CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Jak vyměnit xLCD a kabel xLCD (XL single-tool)

Menu

Jak vyměnit xLCD a kabel xLCD (XL single-tool)

Jak vyměnit xLCD a kabel xLCD (XL single-tool)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 9 months ago
Jak vyměnit xLCD a kabel xLCD (XL single-tool)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
26
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou xLCD na tiskárně Original Prusa XL (single-tool).
Všechny potřebné díly jsou k dispozici na našem eshopu shop.prusa3d.com
Přístup k elektronice
Přístup k elektronice
Přístup k elektronice
Přístup k elektronice
Mírně povolte dva šrouby na krytu kabelu extruderu a posuňte kryt do strany nebo je spolu s krytem zcela odstraňte, abyste získali lepší přístup.
Pomocí šroubováku T10 odstraňte dva šrouby M3x5rT. Proveďte tak i na druhé straně.
Odpojení kabelů
Odpojení kabelů
Odpojení kabelů
Odpojení kabelů
Uvolněte (nebo vyjměte) čtyři šrouby.
Odstraňte kryt XL-buddy-box-cover.
Odpojte kabel extruderu.
Odstraňte kryt elektroniky Rear-cable-management-upper.
Opatrně odpojte LCD kabel.
Odřízněte dvě stahovací pásky, které drží kabely, a nechte xLCD kabely viset.
Odstranění xLCD kabelů
Odstranění xLCD kabelů
Odstranění xLCD kabelů
Odstraňte plastový kryt kabelů ze svislé extruze a opatrně vytáhněte kabely xLCD.
Vyndejte šroub M3x10.
Odstraňte díl frame-rear-cover.
Odstranění filament senzoru a držáku cívky
Odstranění filament senzoru a držáku cívky
Odstranění filament senzoru a držáku cívky
Tento krok proveďte pouze v případě, že na straně, na kterou chcete tiskárnu umístit, je již namontován držák cívky a senzor filamentu.
Odstraňte šroub M3x12rT pomocí šroubováku T10 a vyjměte senzor filamentu (nechte ho viset na kabelu).
Uvolněte šroub M5x85 a odstraňte držák cívky.
Položte tiskárnu na bok.
Dbejte na to, aby při pokládání tiskárny nedošlo k rozdrcení senzoru filamentu nebo přiskřípnutí jeho kabelu.
Odstranění xLCD kabelů II
Odstranění xLCD kabelů II
Odstranění xLCD kabelů II
Odstranění xLCD kabelů II
Když tiskárna leží na levém boku, sejměte kryt extruze, abyste dále uvolnili kabely xLCD.
Odstraňte kryt Z-motor-cable-bottom-cover.
Odstraňte 182mm kryt extruze.
Odstraňte krytku xLCD-cable-bottom-cover.
Odstraňte 172mm kryt extruze.
Odstraňte krytku xLCD-cable-bottom-holder.
Pokračujte v opatrném vytahování kabelu xLCD, přičemž zemnicí kabel a kabel pravého motoru osy Z zůstávají uvnitř extruze.
Odpojení xLCD kabelu
Odpojení xLCD kabelu
Odpojení xLCD kabelu
Odpojení xLCD kabelu
Odpojte kabel xLCD od jednotky xLCD.
Jemným tahem za kabel a mírným kýváním je odpojte.
Vyšroubujte šroub M3x16 v pravé (nyní horní) podpěře xLCD.
Vyšroubujte šroub M3x16 v levém (nyní spodním) držáku xLCD a vyjměte jednotku xLCD.
Odpojení xLCD PE kabelu
Odpojení xLCD PE kabelu
Odpojení xLCD PE kabelu
Odpojte PE kabel xLCD od jednotky xLCD:
Verze A: Podívejte se pozorně na zadní stranu sestavy xLCD a na desce xLCD najděte spodní PE Faston.
Verze B: Podívejte se pozorně na zadní stranu sestavy xLCD a na desce xLCD najděte horní PE Faston.
Jemným tahem za kabel a mírným kýváním je odpojte.
Vyjmutí xLCD
Vyjmutí xLCD
Vyjmutí xLCD
Vyjmutí xLCD
Vyšroubujte pět šroubů M3x8 a sejměte pravou plastovou podpěru.
Sundejte levou plastovou podpěru otočením směrem nahoru, abyste zvedli xLCD z jeho tištěného krytu.
Odstraňte vytištěné tlačítko xLCD, opatrně na něj zatlačte, přičemž držte plastový kryt, abyste oddělili xLCD od jeho krytu.
Zapamatujte si polohu upevňovacího prvku PE, v následujících krocích bude důležitá.
Příprava dílů sestavy xLCD
Příprava dílů sestavy xLCD
Příprava dílů sestavy xLCD
Pro následující kroky si prosím připravte:
Left xLCD support (1x)
Right xLCD support (1x)
xLCD cover (1x)
Šroubek M3x8 (5x)
Šroub M3x16 (2x)
jednotka xLCD (1x)
xLCD kabel (1x)
Seznam pokračuje v dalším kroku...
Příprava dílů sestavy xLCD
Příprava dílů sestavy xLCD
Příprava dílů sestavy xLCD
Frame-rear-cover (1x)
Frame-corner-cable-cover (1x)
xLCD-cable-bottom-holder (1x)
Z-motor-cable-bottom-cover (1x)
Kryt extruze 172 mm (1x)
Kryt extruze 182 mm (1x)
Kryt extruze 243 mm (2x)
Sestavení xLCD
Sestavení xLCD
Sestavení xLCD
Sestavení xLCD
Vložte jednotku xLCD do krytu xLCD.
Všimněte si malé západky na levé podpěře xLCD. Tuto západku vložte mezi jednotku xLCD a kryt xLCD.
Překlopte levou podpěru xLCD na jednotku xLCD, přičemž západka zůstane na místě.
Namontujte pravý držák xLCD a oba držáky xLCD zajistěte pěti šrouby M3x8.
Montáž xLCD
Montáž xLCD
Montáž xLCD
Montáž xLCD
Najděte matice M3nEs v přední extruzi základny a umístěte před ně sestavu xLCD.
Vložte šroub M3x16 do pravé podpěry xLCD.
Šrouby nedotahujte úplně, zatím stačí několik otáček.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče utáhněte šroub M3x16 do matice M3nEs v rámu.
Vložte druhý šroub M3x16 z levé strany a utáhněte jej, ale ne příliš. Správnou polohu sestavy xLCD nastavíme později.
Zarovnání LCD displeje
Zarovnání LCD displeje
Doporučuje se zarovnat xLCD na střed nebo můžete i mírně doleva. Posunutí xLCD doprava se nedoporučuje, protože kabely nebudou dostatečně dlouhé.
Zarovnejte xLCD přibližně na střed základny.
Utáhněte levý šroub M3x16 pomocí 2,5mm inbusového klíče.
Utáhněte pravý šroub M3x16 pomocí 2,5mm inbusového klíče.
Verze sestavy xLCD
Verze sestavy xLCD
Verze sestavy xLCD
Podívejte se na xLCD. Protože existují dvě varianty, je nutné namontovat PE faston tak, jak byl před demontáží xLCD, jinak by bylo nutné již nainstalované kabely přesměrovat:
Verze A: faston vpravo dole
Verze B: faston vlevo nahoře
Zapojení xLCD PE kabelu
Zapojení xLCD PE kabelu
Zapojení xLCD PE kabelu
Podívejte se pozorně na zadní stranu sestavy xLCD a najděte PE Faston na desce xLCD. Zasuňte konektor PE kabelu až na doraz na PE Faston.
Verze A
Verze B
Zapojení xLCD kabelu
Zapojení xLCD kabelu
Zapojení xLCD kabelu
Zapojení xLCD kabelu
Konektor kabelu xLCD je vybaven aretační západkou, která musí směřovat k červenému trojúhelníku u konektoru xLCD.
Připojte kabel xLCD do slotu na desce xLCD.
Ujistěte se, že kabel není zkroucený.
Vedení kabelu xLCD
Vedení kabelu xLCD
Vedení kabelu xLCD
Vedení kabelu xLCD
Ujistěte se, že kabel xLCD není zkroucený.
Vložte kabel xLCD do rámu, kopírujte vedení kabelu PE a zakryjte kabel PE.
Veškeré kabely xLCD veďte co nejblíže k rohu.
Jakmile se dostanete do rohu, přehoďte kabely podél horního okraje. Viz obrázek.
Vložte díl xLCD-cable-bottom-holder do rámu.
Vedení kabelů
Vedení kabelů
Vedení kabelů
Vedení kabelů
Buďte opatrní, neskřípněte žádné kabely!
Jemně vložte díl xLCD-cable-bottom-cover do vertikálního rámu.
Díl xLCD-cable-bottom-cover (spodní kryt kabelu xLCD) musí být v jedné linii s vodorovným rámem. Plastový kryt nezasouvejte do vodorovného rámu.
Vložte kryt extruze 172 mm do rámu a vytlačte jej nahoru až k xLCD-cable-bottom-cover.
Do rámu plně vložte kryt extruze 172 mm.
Vezměte kabely xLCD a PE a jemně je zatlačte směrem nahoru.
Ujistěte se, že smyčka kabelu není příliš velká.
Horizontální vkládání kabelů
Horizontální vkládání kabelů
Horizontální vkládání kabelů
Buďte opatrní, neskřípněte žádné kabely!
Veďte xLCD a PE kabely skrz extruzi.
Zasuňte kabel motoru Z do extruze.
Veďte kabely společně skrz extruzi, jako na obrázku.
Kryt rohového rámu
Kryt rohového rámu
Kryt rohového rámu
Kryt rohového rámu
Buďte opatrní, neskřípněte žádné kabely!
Vložte do extruze kryt extruze (182 mm).
Zatlačte kryt extruze na levou stranu.
Zcela zasuňte kryt extruze 182 mm těsně vedle dílu corner-frame-cover.
Vložení Z-motor-cable-bottom-cover
Vložení Z-motor-cable-bottom-cover
Vložení Z-motor-cable-bottom-cover
Vložení Z-motor-cable-bottom-cover
Zatlačte díl Z-motor-cable-bottom-cover do rámu.
Jemně ohněte kabely přes roh a zasuňte je do extruze. Začněte kabelem motoru Z a poté pokračujte kabely xLCD a PE. Kabel xLCD jemně ohněte přes roh a vložte jej do extruze.
Připevněte zadní kryt rámu (frame-rear-cover) k rámu tiskárny. Ujistěte se, že dokonale sedí na extruzích.
Buďte opatrní, neskřípněte žádné kabely!
Zajistěte jej šroubem M3x10.
Vložte kryt extruze 243 mm.
Zapojení xLCD kabelu
Zapojení xLCD kabelu
Zapojení xLCD kabelu
Veďte kabel xLCD až ke svislé kovové extruzi.
Zajistěte kabely pomocí krytu extruze 354 mm.
Konektor kabelu xLCD je vybaven aretační západkou, která musí směřovat k červenému (nebo bílému) trojúhelníku u konektoru xLCD.
Připojte kabel xLCD.
Pro zajištění kabelů prostrčte perforací v plechu dvě stahovací pásky. Jemně je utáhněte.
Odstřihněte přebytečnou část stahovací pásky.
UPOZORNĚNÍ: Stahovací pásky příliš neutahujte! Jinak hrozí poškození kabelů.
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Opatrně připevněte díl Rear-cable-management-upper na zadní stranu.
Zajistěte jej čtyřmi šrouby M3x5rT pomocí šroubováku T10.
Zapojte kabel extruderu.
Buďte opatrní, neskřípněte žádné kabely.
Vraťte kryt krabičky XL buddy zpět na tiskárnu.
Čtyři šrouby dotáhněte pomocí klíče T10.
Namontujte kryt kabelu extruderu a utáhněte jeho dva šrouby M3x5rT pomocí šroubováku T10.
Montaž filament senzoru a držáku cívky
Montaž filament senzoru a držáku cívky
Montaž filament senzoru a držáku cívky
Na stranu tiskárny, odkud jste předtím odstranili senzor filamentu a držák cívky, připevněte senzor filamentu a zajistěte jej šroubem M3x12rT pomocí šroubováku T10.
Namontujte držák cívky a zajistěte jej šroubem M5x85.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás