CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Zabalení tiskárny Original Prusa XL Multi-tool k vrácení - původní balící materiál

Menu

Zabalení tiskárny Original Prusa XL Multi-tool k vrácení - původní balící materiál

Zabalení tiskárny Original Prusa XL Multi-tool k vrácení - původní balící materiál
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 9 months ago
Zabalení tiskárny Original Prusa XL Multi-tool k vrácení - původní balící materiál
 Obtížnost
Velmi nízká
 Kroky
35
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Úvod
Úvod
Úvod
Tento návod popisuje, jak připravit a zabalit tiskárnu Original Prusa XL k vrácení nebo opravě pomocí obalového materiálu, který dodáváme se sestavenými tiskárnami.
Tento návod je pouze pro tiskárnu XL Multi-tool. Pokyny pro Single tool tiskárnu jsou současně připravovány.
Pro získání přepravního štítku kontaktujte naši zákaznickou podporu.
Nezapomeňte si pozorně přečíst každý krok! Barvy na šestihranných odrážkách odpovídají značkám na fotografiích.
Balík s tiskárnou je těžký! Při manipulaci vždy požádejte o pomoc jinou osobu.
Nářadí potřebné pro tento návod
Nářadí potřebné pro tento návod
Nářadí potřebné pro tento návod
Nářadí potřebné pro tento návod
Pro tento návod si prosím připravte:
2,5mm inbusový klíč
4mm inbusový klíč
Torx klíč TX10
Černá balící páska
Balicí páska
Nálepku "Křehké" ("Fragile") (4x) si můžete stáhnout zde.
Příslušenství pro zpětné odeslání (které jste obdrželi s tiskárnou)
Upevnění potřebné pro tento návod
Upevnění potřebné pro tento návod
Upevnění potřebné pro tento návod
Pro tento návod si připravte kompletní originální obalový materiál, ve kterém vám byla tiskárna Original Prusa XL zaslána.
Pro tento návod si prosím připravte:
Horní přední kartonová vložka
Přední vnitřní vložka
Kartonová vložka
Horní zadní kartonová vložka
Pokračujte k dalšímu kroku.
Upevnění potřebné pro tento návod
Upevnění potřebné pro tento návod
Upevnění potřebné pro tento návod
Upevnění potřebné pro tento návod
Pro tento návod si prosím připravte:
Levé a pravé dolní zadní upevnění
Levé a pravé spodní přední upevnění
Levé a pravé horní zadní upevnění
Levé a pravé horní přední upevnění
Extruderové krabice (dvě nebo pět, v závislosti na počtu nástrojových hlav u tiskárny).
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Pokud jste zavedli filament, vysuňte ho z hotendu. Na obrazovce přejděte do Filament -> Vysunout Filament.
Vyjměte filament z hotendu. Je nutné jej úplně odstranit z tiskárny.
Posuňte osu Z dolů. Na obrazovce přejděte do Ovládání -> Posunout osu -> Posunout Z.
Nechte tiskárnu zchladnout. Na obrazovce přejděte do nabídky Předehřev -> Zchladit.
Vyčkejte, až horké díly zchladnou na okolní teplotu. To zabere přibližně 10 minut.
Verze držáku Wi-fi antény
Verze držáku Wi-fi antény
Verze držáku Wi-fi antény
Verze držáku Wi-fi antény
3D tiskárna Original Prusa XL může být dodávána s jednou ze dvou verzí antény Wi-Fi. Obě fungují stejně.
Verze A: Držák Wi-Fi antény je na straně, přejděte k dalšímu kroku
Verze B: Fi-Fi anténa je uprostřed. Přejděte prosím na Krok 10.
Verze A: Odstranění Wi-Fi antény
Verze A: Odstranění Wi-Fi antény
Verze A: Odstranění Wi-Fi antény
Ujistěte se, že je tiskárna vychladlá.
Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel.
Otočte tiskárnu zády k sobě.
Odšroubujte a vyndejte Wi-Fi anténu z tiskárny.
Vložte anténu a držák cívky do sáčku s ostatním příslušenstvím.
Nyní přejděte k Odpojení Nextruderu
Verze B: Odstranění Wi-Fi antény
Verze B: Odstranění Wi-Fi antény
Verze B: Odstranění Wi-Fi antény
Verze B: Odstranění Wi-Fi antény
Ujistěte se, že je tiskárna vychladlá.
Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel.
Otočte tiskárnu zády k sobě.
Odšroubujte a vyndejte Wi-Fi anténu z tiskárny.
Vložte anténu a držák cívky do sáčku s ostatním příslušenstvím.
Uvolněte čtyři šrouby pomocí klíče T10. Šrouby není nutné zcela odstraňovat.
Vysuňte XL-buddy-box-cover nahoru a odstraňte jej.
Verze B: Odstranění Wi-Fi antény
Verze B: Odstranění Wi-Fi antény
Verze B: Odstranění Wi-Fi antény
Verze B: Odstranění Wi-Fi antény
Odpojte konektor antény od desky XL buddy.
Mírně povolte dva šrouby na krytu. Není nutné je zcela odstranit. Posuňte držák antény na pravou stranu a sejměte jej z tiskárny.
Opatrně vytáhněte držák antény a kabel z otvoru v krytu kabelu. Vložte je do sáčku s příslušenstvím.
Add the antenna holder to the accessories bag.
Odpojení kabelů Nextruderu (Dual-head)
Odpojení kabelů Nextruderu (Dual-head)
Odpojení kabelů Nextruderu (Dual-head)
Odpojení kabelů Nextruderu (Dual-head)
Tento krok je určen pro tiskáry s Dual-head. Pokud máte Five-head verzi, přejděte k dalšímu kroku.
Mírně povolte dva šrouby na krytu. Není nutné je zcela odstranit. Zatlačte kryt doprava a sejměte jej z tiskárny.
V závislosti na variantě tiskárny nemusí být kryt přítomen.
Odpojte konektory Nextruder z obou slotů. Nezapomeňte stisknout bezpečnostní západku, aby se konektory uvolnily.
Připevněte kryt konektorů ke šroubům. Zatlačte jej zcela doprava a šroubky dotáhněte.
Odpojení kabelů Nextruderu (Five-head)
Odpojení kabelů Nextruderu (Five-head)
Odpojení kabelů Nextruderu (Five-head)
Odpojení kabelů Nextruderu (Five-head)
Tento krok je určen pro tiskáry s pěti hlavami. Pokud máte Dual-head verzi, přejděte k dalšímu kroku.
Lehce povolte čtyři šrouby na krytu. Není nutné je zcela odstranit. Zatlačte na kryt nahoru a sejměte jej z tiskárny.
Odpojte tři konektory Nextruderu ze slotů. Nezapomeňte stisknout bezpečnostní západku, aby se konektory uvolnily.
Odpojení PTFE trubičky
Odpojení PTFE trubičky
Odpojení PTFE trubičky
Na bočních senzorech filamentu jsou dvě nebo pět teflonových PTFE trubiček v závislosti na počtu nástrojových hlav v tiskárně. Postup je u obou stejný.
Zatlačte černou plastovou objímku dolů a uvolněte PTFE trubičku.
Opatrně vytáhněte PTFE trubičku.
Odstranění doků Nextruderu
Odstranění doků Nextruderu
Odstranění doků Nextruderu
Vyjměte každý Nextruder tak, že jej vytáhnete ven z kovových vložek.
Ačkoli se očekává lehký odpor, jelikož kovové vložky jsou magnetické, používejte mírnou sílu.
Odstranění těsnící planžety trysky
Odstranění těsnící planžety trysky
Každý dok trysky má těsnění trysky, které je třeba před vyjmutím doku trysky odstranit. Takto postupujte u všech nástrojových hlav na tiskárně.
Umístěte těsnění trysky společně s ostatním příslušenstvím.
Odstranění doků Nextruderu
Odstranění doků Nextruderu
Odstranění doků Nextruderu
Zatlačte 2,5mm inbusový klíč do otvoru v zadním plechu až k prostřednímu šroubu v xl-dock-cable-router a šroub povolujte, dokud se dok neuvolní.
Opatrně vytáhněte dok Nextruderu a kabel z tiskárny.
Zabalení extruderu
Zabalení extruderu
Zabalení extruderu
Zabalení extruderu
Klíčem T10 povolte šrouby označené na obrázku, není nutné je odstraňovat. Rozřízněte ohebnou desku kabelového svazku a vyjměte ji.
Stlačením modré objímky vyjměte PTFE trubičku.
Pokud je PTFE trubička příliš kluzká, zkuste ji uchopit pomocí kousku papíru.
Stisknutím bezpečnostní západky odpojte konektor kabelu.
Zabalení extruderu
Zabalení extruderu
Zabalení extruderu
Extruder a dok budou oddělené.
Extruder, dok, kabely a PTFE trubičku zabalte opatrně na správná místa v pěně.
Zavřete krabici a obal extruderu prozatím odložte, použijeme jej později.
Demontáž obrazovky LCD
Demontáž obrazovky LCD
Demontáž obrazovky LCD
Pomocí 2,5mm inbusového klíče vyšroubujte oba šrouby M3x18 z podpěr LCD.
Jemně odpojte kabel LCD.
Rozebrání LCD
Rozebrání LCD
Rozebrání LCD
Rozebrání LCD
Pomocí klíče TX10 povolte šroub upevňující PE kabel.
Nechte kabely volně viset.
LCD displej zabalte do bublinkové fólie, aby se při přepravě nepoškodil.
Příprava spodní části
Příprava spodní části
Příprava spodní části
Příprava spodní části
Spodní část krabice má 4 předvyřezané otvory pro přepravní popruhy
Prstem udělejte do kartonu otvory.
Příprava spodní části
Příprava spodní části
Příprava spodní části
Příprava spodní části
Přepravní popruh musí být zploštělý, nikoliv zkroucený.
Vezměte přepravní popruhy.
Natáhněte přepravní popruh mezi dva otvory, jak je popsáno na obrázku.
Přesuňte přepravní popruh tak, aby byl na obou stranách stejně dlouhý.
Napněte přepravní pásek na druhé straně spodní části krabice.
Příprava spodní části
Příprava spodní části
Příprava spodní části
Vložte kartonovou základnu do spodní části krabice.
Na přední straně krabice jsou po stranách vidět výřezy lepenky.
Vložte upevnění do kartonové základny, jak je popsáno na obrázku.
Vložení tiskárny
Vložení tiskárny
Nedržte tiskárnu za horní kovové profily!!! Můžete tak tiskárnu deformovat a poškodit LED osvětlení uvnitř profilů.
S tiskárnou manipulujte ve dvou osobách.
K manipulaci použijte boční úchyty na obou stranách tiskárny.
Vložte tiskárnu do kartonové základny.
Dbejte na správnou orientaci tiskárny na přední stranu základny krabice.
Ocelový pát nechte na tiskárně. Není třeba jej balit zvlášť.
Instalace upevnění
Instalace upevnění
Instalace upevnění
Instalace upevnění
Ohněte přehyby hlavní krabice a připevněte na ně přední vnitřní vložku na straně zobrazené na obrázku.
Zvedněte horní část přední vnitřní vložky tak, aby ji core XY drželo nahoře.
Umístěte předem připravené boxy Nextruderu po stranách tiskárny.
Pokud máte tiskárnu XL s 2 nástrojovými hlavami, přejděte k dalšímu kroku. Pokud máte tiskárnu XL s 5 nástrojovými hlavami přejděte ke kroku 27.
Instalace upevnění (Dual-head)
Instalace upevnění (Dual-head)
Instalace upevnění (Dual-head)
Kartonovou vložku přeložte a vložte ji mezi krabice extruderu.
Přeložte záložky z přední vnitřní vložky tak, aby držely kartonovou vložku.
Instalace upevnění (Five-head)
Instalace upevnění (Five-head)
Instalace upevnění (Five-head)
Přidejte další tři krabičky pro extrudery, jak je ukázáno na obrázku.
Kartonovou vložku přeložte a vložte ji mezi krabice extruderu.
Příprava horní části
Příprava horní části
Příprava horní části
Příprava horní části
Nožem přeřízněte pásku a otevřete krabici.
Horní část položte na připravený podstavec.
Otevřete horní část krabice a umístěte zbytek upevňovacích prvků.
Další kroky jsou stejné pro tiskárny se 2 a 5 nástrojovými hlavami, i když se na obrázcích zobrazuje pouze jedna z nich.
Instalace horního upevnění
Instalace horního upevnění
Instalace horního upevnění
Vložte levé a pravé horní přední upevnění.
Umístěte horní přední kartonovou vložku mezi pěnové díly.
K uložení příslušenství, které jste obdrželi s tiskárnou, použijte prostor v horním předním upevnění v krabici.
Instalace horního upevnění
Instalace horního upevnění
Instalace horního upevnění
Instalace horního upevnění
Umístěte horní zadní upevnění.
Mezi krabici a bílé upevnění vložte horní zadní kartonové upevnění.
Otočte kartonový výřez kolem dílu X-carriage a zafixujte ho tak na místě.
Přidejte zarovnávací karton na boční strany krabice.
Příprava přepravních popruhů
Příprava přepravních popruhů
Příprava přepravních popruhů
Přepravní popruh musí být zploštělý, nikoliv zkroucený.
Prostrčte popruh připraveným otvorem v horní části krabice.
Tento krok proveďte u všech popruhů na obou stranách.
Zabalení balíčku
Zabalení balíčku
Zabalení balíčku
Pomocí balicí pásky přelepte všechna místa podle popisu na obrázcích.
Na žlutých místech nalepte minimálně 3 řádky balicí pásky.
Přepravní popruhy přelepte balicí páskou.
K zabalení celého balíčku použijte balicí pásku nebo potravinářskou fólii (průhlednou). Ochráníte tak svůj balíček před zbytečným poškozením.
Označení balíčku
Označení balíčku
Označení balíčku
Umístěte nálepky "Fragile" alespoň na čtyři strany krabice. Nelepte je na horní ani spodní stranu.
Pro získání přepravního štítku kontaktujte naši zákaznickou podporu.
Umístěte přepravní štítek na stranu s nálepkou "Fragile" (křehké).
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás