PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
  • 日本語
Login

Live Adjust Z

Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSESDEITFRJA

Każda drukarka 3D FFF (Fused Filament Fabrication) wymaga kalibracji pierwszej warstwy, która ustawia odstęp między końcówką dyszy a powierzchnią druku w osi pionowej (Z). W niektórych przypadkach ta odległość wymaga niewielkich korekcji i na taką okazję mamy opcję nazwaną "Live Adjust Z" (ze względu na to, że regulacja odbywa się "na żywo", podczas drukowania pierwszej warstwy). Precyzyjna regulacja ma przede wszystkim ma celu zwiększenie przyczepności wydruku do powierzchni.

Jak to działa?

Ważnych jest kilka kwestii:

  • domyślna wartość to zero (0.000) dla wszystkich drukarek
  • aby zbliżyć dyszę do stołu, obracaj pokrętło w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), co przełoży się na odsuwanie wartości liczbowej od zera (np. -0.500 => -0.600 => -0.700...)
  • aby oddalić dyszę od stołu, obracaj pokrętło w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), co przełoży się na zbliżanie wartości liczbowej do zera (np. -0.700 => -0.600 => -0.500...)

Typowe wartości kalibracji Live Adjust Z mieszczą się w zakresie -1.500 do -0.200. Wejście w wartości dodatnie (powyżej zera) jest niemożliwe i wskazywałoby na problemy z czujnikiem poziomowania stołu (M.I.N.D.A., P.I.N.D.A., SuperPINDA) lub jego niewłaściwe ustawienie.

W prawidłowo zmontowanej drukarce czujnik poziomowania powinien być umieszczony zawsze nieznacznie powyżej końcówki dyszy, nigdy na równo lub poniżej (spójrz na poniższą ilustrację). Dokładna pozycja może się lekko różnić - przejrzyj ostatni rozdział instrukcji montażu swojej drukarki, aby ustawić ją odpowiednio.

Przykład - ekstruder MK3S

Live Adjust Z (podczas drukowania)

Najpopularniejszym podejściem jest regulacja Live Adjust Z podczas drukowania. Przejdź do Menu LCD -> Live Adjust Z. Wyświetli się wartość Live Adjust Z ustawiona podczas kalibracji pierwszej warstwy. Możesz zmienić ją obracając pokrętło.

Przykład - menu MK3S

Protip: aby szybko wejść do menu Live adjust Z, naciśnij i przytrzymaj pokrętło przez kilka sekund podczas drukowania pierwszych warstw.
Ustawienie wartości Live Adjust Z jest stałe,tzn. nie jest resetowane po obecnym wydruku! Nowa wartość pozostanie zapisana również po wyłączeniu drukarki.
Na poniższej ilustracji widać przykłady różnych ustawień Live Adjust Z. Ustawienie dyszy zbyt daleko od powierzchni stołu spowoduje nieprzyleganie filamentu (z lewej), za to jeśli będzie zbyt blisko, materiał nie będzie miał możliwości swobodnego wypływania, co może spowodować zatkanie dyszy (z prawej).

Live Adjust Z (przed wydrukiem)

Możesz również ustawić Live Z, gdy drukarka nie drukuje. Wejdź w menu LCD -> Ustawienia -> Live Adjust Z. Wyświetli się wartość Live Adjust Z ustawiona podczas kalibracji pierwszej warstwy. Możesz zmienić ją obracając pokrętło.

Przykład - menu MK3S

Funkcja Live Adjust Z służy jedynie dokładnej kalibracji odległości dyszy od stołu. Na przykład PETG i inne materiały wymagające wysokich temperatur potrzebują być delikatnie mocniej wprasowane w powierzchnię stołu, ponieważ mają tendencję do podwijania się, w porównaniu np. z PLA. Jeśli ekstruder (głowica) był wymieniany lub rozkręcany, przejdź do procedury Kalibracja pierwszej warstwy (i3).

Live Adjust Z (czujnik tensometryczny)

Original Prusa MK4, MK3.9  i Original Prusa XL są wyposażone w czujnik tensometryczny, który automatycznie skalibruje pierwszą warstwę. W przypadku potrzeby dodatkowego dostrojenia jej, możesz nacisnąć i przytrzymać pokrętło podczas drukowania pierwszej warstwy. W takim przypadku ustawienie Live Adjust Z nie zostanie zapisane do następnego wydruku.

Jeżeli masz powtarzające się problemy z pierwszą warstwą na drukarce Prusa z czujnikiem tensometrycznym, zapoznaj się z poradnikiem Problemy pierwszej warstwy.

Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt