CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Jak vyměnit desku A64 (SL1)

Jak vyměnit desku A64 (SL1)

Jak vyměnit desku A64 (SL1)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Jak vyměnit desku A64 (SL1)
 Obtížnost
Velmi nízká
 Kroky
24
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou desky PrusA64-SL1 na tiskárně Original Prusa SL1.
Všechny potřebné díly jsou dostupné na našem e-shopu shop.prusa3d.com
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení využívá UV světlo, které může poškodit váš zrak nebo pokožku. Nezapínejte zařízení, dokud není zcela smontováno a dokud nejsou nainstalovány všechny kryty!!!
Důležité: Ochrana elektroniky
Důležité: Ochrana elektroniky
Důležité: Ochrana elektroniky
VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že je elektronika chráněna proti elektrostatickému výboji (ESD). Vždy ji vybalujte až ve chvíli, kdy je potřeba pro montáž!
Zde je pár tipů, jak zabránit poškození elektroniky:
Elektroniku mějte vždy v ESD sáčku do chvíle, než budete vyzváni k její instalaci.
Vždy se při manipulaci dotýkejte pouze stran desky. Nedotýkejte se čipů, kondenzátorů a dalších částí elektroniky.
Než se dotknete elektroniky, použijte nejbližší uzemněnou (ocelovou) konstrukci pro odvedení elektrostatického náboje.
Buďte obzvlášť opatrní v pokojích s koberci, které jsou zdrojem elektrostatického výboje.
Oblečení z vlny a některé syntetické tkaniny mohou snadno vytvořit elektrostatický náboj. Bezpečnější je nosit bavlněné oblečení.
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Než začnete, ujistěte se, že:
tiskárna je odpojena
Vanička je vyjmutá
tisková platforma je vyjmuta
použijte ESD rukavice (doporučeno)
ESD rukavice jsou antistatické (zabraňují poškození elektroniky).
Odstranění krytu
Odstranění krytu
Odstranění krytu
Odstranění krytu
S těmito šrouby postupujte opatrně, nejlépe použijte inbusový klíč s rovnými ostrými hranami, hrozí nebezpečí stržení hlavy šroubu.
Otočte levou stranu tiskárny směrem k sobě.
Najděte, povolte a vyndejte čtyři šrouby.
Otočte tiskárnu na druhou stranu (180 °) a znovu uvolněte čtyři šrouby.
O pár centimetrů kryt vysuňte.
Jsou dva designy USB a tlačítka napájení:
NOVÝ DESIGN: USB a tlačítko napájení mají stejný konektor. Odpojte kabel a úplně odstraňte kryt.
STARÝ DESIGN: USB a tlačítko napájení jsou oddělené. Odpojte kabel tlačítka napájení od prodlužovačky a úplně odstraňte kryt.
Odpojení dotykové obrazovky (nová verze)
Odpojení dotykové obrazovky (nová verze)
Odpojení dotykové obrazovky (nová verze)
Existují DVĚ VERZE konektoru LCD:
Nový konektor má bezpečnostní západku, kterou je třeba otočit před vložením kabelu (deska V1.3). Následujte tento krok.
Starý konektor má bezpečnostní západku, kterou je třeba vytáhnout před vložením kabelu (deska V1.3) Přeskočte na další krok.
UPOZORNĚNÍ: Kabely a konektory displeje jsou křehké. Postupujte prosím opatrně.
Jemně vyklopte černou bezpečnostní západku. Pamatujte, že není odnímatelná.
Opatrně vyndejte kabel z konektoru.
Odpojení dotykové obrazovky (stará verze)
Odpojení dotykové obrazovky (stará verze)
Odpojení dotykové obrazovky (stará verze)
UPOZORNĚNÍ: Kabely a konektory displeje jsou křehké. Postupujte prosím opatrně.
Jemně vyklopte černou bezpečnostní západku. Pamatujte, že není odnímatelná.
Opatrně vyndejte kabel z konektoru.
Odpojení tiskového displeje
Odpojení tiskového displeje
Odpojení tiskového displeje
Odpojení tiskového displeje
UPOZORNĚNÍ: Při odpojování kabelu buďte velmi opatrní, mohlo by dojít k poškození kabelu i desky!
Povolte a vyndejte šrouby M3x8. Nechte si je po ruce pro pozdější znovusestavení.
Odstraňte držák kabelu obrazovky (display-cable-holder).
JEMNĚ vytáhněte kabel nejblíže k „stříbrnému obdélníku“ a odpojte konektor od desky. Pokud je to možné, můžete nehty vytlačit konektor ven. Nepoužívejte žádné nástroje, jako jsou kleště nebo šroubováky.
Opatrně položte kabel displeje za držák elektroniky.
Odpojení elektroniky
Odpojení elektroniky
Odpojení elektroniky
Odpojení elektroniky
Opatrně odpojte WiFi kabel, pozor na konektor. Odpojujte ho rovně, nekruťte s ním do stran.
Odpojte kabel reproduktoru.
Odpojte kabel USB, je zde bezpečnostní západka.
Zapojení kabelů WiFi a reproduktoru
Zapojení kabelů WiFi a reproduktoru
Zapojení kabelů WiFi a reproduktoru
Položte desku PrusA64-SL1 blíž k levé straně tiskárny, tak aby kabely Wi-Fi a reproduktoru dosáhly ke konektorům. Kabely nenapínejte!
Najděte uvnitř tiskárny Wi-Fi kabel a připojte ho k desce. Při zapojování konektoru zpět buďte opatrní.
Najděte kabel reproduktoru uvnitř tiskárny a připojte ho k desce. Černý drát musí být nalevo!
Zkontrolujte, že jste Wi-Fi konektor správně zapojili. Lehce ho zatlačte do desky prstem. Ucítíte slabé cvaknutí.
Montáž PrusA64
Montáž PrusA64
Montáž PrusA64
Montáž PrusA64
Vložte desku PrusA64-SL1 do tiskárny v mírném sklonu, viz obrázek.
Zarovnejte piny na desce PrusA64-SL1 s konektorem na desce Motion Controller.
Opatrně zatlačte na desku A64 tak, aby se piny zasunuly do konektoru na desce MC.
Montáž PrusA64
Montáž PrusA64
Montáž PrusA64
Montáž PrusA64
Zajistěte desku pomocí tří šroubů M3x5 k držáku elektroniky.
Protáhněte kabely wi-fi a reproduktorů mezerou mezi deskami.
Připojte USB kabel a mějte při tom na paměti správnou orientaci konektoru.
Připojení tiskového displeje
Připojení tiskového displeje
Připojení tiskového displeje
Připojení tiskového displeje
UPOZORNĚNÍ: Kabely a konektory displeje jsou křehké. Postupujte prosím opatrně.
Připojte tiskový displej ke konektoru. Při zarovnávání buďte opatrní. Měli byste slyšet/cítit, jak zacvakl na místo.
Ujistěte se, že kabel směřuje k „přední straně“ a není zaseknutý mezi reflektorem a držákem elektroniky.
Kabel tiskového displeje zajistěte vytisknutým dílem. Při utahování šroubů M3x8 buďte opatrní.
Připojení dotykové obrazovky (nová verze)
Připojení dotykové obrazovky (nová verze)
Připojení dotykové obrazovky (nová verze)
Připojení dotykové obrazovky (nová verze)
UPOZORNĚNÍ: Kabely a konektory displeje jsou křehké. Postupujte prosím opatrně.
Jemně vyklopte černou bezpečnostní západku. Pamatujte, že není odnímatelná.
Vložte kabel od dotykové obrazovky. Ujistěte se, že kabel je rovný a není zkroucený.
Zajistěte kabel na místě zatlačením bezpečnostní západky zpět.
Kalibrace nové sestavy UV LED světla - příprava
Kalibrace nové sestavy UV LED světla - příprava
Pro následující kroky si prosím připravte:
UV kalibrátor (1x)
MicroUSB kabel (1x)
Počínaje firmwarem 1.4.0, systém umožňuje uživatelskou kalibraci intenzity UV světla pomocí externího UV kalibrátoru. Tato akce je vyžadována pokaždé, když je PrusA64-SL1 nahrazen za nový.
Spuštění kalibračního procesu
Spuštění kalibračního procesu
Spuštění kalibračního procesu
Spuštění kalibračního procesu
K dispozici je průvodce, který vás provede celým procesem. Pečlivě si přečtěte pokyny a poté klikněte na tlačítko Pokračovat.
Jděte do "Nastavení - Pokročilé nastavení", přejeďte na "Nastavení UV & displeje" a zvolte Kalibrace UV.
Zobrazí se varování, že tovární kalibrační data budou vymazána. Vyberte Pokračovat.
Testování obrazovky
Testování obrazovky
Testování obrazovky
Testování obrazovky
Za žádných okolností neotvírejte víko, nechte ho zavřené! UV světlo uvnitř způsobí poškození očí.
Při pohledu shora zkontrolujte celou obrazovku. Musíte vidět celé logo naší společnosti. Neměly by chybět žádné části (písmena).
Potvrďte, že obrazovka funguje volbou Ano.
Umístěte UV měřič a připojte jej k tiskárně
Umístěte UV měřič a připojte jej k tiskárně
Umístěte UV měřič a připojte jej k tiskárně
Umístěte UV měřič a připojte jej k tiskárně
Otevřete víko a umístěte UV kalibrátor na displej s fotosenzory směřujícími směrem k displeji. Ujistěte se, že vodicí kolíky na UV kalibrátoru zapadají do otvorů pro šrouby vaničky a kalibrátor leží rovně oproti displeji. Poté zapojte kabel USB.
Opatrně zavřete víko tak, aby kabel z UV měřiče vycházel nad dotykovou obrazovkou.
Jakmile zvolíte "Pokračovat", začne proces kalibrace.
Kalibrace
Kalibrace
Kalibrace
Tento kalibrační proces je plně automatický. Bude vás informovat o svém postupu a aktuálním úkolu. Celý postup trvá jen několik minut.
Proces začíná zahřátím panelu LED na stabilní teplotu před kalibrací různých oblastí displeje.
Dostanete odhad, kolik času zbývá pro každou část. Nebojte se nechat tiskárnu tiskárnou a dejte si gumové medvídky. Už jsme skoro hotovi :)
Využití výsledků kalibrace
Využití výsledků kalibrace
Po dokončení kalibrace budete dotázáni, zda chcete výsledky použít.
Pokud vyberete „Ne“, nebudou provedeny žádné změny a budete vráceni zpět do UV & Stránka Nastavení zobrazení
Hotovo!
Hotovo!
Nyní si prosím přečtěte Přírůčku 3D tisku a následujte instrukce pro kalibraci tiskárny. Poslední verze je vždy dostupná na prusa3d.com/3dhandbookSL1
Gratulujeme, vaše nová deska PrusA64 byla úspěšně vyměněna a jste připraveni tisknout!
Díky kalibraci je tiskárna kompatibilní s předvolbami resinu (pryskyřice) v PrusaSliceru.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás