CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Jak vyměnit topení hotendu (MK4/MK3.9)

Jak vyměnit topení hotendu (MK4/MK3.9)

Jak vyměnit topení hotendu (MK4/MK3.9)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 4 months ago
Jak vyměnit topení hotendu (MK4/MK3.9)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
18
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFRJA
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou topení hotendu na tiskárně Original Prusa MK4 a MK3.9.
Všechny potřebné díly jsou dostupné na našem e-shopu prusa3d.com.
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
T6 Torx klíč
Kus látky min. 15 x 15 cm pro ochranu vyhřívané podložky
Malý mosazný kartáček pro čištění hotendu
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Vyjměte z tiskárny filament.
Doporučujeme sundat držák cívky z tiskárny.
Posuňte osu Z do středové pozice, abyste měli snadný přístup k extruderu shora i zdola.
Čištění hotendu
Čištění hotendu
Čištění hotendu
Čištění hotendu
UPOZORNĚNÍ: Hotend a vyhřívaná podložka jsou velmi HORKÉ. Těchto součástek se nedotýkejte!!!
Pro následující kroky je nutné mít topný blok a hotend očištěný od zbytků filamentu.
Pokud máte na hotendu ochranu Prusa, odstraňte ji.
Na obrazovce tiskárny přejděte do Ovládání -> Teplota -> Teplota trysky a pomocí knoflíku nastavte 250°C.
Počkejte alespoň 5 minut. Zbytky filamentu je třeba mírně zahřát, aby se daly snáze odstranit.
Pomocí mosazného kartáčku pečlivě očistěte topný blok a hotend od zbytků filamentu. Vyvarujte se kontaktu kartáče s kabely hotendu, protože by mohlo dojít ke zkratu.
Ve chvíli, kdy jsou topný blok a hotend perfektně čisté, můžete tiskárnu nechat zchladnout. Na obrazovce přejděte do nabídky Předehřev -> Zchladit.
Vyčkejte, až horké díly zchladnou na okolní teplotu. To zabere přibližně 10 minut.
Ochrana vyhřívané podložky
Ochrana vyhřívané podložky
Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel.
Zajistěte, aby součásti tiskárny - tisková hlava a vyhřívaná podložka byly zchlazeny na pokojovou teplotu.
Tiskárnu vypněte a vytáhněte ze zásuvky!
Než budete pokračovat, doporučujeme nejprve ochránit vyhřívanou podložku!
Sundejte pružný tiskový plát.
Použijte jakoukoliv tkaninu nebo kus látky, která je dost velká na to, aby zakryla celou vyhřívanou podložku. Zajištíte tím ochranu podložky před poškozením či poškrábáním povrchu během demontáže.
Přístup ke kabelům hotendu
Přístup ke kabelům hotendu
Přístup ke kabelům hotendu
Posuňte díl Loveboard-cover (kryt) nahoru a vyjměte jej z extruderu. Na zadní straně dílu jsou dva výřezy, které můžete uchopit pro snadnější vyjmutí.
Otevřete díl fan-door (dvířka ventilátoru) dokořán.
Odpojení kabelů hotendu
Odpojení kabelů hotendu
Odpojení kabelů hotendu
Odpojení kabelů hotendu
Každý konektor je vybaven bezpečnostní západkou. Před odpojením je nutné západku stisknout. V opačném případě může dojít k poškození konektoru.
Odpojte kabel topení hotendu.
Odpojte kabel termistoru hotendu.
Vyjměte kabel ventilátoru chladiče, termistor hotendu a kabely topného bloku hotendu z kabelového kanálu a prozatím je nechte volné.
V případě potřeby odstraňte ostatní kabely, které se překrývají.
Odstranění hotendu
Odstranění hotendu
Odstranění hotendu
Podržte hotendu rukou.
Druhou rukou povolte dva stavěcí šrouby. Nemusíte je úplně odšroubovat, stačí pár otáček.
Vysuňte sestavu hotendu z chladiče.
Současně vytlačte kabely hotendu za chladičem ven z extruderu.
Odstranění topení
Odstranění topení
Odstranění topení
Odstranění topení
Povolte šrouby pomocí klíče Torx T6.
Vyjměte topné těleso z topného bloku.
Instalace topení hotendu
Instalace topení hotendu
Instalace topení hotendu
Vložte nové stavěcí šrouby a zašroubujte je pomocí klíče TX 6. Prozatím stačí několik otáček.
Vložte nové topení do heaterblocku až na doraz.
Zarovnejte spodní povrch topného tělesa se spodním povrchem topného bloku.
Ujistěte se, že je topení zarovnáno se spodní stranou heaterblocku.
Pomocí delší strany klíče TX 6 Torx jemně utáhněte dva stavěcí šrouby, přičemž udržujte topení ve správné poloze. Neutahujte je příliš silně.
Vložení hotendu
Vložení hotendu
Vložení hotendu
Najděte otvor v chladiči zespodu extruderu a zasuňte do něj hotend.
Souběžně zasuňte kabel hotendu za ventilátor chladiče až k elektronice.
Zasuňte sestavu hotendu až na doraz do chladiče. Mezi chladičem a mosaznou částí trysky by měla být přibližně 2mm mezera.
Orientujte sestavu hotendu tak, aby symbol HOT na topném bloku směřoval dopředu.
Zatlačte sestavu hotendu dovnitř a pevně utáhněte spodní stavěcí šroub a horní stavěcí šroub. Mezi šrouby a chladič nepřiskřípněte žádný kabel!
Připojení hotendu
Připojení hotendu
Připojení hotendu
Zapojte termistor hotendu do horního levého slotu na desce LoveBoard.
If you have the hotend thermistor with a long cable, make a loop near the connector. Do not twist the cable too much.
Zapojte topení hotendu do černého slotu v horní části desky LoveBoard.
Vedení kabelů hotendu
Vedení kabelů hotendu
Vedení kabelů hotendu
Najděte kabelový kanál za vroubkovanými šrouby. Nejprve veďte kabel termistoru hotendu kanálem. Poté vložte kabel ohřívače hotendu.
Veďte kabel ventilátoru chladiče tak, jak vidíte na obrázku. Zasuňte jej do kanálu pro kabely.
Pokud jste odstranili i další kabely, vraťte je zpět do kanálku.
Uspořádání kabelů
Uspořádání kabelů
Uspořádání kabelů
Uspořádání kabelů
Zavřete díl fan-door (dvířka ventilátoru).
Uspořádejte všechny kabely podle obrázku. Všechny kabely musí být přitisknuty co nejblíže k tělu extruderu, aby v dalším kroku nepřekážely krytu.
Zakrytí desky LoveBoard
Zakrytí desky LoveBoard
Zakrytí desky LoveBoard
Nasuňte Loveboard-cover (kryt) na extruder. Zatlačte ho směrem dolů.
Dávejte pozor, abyste neskřípli ŽÁDNÉ kabely!
Když je kryt správně a úplně zasunut, ucítíte mírné "cvaknutí" zadní západky.
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Chcete-li zkontrolovat, zda je vše správně připojeno, přejděte do Ovládání -> Teplota-> Teplota trysky a nastavte jakoukoli teplotu nad 200°C.
Vraťte se na úvodní obrazovku a sledujte na spodním panelu, zda se teplota zvyšuje.
To je ono!
To je ono!
Skvělá práce! Právě jste úspěšně vyměnili topení hotendu na vaší tiskárně Original Prusa MK4/MK3.9.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás