona wentylatora.
Prawa strona wentylatora.
Przeciągnij przewód przez otwór.
Wsuń wentylator na kołki i ostrożnie wciśnij do końca. Naciskaj z taką samą siłą z obydwóch stron, aby wentylator był wypoziomowany.
Przykręć wentylator przy pomocy dwóch śrub M3x20. Dokręcaj je ostrożnie, aby nie połamać ramki wentylatora.
Jeśli masz starszą wersję wentylatora i uchwytu (bez kołeczków), śruby M3x20r są dołączone do nowego wentylatora.
Montaż dyszy wentylatora
Montaż dyszy wentylatora
Montaż dyszy wentylatora
Montaż dyszy wentylatora
Upewnij się, że obydwie nakrętki prostokątne znajdują się w swoich gniazdach w dyszy wentylatora.
Obróć zmontowane części tak, jak na ilustracji i dokręć dyszę od góry, zwracając uwagę na poniższe:
Przednia krawędź musi być schowana wewnątrz wylotu wentylatora.
Prawa i lewa krawędź powinny znajdować się na zewnątrz.
Montaż musi przebiegać bez oporu - nie dociskaj zbyt mocno, aby nie uszkodzić wentylatora ani części drukowanej.
Po dociśnięciu dyszy wentylatora sprawdź, czy między częściami nie ma szpar oraz czy nie są zdeformowane.
Obróć zmontowane części i dokręć dyszę wentylatora przy pomocy śrub M3x5.
Montaż wentylatora bocznego
Montaż wentylatora bocznego
Montaż wentylatora bocznego
Umieść zmontowany wentylator w drukarce. Metalowy uchwyt wentylatora powinien znajdować się za wspornikiem.
Przytrzymaj całość ręką i wkręć śrubę stożkową M3x10b w otwór z prawej strony.
Wkręć drugą śrubę stożkową M3x10b w otwór z lewej strony.
Ułożenie przewodów
Ułożenie przewodów
Ułożenie przewodów
Ułożenie przewodów
Poprowadź przewód wentylatora pod elektroniką.
Podłącz przewód do płyty.
Zepnij ze sobą przewody z silnika mechanizmu przechylania i bocznego wentylatora.
Ułożenie przewodów
Ułożenie przewodów
Ułożenie przewodów
Ułożenie przewodów
Ostrożnie wyciągnij przewody i zepnij opaską zaciskową blisko prawej krawędzi okrągłego otworu.
Kolejnej opaski użyj po przeciwnej stronie.
Wsuń wiązkę przewodów z powrotem do drukarki i upewnij się, że nie będzie kolidować z UV LED, który w kolejnych etapach zostanie zamontowany w okrągłym otworze.
Montaż UV LED
Montaż UV LED
Montaż UV LED
Montaż UV LED
Wsuń moduł UV LED z powrotem do drukarki. Orientacja jest pokazana na ilustracji. Uważaj, aby nie przycisnąć przewodów!
Przykręć UV LED ośmioma śrubami stożkowymi M3x5b.
Teraz ostrożnie postaw drukarkę z powrotem na stopach.
Podłączenie włącznika
Podłączenie włącznika
Podłączenie włącznika
Wsuń obudowę na drukarkę do połowy i zatrzymaj się, ponieważ musimy najpierw podłączyć przednie gniazdo USB oraz okrągły przycisk włącznika.
NOWA WERSJA: Spójrz na obudowę z góry i podłącz przewód zasilający i USB. Upewnij się, że zawleczka "kliknęła".
POPRZEDNIA WERSJA: Podłącz przewód przycisku zasilania do przedłużki. Upewnij się, że zawleczka "kliknęła".
Montaż obudowy
Montaż obudowy
Montaż obudowy
Wsuń obudowę na drukarkę i przykręć z jednej strony dwoma śrubami stożkowymi M3x5b. Nie dokręcaj ich jeszcze do końca i powtórz procedurę z drugiej strony.
Po umiejscowieniu i częściowym przykręceniu obudowy, dodaj pozostałe śruby i wszystkie dokręć.
Obróć drukarkę o 180° i zrób to samo.
Gotowe!
Gotowe!
Dobra robota! Udało Ci się wymienić boczny wentylator w SL1.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt