PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

4B. Montaż drukarki w obudowie (MK3.5 z czarnym zasilaczem)

Menu

4B. Montaż drukarki w obudowie (MK3.5 z czarnym zasilaczem)

4B. Montaż drukarki w obudowie (MK3.5 z czarnym zasilaczem)
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 2 months ago
4B. Montaż drukarki w obudowie (MK3.5 z czarnym zasilaczem)
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
39
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR
Montaż mocowania zasilacza: przygotowanie części
Montaż mocowania zasilacza: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
PSU holder [mocowanie zasilacza] (1x)
PSU-handle [uchwyt zasilacza] (1x)
PSU-retainer [ogranicznik zasilacza] (1x)
PSU-holder-plug [zatyczka mocowania zasilacza] (1x)
Dalszy ciąg listy w kolejnym kroku instrukcji...
Montaż mocowania zasilacza
Montaż mocowania zasilacza
Montaż mocowania zasilacza
Montaż mocowania zasilacza
Wsuń trzy magnesy do ogranicznika zasilacza [PSU-retainer].
Wkręć dwie śruby M3x12 z dwoma tulejkami dystansowymi w mocowanie zasilacza [PSU-holder]. Nie dokręcaj śrub do końca! Pomiędzy główką śruby a tulejką musi być 2-3 mm przestrzeni.
Wsuń dwie nakrętki M3nS w uchwyt zasilacza. Użyj klucza imbusowego 2,5 mm, aby wcisnąć nakrętki do końca gniazd.
Montaż mocowania zasilacza
Montaż mocowania zasilacza
Montaż mocowania zasilacza
Wciśnij dwie śruby M3x12 przez otwory w mocowaniu zasilacza [PSU-holder].
Wyrównaj uchwyt zasilacza [PSU-handle] ze śrubami. Zachowaj taką samą orientację uchwytu, jak na ilustracji - zwróć uwagę na kieszenie.
Przymocuj uchwyt do mocowania zasilacza dokręcając obie śruby M3x12.
Montaż mocowania zasilacza
Montaż mocowania zasilacza
Montaż mocowania zasilacza
Jeśli masz również opcjonalną szybkozłączkę przewodu zasilacza, nie musisz montować tej pokrywy.
Wsuń jeden koniec pokrywy mocowania zasilacza do otworu w mocowaniu zasilacza.
Wciśnij drugi koniec w otwór. Powinno być wyczuwalne lekkie "kliknięcie", co daje pewność, że część jest prawidłowo dopasowana.
Montaż mocowania zasilacza
Montaż mocowania zasilacza
Montaż mocowania zasilacza
Montaż mocowania zasilacza
Przygotuj drukarkę z zasilaczem. Umieść zasilacz na tkaninie.
Wyrównaj wycięcia w zasilaczu ze śrubami na mocowaniu zasilacza.
Wsuń zasilacz na te śruby i dokręć je.
Montaż mocowania zasilacza
Montaż mocowania zasilacza
Montaż mocowania zasilacza
Montaż mocowania zasilacza
Po stronie zasilacza wyrównaj otwór w mocowaniu zasilacza z otworem w zasilaczu.
Przykręć obie części śrubą M4x5r.
Za pomocą śruby 6/32" przymocuj uchwyt zasilacza do narożnika, jak na ilustracji. Zwróć uwagę na prawidłową orientację części.
Organizacja wiązki przewodów zasilacza
Organizacja wiązki przewodów zasilacza
Organizacja wiązki przewodów zasilacza
Organizacja wiązki przewodów zasilacza
Poprowadź wiązkę przewodów zasilacza przez otwór w mocowaniu zasilacza.
Od tylnej strony mocowania zasilacza przełóż opaskę zaciskową przez perforację w mocowaniu.
Zaciągnij opaskę zaciskową na wiązce przewodów zasilacza.
Ostrożnie odłóż na razie drukarkę z zasilaczem na bok. Wrócimy do niej za jakiś czas.
Montaż drukarki w obudowie
Montaż drukarki w obudowie
Montaż drukarki w obudowie
Upewnij się, że blokady zasilacza [PSU-lock] są nadal ustawione w tej samej pozycji:
Na dolnej ramie obróć blokady zasilacza do pozycji poziomej.
Na wsporniku obróć blokady zasilacza do pozycji pionowej.
Ostrożnie połóż zasilacz na podgrzewanym stole zabezpieczonym kawałkiem materiału.
Połóż zasilacz tak, aby uchwyt [PSU-handle] był skierowany ku górze.
Wiązka przewodów zasilacza musi być poprowadzona w lewo.
Montaż drukarki w obudowie
Montaż drukarki w obudowie
Montaż drukarki w obudowie
Aby umieścić drukarkę w obudowie, najpierw wsuń jej lewą stronę.
Uważaj, aby nie porysować bocznych paneli drukarką!
Umieść drukarkę pod kątem (jak na ilustracji) w obudowie za stopami antypoślizgowymi.
To tylko tymczasowa pozycja drukarki - dokładnie ustawimy ją później.
Montaż zasilacza
Montaż zasilacza
Montaż zasilacza
Montaż zasilacza
Wygodniej jest robić to prawą ręką.
Włóż zasilacz przez otwór na dole tylnego panelu. Zacznij od przepchnięcia części z ogranicznikiem zasilacza [PSU-retainer] - część z magnesami.
Mocowanie zasilacza musi idealnie pasować do wszystkich czterech blokad zasilacza.
Obróć wszystkie blokady zasilacza o 90°, aby zablokować zespół zasilacza.
Ustawienie drukarki
Ustawienie drukarki
Zmień położenie drukarki, jak na ilustracji. Umieść ją na środku obudowy i ustaw właściwą pozycję:
Dwie przednie stopy antypoślizgowe muszą być zaparte o profile przy przedniej płycie od zewnątrz.
Montaż prowadnicy filamentu: przygotowanie części
Montaż prowadnicy filamentu: przygotowanie części
Montaż prowadnicy filamentu: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Filament-guide-a [prowadnica filamentu A] (1x)
Filament-guide-b [prowadnica filamentu B] (1x)
Nakrętka M3n (5x)
Śruba M3x12 (2x)
Śruba M3x8 (3x)
Opaska zaciskowa (1x)
Rurka PTFE (1x) 2,5 x 4 x 650 mm
Montaż prowadnicy filamentu
Montaż prowadnicy filamentu
Montaż prowadnicy filamentu
Montaż prowadnicy filamentu
Wsuń pięć nakrętek M3n w prowadnicę filamentu A [filament-guide-a].
Przymocuj prowadnicę filamentu B [filament-guide-b] do prowadnicy A [filament-guide-a] i połącz je trzema śrubami M3x8. Nie dokręcaj śrub całkowicie, na razie wystarczy kilka obrotów.
Wsuń rurkę PTFE do końca w otwór w prowadnicy filamentu. Z przeciwnej strony sprawdź, czy rurka PTFE jest wsunięta do końca. Jeśli nie, wsuń ją trochę głębiej. Zwróć uwagę na kierunek ustawienia rurki PTFE.
Montaż prowadnicy filamentu
Montaż prowadnicy filamentu
Montaż prowadnicy filamentu
Montaż prowadnicy filamentu
Całkowicie dokręć wszystkie śruby prowadnicy filamentu.
Wyrównaj otwory w prowadnicy filamentu i otwory w prawym przednim górnym narożniku ramy. Zwróć uwagę na orientację prowadnicy.
Przymocuj prowadnicę filamentu do ramy za pomocą dwóch śrub M3x12.
Ułożenie rurki PTFE
Ułożenie rurki PTFE
Ułożenie rurki PTFE
Poprowadź rurkę PTFE do prawej przedniej strony górnej ramy.
Przymocuj rurkę do ramy za pomocą opaski zaciskowej.
Wsuń wolny koniec rurki PTFE do końca w złączkę QSM-M5 na ekstruderze.
Montaż termometru
Montaż termometru
Montaż termometru
Montaż termometru
Umieść dwie nakrętki M3n w uchwycie czujnika [Thermometer-bracket].
Wyciągnij plastikową zakładkę z czujnika temperatury.
Umieść czujnik temperatury w uchwycie [Thermometer-bracket]. Naciskaj na niego kciukami, aż poczujesz lekkie "kliknięcie". Unikaj naciskania na ekran, ponieważ możesz go uszkodzić.
Od wewnątrz zamontuj termometr w lewym górnym narożniku. Przykręć go za pomocą dwóch śrub M3x8.
Montaż drzwi: przygotowanie części
Montaż drzwi: przygotowanie części
Montaż drzwi: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Panel drzwi (2x)
Door-magnet-a [mocowanie magnesu drzwi A] (2x)
Door-magnet-b [mocowanie magnesu drzwi B] (2x)
Pochwyt drzwi (2x)
Listwa wykończeniowa drzwi (2x)
Dalszy ciąg listy w kolejnym kroku instrukcji...
Montaż magnesów drzwi
Montaż magnesów drzwi
Montaż magnesów drzwi
Montaż magnesów drzwi
W każdym mocowaniu magnesu drzwi (A i B) znajduje się kieszeń. Umieść magnes przy kieszeni.
Wsuń magnes do końca w kieszeń.
Umieść po dwie nakrętki M3n w każdym mocowaniu magnesu drzwi (A i B).
Montaż drzwi
Montaż drzwi
Montaż drzwi
Montaż drzwi
Po obu stronach panelu znajdują się folie ochronne. Odklej obie.
Przyłóż krawędź panelu drzwi do listwy wykończeniowej drzwi. Obie strony panelu są symetryczne. Nie ma znaczenia, którą stroną przyłożysz go do listwy. Ważne jest, aby okrągły otwór pokrywał się z listwą.
Wyrównaj krawędzie panelu z obydwoma końcami listwy.
Postępuj tak samo z drugim panelem drzwi.
W kolejnym kroku będziemy potrzebować mocowań magnesu drzwi A i B. Te części nie są takie same! Są oznaczone literą "A" i "B" oraz mają inny kształt.
Montaż magnesów drzwi
Montaż magnesów drzwi
Montaż magnesów drzwi
Montaż magnesów drzwi
Nie dokręcaj zbyt mocno śrub w panelu drzwiowym! Panel może pęknąć.
Umieść mocowanie magnesu drzwi A [Door-magnet-a] pod lewą stroną listwy wykończeniowej i panelu drzwi.
Przykręć części dwoma śrubami M3x8.
Umieść mocowanie magnesu drzwi B [Door-magnet-b] pod prawą stroną listwy wykończeniowej i panelu drzwi.
Przykręć części dwoma śrubami M3x8.
Porównaj końcowy wygląd panelu.
Postępuj tak samo z drugimi drzwiami.
Montaż pochwytów drzwi
Montaż pochwytów drzwi
Montaż pochwytów drzwi
Nie dokręcaj zbyt mocno śrub w panelu drzwiowym! Panel może pęknąć.
 
Włóż dwie śruby M3x12 przez otwory w zmontowanych drzwiach. Zwróć uwagę, z której strony są włożone śruby na ilustracji.
Umieść pochwyt drzwi [Door-handle] pod zmontowanymi drzwiami i wyrównaj otwory ze śrubami.
Dokręć części do siebie śrubami M3x12.
Postępuj tak samo z drugimi drzwiami.
Montaż drzwi
Montaż drzwi
Montaż drzwi
Nie dokręcaj zbyt mocno śrub w panelu drzwiowym! Panel może pęknąć.
Weź jedne drzwi i umieść na otwartych zawiasach po prawej stronie obudowy. Upewnij się, że pochwyt znajduje się po zewnętrznej stronie panelu.
Przymocuj zmontowane elementy drzwi poprzez dokręcenie dwóch śrub M3x8 w każdym zawiasie.
Spójrz na zbliżenie, aby lepiej zrozumieć sposób mocowania panelu drzwiowego do zawiasu.
Weź drugie drzwi i umieść na otwartych zawiasach po prawej stronie obudowy. Upewnij się, że pochwyt znajduje się po zewnętrznej stronie panelu.
Przymocuj zmontowane elementy drzwi poprzez dokręcenie dwóch śrub M3x8 w każdym zawiasie.
Montaż górnych zatyczek
Montaż górnych zatyczek
Do kolejnych etapów przygotuj:
Top-plug-center [górna środkowa zatyczka] (1x)
Top-plug-edge [górna krawędziowa zatyczka] (2x)
Nit nylonowy (4x)
Montaż górnych zatyczek
Montaż górnych zatyczek
Montaż górnych zatyczek
Montaż górnych zatyczek
Włóż górną zatyczkę krawędziową [Top-plug-edge] w wycięcie w przedniej części górnego panelu.
Górna powierzchnia drukowanej części musi być zlicowana z górną powierzchnią profilu.
Przymocuj części nitem nylonowym.
Zamontuj drugą zatyczkę krawędziową górną [Top-plug-edge] w tym samym wycięciu na tylnej stronie panelu górnego. Przymocuj ją za pomocą nylonowego nitu.
Zamontuj górną środkową zatyczkę [Top-plug-center] w prostokątnym wycięciu na środku górnego panelu. Przymocuj ją za dwoma nitami nylonowymi.
Demontaż bocznego ramienia
Demontaż bocznego ramienia
Weź uchwyt szpuli, który został wcześniej zdemontowany z drukarki.
Przekręć jedno ramię w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby odblokować je z uchwytu szpuli.
Montaż uchwytu na szpulę
Montaż uchwytu na szpulę
Montaż uchwytu na szpulę
Montaż uchwytu na szpulę
Wsuń do końca dwie nakrętki M3n w otwory w prawym uchwycie szpuli [Spool-holder-r].
Przymocuj prawy uchwyt szpuli [Spool-holder-r] od wewnątrz do narożnika po prawej stronie obudowy. Zabezpiecz go dwoma śrubami M3x12. Zwróć uwagę na orientację uchwytu na ilustracji.
Włóż boczne ramię do prawego uchwytu [Spool-holder-r] i obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby je zablokować.
Uchwyt transportowy (opcjonalny): przygotowanie części
Uchwyt transportowy (opcjonalny): przygotowanie części
Uchwyt transportowy (opcjonalny): przygotowanie części
Te instrukcje są takie same dla Original Prusa MK4/3.9.
Niektóre z poniższych czynności są oznaczone jako opcjonalne. Jeśli nie potrzebujesz w tym momencie montować uchwytów, przejdź do Poczęstuj się!
Do kolejnych etapów przygotuj:
Transport-handle [uchwyt transportowy] (2x) tej części nie ma w pakiecie, trzeba będzie ją wydrukować
Nakrętka kwadratowa M3nS (6x)
Śruba M3x12 (6x)
Montaż uchwytu transportowego (opcjonalny)
Montaż uchwytu transportowego (opcjonalny)
Montaż uchwytu transportowego (opcjonalny)
Montaż uchwytu transportowego (opcjonalny)
Do każdego uchwytu transportowego wsuń z boku dwie nakrętki M3nS.
Do każdego uchwytu transportowego wsuń z boku nakrętkę M3nS.
Używając noża, OSTROŻNIE odetnij wszystkie zakładki (podpory) każdego wycięcia na uchwyt w panelach bocznych i usuń je.
Montaż uchwytu transportowego (opcjonalny)
Montaż uchwytu transportowego (opcjonalny)
Montaż uchwytu transportowego (opcjonalny)
Montaż uchwytu transportowego (opcjonalny)
Od wewnątrz obudowy wciśnij nylonowe nity za pomocą szczypiec, następnie wyciągnij je od zewnątrz.
Od wewnątrz umieść uchwyt transportowy w wycięciu o tym samym kształcie.
Przykręć go przy pomocy trzech śrub M3x12.
Powtórz tę samą procedurę dla drugiego uchwytu transportowego.
Poczęstuj się!
Poczęstuj się!
Czy to było trudne? Oczywiście, że nie. Mamy nadzieję, że montaż sprawił Ci przyjemność. Nie zapomnij się nagrodzić.
Zjedz pozostałe żelki.
To wszystko!
To wszystko!
To wszystko!
Przed rozpoczęciem drukowania w obudowie należy wykonać następujące czynności:
Umieść płytę stalową na stole. Sprawdź dwukrotnie, czy jest prawidłowo ustawiona.
Przejdź do Menu LCD -> Kalibracja i testy -> Kalibracja Z i postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi.
Dobra robota! Właśnie udało Ci się pomyślnie zmontować obudowę Original Prusa Enclosure.
WAŻNE:Przed rozpoczęciem użytkowania obudowy należy zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczoną w opakowaniu oraz przeczytać artykuł o konserwacji paneli bocznych.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt