PL
 • English
 • Čeština
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Français
Login

Rozwiązywanie problemów z PrusaLink

Menu
Ostatnia aktualizacja 3 months ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSDEESITFR

Ten przewodnik pomoże Ci rozwiązać najczęściej występujące problemy z PrusaLink i Prusa Connect współracujących z MK4, MINI/+, XL, MK3/S/+ i MK2.5/S.

Original Prusa MK4, XL, MINI+, MINI

Logowanie przez przeglądarkę nie działa

Spróbuj zalogować się używając innej przeglądarki. Niektóre przeglądarki mogą mieć problemy z logowaniem do PrusaLink. 

Drukarka nie może nawiązać połączenia (od ponad 8 minut)

Sprawdź dwukrotnie dane uwierzytelniające w pliku prusa_printer_settings.ini i wgraj je ponownie na pamięć USB. Upewnij się, że w żadnym polu nie ma spacji przed i po znaku =. Następujące znaki specjalne jako część identyfikatora SSID również spowodują, że połączenie nie zostanie nawiązane - upewnij się, że żaden z nich nie znajduje się w SSID: 

 • - (myślnik)
 • _ (podkreślnik)
 • ' (apostrof)

W MINI/+ plik prusa_printer_settings.ini zawiera dodatkowy wiersz, upewnij się, że nie został on zmieniony (key_mgmt=WPA).

 

Original Prusa i3 MK3/S/+, MK2.5/S

Nieprawidłowy klucz X-Api-Key

Jeśli w PrusaSlicer wybrano PrusaLink , konieczne jest wprowadzenie klucza API. W PrusaLink 0.7.0 lub nowszym klucz API można znaleźć w Prusa Connect, w zakładce Ustawienia. W starszych wersjach jest on wyświetlany podczas kreatora PrusaLink. Alternatywnie, wybierz uwierzytelnianie HTTP digest i dodaj swoją nazwę użytkownika oraz hasło PrusaLink.

Błąd 500 internal server error

Ten błąd jest spowodowany nieprawidłowym zapisem numeru seryjnego drukarki w pamięci EEPROM płyty Einsy drukarki. Rozwiązaniem jest skopiowanie numeru seryjnego do pamięci EEPROM Einsy za pomocą następującej procedury: 

 1. Podłącz powerbank, ładowarkę USB lub inne źródło zasilania (z wyjątkiem komputera) do portu USB typu B drukarki.
 2. Po włączeniu drukarki naciśnij przycisk resetowania. 

Niektóre opcje w szczegółach drukarki są niedostępne

 • Upewnij się, że drukarka jest w trybie online i gotowa do pracy
 • Jeśli nie widzisz żadnych opcji, upewnij się, że masz poprawną wersję 0.6.1 obrazu PrusaLink na karcie SD w swoim RPi. W razie wątpliwości pobierz ponownie obraz karty SD z PrusaLink.

Komunikat “ERR: NO IP” na LCD

 • Poczekaj do 5 minut, czasami IP pojawia się później.
 • Upewnij się, że masz Wi-Fi w zasięgu i w paśmie 2,4 GHz.
  Wi-Fi 5 GHz nie jest obsługiwane.
 • Skonfiguruj ponownie kartę SD w RPi Imager. Upewnij się, że nazwa i hasło zostały wprowadzone poprawnie w ustawieniach RPi Imager.

Adres IP nie jest wyświetlany

 • Upewnij się, że opcja Port RPi w menu LCD -> Ustawienia -> Port RPi jest włączona. 
 • Sprawdź, czy zielona dioda LED świeci lub mruga w prawym dolnym rogu RPi.
  Jeśli zielona dioda LED nie świeci ani nie mruga RPi nie działa. Sprawdź lutowanie pinów i upewnij się, że są one wystarczająco długie. Możesz przetestować RPi podłączając go do zasilacza USB, ale upewnij się, że nie jest on wtedy podłączony pinami do płytki Einsy!
 • Sprawdź, czy komputer ma dostęp do karty SD. Jeśli to możliwe, spróbuj użyć innego komputera lub skonfiguruj ponownie kartę SD w RPi Imager.

Poświadczenia nie mogą zostać zapisane przez RPi Imager

Upewnij się, że sieć jest zabezpieczona hasłem. Sieć bez hasła nie może zostać zapisana w RPi Imager.

Biały/pusty ekran po zakończeniu działania kreatora

Upewnij się, że logujesz się prawidłowo do connect.prusa3d.com.

Zapomniany login/hasło do sieciowego interfejsu Link lub drukarka przypadkowo usunięta z Connect

Konieczne będzie ponowne przejście przez kreator. Usuń plik prusa_printer_settings.ini z folderu /home/pi i skonfiguruj ponownie kartę SD w RPi Imager.

Flashowanie zajmuje dużo czasu (ponad 20 minut).

 • Upewnij się, że używasz karty micro SD Class10 lub lepszej. Wolniejsze karty microSD flashują się wolniej.
 • Niektóre komputery, zwłaszcza stare, mogą mieć wolne czytniki kart SD. Wypróbuj czytnik USB, jeśli jest dostępny.

Kreator działa wolno (ładowanie następnej strony trwa ponad 2 minuty).

 • PrusaLink może się jeszcze ładować. Poczekaj kilka minut i spróbuj ponownie.
 • Upewnij się, że komputer i drukarka są podłączone do tej samej sieci. Na przykład, jeśli komputer jest podłączony przewodem, a drukarka jest podłączona przez WiFi, może to powodować ten problem.

Wyświetlacz LCD pokazuje "Starting PrusaLink" od ponad 5 minut (MK3/S/+).

Powolne przesyłanie G-code do PrusaLink

Prędkość wysyłania jest ograniczona podczas drukowania, aby zapobiec wykorzystywaniu zbyt dużych zasobów drukarki podczas pracy.

Kreator nie może pobrać numeru seryjnego z drukarki

Upewnij się, że używasz najnowszej wersji firmware

Skontaktuj się z naszym Wsparciem Klienta, jeśli rozwiązanie z poprzedniego kroku nie usunęło problemu. 
Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt