CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Sestavení tiskárny MINI+

Sestavení tiskárny MINI+

Sestavení tiskárny MINI+
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 years ago
Sestavení tiskárny MINI+
 Obtížnost
Nízká
 Kroky
41
 Dostupné překlady
ENPLDEJAESITFR

Krok 1 Sestavená vs. stavebnicová verze

Sestavená vs. stavebnicová verze
Sestavená vs. stavebnicová verze
Sestavená vs. stavebnicová verze
Důležité: Tiskárnu Original Prusa MINI+ nabízíme ve dvou verzích. Než budete pokračovat, vyberte tu svou:
Předsestavená verze: tiskárna je téměř sestavená a vyžaduje pouze spojení hlavních částí. Můžete použít tyto instrukce pro sestavení.
Stavebnice: tiskárnu musíte od základu sestavit z jednotlivých součástek. Prosím pokračujte s pomocí online návodu dostupného na help.prusa3d.com/MINI-kit nebo můžete využít PDF verzi, kterou najdete na stříbrném USB disku.

Krok 2 Různé revize hardwaru

Různé revize hardwaru
Různé revize hardwaru
Různé revize hardwaru
Existuje více hardwarových revizí osy XZ, zkontrolujte prosím následující fotografie a vyberte vhodný postup montáže:
Osa XZ má otvor vpravo. Pokračujte v tomto návodu.
Osa XZ má otvor vlevo. Přejděte na návod Sestavení tiskárny MINI

Krok 3 Ke stavebnici přikládáme všechno potřebné nářadí

Ke stavebnici přikládáme všechno potřebné nářadí
Ke stavebnici přikládáme všechno potřebné nářadí
Ke stavebnici přikládáme všechno potřebné nářadí
Pro tento manuál si prosím připravte:
2,5mm inbusový klíč (1x)
Mini sáček Haribo medvídků (1x)
Ke kompletaci budete potřebovat pouze 2,5mm inbusový klíč. Ostatní nářadí použijete až při pozdější údržbě – více informací najdete v naší příručce.
Nic není nutné pájet.
Sáček s medvídky zatím neotvírejte a uložte ho na bezpečné místo! Sáčky ponechané bez dozoru mají tendenci záhadně mizet.

Krok 4 Orientace podle štítků

Orientace podle štítků
Orientace podle štítků
Orientace podle štítků
Většina štítků je v měřítku 1:1, takže s jejich pomocí součástky snadno určíte :-)
Na zadní straně přiloženého dopisu najdete Prusa Cheatsheet, podle něj rozeznáte ty nejběžnější šrouby, matice a PTFE trubičky.
Prusa Cheatsheet si můžete stáhnout z našich stránek: prusa3d.cz/cheatsheet. Aby správně fungoval, je potřeba ho vytisknout ve 100% velikosti.

Krok 5 Jsme tu pro vás!

Jsme tu pro vás!
Jsme tu pro vás!
Jsme tu pro vás!
Nevíte si rady s návodem, chybí vám nějaký šroubek nebo máte poškozené tištěné díly? Napište nám!
Můžete nás kontaktovat těmito způsoby:
V online verzi pomocí komentářů pod jednotlivými kroky.
Pomocí nonstop online podpory: shop.prusa3d.com
Napište nám mail na [email protected]

Krok 6 Příprava dílů os XYZ

Příprava dílů os XYZ
Příprava dílů os XYZ
Příprava dílů os XYZ
Pro následující kroky si prosím připravte:
Sestava osy XZ
Šroub M3x40 (1x)
Šroub M3x20 (1x)
Šroub M3x12 (1x)
V sáčku najdete i druhý šroub M3x20, ten použijeme později.
Seznam pokračuje v dalším kroku...

Krok 7 Příprava dílů os XYZ

Příprava dílů os XYZ
Příprava dílů os XYZ
Příprava dílů os XYZ
Pro následující kroky si prosím připravte:
Kompletace osy Y
Pěnový blok nebo sada pěnových podložek (1x)

Krok 8 Příprava pěnových podložek

Příprava pěnových podložek
Příprava pěnových podložek
Příprava pěnových podložek
Opatrně vytlačte všechny pěnové podložky z bloku.
Pro následující kroky budete potřebovat pět pěnových podložek.
Zbývající podložku si ponechejte jako náhradní.

Krok 9 Připevnění pěnových podložek

Připevnění pěnových podložek
Připevnění pěnových podložek
Připevnění pěnových podložek
Připevnění pěnových podložek
Odstraňte ochranný film ze všech podložek. Buďte opatrní, na podložkách je aplikováno adhesivní lepidlo.
Osu XZ opatrně položte na její bok a první pěnovou podložku nalepte do drážky se stejným tvarem na spodní straně krytu elektroniky.
Osu Y otočte vyhřívanou podložkou dolů na měkkou podložku nebo hadřík, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození.
Na hliníkové profily rámu nalepte čtyři pěnové podložky, jako to vidíte na obrázku. Dbejte na správnou orientaci.
Nenalepujte žádnou z těchto čtyř podložek na plastový přední nebo zadní díl!

Krok 10 Otevření krytu elektroniky

Otevření krytu elektroniky
Otevření krytu elektroniky
Otevření krytu elektroniky
Otevření krytu elektroniky
Ujistěte se, že je osa Z v horní poloze. Pokud není, pomocí prstů otáčejte závitovou tyčí a posuňte osu Z do horní polohy.
Uvolněte a vyjměte z krytu elektroniky šroub M3.
Odstraňte tištěnou krytku kabelů.
Lehce zdvihněte víko krytu elektroniky. Než ho sejmete úplně, zatlačte s ním směrem k hliníkové extruzi, aby se oba zobáčky uvolnily ze slotů (u starší verze jsou místo slotů otvory).
Ponechte kryt otevřený, během kompletace do něj budeme postupně zapojovat několik kabelů.

Krok 11 Zapojení LCD kabelu

Zapojení LCD kabelu
Zapojení LCD kabelu
Zapojení LCD kabelu
Zapojení LCD kabelu
Pro následující krok si prosím připravte LCD kabel (plochý, šedý).
Kabel protáhněte otvorem v krytu elektroniky.
Ujistěte se, že „zub“ na konektoru směřuje nahoru.
Ujistěte se, že záhyb kabelu v konektoru směřuje nahoru.
Zapojte LCD konektor do desky. Na orientaci tentokrát záleží, z jedné strany je zářez (viz šipka).

Krok 12 Spojení sestav os Y a XZ

Spojení sestav os Y a XZ
Spojení sestav os Y a XZ
Spojení sestav os Y a XZ
DŮLEŽITÉ: Věnujte pozornost následujícím instrukcím. Je potřeba všechny tři stříbrné matice M3nE v sestavě osy Y zarovnat s odpovídajícími otvory v sestavě osy XZ!
V extruzi jsou celkem tři matice M3nE:
První (nejdelší) na pravé straně poslouží k propojení obou sestav pomocí šroubu M3x40.
Druhou (druhou nejdelší) také použijeme ke spojení sestav, ale tentokrát pomocí šroubu M3x20.
Třetí se nachází na horní straně extruze (na obrázku není vidět). Její účel objasníme později.
V tomto okamžiku nevkládejte žádné z těchto šroubů. Vyčkejte na instrukce v následujících krocích.
Na druhém snímku vidíte vnitřní stranu XZ sestavy, která bude lícovat přímo s hliníkovou extruzí a stříbrnými maticemi. Ujistěte se, že se první matice nachází uvnitř „kleští“, které vystupují z tištěného dílu.
Všimněte se malého otvoru na spodní hraně. Tímto otvorem v následujících krocích povedeme kabel motoru osy Y.

Krok 13 Spojení sestav - příprava

Spojení sestav - příprava
Spojení sestav - příprava
Spojení sestav - příprava
Spojení sestav - příprava
Najděte kabel motoru osy Y umístěný v extruzi a opatrně ho vytáhněte.
Z kabelu odstraňte gumičku a protáhněte ho pod extruzí směrem ven (viz obrázek).
Kabel u nejnovějších jednotek tiskáren je odesílán bez gumičky. Nicméně proces je stále stejný.
Odsuňte vyhřívanou podložku úplně napravo.
Umístěte pravou matici M3nE zhruba do poloviny délky extruze, ale tak, aby se nenacházela pod konstrukcí vyhřívané podložky.

Krok 14 Zabezpečení LCD kabelu

Zabezpečení LCD kabelu
Zabezpečení LCD kabelu
Zabezpečení LCD kabelu
DŮLEŽITÉ: Odteď je potřeba s osou XZ manipulovat opatrně, aby se LCD kabel neskřípnul.
Abyste se vyhnuli poškození kabelu, postupujte podle následujících instrukcí. Nezkoušejte jiný způsob, stavbu by to zkomplikovalo.
Opatrně osu XZ položte na bok (dle obrázku) a začněte LCD kabel ovíjet kolem krytu elektroniky, aniž byste kabel napínali.
Nyní osu znovu narovnejte, abyste lépe dosáhli do krytu elektroniky, a kabel opatrně vložte dovnitř. Udělejte smyčku pod kabely tlačítka napájení. Jde jen o dočasné řešení.

Krok 15 Spojení sestav – první fáze

Spojení sestav – první fáze
Spojení sestav – první fáze
Spojení sestav – první fáze
Spojení sestav – první fáze
Posuňte osu XZ blíže k ose Y, tak, aby kabel motoru osy Y dosáhl k elektronice.
Kabel motoru osy Y veďte otvorem v krytu elektroniky. Zatím ho nechte odpojený, zapojíme ho později.
Přitiskněte obě sestavy k sobě a pokuste se "kleště" na XZ sestavě nasadit přímo na matici M3nE, kterou jste přesunuli doprostřed extruze.
POZOR: Buďte opatrní, abyste kabel motoru osy Y neskřípli!
Zajistěte obě části pomocí šroubu M3x40. Pokud se vám nedaří dosáhnout do závitu, zkuste šroubem uvnitř plastového dílu lehce zavrtět. Šroub zatím zcela nedotahujte!

Krok 16 Spojení sestav - druhá fáze

Spojení sestav - druhá fáze
Spojení sestav - druhá fáze
Spojení sestav - druhá fáze
Přesuňte druhou matici M3nE z levé strany úplně napravo. Zlehka ji zatlačte pomocí inbusového klíče, uvnitř je zářez, pomocí kterého se matice správně zarovná vůči otvoru pro šroub.
Vložte šroub M3x20 a znovu ho utáhněte pouze zlehka, ale zároveň tak, aby dosáhl do závitu v matici. Šroub zatím zcela nedotahujte!

Krok 17 Spojení sestav – třetí fáze

Spojení sestav – třetí fáze
Spojení sestav – třetí fáze
Spojení sestav – třetí fáze
Matici M3nE umístěnou na horní straně extruze podsuňte pod vyčnívající ocelovou část základny osy XZ.
Otvor v matici slícujte s otvorem ve vyčnívající části pomocí inbusového klíče.
Spojte obě části pomocí šroubu M3x12, lehce utáhněte. Šroub zatím zcela nedotahujte!

Krok 18 Zarovnání sestavy osy XZ

Zarovnání sestavy osy XZ
Zarovnání sestavy osy XZ
Zarovnání sestavy osy XZ
Zarovnání sestavy osy XZ
V tomto kroku budete posouvat celou osou XZ, pokuste se netlačit (nebrousit) proti hliníkové extruzi, nebo ji poškrábete. Při posunu ponechte malou mezeru mezi díly.
Otočte k sobě tiskárnu zadní stranou.
Odsuňte vyhřívanou podložku úplně „dopředu“.
Přidržte sestavu osy Y.
Odsuňte sestavu osy XZ dozadu.
Zářez vám umožní najít správné vzájemné umístění.

Krok 19 Závěrečné dotažení šroubů

Závěrečné dotažení šroubů
Závěrečné dotažení šroubů
Závěrečné dotažení šroubů
Jakmile budou obě části ve správné pozici, dotáhněte všechny šrouby v následujícím pořadí:
Nejprve šroub M3x12 na vrchní straně.
Poté šroub M3x40 na boční straně.
Nakonec šroub M3x20 na boční straně.

Krok 20 Je čas na Haribo!

Je čas na Haribo!
Je čas na Haribo!
Rozmístěte medvídky podle obrázku.
Pokud se v sáčku nachází menší počet medvídků, okamžitě běžte do nejbližšího obchodu se sladkostmi! Přesné dávkování je zcela zásadní!!!
Snězte horní řadu, ostatní medvídky si nechte na později.
Říkám, ostatní si nechte na později!

Krok 21 Příprava LCD sestavy

Příprava LCD sestavy
Příprava LCD sestavy
Příprava LCD sestavy
Pro následující kroky si prosím připravte:
Kompletace LCD
Šroub M3x20 (1x)
Na displeji prozatím ponechte ochrannou fólii, abyste ji během kompletace nepoškrábali.

Krok 22 Osazení LCD

Osazení LCD
Osazení LCD
Osazení LCD
Osazení LCD
Nejprve tiskárnu opatrně nakloňte na stranu – viz obrázek.
Umístěte LCD do plastového krytu. Zářez pasuje do tištěného dílu na tiskárně.
Konstrukce umožňuje vyklápění LCD do různých pozic. Můžete si to rovnou vyzkoušet, nebo to nechat na později.
Pomocí šroubu M3x20 spojte oba díly dohromady.
Vychytávka: pokud je utažení šroubu obtížné, otočte inbusový klíč a vložte jeho kratší stranu do hlavičky šroubu. Utahujte delší stranou inbusového klíče.

Krok 23 Zapojení LCD

Zapojení LCD
Zapojení LCD
Zapojení LCD
Zapojení LCD
Opatrně vyjměte volný konec LCD kabelu z krytu elektroniky a protáhněte ho mezi extruzí a kabelem motoru osy Y.
Opatrně vyjměte volný konec LCD kabelu z krytu elektroniky a zapojte ho do LCD desky. Správnou orientaci konektoru určíte podle zářezu
Vložte konektor do zástrčky, ujistěte se, že je nadoraz.

Krok 24 Vedení kabelu LCD

Vedení kabelu LCD
Vedení kabelu LCD
Opatrně vložte kabel do drážky v extruzi. Ponechte určitou vůli, aby bylo později možné LCD vyklápět.
Tip: než budete kabel vkládat do extruze, opatrně ho podélně přeložte na polovinu.

Krok 25 Zapojení motoru osy Y

Zapojení motoru osy Y
Zapojení motoru osy Y
Zapojení motoru osy Y
Zapojení motoru osy Y
Opatrně kabel motoru osy Y vtáhněte směrem k elektornice. Kabel nenapínejte a netahejte příliš silně, jinak ho poškodíte.
Kabel motoru osy Y zapojte do prázdného slotu v horní řadě na Buddy desce. Ze zbytku kabelu udělejte smyčku, tak, jak vidíte na obrázku.

Krok 26 Připojení kabelu vyhřívané podložky

Připojení kabelu vyhřívané podložky
Připojení kabelu vyhřívané podložky
Připojení kabelu vyhřívané podložky
Připojení kabelu vyhřívané podložky
Svazek kabelů vedoucí z vyhřívané podložky vložte do krytu elektroniky z vrchní strany (nemá samostatný otvor). Jednotlivé kabely zapojte do desky takto:
Termistor (H)
Vyhřívání podložky
Opatrně kabely vložte do krytu elektroniky. Oplet umístěte poblíž horního levého rohu, tam, kde do krytu vstupuje většina kabeláže.

Krok 28 Instalace senzoru filamentu (volitelný doplněk)

Instalace senzoru filamentu (volitelný doplněk)
Instalace senzoru filamentu (volitelný doplněk)
Instalace senzoru filamentu (volitelný doplněk)
Instalace senzoru filamentu (volitelný doplněk)
Nasuňte senzor filamentu na PTFE trubičku. Správná orientace senzoru je vidět na obrázku.
Drážka umožňuje kontrolu správné pozice PTFE trubičky:
Špatně – senzor filamentu není na PTFE trubičku nasunutý dostatečně. Senzor nebude fungovat správně.
Správně – senzor filamentu je na PTFE trubičku nasunutý dostatečně.
Nyní senzor opatrně zajistěte šroubem, aby z PTFE trubičky nesklouznul.
Pro kontrolu, jestli trubička není zdeformovaná, do senzoru zasuňte kousek filamentu. Pokud ucítíte odpor, šroub trochu povolte.

Krok 29 Zapojení senzoru filamentu (volitelný doplněk)

Zapojení senzoru filamentu (volitelný doplněk)
Zapojení senzoru filamentu (volitelný doplněk)
Zapojení senzoru filamentu (volitelný doplněk)
Zapojení senzoru filamentu (volitelný doplněk)
Kabel senzoru filamentu veďte za svazky kabelů extruderu a vyhřívané podložky. Zapojte kabel do posledního prázdného slotu v pravé řadě.
Uspořádejte kabel podle obrázku, tak, aby víko krytu elektroniky šlo zavřít.

Krok 30 Uzavření krytu elektroniky

Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Než kryt uzavřete, zkontrolujte, že je čtverhranná matice správně usazená v tištěném dílu. Matice nesmí vypadnout! Mohlo by dojít k fatálnímu poškození elektroniky.
Vložte víko zpátky, ujistěte se, že je správně usazeno ve slotech.
Nasaďte do rohu krytku a uspořádejte kabely takto:
Svazek extruderu, ujistěte se, že je textilní oplet částečně zasunutý dovnitř. Svazek musí být vedený směrem od tiskárny.
Svazek vyhřívané podložky, textilní oplet musí být částečně zasunutý dovnitř.
Kabel senzoru filamentu (volitelný doplněk), textilní oplet musí být částečně zasunutý dovnitř.
Nyní rohovou krytku utáhněte. Dejte pozor, abyste neskřípli žádný kabel.

Krok 31 Je čas na Haribo!

Je čas na Haribo!
Je čas na Haribo!
Uf! Zapojení a uspořádání kabelů máme za sebou.
Dejte si krátkou přestávku a snězte další řádku medvídků.

Krok 32 Příprava součástí držáku cívky

Příprava součástí držáku cívky
Příprava součástí držáku cívky
Příprava součástí držáku cívky
Příprava součástí držáku cívky
Pro další kroky si prosím připravte:
MINI základna držáku cívky (4x)
MINI spojka držáku cívky (2x)
Šroub M3x12 (4x)
Šroub M3x8 (4x)
Matka M3n (4x)
Ložisko 608Z (4x)
Seznam pokračuje v dalším kroku...

Krok 34 Kompletace základny držáku cívky

Kompletace základny držáku cívky
Kompletace základny držáku cívky
Kompletace základny držáku cívky
Kompletace základny držáku cívky
Připravte si dvě části základny a vložte do otvorů matice M3n - viz obrázek. Pokud se vám nedaří matice vložit, můžete je vtáhnout pomocí šroubů.
Obraťte jednu z částí základny a vložte do ní dvě ložiska.
Nasaďte druhou část základny na ložiska.
Vložte zeshora šroub M3x12 a utáhněte. Obraťe sestavu a zopakujte.
Zkontrolujte, jestli se obě ložiska volně otáčejí. Pokud ne, lehce šroub(y) povolte.
Zopakujte tento krok u druhé části základny.

Krok 35 Spojení základen držáku cívky

Spojení základen držáku cívky
Spojení základen držáku cívky
Spojení základen držáku cívky
Spojení základen držáku cívky
Nasaďte obě spojky do drážek v jedné ze základen. Zarovnejte spojky s vnějším okrajem základny.
Připevněte první základnu pomocí šroubů M3x8. Šrouby nepřetahujte.
Nasuňte druhou základnu na spojky. Přesná pozice v tuto chvíli není důležitá – upravíme ji v následujícím kroku.

Krok 36 Úprava šířky držáku cívky

Úprava šířky držáku cívky
Úprava šířky držáku cívky
Úprava šířky držáku cívky
Vložte do držáku cívku filamentu, kterou se chystáte používat. Nastavte druhou část základny tak, aby rozteč odpovídala šířce cívky. Na obrázku je cívka Prusamentu.
Poté, co nastavíte správnou šířku, vyjměte cívku, vložte dva šrouby M3x8 a utáhněte je tak, aby se díly nehýbaly.

Krok 37 Umístění protiskluzových podložek

Umístění protiskluzových podložek
Umístění protiskluzových podložek
Umístění protiskluzových podložek
Umístění protiskluzových podložek
Vylomte z destičky čtyři protiskluzové podložky.
Sloupněte ochrannou fólii a umístěte podložky na spodní stranu držáku cívky.
Tip: neumísťujte podložky poblíž příčných spojek, mohlo by to ztížit pozdější úpravy šířky držáku.

Krok 38 Je čas na Haribo!

Je čas na Haribo!
Je čas na Haribo!
Za dokončení držáku cívky a tím pádem i zkompletování celé tiskárny si zasloužíte odměnu!
Snězte všechny zbývající medvídky, nikoho nešetřte :)
Jakmile se posilníte, věnujte pozornost zbývajícím krokům.

Krok 39 Dokončení kompletace

Dokončení kompletace
Dokončení kompletace
Dokončení kompletace
Pro následující krok si prosím připravte:
PEI MINI tiskový plát (1x)
MINI napájecí zdroj (1x)

Krok 40 Připojení napájecího zdroje

Připojení napájecího zdroje
Připojení napájecího zdroje
Připojení napájecího zdroje
Připojení napájecího zdroje
Sloupněte z displeje ochrannou fólii.
Zapojte MINI napájecí zdroj do tiskárny. Pozor, konektor není symetrický.
Umístěte PEI MINI tiskový plát na vyhřívanou podložku. Ujistěte se, že je plát orientovaný správně.
Hotovo! Dobrá práce!
Pro zkušené uživatele Prusa tiskáren: Výška senzoru SuperPINDA je nastavená z výroby, není potřeba ji upravovat. Senzor by měl být zhruba o 0,8–1,0 mm výš než tryska.
Pokud máte po sestavení tiskárny jakékoliv potíže s hardwarem, přečtěte si prosím náš online návod Řešení potíží při skládání MINI/MINI+ na help.prusa3d.com/cs.

Krok 41 Kam dál?

Kam dál?
Kam dál?
Kam dál?
Kam dál?
Nyní si prosím přečtěte naši Příručku 3D tisku, šitou na míru pro vaši tiskárnu. Nejnovější verze je vždy dostupná na prusa3d.com/3dhandbookMINI
DŮLEŽITÉ: vždy se ujistěte, že máte aktuální firmware. Aktuální verzi najdete buď online na https://www.prusa3d.cz/ovladace nebo na přiloženém USB disku. Detailní instrukce najdete v Příručce (Pokud se na USB disku nachází aktuálnější verze než je ta nainstalovaná, budete během spouštění tiskárny vyzváni).
Zkalibrujte tiskárnu podle Příručky a vyzkoušejte kvalitu tisku pomocí testovacích modelů přiložených na USB.
Pokud narazíte obecně na jakýkoliv problém,podívejte se do naší znalostní báze: help.prusa3d.cz
Nezapomeňte se přidat k největší Průša komunitě! Stahujte nejnovější modely jako STL, nebo G-cody odladěné pro vaši tiskárnu. Registrujte se na Printables.com
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Před přidáním komentáře se musíte přihlásit.
Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás