PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

2B. Przygotowanie drukarki (MK3S+ ze srebrnym zasilaczem)

Menu

2B. Przygotowanie drukarki (MK3S+ ze srebrnym zasilaczem)

2B. Przygotowanie drukarki (MK3S+ ze srebrnym zasilaczem)
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja a year ago
2B. Przygotowanie drukarki (MK3S+ ze srebrnym zasilaczem)
 Poziom trudności
Łatwy
 Kroki
31
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Do kolejnych etapów przygotuj:
Klucz imbusowy 2,5 mm
Klucz imbusowy 3 mm
Szczypce spiczaste do opasek zaciskowych
Tkanina lub inny materiał (o wymiarach co najmniej 15 x 15 cm) do przykrycia stołu grzewczego
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Zanim przystąpimy do częściowego demontażu drukarki, wykonaj następujące czynności:
Rozładuj filament z ekstrudera.
Wyłącz drukarkę i odłącz przewód od zasilacza.
Zdejmij płytę stalową stołu.
Zdejmij szpulę z uchwytu i zdemontuj uchwyt z drukarki.
Odłączenie przewodów LCD
Odłączenie przewodów LCD
Odłączenie przewodów LCD
Odłączenie przewodów LCD
Ostrożnie połóż drukarkę na stronie zasilacza.
Odłącz obydwa przewody LCD od modułu LCD.
Bardzo ostrożnie wyciągnij przewody LCD z profilu aluminiowego ramy. Nie ciągnij za przewód!
Wyciągnięcie przewodów LCD
Wyciągnięcie przewodów LCD
Wyciągnięcie przewodów LCD
Wyciągnięcie przewodów LCD
Używając szczypiec szpiczastych przetnij opaskę zaciskową w pobliżu zasilacza. Zachowaj ostrożność, aby nie przeciąć przewodów!
Podążaj za wiązką przewodów do góry. Przetnij dwie opaski zaciskowe mocujące wiązkę nad przewodami LCD.
Odetnij pozostałe opaski zaciskowe na wiązce przewodów. Ich liczba w tym miejscu może być różna.
Wyciągnięcie przewodów LCD
Wyciągnięcie przewodów LCD
Wyciągnięcie przewodów LCD
Wyciągnij przewody LCD z wiązki.
Postaw drukarkę z powrotem na stopach i pozostaw przewody LCD leżące luźno obok drukarki.
Uważaj, aby nie położyć drukarki na przewodach LCD!
Demontaż ekranu LCD
Demontaż ekranu LCD
Demontaż ekranu LCD
Odsuń stół grzewczy od ekranu LCD.
Wykręć wszystkie cztery śruby mocujące wyświetlacz LCD do przedniej płyty. Wyjmij wyświetlacz LCD z drukarki.
Na razie odłóż LCD w bezpieczne miejsce. Wkrótce będziemy go znowu potrzebować.
Poluzowanie zasilacza
Poluzowanie zasilacza
Poluzowanie zasilacza
Poluzowanie zasilacza
Obróć drukarkę i od tylnej strony poluzuj dwie śruby mocujące zasilacz do krótkiego profilu aluminiowego.
Obróć drukarkę przednią stroną do siebie i odkręć dwie śruby mocujące zasilacz do ramy. Przytrzymaj zasilacz, aby nie opadł.
Ostrożnie umieść zasilacz obok drukarki na kawałku materiału, aby uniknąć uszkodzenia zasilacza lub powierzchni roboczej.
Demontaż krótkiego profilu
Demontaż krótkiego profilu
Demontaż krótkiego profilu
Demontaż krótkiego profilu
Od tyłu drukarki poluzuj cztery śruby M5 mocujące lewy krótki profil aluminiowy.
Od przodu drukarki odkręć cztery śruby M5 mocujące lewy krótki profil aluminiowy.
Ostrożnie wyciągnij krótki profil aluminiowy z ramy.
Przełożenie wpustów rowkowych M3nE
Przełożenie wpustów rowkowych M3nE
Przełożenie wpustów rowkowych M3nE
Wyciągnij dwa wpusty rowkowe M3nE z rowka profilu.
Przełóż dwa wpusty rowkowe M3nE do kolejnego rowka po lewej stronie profilu. Zwróć uwagę, gdzie znajduje się stopa antywibracyjna.
Dokładne położenie wpustów w rowku nie ma w tej chwili znaczenia.
Wyciągnij przewody zasilacza z drukarki i połóż zasilacz obok drukarki.
Montaż krótkiego profilu
Montaż krótkiego profilu
Montaż krótkiego profilu
Montaż krótkiego profilu
Przyłóż krótki profil z powrotem do ramy. Wpusty rowkowe M3nE muszą być skierowane na zewnątrz drukarki.
Od tylnej strony drukarki wyrównaj otwory w tylnej płycie i profilu, następnie przymocuj go dwoma śrubami M5x16r po przekątnej.
Wsuń dwie śruby M5x16r w pozostałe otwory i dokręć.
Przymocuj profil od przodu dwoma śrubami M5x16r po przekątnej.
Wsuń dwie śruby M5x16r w pozostałe otwory i dokręć.
Organizacja przewodów
Organizacja przewodów
Organizacja przewodów
Organizacja przewodów
Ostrożnie obróć drukarkę na stronie "elektroniki".
Uważaj, aby nie położyć drukarki na przewodach LCD!
Zlokalizuj okrągłe otwory w ramie w pobliżu prawego silnika osi Z.
Wykonując kolejne instrukcje, zachowaj ostrożność przy zaciskaniu opasek, aby nie uszkodzić przewodów.
Przeciągnij opaskę zaciskową przez okrągłe otwory w ramie, aby stworzyć pętlę.
Poprowadź przewód silnika przez opaskę zaciskową i zaciśnij ją. Uważaj, aby nie zacisnąć zbyt mocno opaski, ponieważ może to spowodować uszkodzenie przewodów. Odetnij pozostałą część.
Organizacja przewodów
Organizacja przewodów
Organizacja przewodów
Organizacja przewodów
Kontynuuj w dół i za pomocą kolejnej opaski zaciskowej utwórz następną pętlę.
Dołóż do wiązki przewody silnika osi Y.
Delikatnie wciśnij przewody w opaskę zaciskową i zaciśnij ją tak, aby była dobrze dopasowana i nie pozostawiała zbyt dużego luzu. Uważaj jednak, aby nie zaciągać jej zbyt mocno, ponieważ może ona uszkodzić izolację przewodów. Odetnij jej nadmiar.
Podążaj za przewodami i przymocuj wiązkę opaską zaciskową w kolejnych kilku otworach.
Montaż wspornika ramy
Montaż wspornika ramy
Montaż wspornika ramy
Montaż wspornika ramy
Włóż dwie śruby M3x10 do wpustów rowkowych M3nE. Nie dokręcaj ich do końca. Na razie wystarczy pięć obrotów.
Wsuń wspornik ramy drukarki na śruby w aluminiowych profilach (zamiast zasilacza).
Przysuń wspornik do ramy.
Montaż wspornika ramy
Montaż wspornika ramy
Montaż wspornika ramy
Przymocuj wspornik do ramy za pomocą dwóch śrub M4x10r.
Całkowicie dokręć śruby na wsporniku ramy drukarki.
Osłona przewodów zasilacza
Osłona przewodów zasilacza
Osłona przewodów zasilacza
Osłona przewodów zasilacza
Zaczynając od strony elektroniki, owiń owijką tekstylną przewód zasilacza (w tym czarno-biały przewód Power Panic).
Pozostaw 2-5 cm od elektroniki nieosłonięte. Zabezpiecz koniec owijki opaską zaciskową.
Owiń całą wiązkę owijką tekstylną i lekko skręć, ale nie skręcaj przewodów w środku.
Przymocuj koniec owijki opaską zaciskową.
Osłona przewodów LCD
Osłona przewodów LCD
Osłona przewodów LCD
Osłona przewodów LCD
Owiń przewody LCD owijką tekstylną od strony elektroniki.
Owiń całą wiązkę LCD owijką tekstylną.
Przeciągnij opaskę zaciskową przez okrągłe otwory w ramie, aby stworzyć pętlę wokół przewodów silnika i LCD.
Nie zapomnij uwzględnić przewodu lewego silnika osi Z na przedniej stronie ramy! Szczegóły na ilustracji.
Pozostaw 2-5 cm od elektroniki nieosłonięte. Zabezpiecz koniec owijki opaską zaciskową. Nie zaciskaj opaski zbyt mocno! Możesz uszkodzić przewody.
Mocowanie przewodów
Mocowanie przewodów
Zbierz ze sobą wiązkę przewodów LCD i wiązkę przewodów zasilacza i połącz je razem opaską zaciskową.
Nie zaciskaj opaski zbyt mocno, aby nie uszkodzić przewodów!
Demontaż pokrywy czujnika filamentu
Demontaż pokrywy czujnika filamentu
Poniższa procedura jest przeznaczona dla drukarki jednomateriałowej. Jeśli masz drukarkę z dodatkiem Multi-Material, przejdź do Demontaż LCD.
Wykręć śrubę M3x10 mocującą pokrywę czujnika filamentu [FS-cover] i odłóż ją na bok. Będziemy jej potrzebować ponownie później.
Zdejmij pokrywę czujnika (FS-cover) z ekstrudera.
Montaż nowej pokrywy czujnika filamentu
Montaż nowej pokrywy czujnika filamentu
Montaż nowej pokrywy czujnika filamentu
Montaż nowej pokrywy czujnika filamentu
Załóż nową osłonę czujnika filamentu [FS-cover] na ekstruder. Zwróć uwagę na prawidłową orientację. Ścięta krawędź musi być po prawej stronie (nad dociskiem ekstrudera).
Przymocuj ją śrubą M3x10.
Wkręcić złączkę w mosiężną wkładkę w pokrywie czujnika. Nie musisz używać klucza.
Demontaż ekranu LCD
Demontaż ekranu LCD
Demontaż ekranu LCD
Demontaż ekranu LCD
Wyjmij kartę SD z modułu LCD.
Zdejmij pokrętło LCD i zachowaj je do późniejszego użytku.
Odkręć dwie śruby M3x10 mocujące ekran LCD.
Lekko naciśnij zatrzask na pokrywie LCD i wyjmij ekran LCD.
Zsuń wsporniki LCD z ekranu.
Przygotowanie części wyświetlacza LCD
Przygotowanie części wyświetlacza LCD
Przygotowanie części wyświetlacza LCD
Do kolejnych etapów przygotuj:
LCD-support-L (wspornik LCD - lewy) (1x)
LCD-support-R (wspornik LCD - prawy) (1x)
Nakrętka kwadratowa M3nS (2x)
Śruba M3x10 (2x) wykręcone poprzednio
LCD-cover (obudowa ekranu LCD) (1x) poprzednio używana
Ekran LCD (1x) poprzednio używany
Pokrętło LCD (1x) poprzednio używane
Przygotowanie wyświetlacza LCD
Przygotowanie wyświetlacza LCD
Wsuń do końca nakrętkę M3nS do każdego wspornika LCD.
Podczas posługiwania się częściami uważaj, aby nakrętki nie wypadły z gniazd.
Przygotowanie wyświetlacza LCD
Przygotowanie wyświetlacza LCD
Przygotowanie wyświetlacza LCD
Przygotowanie wyświetlacza LCD
Przesuń lewy wspornik LCD (LCD-support-L) z lewej strony płytki LCD (strona z gniazdem na kartę SD) do mniej więcej takiej pozycji jak na ilustracji.
Przesuń prawy wspornik LCD (LCD-support-R) z prawej strony płytki LCD do mniej więcej takiej pozycji, jak na ilustracji.
Wsuń ekran LCD ze wspornikami do końca w pokrywę LCD. Moduł LCD musi kliknąć pod wspornikiem na środku obudowy LCD.
Popraw ustawienie wsporników, jeśli to konieczne. Muszą pasować do wcięć.
Przykręć LCD dwoma śrubami M3x10.
Czas na Haribo!
Czas na Haribo!
To było łatwe, prawda? Daj sobie nagrodę i uzupełnij energię na kolejny rozdział.
Zjedz drugi rząd gumowych misiów. Zostaw pozostałe!
Drukarka jest przygotowana
Drukarka jest przygotowana
Drukarka jest przygotowana
Ostrożnie połóż zasilacz na podgrzewanym stole. Użyj kawałka materiału jako zabezpieczenia.
Dobra robota, drukarka jest przygotowana.
Odstaw drukarkę na jakiś czas, będzie nam potrzebna później.
Teraz przejdźmy do kolejnego rozdziału: 3. Montaż obudowy
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt