CS
  • English
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Jak vyměnit zdroj napájení (XL)

Menu

Jak vyměnit zdroj napájení (XL)

Jak vyměnit zdroj napájení (XL)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 6 months ago
Jak vyměnit zdroj napájení (XL)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
24
 Dostupné překlady
ENPLDEITFR
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou zdroje napájení (Power Supply Unit) na tiskárně Original Prusa XL.
Následující instrukce jsou kompatibilní se všemi verzemi tiskárny Original Prusa XL.
Potřebné nářadí
Potřebné nářadí
Pro následující kroky si prosím připravte:
Šroubovák Torx TX10
2,5mm inbusový klíč
3,0mm inbusový klíč
Křížový šroubovák
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Na zadní straně vypněte vypínač (symbol "O").
Odpojte kabel napájení.
Do not manipulate the PDU and its bolts under any circumstances!
Než přejdete k dalšímu kroku, nechte tiskárnu alespoň 10 minut vypnutou a odpojenou od elektřiny.
Odstranění dílu middle-rear-panel
Odstranění dílu middle-rear-panel
Odstranění dílu middle-rear-panel
Pomocí šroubováku TX 10 vyšroubujte 4x šrouby M3x5rT. Nevyhazujte je, použijeme je později.
Vyjměte díl middle-rear-panel a opatrně jej vytáhněte.
Demnotáž dílu switch cover (krytka spínače)
Demnotáž dílu switch cover (krytka spínače)
Najděte díl switch cover na pravé straně vyměňovaného zdroje napájení.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče vyšroubujte šroub M3x8 a vyjměte díl switch cover (krytka spínače).
Šrouby nevyhazujte! Použijete je později.
Odstranění krytky zdroje napájení
Odstranění krytky zdroje napájení
Pomocí 2,5mm inbusového klíče povolte dva šrouby M3x10, které drží kryt zdroje. Nevyhazujte je, použijeme je později.
Opatrně vysuňte krytku. Jako páku můžete použít 2,5mm inbusový klíč nebo šroubovák T10.
Odstranění kabelů zdroje napájení (vlevo)
Odstranění kabelů zdroje napájení (vlevo)
Tento krok proveďte v případě, že vyměňovaný zdroj napájení je nejvíce vlevo.
Odpojte následující kabely:
Dva páry napájecích kabelů. K jejich uvolnění použijte šroubovák Philips.
Šrouby a podložky nevyhazujte, použijete je později.
PE kabel. K jeho uvolnění použijte šroubovák Philips.
Šroub a podložku ponechte připevněné ke konektoru PE kabelu.
Power panic
Konektor power panic je vybaven bezpečnostní západkou. Před odpojením je nutné západku stisknout. V opačném případě může dojít k poškození konektoru.
Odstranění kabelů zdroje napájení (uprostřed)
Odstranění kabelů zdroje napájení (uprostřed)
Postupujte dle tohoto kroku, pokud vyměňujete zdroj napájení, který je uprostřed.
Pomocí šroubováku Philips uvolněte dvojici napájecích kabelů uprostřed.
Šrouby a podložky nevyhazujte, použijete je později.
Odstranění kabelů zdroje napájení (vpravo)
Odstranění kabelů zdroje napájení (vpravo)
Postupujte dle tohoto kroku, pokud vyměňujete zdroj napájení, který je nejvíc vpravo.
Pomocí šroubováku Philips uvolněte dvojici napájecích kabelů uprostřed.
Šrouby a podložky nevyhazujte, použijete je později.
Vyjmutí zdroje napájení z rámu
Vyjmutí zdroje napájení z rámu
Vyjmutí zdroje napájení z rámu
Vyjmutí zdroje napájení z rámu
Za použití 2,5mm inbusového klíče povolte M3x16 z dílu PSU-upper-cover-mount. Přitom začněte druhou rukou držet zdroj napájení.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče mírně povolte šrouby M3x8 na "spodním držáku" zdroje napájení, aniž byste je odstraňovali.
Jednou rukou posuňte díl down-angled-ac-adapter nahoru a druhou rukou vysuňte zdroj napájení směrem nahoru.
Vyjměte zdroj napájení spolu s dílem down-angled-ac-adapter z rámu a poté odpojte díl down-angled-ac-adapter.
Adaptér nevyhazujte, použijete ho později.
Výměna zdroje napájení - příprava dílů
Výměna zdroje napájení - příprava dílů
Výměna zdroje napájení - příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Napájecí zdroj (1x)
Šrouby M3x6 (2x)
Šroub M3x20rT (1x)
Šroub M4x12 (1x)
PSU-upper-cover-mount (1x)
Down-angled-ac-adapter (1x)
Příprava zdroje napájení
Příprava zdroje napájení
Příprava zdroje napájení
Pomocí šroubováku Philips povolte šrouby svorkovnice, ale neodstraňujte je.
Release the center two terminal screws if you are replacing the central or the right PSU.
Pokud vyměňujete levý zdroj napájení, uvolněte všechny čtyři šrouby svorkovnice.
Ze strany zdroje napájení, vložte díl Down-angled-ac-adapter.
Zapněte vypínač zdroje napájení (symbol "I").
Sestavení dílu upper-cover-mount zdroje napájení
Sestavení dílu upper-cover-mount zdroje napájení
Sestavení dílu upper-cover-mount zdroje napájení
Vložte šroubek M4x12 do dílu PSU-upper-cover-mount.
Najděte otvor na levé horní straně zdroje napájení.
Připojte díl PSU-upper-mount-cover ke zdroji napájení a zajistěte jej šroubem M4x12 pomocí 3mm inbusového klíče.
Zajištění zdroje napájení k rámu
Zajištění zdroje napájení k rámu
Zajištění zdroje napájení k rámu
Na levé straně zdroje napájení zasuňte šroub M3x20rT do dílu PSU-upper-cover-mount a zajistěte kryt zadní deskou tiskárny.
Na spodní straně zdroje napájení utáhněte dva šrouby M3x6 pomocí 2,5mm inbusového klíče.
Zatlačením na díl Down-angled-ac-adapter směrem dolů zajistíte polohu.
Připojení kabelů levého zdroje napájení (DŮLEŽITÉ) - část 1
Připojení kabelů levého zdroje napájení (DŮLEŽITÉ) - část 1
UPOZORNĚNÍ: Několikrát zkontrolujte, zda jste správně připojili kabely. V případě, že jsou kabely nesprávně zapojené nebo nejsou správně dotaženy, je zde riziko poškození zdroje nebo samotné tiskárny!
Počínaje vlevo, polarita zdroje je následující: ++--
Ujistěte se, že ohnutá část konektoru kabelu vždy směřuje nahoru a je připojena pod čtvercovou podložkou.
Pár kabelů je označen jako B.
Připojte červený kabel ke kontektoru úplně vlevo.
Připojte černý kabel ke konektoru úplně vpravo.
Druhý pár kabelů není označen.
Připojte červený kabel ke kontektoru uprostřed vlevo.
Připojte černý kabel ke kontektoru uprostřed vpravo.
V dalším kroku připojíme zbývající kabely.
Připojení kabelů levého zdroje napájení (DŮLEŽITÉ) - část 2
Připojení kabelů levého zdroje napájení (DŮLEŽITÉ) - část 2
UPOZORNĚNÍ: Několikrát zkontrolujte, zda jste správně připojili kabely. V případě, že jsou kabely nesprávně zapojené nebo nejsou správně dotaženy, je zde riziko poškození zdroje nebo samotné tiskárny!
Počínaje vlevo, polarita zdroje je následující: ++--
Připojte kabel power panic na jeho konektor.
Pomocí šroubováku Philips plně utáhněte šroub s podložkou pod ním a připojte kabel PE.
Nyní překontrolujte správnost zapojení obou párů napájecích kabelů.
Znovu třikrát překontrolujte, že jsou všechny šroubkem zajištěné konektory správně připojeny, co nejpevněji a se správnou polaritou.
Připojení kabelů prostředního zdroje napájení (DŮLEŽITÉ)
Připojení kabelů prostředního zdroje napájení (DŮLEŽITÉ)
UPOZORNĚNÍ: Několikrát zkontrolujte, zda jste správně připojili kabely. V případě, že jsou kabely nesprávně zapojené nebo nejsou správně dotaženy, je zde riziko poškození zdroje nebo samotné tiskárny!
Počínaje vlevo, polarita zdroje je následující: ++--
Ujistěte se, že ohnutá část konektoru kabelu vždy směřuje nahoru a je připojena pod čtvercovou podložkou.
Pár kabelů není označen.
Připojte červený kabel ke kontektoru uprostřed vlevo.
Připojte černý kabel ke kontektoru uprostřed vpravo.
Znovu třikrát překontrolujte, že jsou všechny šroubkem zajištěné konektory správně připojeny, co nejpevněji a se správnou polaritou.
Připojení kabelů pravého zdroje napájení (DŮLEŽITÉ)
Připojení kabelů pravého zdroje napájení (DŮLEŽITÉ)
UPOZORNĚNÍ: Několikrát zkontrolujte, zda jste správně připojili kabely. V případě, že jsou kabely nesprávně zapojené nebo nejsou správně dotaženy, je zde riziko poškození zdroje nebo samotné tiskárny!
Počínaje vlevo, polarita zdroje je následující: ++--
Ujistěte se, že ohnutá část konektoru kabelu vždy směřuje nahoru a je připojena pod čtvercovou podložkou.
Pár kabelů je označen jako A.
Připojte červený kabel ke kontektoru uprostřed vlevo.
Připojte černý kabel ke kontektoru uprostřed vpravo.
Znovu třikrát překontrolujte, že jsou všechny šroubkem zajištěné konektory správně připojeny, co nejpevněji a se správnou polaritou.
Sestavení dílu switch cover (krytka spínače)
Sestavení dílu switch cover (krytka spínače)
Sestavení dílu switch cover (krytka spínače)
Sestavení dílu switch cover (krytka spínače)
Vložte šroubek M3x8 do plastového dílu switch-cover.
Na pravé straně zdroje napájení najděte otvor v černém rámu tiskárny.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče zašroubujte šroub krytky k zadní straně tiskárny.
Sestavení krytky zdroje napájení
Sestavení krytky zdroje napájení
Sestavení krytky zdroje napájení
Sestavení krytky zdroje napájení
Vložte oba šrouby M3x10 do krytky zdroje napájení.
Vložte připravenou krytku zdroje napájení pod zdroj napájení.
Utáhněte oba šrouby M3x10 pomocí 2,5mm inbusového klíče.
Otestování tiskárny
Otestování tiskárny
Ze zadní strany připojte napájecí kabel.
Zapněte vypínač (symbol "I").
Proveďte selftest nebo otestujte ohřívání tiskárny jako test vyměněného zdroje napájení.
Dobrá práce!
Dobrá práce!
Hotovo, dobrá práce! Úspěšně jste vyměnili zdroj napájení na vaší tiskárně Original Prusa XL.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás