PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

Jak wyczyścić boczny czujnik filamentu (XL)

Menu

Jak wyczyścić boczny czujnik filamentu (XL)

Jak wyczyścić boczny czujnik filamentu (XL)
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 8 months ago
Jak wyczyścić boczny czujnik filamentu (XL)
 Poziom trudności
Łatwy
 Kroki
11
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Ten przewodnik poprowadzi Cię przez proces demontażu i czyszczenia bocznego czujnika filamentu w Original Prusa XL.
Ten przewodnik dotyczy wszystkich wersji Original Prusa XL i czujników filamentu zamontowanych po obu stronach.
Potrzebne narzędzia
Potrzebne narzędzia
Potrzebne narzędzia
Do tej instrukcji przygotuj:
Klucz Torx T8
Klucz imbusowy 2,5 mm
Sprężone powietrze - znane również jako powietrze w puszce.
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
W przypadku XL z jedną głowicą, rozładuj filament, przechodząc do opcji Filament ->Rozładuj filament.
W wielonarzędziowej XL wyładuj filament z każdego narzędzia podłączonego do tego czujnika filamentu.
Dla każdego narzędzi przejdź do Sterowanie -> Wybierz/parkuj narzędzie -> Wybierz narzędzie #.
Po wybraniu narzędzia przejdź do Filament -> Rozładuj filament.
Powtórz procedurę rozładowania dla każdego narzędzia podłączonego do tego czujnika filamentu.
Po rozładowaniu wszystkich filamentów ostudź i wyłącz drukarkę.
Odłączenie czujnika filamentu
Odłączenie czujnika filamentu
Odłączenie czujnika filamentu
Odłączenie czujnika filamentu
Każda z rurek PTFE jest mocowana w kołnierzu zaciskowym w bocznym czujniku filamentu - kołnierze są oznaczone niebieskimi strzałkami na ilustracji oznaczonym niebieskimi strzałkami.
Wciśnij jeden z kołnierzy zaciskowych rurki PTFE ekstrudera.
Jednocześnie delikatnie wyciągnij rurkę PTFE z zespołu czujnika filamentu.
Powtórz procedurę dla pozostałych rurek PTFE.
Zespół czujnika filamentu ma otwór wskazany strzałką. Wewnątrz otworu znajduje się śruba M3x12.
Wsuń klucz imbusowy 2,5 mm w otwór i wykręć śrubę M3x12, aby odłączyć boczny czujnik filamentu od reszty drukarki.
Odłączenie przewodu czujnika filamentu
Odłączenie przewodu czujnika filamentu
Każde złącze posiada zatrzask bezpieczeństwa. Przed odłączeniem należy koniecznie nacisnąć zatrzask. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia złącza.
Delikatnie naciśnij zatrzask na złączu, aby odłączyć przewód czujnika filamentu.
Demontaż bocznego czujnika filamentu
Demontaż bocznego czujnika filamentu
Demontaż bocznego czujnika filamentu
Demontaż bocznego czujnika filamentu
Poluzuj śruby M3x8 za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm.
Znajdź mały otwór we wkładce czujnika filamentu [filament-sensor-insert].
Wsuń klucz imbusowy w otwór i użyj go jako dźwigni, aby wypchnąć wkładkę czujnika filamentu w górę.
Dostęp i czyszczenie mechanizmu
Dostęp i czyszczenie mechanizmu
Dostęp i czyszczenie mechanizmu
Dostęp i czyszczenie mechanizmu
Za pomocą klucza Torx T8 odkręć dwie śruby M3x10rT.
Ostrożnie poluzuj śruby. Uważaj, aby nie zarysować elektroniki kluczem Torx.
Mechanizm składa się z trzech elementów: kulki, magnesu i sprężyny.
Przedmuchaj sprężonym powietrzem przestrzenie, w których widoczna jest sprężyna, aby wyczyścić mechanizm.
Ponowny montaż bocznego czujnika filamentu
Ponowny montaż bocznego czujnika filamentu
Ponowny montaż bocznego czujnika filamentu
Ponowny montaż bocznego czujnika filamentu
Za pomocą klucza Torx T8 dokręć dwie śruby M3x10rT.
Nie dokręcaj śruby zbyt mocno!
Uważaj, aby nie porysować elektroniki podczas procedury.
Wsuń wkładkę czujnika filamentu (filament-sensor-insert) w obudowę czujnika filamentu (filament-sensor-case).
Dokręć dwie śruby M3x8 za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm.
Ponowny montaż bocznego czujnika filamentu
Ponowny montaż bocznego czujnika filamentu
Ponowny montaż bocznego czujnika filamentu
Ponowny montaż bocznego czujnika filamentu
Podłącz przewód czujnika filamentu do jego złącza.
Wsuń śrubę M3x12 w otwór za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm i dokręć ją.
Wsuń rurkę PTFE w kołnierz.
Delikatnie pociągnij rurkę PTFE do tyłu. Spowoduje to wypchnięcie czarnego kołnierza zaciskowego i zablokowanie rurki.
Kontrola ostateczna
Kontrola ostateczna
Kontrola ostateczna
Do kolejnego etapu przygotuj krótki kawałek filamentu.
Włącz drukarkę.
W wielonarzędziowej XL przejdź do Sterowanie -> Wybierz/parkuj narzędzie -> Wybierz narzędzie #. Wybierz jedno z narzędzi podłączonych do czyszczonego czujnika filamentu.
Przejdź do Info -> Info sensorach -> Boczny czujnik filamentu.
W tym podmenu można sprawdzić status. Możliwe statusy to INS (wsunięty) i NINS (nie wsunięty).
Wsuń kawałek filamentu w boczny czujnik.
Sprawdź, czy stan zmienia się z NINS na INS i odwrotnie w zależności od wsunięcia/wysunięcia filamentu.
W wielonarzędziowej XL przejdź do Sterowanie -> Wybierz/parkuj narzędzie -> Zaparkuj narzędzie #. Powtórz to dla każdego z narzędzi podłączonych do tego samego bocznego czujnika filamentu.
Gotowe
Gotowe
To wszystko, dobra robota! Właśnie udało Ci się wyczyścić czujnik filamentu w Original Prusa XL.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt