CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Jak vyměnit tiskový displej (SL1)

Jak vyměnit tiskový displej (SL1)

Jak vyměnit tiskový displej (SL1)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Jak vyměnit tiskový displej (SL1)
 Obtížnost
Velmi nízká
 Kroky
20
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou tiskového displeje na tiskárně Original Prusa SL1.
Všechny potřebné díly jsou k dispozici na našem eshopu https://shop.prusa3d.com.
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
Pokud hledáte náhradu za tiskový displej SL1S, prosím postupujte podle tohoto návodu: Jak vyměnit tiskový displej (SL1S)
UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení využívá UV světlo, které může poškodit váš zrak nebo pokožku. Nezapínejte zařízení, dokud není zcela smontováno a dokud nejsou nainstalovány všechny kryty!!!
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Než začnete, proveďte následující:
Posuňte konzolu s tiskovou platformou nahoru (Nabídka -> Ovládání -> Reset platformy). V následujících krocích budete potřebovat více prostoru.
Vyndejte vaničku. Pokud v ní ještě máte pryskyřici, přelijte ji zpět do láhve.
Tiskárnu vypněte a vytáhněte ze zásuvky!
Použijte ESD rukavice (doporučeno)
ESD rukavice jsou antistatické (zabraňují poškození elektroniky).
Odstranění krytu
Odstranění krytu
Odstranění krytu
Odstranění krytu
S těmito šrouby postupujte opatrně, nejlépe použijte inbusový klíč s rovnými ostrými hranami, hrozí nebezpečí stržení hlavy šroubu.
Otočte levou stranu tiskárny směrem k sobě.
Najděte, povolte a vyndejte čtyři šrouby.
Otočte tiskárnu o 180 ° a odstraňte poslední čtyři šrouby na druhé straně.
O pár centimetrů kryt vysuňte.
Jsou dva designy USB a tlačítka napájení:
NOVÝ DESIGN: USB a tlačítko napájení mají stejný konektor. Odpojte kabel a úplně odstraňte kryt.
STARÝ DESIGN: USB a tlačítko napájení jsou oddělené. Odpojte kabel tlačítka napájení od prodlužovačky a úplně odstraňte kryt.
Odpojení tiskového displeje
Odpojení tiskového displeje
Odpojení tiskového displeje
Odpojení tiskového displeje
UPOZORNĚNÍ: Při odpojování kabelu buďte velmi opatrní, mohlo by dojít k poškození kabelu i desky!
Povolte a vyndejte šrouby M3x8. Nechte si je po ruce pro pozdější znovusestavení.
Odstraňte držák kabelu obrazovky (display-cable-holder).
JEMNĚ vytáhněte kabel nejblíže k „stříbrnému obdélníku“ a odpojte konektor od desky. Pokud je to možné, můžete nehty vytlačit konektor ven. Nepoužívejte žádné nástroje, jako jsou kleště nebo šroubováky.
Nechte LCD kabel volný.
Odstranění tiskového displeje
Odstranění tiskového displeje
Odstranění tiskového displeje
S pomocí inbusového klíče vyšroubujte a vyndejte všech 10 šroubů, které drží displej. Postupujte opatrně, abyste šrouby nestrhli.
Všechny vyndané šrouby si uschovejte pro pozdější použití.
Ukazováčkem zatlačte sestavu displeje zespodu na pravé straně tiskárny.
Odstraňte sestavu obrazovky.
Nový tiskový displej - příprava dílů
Nový tiskový displej - příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Nová sestava tiskového displeje (1x)
Při montáži displeje dávejte pozor na kabel. Zajistěte, aby nedošlo ke skřípnutí nebo ohnutí.
NESTRHÁVEJTE OCHRANNÉ FÓLIE!. Vyčkejte na instrukce!
Instalace nového tiskového displeje
Instalace nového tiskového displeje
Instalace nového tiskového displeje
Instalace nového tiskového displeje
Odlepte průhlednou ochrannou fólii na spodní straně tiskového displeje. Nedotýkejte se LCD panelu!
NESTRHÁVEJTE ORANŽOVOU OCHRANNOU FÓLII!. Vyčkejte na instrukce!
UPOZORNĚNÍ: Před utažením šroubů se ujistěte, že kabel vedoucí od tiskového displeje není ohnutý nebo přiskřípnutý. Vždy se ujistěte, že je kabel v pořádku.
Opatrně vložte sestavené LCD do tiskárny, jako na obrázku. Zkontrolujte, že je kabel NA LEVÉ straně a není ohnutý.
Opatrně sestavu položte a ujistěte se, že je zarovnána s tiskárnou.
Upevnění obrazovky na místo
Upevnění obrazovky na místo
Upevnění obrazovky na místo
Pomocí zápustných šroubů M4x14b upevněte LCD zpět na místo. Neutahujte je, nejprve se ujistěte, že je LCD správně usazen.
Nyní postupně utahujte křížem všech 10 šroubů, ale s přiměřenou silou. Mohli byste je strhnout.
Připojení tiskového displeje
Připojení tiskového displeje
Připojení tiskového displeje
Připojení tiskového displeje
UPOZORNĚNÍ: Kabely a konektory displeje jsou křehké. Postupujte prosím opatrně.
Připojte tiskový displej ke konektoru. Při zarovnávání buďte opatrní. Měli byste slyšet/cítit, jak zacvakl na místo.
Ujistěte se, že kabel směřuje k „přední straně“ a není zaseknutý mezi reflektorem a držákem elektroniky.
Kabel tiskového displeje zajistěte vytisknutým dílem. Při utahování šroubů M3x8 buďte opatrní.
Připojení tlačítka napájení
Připojení tlačítka napájení
Připojení tlačítka napájení
Zasuňte kryt do poloviny k tiskárně a zastavte, musíme nejprve připojit přední USB a tlačítko napájení.
NOVÝ DESIGN: Podívejte se shora na přední kryt a připojte USB a napájecí kabel. Ujistěte se, že bezpečnostní kolíček „zacvakl“.
STARÝ DESIGN: Připojte tlačítko napájecího kabelu k prodlužovacímu kabelu. Ujistěte se, že bezpečnostní kolíček "cvakne".
Sestavení krytu
Sestavení krytu
Sestavení krytu
Sestavení krytu
Zasuňte kryt na tiskárnu a zajistěte jej na jedné straně pomocí dvou zápustných šroubů M3x5b. Neutahujte je pevně a přesuňte se na druhou stranu, kde postup opakujte.
Jakmile je kryt zarovnán a částečně zajištěn, přidejte zbývající šrouby a všechny je utáhněte.
Otočte tiskárnu (o 180 °) a použijte stejný postup.
Sloupněte z tiskového displeje ochrannou fólii.
Kalibrace nového displeje - příprava
Kalibrace nového displeje - příprava
Pro následující kroky si prosím připravte:
UV kalibrátor (1x)
MicroUSB kabel (1x)
Počínaje firmwarem 1.4.0 systém umožňuje uživatelskou kalibraci intenzity UV světla pomocí externího UV kalibrátoru. Tato akce je vyžadována pokaždé, když je tiskový displej nahrazen novým.
Spuštění kalibračního procesu
Spuštění kalibračního procesu
Spuštění kalibračního procesu
Přečtěte si pozorně pokyny na displeji předtím, než kliknete na tlačítko Pokračovat.

Přejděte do:
Firmware 1.4.2 a nižší: Nastavení -> Pokročilé nastavení -> UV & Displej -> Výměna displeje

Firmware 1.5.0 a vyšší: Nastavení -> kalibrace -> kalibrace UV.

Zobrazí se varování, že tovární kalibrační data budou vymazána. Vyberte Pokračovat.
Tuto kalibraci neprovádějte, dokud nevyměníte tiskový displej nebo se neporadíte s technickou podporou.
Odstranění vaničky a testování displeje
Odstranění vaničky a testování displeje
Odstranění vaničky a testování displeje
Odstranění vaničky a testování displeje
Za žádných okolností neotvírejte víko, nechte ho zavřené! UV světlo uvnitř způsobí poškození očí.
Při pohledu shora zkontrolujte celou obrazovku. Musíte vidět celé logo naší společnosti. Neměly by chybět žádné části (písmena).
Potvrďte, že obrazovka funguje volbou Ano.
Umístěte UV měřič a připojte jej k tiskárně
Umístěte UV měřič a připojte jej k tiskárně
Umístěte UV měřič a připojte jej k tiskárně
Umístěte UV měřič a připojte jej k tiskárně
Otevřete víko a umístěte UV kalibrátor na displej s fotosenzory směřujícími směrem k displeji. Ujistěte se, že vodicí kolíky na UV kalibrátoru zapadají do otvorů pro šrouby vaničky a kalibrátor leží rovně oproti displeji. Poté zapojte kabel USB.
Opatrně zavřete víko tak, aby kabel z UV měřiče vycházel nad dotykovou obrazovkou.
Jakmile zvolíte "pokračovat", začne proces kalibrace.
Kalibrace
Kalibrace
Kalibrace
Tento kalibrační proces je plně automatický. Bude vás informovat o svém postupu a aktuálním úkolu. Celý postup trvá jen několik minut.
Proces začíná zahřátím panelu LED na stabilní teplotu před kalibrací různých oblastí displeje.
Dostanete odhad, kolik času zbývá pro každou část. Nebojte se nechat tiskárnu tiskárnou a dejte si gumové medvídky. Už jsme skoro hotovi :)
Využití výsledků kalibrace
Využití výsledků kalibrace
Po dokončení kalibrace budete dotázáni, zda chcete výsledky použít.
Pokud vyberete „Ne“, nebudou provedeny žádné změny a budete vráceni zpět do UV & Stránka Nastavení zobrazení
Hotovo!
Hotovo!
Nyní si prosím přečtěte Přírůčku 3D tisku a následujte instrukce pro kalibraci tiskárny. Poslední verze je vždy dostupná na prusa3d.com/3dhandbookSL1
Gratulujeme, výměna tiskového displeje byla úspěšná a vy teď už můžete tisknout!
Díky kalibraci je tiskárna kompatibilní s předvolbami resinu (pryskyřice) v PrusaSliceru.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás