CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Jak vyměnit ventilátor hotendu (MK4/MK3.9)

Jak vyměnit ventilátor hotendu (MK4/MK3.9)

Jak vyměnit ventilátor hotendu (MK4/MK3.9)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 4 months ago
Jak vyměnit ventilátor hotendu (MK4/MK3.9)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
8
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFRJA
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou Ventilátoru hotendu na vaší tiskárně Original Prusa MK4 nebo MK3.9.
Všechny potřebné díly jsou dostupné na našem e-shopu prusa3d.com.
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
Odpojení kabelů
Odpojení kabelů
Odpojení kabelů
Nadzvednutím odstraňte krytku Loveboard na extruderu.
Odpojte tiskový ventilátor, termistor topení a kabely topení.
Všimněte si, že na každém konektoru je malá bezpečnostní západka, kterou je třeba zatlačit a zároveň konektor vytáhnout, abyste jej mohli odpojit.
Odstranění kabelů
Odstranění kabelů
Odstranění kabelů
Otevřete tiskový ventilátor.
Vyjměte termistor hotendu a kabely topení z kabelové drážky v x-carriage.
Odpojte kabel ventilátoru hotendu a vytáhněte jej z kabelové drážky.
Vyšroubujte dva šrouby M3x18, které drží ventilátor hotendu, a ventilátor vyjměte.
Připojení ventilátoru hotendu
Připojení ventilátoru hotendu
Připojení ventilátoru hotendu
Připevněte ventilátor hotendu k chladiči pomocí dvou šroubů M3x18.
Ujistěte se, že kabel směřuje doleva.
Veďte kabel ventilátoru hotendu drážkou v x-carriage a připojte jej k příslušnému konektoru v levé dolní části desky Loveboard.
Zapojení kabelů
Zapojení kabelů
Zapojení kabelů
Zapojení kabelů
Veďte kabel topení termistoru kanálkem v x-carriage a připojte jej k příslušnému konektoru na desce Loveboard.
Veďte kabel topení kanálem v x-carriage a připojte jej k příslušnému konektoru na desce Loveboard.
Ujistěte se, že žádný z kabelů nevyčnívá z drážky na kabely v X-carriage. Jinak se tiskový ventilátor nezavře. Pomocí inbusového klíče můžete kabely jemně zatlačit dovnitř.
Zavřete tiskový ventilátor a připojte jej k příslušnému konektoru na desce Loveboard.
Dokončení instalace ventilátoru
Dokončení instalace ventilátoru
Dokončení instalace ventilátoru
Dokončení instalace ventilátoru
Zakryjte zeshora extruder krytem Loveboard. Dbejte na to, aby žádný z kabelů nebyl přiskřípnutý.
Výměna ventilátoru je dokončena. Zkontrolujte, zda je extruder sestaven tak, jak je vidět na obrázku.
Pokud chcete vyzkoušet funkci ventilátoru, navštivte nabídku Ovládání > Kalibrace & Testy > Test ventilátoru.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás