CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Jak vyměnit trapézovou matici (XL)

Menu

Jak vyměnit trapézovou matici (XL)

Jak vyměnit trapézovou matici (XL)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 8 months ago
Jak vyměnit trapézovou matici (XL)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
33
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá instalací Trapézové matice na tiskárně Original Prusa XL.
Následující instrukce jsou kompatibilní se všemi verzemi tiskárny Original Prusa XL.
Všechny potřebné díly jsou dostupné na našem e-shopu prusa3d.com.
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
Tato návod je určen pro obě trapézové matice na XL tiskárně. Můžete si vybrat, kterou z nich chcete vyměnit.
Vyjmutí filamentu
Vyjmutí filamentu
Vyjmutí filamentu
Vyjmutí filamentu
Pokud jste zavedli filament, vysuňte ho z hotendu. Na obrazovce přejděte do Filament -> Vysunout Filament.
UPOZORNĚNÍ: Hotend a vyhřívaná podložka jsou velmi HORKÉ. Těchto součástek se nedotýkejte!!!
Vyjměte filament z hotendu. Je nutné jej úplně odstranit z tiskárny.
Nechte tiskárnu zchladnout. Na obrazovce přejděte do nabídky Předehřev -> Zchladit.
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Auto home your printer. Go to Control > Auto home.
Posuňte osu Z 5 cm pod Nextruder. Přejděte do Ovládání > Posunout osu > Posunout Z.
Na zadní straně vypněte vypínač (symbol "O").
Odpojte kabel napájení.
Odstranění držáku cívky
Odstranění držáku cívky
Pouze pokud se chystáte vyměnit trapézovou matici na levé straně tiskárny.
Otočte tiskárnu levou stranou k sobě.
Pomocí 4mm inbusového klíče vyšroubujte šroub M5x85 a odstraňte držák cívky. Položte ho někam poblíž. Později ho využijeme.
Odinstalování Wi-Fi antény
Odinstalování Wi-Fi antény
Pouze pokud se chystáte vyměnit trapézovou matici na levé straně tiskárny.
Odšroubujte anténu a vyjměte ji. Umístěte ji poblíž. Použijeme ji později.
Pouze pokud máte anténu na levé straně tiskárny.
Odpojení senzoru filamentu
Odpojení senzoru filamentu
Odpojení senzoru filamentu
Odpojení senzoru filamentu
Pouze pokud se chystáte vyměnit trapézovou matici na levé straně tiskárny.
Jemně zatlačte objímku na zadní část sestavy senzoru filamentu.
Opatrně vytáhněte PTFE trubičku.
Odpojte senzor filamentu z matice M3nEs pomocí T10 šroubováku.
Odpojte kabel senzoru filamentu ze sestavy senzoru filamentu a umístěte ho poblíž. Použijete ho později.
Odstranění dílu cable cover
Odstranění dílu cable cover
Odstranění dílu cable cover
Pouze pokud se chystáte vyměnit trapézovou matici na levé straně tiskárny.
Otočte tiskárnu zadní stranou k sobě.
Pomocí šroubováku T10 odstraňte dva šrouby M3x8rT.
Odstraňte krytku kabelu.
Kabel senzoru filament zatím nechte volný
Tiskárna je nyní připravena k otočení na levou stranu.
Příprava tiskárny: umístění tiskárny
Příprava tiskárny: umístění tiskárny
Příprava tiskárny: umístění tiskárny
Otočte tiskárnu na levou stranu.
Pokud chcete vyměnit trapézovou matici na druhé straně, otočte tiskárnu na pravou stranu.
Postup je u obou výměn stejný, projděte si návod a vyměňte levou nebo pravou trapézovou matici.
S tiskárnou nehýbejte, dokud nedokončíte instalaci.
Odkrytí kabelu motoru osy Z
Odkrytí kabelu motoru osy Z
Odkrytí kabelu motoru osy Z
Podívejte se na spodní část tiskárny a vyhledejte:
Kryt extruze 243 mm
Z-motor-cable-bottom-cover
Odstraňte obě krytky z tiskárny.
Spodní část tiskárny je připravena.
Uvolnění motoru osy Z
Uvolnění motoru osy Z
Uvolnění motoru osy Z
Uvolnění motoru osy Z
Pomocí šroubováku T10 povolte a odstraňte dva šroubky M4x10rT. Šroubky nevyhazujte! Ještě je využijete později.
Pomocí šroubováku T10 odstraňte dva šrouby M3x12rT na díle Bed-frame. Nevyhazujte je! Použijete je později.
Posuňte díl Bed-frame-mount-fixed (nebo Bed-frame-mount-rotary) doprostřed lineárního vedení.
Pomocí šroubováku T10 vyšroubujte čtyři šrouby M3x8rT a uvolněte motor osy Z. Nevyhazujte je! Použijeme je později.
Vytáhnutí motoru osy Z
Vytáhnutí motoru osy Z
Vytáhnutí motoru osy Z
Vytáhnutí motoru osy Z
Uchopte motory osy Z rukou. Zatím ho ještě nevytahujte!
Podržte závitovou tyč druhou rukou.
Opatrně vytáhněte motor z Bed-frame.
Závitovou tyč umístěte na díl Bed-frame-mount-fixed.
Instalace trapézové matice: instalace matice
Instalace trapézové matice: instalace matice
Instalace trapézové matice: instalace matice
Připevněte novou trapézovou matku na závitovou tyč osy Z, pouze několik centimetrů.
Překontrolujte správnou orientaci matice! Pozorně si prohlédněte obrázek.
Našroubujte trapézovou matici alespoň 6 cm od horní části Z-motoru.
Instalace trapézové matice: upevnění motoru osy Z
Instalace trapézové matice: upevnění motoru osy Z
Instalace trapézové matice: upevnění motoru osy Z
Instalace trapézové matice: upevnění motoru osy Z
Aby nedošlo k poškození motoru, držte trapézovou tyč uprostřed otvoru pro motor.
Jednou rukou uchopte motor osy Z a držte jej v řadě.
Pomocí druhé ruky opatrně zasuňte motor osy Z zpět do dílu Bed-frame.
Přesuňte motor osy Z na levou stranu přes Bed-frame.
Zajištění motoru osy Z
Zajištění motoru osy Z
Zajištění motoru osy Z
Vložte čtyři šrouby M3x10rT do čtyř otvorů v dílu Z-motor-mount.
Šrouby utáhněte šroubovákem T10.
Zajištění trapézová matice
Zajištění trapézová matice
Zajištění trapézová matice
Zajištění trapézová matice
S rámem podložky (Bed-frame) nehýbejte! Pohybujte pouze trapézovou maticí.
Ze spodní části vyhřívané podložky:
Otáčením ve směru hodinových ručiček srovnejte závitový otvor v trapézové matici se závitovým otvorem v rámu podložky (díl bed-frame).
Z horní části vyhřívané podložky:
Najděte dva otvory vedle závitové tyče.
Buďte opravdu opatrní, šroubem můžete snadno otočit a poškodit závit v lichoběžníkové matici.
Vložte dva šrouby M4x10rT a jemně je utáhněte pomocí šroubováku T10.
Zajištění dílu Bed-frame-mount-fixed
Zajištění dílu Bed-frame-mount-fixed
Zajištění dílu Bed-frame-mount-fixed
Ručně posuňte díl Bed-frame-mount-rotary na Bed-frame.
Připevněte díl Bed-frame-mount-fixed(nebo Bed-frame-mount-rotary) k Bed-frame dvěma šrouby M3x12rT, které utáhnete šroubovákem T10.
Zakrytí motoru osy Z
Zakrytí motoru osy Z
Zakrytí motoru osy Z
Zakrytí motoru osy Z
Podívejte se na spodní část tiskárny.
Buďte opatrní, neskřípněte žádné kabely!
Zasuňte kabel motoru do extruze. Ujistěte se ale nejprve, že vede kolmo od motoru k extruzi.
Vložte kryt extruze 243 mm. Zatlačte na něj a posuňte jej doprava.
Zatlačte díl Z-motor-cable-bottom-cover do rámu.
Natočení tiskárny
Natočení tiskárny
Natočení tiskárny
Otočte tiskárnu na pravou stranu na nožičky.
Pokud jste vyměnili trapézovou matici na druhé straně, otočte tiskárnu na levou stranu na nožičky.
Uchycení dílu cable cover (krytu kabelu)
Uchycení dílu cable cover (krytu kabelu)
Otočte tiskárnu zadní stranou k sobě.
Buďte opatrní, neskřípněte žádné kabely!
Vraťte krytku kabelu na své místo.
Vložte dva šrouby M3x8rT a utáhněte je pomocí šroubováku T10.
Připojení senzoru filamentu
Připojení senzoru filamentu
Připojení senzoru filamentu
Připojení senzoru filamentu
Připojte kabel senzoru filamentu k sestavě senzoru filamentu.
Přesuňte sestavu senzoru filamentu na horní část extruze a zarovnejte matici M3nEs tak, aby byla zarovnána s otvorem na sestavě senzoru filamentu.
Připevněte senzor filamentu k matici M3nEs pomocí šroubu M3x12rT a šroubováku T10.
Zasuňte PTFE trubičku z extruderu do první objímky na zadní straně sestavy senzoru filamentu.
Instalace Wi-Fi antény: příprava dílů
Instalace Wi-Fi antény: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Wi-Fi anténa (1x)
Tiskárna Original Prusa XL se dodává se dvěma verzemi Wi-Fi antény, z nichž každá má jiný tvar. Funkčnost je však stejná.
Instalace Wi-Fi antény
Instalace Wi-Fi antény
Instalace Wi-Fi antény
Instalace Wi-Fi antény
Pouze pokud máte anténu na levé straně tiskárny.
Najděte konektor Wi-Fi antény v pravém zadním rohu tiskárny.
Anténu lze otáčet a ohýbat ve dvou směrech.
Doporučujeme nasměrovat anténu přímo nahoru.
Kompletace držáku cívky
Kompletace držáku cívky
Kompletace držáku cívky
Kompletace držáku cívky
Vložte díl spool-holder-base do spool-holder-slider. Nejdříve by se měla zasunout užší část základny. Zatlačte ji až na doraz.
Připojte spool-holder (držák cívky) k dílu spool-holder-mount.
Vložte šroub M5x85 do dílu spool-holder-assembly (sestavy držáku cívky).
Montáž sestavy držáku cívky
Montáž sestavy držáku cívky
Otočte tiskárnu levou stranou k sobě.
Připevněte sestavu držáku cívky k matce M5nEs na tiskárně. Všimněte si, že na držáku cívky je výstupek, který zapadne do drážky v extruzi.
Kalibrace XYZ
Kalibrace XYZ
Kalibrace XYZ
Ze zadní strany připojte napájecí kabel.
Zapněte vypínač (symbol "I").
Otočte tiskárnu přední stranou k sobě.
On the screen, go to Control > Auto Home and let the printer calibrate.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás