CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Jak vyměnit ložiska na ose Y (MK3S+)

Jak vyměnit ložiska na ose Y (MK3S+)

Jak vyměnit ložiska na ose Y (MK3S+)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Jak vyměnit ložiska na ose Y (MK3S+)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
23
 Dostupné překlady
ENPLDEJAESITFR
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou ložisek osy Y na tiskárně Original Prusa i3 MK3S+.
Všechny potřebné díly jsou dostupné na našem e-shopu shop.prusa3d.com.
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
Pro výměnu ložisek osy X prosím použijte tento návod: Jak vyměnit ložiska na ose X (MK3S+)
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Sundejte ocelový tiskový plát z tiskárny.
Stiskněte LCD-knob (čudlík) na 1 sekundu. Poté ho uvolněte a otáčejte s ním, abyste posunuli osu Z úplně nahoru.
Ujistěte se, že je tiskárna zchlazena na pokojovou teplotu. Teplotu můžete kontrolovat na displeji tiskárny.
Tiskárnu vypněte a vytáhněte ze zásuvky!
Odstranění řemene osy Y
Odstranění řemene osy Y
Odstranění řemene osy Y
Odstranění řemene osy Y
Opatrně otočte tiskárnu na stranu napájecího zdroje.
Podívejte se na spodní část Y-carriage.
Podívejte se na Y-belt-tensioner a uvolněte dlouhý šroub spojující napínač řemenu (belt tensioner) a držák řemene (belt holder).
Uvolněte šroub zajišťující napínák na Y-carriage a vyjměte napínák s řemenem z Y-carriage.
Odstranění dílu Y-belt-tensioneru
Odstranění dílu Y-belt-tensioneru
Odstranění dílu Y-belt-tensioneru
Z Y-belt-tensioneru vyndejte šroub.
Odstraňte řemen z dílu y-belt-tensioner.
Vezměte volný konec řemene. Veďte ho skrz Y-belt-idler ven z tiskárny.
Ponechte řemen volně viset.
Odstranění vyhřívané podložky
Odstranění vyhřívané podložky
Odstranění vyhřívané podložky
Odstranění vyhřívané podložky
Postavte tiskárnu zpět na nohy.
Povolte všech devět šroubů z vyhřívané podložky.
Umístěte vyhřívanou podložku na čistý povrch vedle tiskárny.
Odstraňte všech devět distančních podložek vyhřívané podložky z Y-carriage.
Pokud vám nějaká chybí, podívejte se pod tiskárnu nebo na spodní část vyhřívané podložky. Je možné, že je zachytil magnet.
Distanční podložky a šrouby si uložte někam na bezpečné místo! V případě, že něco z toho ztratíte, mohlo by být komplikované zakoupit nové.
Odstranění Y-carriage
Odstranění Y-carriage
Odstranění Y-carriage
Povolte šroub na vrchu každého Y-rod-holderu.
Odstraňte čtyři šrouby z přední desky.
Otočte tiskárnu tak, aby motor osy Y směřoval směrem k vám.
Povolte šroub na vrchu každého Y-rod-holderu.
Odstraňte čtyři šrouby ze zadní desky.
Demontáž Y-carriage
Demontáž Y-carriage
Demontáž Y-carriage
Demontáž Y-carriage
Umístěte Y-carriage tak, aby vrchní část směřovala dolů. (viz obrázek)
Odstraňte všechny čtyři Y-rod-holdery z hladkých tyčí.
Vytáhněte hladké tyče z ložisek. Nezáleží na tom, kterým směrem.
Povolte dva šrouby na držáku ložiska. Držák i ložisko z dílu Y-carriage sundejte.
Tento postup opakujte pro zbývající ložiska.
Příprava nových ložisek
Příprava nových ložisek
Příprava nových ložisek
Pro následující kroky si prosím připravte:
Nové lineární ložisko (3x)
Několik papírových utěrek k otření maziva a mastnoty z povrchu ložiska.
Správná orientace ložisek
Správná orientace ložisek
Správná orientace ložisek
Správná orientace ložisek
Správná orientace: Když umísťujete ložiska na Y-carriage, ujistěte se, že jsou umístěny jako je zobrazeno na obou obrázcích. Drážky (řady kuliček) musí být po stranách, ne uprostřed.
Nesprávná orientace: Neumísťujte ložisko tak, jak vidíte na tomto obrázku! Pokud bude drážka (řada kuliček) uprostřed, časem to urychlí opotřebení hlazené tyče, může dojít i k vytvoření rýhy.
Instalace ložisek na Y-carriage
Instalace ložisek na Y-carriage
Instalace ložisek na Y-carriage
Instalace ložisek na Y-carriage
Vložte lineární ložisko do výřezu.
Nasaďte úchyt ložiska přes ložisko.
Vložte dva šrouby M3x12 do otvorů v úchytu ložiska.
Rukou přidržte hlavy obou šroubů a otočte Y-carriage. Na oba šrouby nasaďte samojistné matky M3nN.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče a čelisťových kleští utáhněte obě matice.
Tento postup opakujte pro zbývající dvě ložiska.
Vložení hladké tyče do Y-carriage
Vložení hladké tyče do Y-carriage
Vložení hladké tyče do Y-carriage
Vložení hladké tyče do Y-carriage
POZOR, PROSÍM POSTUPUJTE OPATRNĚ! Zlehka nasuňte tyče napřímo do ložisek. Netlačte velkou silou a tyče nenaklánějte!
Pokud vám tyč nejde nasunout, zkontrolujte správné natočení (zarovnání) ložisek.
V případě, že se vám podaří vytlačit kuličky z pouzdra ložiska, tak je prosím spočítejte. Pokud bude jedna či dvě, bude mechanismus fungovat. Pokud jich však vytlačíte více, zvažte prosím objednání nových ložisek.
Nasuňte Y-rod-holder na tyč. Zarovnejte přední povrch plastové části s čelní plochou tyče.
Zkontrolujte správnou polohu Y-rod-holderu. Otvor pro šroub musí směřovat nahoru a směrem k „vnitřní“ straně Y-carriage, viz obrázek.
Opakujte postup pro zbývající díly Y-rod-holderů.
Nasazení Y-carriage
Nasazení Y-carriage
Nasazení Y-carriage
Vezměte sestavu Y-carriage a umístěte ji do rámu YZ. Ujistěte se, že dvě ložiska jsou na levé straně (jako na obrázku).
Připevněte každý díl držáku pomocí dvojice šroubů M3x10. Šrouby dotahujte stejnoměrně, avšak ne zcela. Plně je dotáhneme až později.
Vložte šroub M3x10 do otvoru v každém držáku v přední části rámu a utáhněte jej.
Zajistěte druhou stranu držáků tyčí pomocí šroubků M3x10 k zadní desce (s krátkou extruzí). Šrouby dotahujte stejnoměrně, ale ne úplně. Plně je dotáhnete později.
Vložte šroub M3x10 do otvoru v každém držáku v zadní části rámu a utáhněte jej.
V případě, že matice M3nS budou stále vypadávat, prosím, otočte rám vzhůru nohama. Utáhněte tištěné části a pak rám vraťte do původní polohy.
Montáž vyhřívané podložky
Montáž vyhřívané podložky
Montáž vyhřívané podložky
Najděte otvor na středu Y-carriage.
Umístěte distanční podložku na tento otvor.
Přesná pozice distanční podložky bude upravena v dalším kroku.
Montáž vyhřívané podložky
Montáž vyhřívané podložky
Montáž vyhřívané podložky
Montáž vyhřívané podložky
Prostrčte inbusový klíč skrz otvor uprostřed vyhřívané podložky a umístěte podložku nad připravenou Y-carriage s distanční podložkou. Pomocí inbusového klíče vše zarovnejte.
Po zarovnání nahraďte klíč šroubem M3x12b.
Šroub zatím utáhněte jen zlehka.
Montáž vyhřívané podložky
Montáž vyhřívané podložky
Montáž vyhřívané podložky
Montáž vyhřívané podložky
Přesuňte se k pravé části podložky.
Další distanční podložku vložte pomocí kleští.
Kleště vsuňte mezi vyhřívanou podložku a Y-carriage.
Distanční podložku opět zarovnejte pomocí inbusového klíče.
Po zarovnání vyměňte klíč za šroub a mírně jej utáhněte.
Montáž vyhřívané podložky
Montáž vyhřívané podložky
Montáž vyhřívané podložky
Pomocí kleští vsuňte distanční podložky na ostatní místa a poté vložte šrouby, které zatím NEUTAHUJTE!
Až budete mít osazené všechny šrouby, utáhněte je v následujícím pořadí:
Středový šroub
První čtyři šrouby (na stranách)
Poslední čtyři šrouby (v rozích)
Zarovnání hlazených tyčí
Zarovnání hlazených tyčí
Zarovnání hlazených tyčí
Posuňte několikrát s Y-carriage (pojezd osy Y) tam a zpět přes celou délku osy Y, zarovnáte tím hlazené tyče.
Poté posuňte Y-carriage k přední desce a utáhněte všechny čtyři šrouby na dílech Y-holderech.
Posuňte Y-carriage k zadní desce a utáhněte všechny čtyři šrouby na dílech Y-holderech.
Nasazení řemenu
Nasazení řemenu
Nasazení řemenu
Veďte řemen podél osy Y, kolem řemeničky na Y-motoru a zase zpět.
Ujistěte se, že řemen vede vnitřkem rámu a nikoliv pod rámem.
Prostrčte řemen skrze díl Y-belt-idler a zase zpět do středu Y-carriage.
Nasazení řemenu
Nasazení řemenu
Nasazení řemenu
Nasazení řemenu
Vezměte díl Y-belt-tensioner (ten větší ze dvou tištěných součástí).
Matku M3n vložte až nadoraz.
Použijte techniku vtahování matek pomocí šroubu.
Ohněte druhý konec řemene kolem šroubku a zatlačte ho do držáku, jako je znázorněno na obrázku. Pro zasunutí řemenu použijte inbusový klíč .
Ujistěte se, že ohnutá část řemene je v celé šířce tištěné části.
Zuby na řemenu musí směřovat nahoru!
Dotahujte šroub, aby se závit chytil do matice. Šroub utahujte s citem, aby nedošlo k deformaci řemenu.
Přidržujte matku z druhé strany, dokud se šroub nechytne v závitu.
Nasazení řemenu
Nasazení řemenu
Nasazení řemenu
Pomocí šroubu M3x10 upevněte Y-belt-tensioner k dílu Y-carriage. Šroub zcela nedotahujte, později ještě bude třeba upravit polohu tištěného dílu.
Vložte šroub M3x30 skrz oba tištěné díly. Dotahujte ho, dokud se šroub nechytí nylonové matice M3nN.
Napnutí řemene osy Y
Napnutí řemene osy Y
Napnutí řemene osy Y
Prstem levé ruky zmáčkněte řemen směrem dolů. Pro prohnutí bude zapotřebí jisté síly, ALE nezkoušejte napnout řemen příliš silně, může dojít k poškození tiskárny.
Napnutí řemenu můžete měnit otáčením šroubu M3x30 pod Y-carriage.
Utažením šroubu, přiblížíte díly k sobě a zvýšíte tak celkové napnutí řemenu.
Povolením šroubu, oddálíte díly od sobě a snížíte tak celkové napnutí řemenu.
Hotovo!
Hotovo!
Gratulujeme! Právě jste úspěšně vyměnili ložiska na ose Y.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás