CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Jak vyměnit senzor SuperPINDA (MK3S/MK3S+)

Jak vyměnit senzor SuperPINDA (MK3S/MK3S+)

Jak vyměnit senzor SuperPINDA (MK3S/MK3S+)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Jak vyměnit senzor SuperPINDA (MK3S/MK3S+)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
18
 Dostupné překlady
ENPLDEJAESITFR
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou senzoru SuperPINDA na tiskárně Original Prusa i3 MK3SaMK3S+.
Všechny potřebné díly jsou dostupné na našem e-shopu shop.prusa3d.com
Následující pokyny jsou stejné pro modely MK3S a MK3S+, nicméně vzhled některých dílů se může lišit.
Tento návod lze použít k výměně senzorů P.I.N.D.A. i SuperPINDA.
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Tiskárnu vypněte a vytáhněte ze zásuvky!
Než budete pokračovat dále, doporučuje se ochránit vyhřívanou podložku.
Sundejte pružný tiskový plát.
Použijte jakoukoliv tkaninu nebo kus látky, která je dost velká na to, aby zakryla celou vyhřívanou podložku. Zajištíte tím ochranu podložky před poškozením či poškrábáním povrchu během demontáže.
Odpojení senzoru SuperPINDA
Odpojení senzoru SuperPINDA
Odpojení senzoru SuperPINDA
Otevřete Einsy case a ze svazku kabelů odřízněte dvě stahovací pásky. Vyvarujte se říznutí do kabelů!
Povolte dva šroubky na cabel clipu a odstraňte clip.
Odpojte kabel senzoru SuperPINDA do desky Einsy.
Odstranění dílu x-carriage-back
Odstranění dílu x-carriage-back
Odstranění dílu x-carriage-back
Odstranění dílu x-carriage-back
Odřízněte stahovací pásky z cable-holderu a odstraňte je.
Z kabelového svazku sundejte textilní rukáv.
Uvolněte čtyři šroubky na dílu x-carriage-back.
Vyjměte díl x-carriage-back z extruderu.
Kabel senzoru SuperPINDA protlačte skrze otvor v x-carriage-back.
Odstranění senzoru SuperPINDA
Odstranění senzoru SuperPINDA
Odstranění senzoru SuperPINDA
Odstranění senzoru SuperPINDA
Povolte šroub na držáku senzoru SuperPINDA. Není potřeba ho vyndavat úplně.
Vyjměte senzor SuperPINDA z extruderu.
Vytlačte kabel senzoru SuperPINDA ven z tiskárnu mezi díly X-belt a hlazenou tyčí.
Instalace senzoru SuperPINDA
Instalace senzoru SuperPINDA
Instalace senzoru SuperPINDA
Vložte nový senzor SuperPINDA do držáku.
Vsuňte asi polovinu senzoru. Na přesné pozici nezáleží, upravíme ji později.
Na kabelu od senzoru udělejte smyčku.
Šroubek lehce dotáhněte. Nedotahujte ho úplně. Výšku senzoru SuperPINDA nastavíme později.
Vedení kabeláže
Vedení kabeláže
Vedení kabeláže
Veďte kabely na straně, kde je SuperPINDA senzor, přes spodní hlazenou tyč a zatlačte je do drážky.
Kabel senzoru SuperPINDA protlačte skrze otvor v x-carriage-back.
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Otevřete jeden z konců textilního rukávu a nasaďte jej na svazek kabelů vedoucích z extruderu.
Kabely z hotendu prozatím ponechte stranou.
Délka zabalené části by měla být o kousek delší než držák kabelu (cable-holder), cca 5 cm stačí.
Jemně zakruťte rukávem, abyste zmenšili jeho průměr okolo kabelů, šev rukávu směřujte dolů a poté jej zasuňte směrem k extruderu.
Vezměte 3 stahovací pásky a prostrčte je skrze spodní řadu děr na držáku (cable-holder).
Zakruťte mírně prsty s rukávem (aniž byste zkroutili kabely uvnitř) a utáhněte stahovací pásky.
DŮLEŽITÉ: Ustřihněte přesahující část stahovacích pásek pomocí kleští a to co nejblíže hlavičkám. Všimněte si správné polohy jednotlivých hlaviček (lehce mimo střed nalevo).
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Prostrčte dvě stahovací pásky skrz horní sloty na dílu cable-holder.
POZOR! Před utažením stahovacích pásek přidejte kabely z hotendu. Použijte drážku v tištěném dílu pro uspořádání kabeláže.
Jakmile přidáte kabely hotendu, utáhněte pásky a ustřihněte přesahující části.
Otevřete textilní rukáv a vložte kabely od hotendu.
Porovnejte vzhled kabeláže s posledním obrázkem.
Uspořádání stahovacích pásek bylo otestováno na dvojitém držáku cívek (je dodán v kitu a bude nasazen později). Pokud plánujete použít na rámu jiný typ držáku, ujistěte se, že do něj stahovací pásky nenarazí, což by mohlo způsobit chybu při tisku.
Vedení textilního rukávu
Vedení textilního rukávu
Vedení textilního rukávu
Nasuňte oplet do držáku na Einsy base alespoň na 3/4 jeho výšky.
Znovu se ujistěte, že nylonový filament netlačí na kabeláž motorů a bude-li třeba, povolte částečně textilní oplet a zatlačte filament nahoru.
Použijte díl Extruder-cable-clip a dva šrouby M3x10 pro uchycení svazku kabeláže.
Doladění senzoru SuperPINDA
Doladění senzoru SuperPINDA
Doladění senzoru SuperPINDA
Sundejte látku z vyhřívané podložky.
Současným otáčením OBOU závitových tyčí osy Z posouvejte trysku do doby, než se dotkne vyhřívané podložky. Pokuste se otáčet oběma tyčemi stejně!
Znovu zkontrolujte z jiného úhlu, že se tryska nepatrně dotýká vyhřívané podložky. Neprohýbejte tryskou podložku!
Během celého průběhu této ruční úpravy výšky SuperPINDA senzoru nepokládejte na vyhřívanou podložku přibalený tiskový plát. Vyčkejte na XYZ kalibraci.
Doladění senzoru SuperPINDA
Doladění senzoru SuperPINDA
Doladění senzoru SuperPINDA
Doladění senzoru SuperPINDA
Současným otáčením OBOU závitových tyčí osy Z posouvejte trysku do doby, než se dotkne vyhřívané podložky. Pokuste se otáčet oběma tyčemi stejně!
Posuňte extruder na střed osy X.
Vezměte stahovací pásku a položte ji pod SuperPINDA senzor. Použijte prostřední část pásky, nikoliv špičku.
Povolte šroub, který drží senzor SuperPINDA a zatlačte jej jemně proti pásce.
Opětovně dotáhněte šroub na držáku SuperPINDA senzoru.
Správná výška SuperPINDA senzoru v porovnání s tryskou by měla být podobná poslednímu obrázku.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás