CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Jak vyměnit sestavu UV LED světla (SL1)

Jak vyměnit sestavu UV LED světla (SL1)

Jak vyměnit sestavu UV LED světla (SL1)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Jak vyměnit sestavu UV LED světla (SL1)
 Obtížnost
Velmi nízká
 Kroky
16
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou sestavy UV LED na tiskárně Original Prusa SL1.
Všechny potřebné díly jsou dostupné na našem e-shopu shop.prusa3d.com
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení využívá UV světlo, které může poškodit váš zrak nebo pokožku. Nezapínejte zařízení, dokud není zcela smontováno a dokud nejsou nainstalovány všechny kryty!!!
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Než začnete, ujistěte se, že:
tiskárna je odpojena
Vanička je vyjmutá
tisková platforma je vyjmuta
použijte ESD rukavice (doporučeno)
ESD rukavice jsou antistatické (zabraňují poškození elektroniky).
Odstranění sestavy UV LED světla
Odstranění sestavy UV LED světla
Odstranění sestavy UV LED světla
Odstranění sestavy UV LED světla
Použijte libovolnou měkkou podložku (např. ručník) a položte na ni zadní část tiskárny. Zkontrolujte, zda je mezi tlačítkem napájení zdroje a povrchem pod ním mezera. Tiskárnu nepokládejte přímo na tlačítko. Majitelé stavebnice mohou použít karton.
Povolte všechny šroubky na sestavě UV LED světla.
Opatrně vyndejte sestavu UV LED světla ven z tiskárny.
Odpojení sestavy UV LED světla
Odpojení sestavy UV LED světla
Odpojení sestavy UV LED světla
Odpojte kabel ventilátoru UV LED od prodlužovačky.
Odpojte kabel UV LED světla od sestavy. Nejprve musíte zatlačit bezpečnostní západku na konektoru.
Odstranění krytu UV LED světla
Odstranění krytu UV LED světla
Odstranění krytu UV LED světla
UPOZORNĚNÍ: Po sejmutí krytu z UV LED se nedotýkejte diod. Jakékoli nečistoty nebo mastnota na povrchu může mít za následek artefakty v tisku.
UV LED je chráněna plastovým krytem. Chcete-li jej odstranit, zatlačte jej dolů, poté mírně zatáhněte v označeném směru a sundejte ho.
Při připojování kabelu UV LED světla postupujte opatrně. Chladicí žebra jsou ostrá, můžete se zranit.
Připojte kabel UV LED. Zajistěte, aby bezpečnostní kolíček na konektoru „zacvakl“ v UV LED.
Zkontrolujte, zda jsou všechny vodiče zcela v konektoru.
Připojení sestavy UV LED světla
Připojení sestavy UV LED světla
Připojení sestavy UV LED světla
Připojení sestavy UV LED světla
Připojte kabel ventilátoru UV LED k prodlužovacímu kabelu.
Vložte kabely zpět do tiskárny, ujistěte se, že je úplně vzadu a nebude překážet UV LED, která bude v následujících krocích namontována na kruhový otvor.
Vložte sestavu UV LED zpět do tiskárny. Dávejte pozor, abyste kabely neskřípli!
Namontujte sestavu UV LED světla s pomocí osmi šroubů M3x5b se zápustnou hlavou.
Postavte tiskárnu opět „na nohy“.
Kalibrace nové sestavy UV LED světla - příprava
Kalibrace nové sestavy UV LED světla - příprava
Pro následující kroky si prosím připravte:
UV kalibrátor (1x)
MicroUSB kabel (1x)
Počínaje firmwarem 1.4.0 systém umožňuje uživatelskou kalibraci intenzity UV světla pomocí externího UV kalibrátoru. Tato akce je vyžadována pokaždé, když je tiskový displej nahrazen novým.
Spuštění kalibračního procesu
Spuštění kalibračního procesu
Spuštění kalibračního procesu
Spuštění kalibračního procesu
K dispozici je průvodce, který vás provede celým procesem. Pečlivě si přečtěte pokyny a poté klikněte na tlačítko Pokračovat.
Jděte do "Nastavení - Pokročilé nastavení", přejeďte na "Nastavení UV & displeje" a zvolte Výměna sestavy LED světla.
Zobrazí se varování, že tovární kalibrační data budou vymazána. Vyberte Pokračovat.
Testování obrazovky
Testování obrazovky
Testování obrazovky
Testování obrazovky
Za žádných okolností neotvírejte víko, nechte ho zavřené! UV světlo uvnitř způsobí poškození očí.
Při pohledu shora zkontrolujte celou obrazovku. Musíte vidět celé logo naší společnosti. Neměly by chybět žádné části (písmena).
Potvrďte, že obrazovka funguje volbou Ano.
Umístění a připojení UV kalibrátoru
Umístění a připojení UV kalibrátoru
Umístění a připojení UV kalibrátoru
Umístění a připojení UV kalibrátoru
Otevřete víko a umístěte UV kalibrátor na displej s fotosenzory směřujícími směrem k displeji. Ujistěte se, že vodicí kolíky na UV kalibrátoru zapadají do otvorů pro šrouby vaničky a kalibrátor leží rovně oproti displeji. Poté zapojte kabel USB.
Opatrně zavřete víko tak, aby kabel z UV měřiče vycházel nad dotykovou obrazovkou.
Jakmile zvolíte "Pokračovat", začne proces kalibrace.
Kalibrace
Kalibrace
Kalibrace
Tento kalibrační proces je plně automatický. Bude vás informovat o svém postupu a aktuálním úkolu. Celý postup trvá jen několik minut.
Proces začíná zahřátím panelu LED na stabilní teplotu před kalibrací různých oblastí displeje.
Dostanete odhad, kolik času zbývá pro každou část. Nebojte se nechat tiskárnu tiskárnou a dejte si gumové medvídky. Už jsme skoro hotovi :)
Využití výsledků kalibrace
Využití výsledků kalibrace
Po dokončení kalibrace budete dotázáni, zda chcete výsledky použít.
Pokud vyberete „Ne“, nebudou provedeny žádné změny a budete vráceni zpět do UV & Stránka Nastavení zobrazení
Hotovo!
Hotovo!
Gratulujeme, vaše sestava UV LED byla úspěšně vyměněna a jste připraveni tisknout!
Díky kalibraci je tiskárna kompatibilní s předvolbami resinu (pryskyřice) v PrusaSliceru.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás