PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
  • 日本語
Login

4. Montaż osi Z

4. Montaż osi Z
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 4 years ago
4. Montaż osi Z
 Poziom trudności
Łatwy
 Kroki
11
 Dostępne języki
ENCSESDEITFRJA
Oś Z: montaż uchwytów silnika
Oś Z: montaż uchwytów silnika
Oś Z: montaż uchwytów silnika
Oś Z: montaż uchwytów silnika
UWAGA: Części drukowane nie są takie same! Inna idzie na lewą stronę, a inna na prawą. Spójrz na ilustracje. Zwróć też uwagę na prawidłowe umieszczenie ramy - logo "PRUSA" powinno być skierowane w Twoją stroną.
Do kolejnego etapu przygotuj:
Z-axis-bottom-left [lewy uchwyt silnika osi Z] (1x)
Z-axis-bottom-right [prawy uchwyt silnika osi Z] (1x)
Śruba M3x10 (6x)
Umieść części drukowane obok ramy. Zobacz WŁAŚCIWE POŁOŻENIE na ilustracji (mniejszym otworem na zewnątrz).
Dokręć każdą drukowaną część za pomocą śrub M3x10. Nie używaj nadmiernej siły podczas dokręcania. W przypadku zwiększonego oporu, spróbuj wkręcić śruby z drugiej strony, aby oczyścić otwory. Następnie z powrotem wkręć je z właściwej strony.
Umiejscowienie osłonek śrub osi Z
Umiejscowienie osłonek śrub osi Z
Umiejscowienie osłonek śrub osi Z
Umiejscowienie osłonek śrub osi Z
Do kolejnych etapów przygotuj:
Z-axis motor (silnik osi Z) (2x)
Uwaga: silniki osi Z mają różną długość przewodów. Ten z krótszymi przewodami powinien znaleźć się po lewej stronie, z dłuższymi - po prawej.
Z-screw-cover (osłonka śruby osi Z) (2x)
Wykręć nakrętki trapezowe z prętów. NIE WYRZUCAJ ICH, będą jeszcze potrzebne!
Wkręć osłonki (Z-screw cover) na obie śruby osi Z.
Osłonki powinny być dokręcone do samego silnika, jednak nie przesadzaj! Silnik musi mieć możliwość swobodnego obracania się.
Oś Z: montaż silników
Oś Z: montaż silników
Oś Z: montaż silników
Oś Z: montaż silników
Do kolejnego etapu przygotuj:
Lewy silnik osi Z (oznaczony "Z axis left" - z krótszymi przewodami)
Prawy silnik osi Z (oznaczony "Z axis right" - z dłuższymi przewodami)
Śruba M3x10 (8x)
Spójrz na drugą ilustrację. Silnik z krótszymi przewodami (czerwona strzałka) jest po lewej stronie, a ten z dłuższymi (pomarańczowa strzałka) po prawej!
UWAGA: Przewody silnika powinny być skierowane w stronę ramy! Ustaw (obróć) silniki odpowiednio. Jest przygotowane dla nich małe wycięcie w dolnej krawędzi ramy.
Przykręć każdy z silników śrubami M3x10. Dokręcaj śruby równomiernie i ostrożnie, aby nie uszkodzić części drukowanych.
Oś X: nakrętki trapezowe (część 1)
Oś X: nakrętki trapezowe (część 1)
Oś X: nakrętki trapezowe (część 1)
Oś X: nakrętki trapezowe (część 1)
Do kolejnego etapu przygotuj:
Nakrętka trapezowa (2x)
Śruba M3x18 (4x)
Nakrętka M3n (4x)
Odwróć oś X do góry nogami i umieść nakrętki w gniazdach na obydwu końcach osi.
Jeśli nie możesz wcisnąć nakrętek, nie używaj nadmiernej siły. Najpierw sprawdź, czy w otworach nie ma żadnych przeszkód.
Uwaga: wygląd Twoich końcówek osi X może różnić się nieznacznie, jednak proces montażu odbywa się w taki sam sposób.
Oś X: nakrętki trapezowe (część 2)
Oś X: nakrętki trapezowe (część 2)
Oś X: nakrętki trapezowe (część 2)
Ostrożnie obróć oś X na drugą stronę.
Umieść nakrętki trapezowe w obu końcówkach osi X.
Zwróć uwagę na właściwą pozycję nakrętek trapezowych na silnikach!
Dokręć nakrętki śrubami M3x18.
Możesz użyć dowolnej pary otworów w nakrętkach trapezowych (leżących naprzeciw siebie).
Uwaga: wygląd Twoich końcówek osi X może różnić się nieznacznie, jednak proces montażu odbywa się w taki sam sposób.
Montaż osi X i prętów liniowych
Montaż osi X i prętów liniowych
Montaż osi X i prętów liniowych
Montaż osi X i prętów liniowych
Oprócz osi X, przygotuj następujące elementy dla kolejnego kroku:
Pręt liniowy 320 mm (2x)
UWAGA: zachowaj szczególną ostrożność podczas montażu osi X na śrubach trapezowych. Śruby powinny obracać się gładko, inaczej możesz uszkodzić gwinty w nakrętkach. Dopasuj ustawienie osi, jeśli to konieczne.
Ostrożnie nałóż oś X na śruby trapezowe. Obracając obiema śrubami na raz, opuść oś X, aż obydwie śruby pokażą się nad nakrętkami. Jeśli czujesz spory opór, to spróbuj zmienić ustawienie osi.
Upewnij się, że górny pręt liniowy osi X i dolna krawędź ramy są równoległe.
TERAZ ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ! Z wyczuciem wsuń pozostałe pręty liniowe w części drukowane przez łożyska osi X - nie rób tego na siłę i nie przekrzywiaj prętów!
Jeśli zdarzy się, że z łożysk wypadną kulki - policz je. Jedna lub dwie nie zaszkodzą, ale jeśli wypadło więcej, zalecamy zamówienie nowych łożysk.
Uwaga: wygląd Twoich końcówek osi X może różnić się nieznacznie, jednak proces montażu odbywa się w taki sam sposób.
Umiejscowienie górnych uchwytów osi Z (część 2)
Umiejscowienie górnych uchwytów osi Z (część 2)
Umiejscowienie górnych uchwytów osi Z (część 2)
Umiejscowienie górnych uchwytów osi Z (część 2)
Umieść lewy górny uchwyt osi Z [Z-axis-top-left] na prętach i wyrównaj go z ramą.
Upewnij się, że otwory w drukowanej części są w pełni wyrównane z otworami w ramie.
Dokręć lewy górny uchwyt osi Z [Z-axis-top-left] do ramy przy pomocy dwóch śrub M3x10.
Nie używaj nadmiernej siły podczas dokręcania. W przypadku zwiększonego oporu, spróbuj wkręcić śruby z drugiej strony, aby oczyścić otwory. Następnie z powrotem wkręć je z właściwej strony.
Powtórz ten krok dla drugiej strony ramy z prawym górnym uchwytem osi Z [Z-axis-top-right].
Uwaga: wygląd Twoich końcówek osi X może różnić się nieznacznie, jednak proces montażu odbywa się w taki sam sposób.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt