CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Jak vyměnit hotend (MK3S/MK3S+)

Jak vyměnit hotend (MK3S/MK3S+)

Jak vyměnit hotend (MK3S/MK3S+)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Jak vyměnit hotend (MK3S/MK3S+)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
16
 Dostupné překlady
ENPLDEJAESITFR
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou hotendu na tiskárně Original Prusa i3 MK3S aMK3S+ .
Některé díly se mohou lehce lišit. Na proces to však nemá vliv.
Všechny potřebné díly jsou dostupné na našem e-shopu shop.prusa3d.com
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Vyjměte filament z extruderu.
Tiskárnu vypněte a vytáhněte ze zásuvky!
Než budete pokračovat, doporučujeme zakrýt vyhřívanou podložku!
Sundejte pružný tiskový plát.
Použijte jakoukoliv tkaninu nebo kus látky, která je dost velká na to, aby zakryla celou vyhřívanou podložku. Zajištíte tím ochranu podložky před poškozením či poškrábáním povrchu během demontáže.
Odpojení kabelů hotendu
Odpojení kabelů hotendu
Odpojení kabelů hotendu
Odpojení kabelů hotendu
Otevřete Einsy case a ze svazku kabelů odřízněte dvě stahovací pásky. Vyvarujte se říznutí do kabelů!
Povolte dva šroubky na cabel clipu a odstraňte clip.
Odpojte topení extruderu od desky Einsy.
Odpojte termistor extruderu od desky Einsy.
Odstranění hotendu
Odstranění hotendu
Odstranění hotendu
Sundejte z kabelového svazku textilní rukáv. Začněte u Einsy-base (kryt elektroniky) a pokračujte až k extruderu.
Textilní rukáv nechte připevněný k extruderu , není nutné jej sundavat úplně.
Odřízněte dvě stahovací pásky na spodní straně cable-holderu. Vyvarujte se říznutí do kabelů!
Částečná demontáž extruderu
Částečná demontáž extruderu
Částečná demontáž extruderu
Částečná demontáž extruderu
Povolte a vyndejte šroubek M3x14 z ventilátoru hotendu.
Uvolněte a vyndejte šroubek M3x20 (M3x18) z ventilátoru hotendu. Pamatujte, že fan-shroud může vypadnout.
Další dva šoubky ve ventilátoru hotendu ponechejte na místě. Není třeba je odstraňovat.
Povolte oba šroubky, ale nevyndavejte je. Využijeme je, aby jednotlivé díly extruderu držely pohromadě.
Uvolněte oba šroubky, ale neodstraňujte je. Pouze se ujistěte, že nebudou blokovat motor při pohybu.
Částečná demontáž extruderu
Částečná demontáž extruderu
Předtím, než posunete jakoýkoliv díl se ujistěte, že je dostatečná vůle v kabelu motoru extruderu!!!
Opatrně oddělte extruder. Nejprve zatáhněte za motor, poté za spodní část s tiskovým ventilátorem.
Vytvořte mezeru podobně jako vidíte na obrázku. Zarovnejte tištěný díl držící motor s okrajem rámu ventilátoru.
Vytáhněte hotend z extruderu a vyjměte jej z tiskárny.
Pokud je hotend stále zaseknutý uvnitř, uvolněte více šroubků a zvětšete mezeru mezi tištěnými díly.
Instalace nového hotendu
Instalace nového hotendu
Instalace nového hotendu
Instalace nového hotendu
Vytvořte mezeru podobně jako vidíte na obrázku.
Opatrně oddělte extruder. Nejprve zatáhněte za motor, poté za spodní část s tiskovým ventilátorem.
Umístěte hotend do extruderu.
Zajistěte, aby kabely hotendu byly na stejné straně jako ventilátor hotendu.
JE DŮLEŽITÉ zajistit, aby hotend zapadl do extruder-body!!! Tištěný díl je tvarován podle hotendu. Podívejte se na druhý a třetí obrázek!
Kontrola pozice hotendu
Kontrola pozice hotendu
Kontrola pozice hotendu
Kontrola pozice hotendu
Podívejte se na extruder zespodu a zkontrolujte pozici hotendu:
Správná pozice: viditelná by měla být pouze špička trysky.
Nesprávná pozice: chladič je příliš nízko. Topný blok je pod krytem ventilátoru (fan-shroud).
Sestavení zopakujte a ujistěte se, že chladič je usazen v horním výřezu plastové části a že jsou oba výřezy plastové části vyplněny.
Připojení kabelů hotendu
Připojení kabelů hotendu
Připojte kabel topení hotendu (červený) k desce Einsy.
Zapojte (černo& červený) kabel termistoru hotendu k desce Einsy.
Znovusestavení extruderu
Znovusestavení extruderu
Opatrně a pomalu přitlačte všechny části k sobě. V případě, že zaznamenáte výrazný odpor, okamžitě přestaňte a zkontrolujte, který díl blokuje pohyb.
Znovusestavení extruderu
Znovusestavení extruderu
Znovusestavení extruderu
Znovusestavení extruderu
Utáhněte oba šroubky, ale dejte pozor, aby nebyl žádný kabel skříplý na obou stranách extruderu.
Podobně pro přední stranu. Utáhněte oba šroubky. Ujistěte se, že kabely nejsou skřípnuté.
Vraťte šroubek M3x14 zpět a utáhněte ho.
Pokud jste odstranili fan-shroud, vraťte ho zpět. Poté ho zašroubujte pomocí šroubku M3x20 (M3x18).
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Utažení textilního rukávu
Prostrčte dvě stahovací pásky skrz horní sloty na dílu cable-holder.
POZOR! Před utažením stahovacích pásek přidejte kabely z hotendu. Použijte drážku v tištěném dílu pro uspořádání kabeláže.
Jakmile přidáte kabely, utáhněte pásky a ustřihněte přesahující části.
Otevřete textilní rukáv a vložte kabely od hotendu.
Porovnejte vzhled kabeláže s posledním obrázkem.
Uspořádání stahovacích pásek bylo otestováno na dvojitém držáku cívek (je dodán v kitu a bude nasazen později). Pokud plánujete použít na rámu jiný typ držáku, ujistěte se, že do něj stahovací pásky nenarazí, což by mohlo způsobit chybu při tisku.
Vedení textilního rukávu
Vedení textilního rukávu
Vedení textilního rukávu
Vedení textilního rukávu
Nasuňte oplet do držáku alespoň na 3/4 jeho výšky.
Znovu se ujistěte, že nylonový filament netlačí na kabeláž motorů a bude-li třeba, povolte částečně textilní oplet a zatlačte filament nahoru.
Použijte díl Extruder-cable-clip a dva šrouby M3x10 pro uchycení svazku kabeláže.
Seřaďte všechny kabely v základně Einsy jako na obrázku. A zajistěte je dvěma stahovacími pásky.
Zajistěte svazek kabelů pomocí dvou stahovacích pásek.
Hotovo!
Hotovo!
Skvělá práce! Právě jste vyměnili hotend v extruderu.
Předehřejte tiskárnu a vyzkoušejte ji :)
Změna nebo manipulace s hotendem změní výšku vrstvy. Je nutné znovu zkalibrovat první vrstvu. Postupujte podle tohoto článku: Kalibrace první vrstvy (i3).
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás