CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Jak vyměnit blower ventilátor (SL1)

Jak vyměnit blower ventilátor (SL1)

Jak vyměnit blower ventilátor (SL1)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Jak vyměnit blower ventilátor (SL1)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
20
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou blower ventilátoru na Original Prusa SL1.
Všechny potřebné díly jsou k dispozici na našem e-shopu shop.prusa3d.com
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení využívá UV světlo, které může poškodit váš zrak nebo pokožku. Nezapínejte zařízení, dokud není zcela smontováno a dokud nejsou nainstalovány všechny kryty!!!
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Štípací kleště
2,0mm inbusový klíč
2,5mm inbusový klíč
Stahovací páska (3x)
Karton nebo podobná měkká podložka (např. kus látky)
3,0mm inbusový klíč pro jednotky odeslané do července 2019
4,0mm inbusový klíč pro jednotky odeslané mezi červencem a srpnem 2019
Miska nebo krabička na šroubky - všechen vyjmutý spojovací materiál si ponechte na později
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Než začnete, ujistěte se, že:
Tiskárna je odpojena
Odstraňte vaničku na resin
Vyjměte tiskovou platformu
Použijte ESD rukavice (doporučeno)
ESD rukavice jsou antistatické (zabraňují poškození elektroniky).
Odstranění krytu
Odstranění krytu
Odstranění krytu
Odstranění krytu
S těmito šrouby postupujte opatrně, nejlépe použijte inbusový klíč s rovnými ostrými hranami, hrozí nebezpečí stržení hlavy šroubu.
Otočte levou stranu tiskárny směrem k sobě.
Najděte, povolte a vyndejte čtyři šrouby.
Otočte tiskárnu na druhou stranu (180 °) a znovu vyndejte čtyři šrouby.
O pár centimetrů kryt vysuňte.
Jsou dva designy USB a tlačítka napájení:
NOVÝ DESIGN: USB a tlačítko napájení mají stejný konektor. Odpojte kabel a úplně odstraňte kryt.
STARÝ DESIGN: USB a tlačítko napájení jsou oddělené. Odpojte kabel tlačítka napájení od prodlužovačky a úplně odstraňte kryt.
Odpojení blower ventilátoru
Odpojení blower ventilátoru
Stiskněte bezpečnostní kolíček na konektoru a odpojte ventilátor z desky. Nevytahujte konektor bez stisknutí kolíčku, mohlo by dojít k poškození konektoru nebo desky.
Odstranění sestavy UV LED světla
Odstranění sestavy UV LED světla
Odstranění sestavy UV LED světla
Odstranění sestavy UV LED světla
Použijte libovolnou měkkou podložku (např. ručník) a položte na ni zadní část tiskárny. Zkontrolujte, zda je mezi tlačítkem napájení zdroje a povrchem pod ním mezera. Tiskárnu nepokládejte přímo na tlačítko. Majitelé stavebnice mohou použít karton.
Povolte všechny šroubky na sestavě UV LED světla.
Opatrně vyndejte sestavu UV LED světla ven z tiskárny. Neodpojujte ji.
UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se panelu LED na sestavě UV LED!
Uvolnění kabelu blower ventilátoru
Uvolnění kabelu blower ventilátoru
Uvolnění kabelu blower ventilátoru
Opatrně odřízněte obě stahovací pásky ze svazku kabelů.
Opatrně přeřízněte stahovací pásku na kabelu z motoru náklonu a pravého blower ventilátoru.
POZOR: Vyvarujte se říznutí do kabelů!
Odstranění sestavy blower ventilátoru
Odstranění sestavy blower ventilátoru
Odstranění sestavy blower ventilátoru
Odstranění sestavy blower ventilátoru
Blower ventilátor je součástí sestavy (ventilátor + ocelový plát + tištěné díly). Vyjměte jej jako jeden celek a později jej rozeberete na díly.
Opatrně vytáhněte kabel ventilátoru z elektroniky do pravého blower ventilátoru.
Povolte první šroubek na podpěře.
Jednou rukou si podržte sestavu blower ventilátoru.
Druhou rukou povolte druhý šroubek na podpěře.
Odstraňte sestavu blower ventilátoru.
Rozebrání blower ventilátoru
Rozebrání blower ventilátoru
Rozebrání blower ventilátoru
Rozebrání blower ventilátoru
Povolte a odstraňte dva šroubky z přední strany blower ventilátoru.
Odstraňte blower ventilátor (tištěný díl).
NOVÁ verze: Povolte a odstraňte dva šroubky M3x20r z přední strany blower ventilátoru.
STARÁ verze: Povolte a vyšroubujte dva šrouby M5x10r ze zadní strany držáku blower ventilátoru.
Některé starší verze mohou mít dva šroubky M5x16r a dva černé šroubky M4.8x22.
Příprava dílů pro blower ventilátor
Příprava dílů pro blower ventilátor
Příprava dílů pro blower ventilátor
Příprava dílů pro blower ventilátor
Pro následující kroky si prosím připravte:
Nový pravý blower ventilátor (1x)
Blower (1x)
Nový držák blower ventilátoru (1x) se sloupky
Nové těsnění blower ventilátoru (1x)
Seznam pokračuje v dalším kroku...
Těsnění blower ventilátoru
Těsnění blower ventilátoru
Těsnění blower ventilátoru
Těsnění blower ventilátoru
Před použitím těsnění použijte k čištění povrchu ventilátoru (strana s turbínou) isopropylalkohol (IPA) a papírový ubrousek.
Odstraňte ochranný film z těsnění filtru a kruhovou část uprostřed nechte nedotčenou.
Strhněte ochrannou fólii (papír)
Nalepte těsnění na kryt, tak jako na obrázku, lepidlo musí samozřejmě směřovat dolů. Pevně a rovnoměrně ho přitlačte ke krytu ventilátoru.
Ujistěte se, že žádná část těsnění nezasahuje do otáčející se (střední) části ventilátoru!
Montáž ventilátoru
Montáž ventilátoru
Montáž ventilátoru
Montáž ventilátoru
Umístěte ventilátor a držák ventilátoru tak jako na obrázku. Podle šipek zajistěte správnou orientaci ventilátoru.
Levná strana ventilátoru.
Pravá strana ventilátoru.
Veďte kabel skrz otvor.
Umístěte ventilátor na sloupky a opatrně jej zasuňte až dolů. Zkuste tlačit rovnoměrně, aby byl ventilátor vždy vyrovnaný.
Zajistěte ventilátor pomocí dvou šroubů M3x20. Utáhněte je velmi opatrně, jinak může kryt ventilátoru prasknout.
Pokud máte starou verzi držáku ventilátoru (bez sloupků), šrouby Mx20r najdete v sáčku s náhradními díly.
Sestavení blower ventilátoru
Sestavení blower ventilátoru
Sestavení blower ventilátoru
Sestavení blower ventilátoru
Ujistěte se, že jsou obě čtverhranné matky stále v blower ventilátoru.
Otočte sestavu ventilátoru jako na obrázku a sestavte blower ventilátor shora, přičemž:
Přední okraj musí pasovat do krytu ventilátoru.
Levý a pravý okraj budou mimo kryt ventilátoru.
Sestavení musí být jemné, nevyvíjejte zbytečnou sílu, jinak zničíte ventilátor nebo tištěnou část.
Jakmile je ventilátor usazen, ujistěte se, že tam není viditelná mezera nebo deformace.
Pro nasazení ventilátoru sestavu opatrně otočte a zajistěte ho šrouby M3x5.
Upevnění sestavy ventilátoru
Upevnění sestavy ventilátoru
Upevnění sestavy ventilátoru
Vložte sestavu blower ventilátoru dovnitř tiskárny. Plech (držák ventilátoru) musí být za podpěrou.
Držte sestavu ventilátoru rukou a zajistěte ji zápustným šroubem M3x10b do pravého otvoru pro šroub.
Vložte a utáhněte druhý zápustný šroub M3x10b do levého otvoru pro šroub.
Vedení kabelu ventilátoru
Vedení kabelu ventilátoru
Vedení kabelu ventilátoru
Vedení kabelu ventilátoru
Veďte kabel blower ventilátoru prostorem pod elektronikou.
Zapojte kabel do elektroniky.
Stahovací páskou stáhněte dohromady kabel od motoru náklonu a pravého blower ventilátoru na přední straně tiskárny.
Vedení kabelu ventilátoru
Vedení kabelu ventilátoru
Vedení kabelu ventilátoru
Vedení kabelu ventilátoru
Opatrně vytáhněte kabely a kolem pravého okraje kruhového otvoru kolem nich umístěte stahovací pásek.
Na druhé straně použijte další stahovací pásku.
Vložte kabelový svazek zpět do tiskárny, ujistěte se, že je úplně vzadu a nebude překážet UV LED, která bude v následujících krocích namontována na kruhový otvor.
Montáž sestavy UV LED světla
Montáž sestavy UV LED světla
Montáž sestavy UV LED světla
Montáž sestavy UV LED světla
Vložte sestavu UV LED zpět do tiskárny. Orientujte ji podle obrázku. Dávejte pozor, abyste kabely nepřiskřípli!
Namontujte sestavu UV LED světla s pomocí osmi šroubů M3x5b se zápustnou hlavou.
Nyní můžete tiskárnu opatrně postavit zpět na nohy.
Připojení tlačítka napájení
Připojení tlačítka napájení
Připojení tlačítka napájení
Zasuňte kryt do poloviny k tiskárně a zastavte, musíme nejprve připojit přední USB a tlačítko napájení.
NOVÝ DESIGN: Podívejte se shora na přední kryt a připojte USB a napájecí kabel. Ujistěte se, že bezpečnostní kolíček „zacvakl“.
STARÝ DESIGN: Připojte tlačítko napájecího kabelu k prodlužovacímu kabelu. Ujistěte se, že bezpečnostní kolíček "cvakne".
Sestavení krytu
Sestavení krytu
Sestavení krytu
Zasuňte kryt na tiskárnu a zajistěte jej na jedné straně pomocí dvou zápustných šroubů M3x5b. Neutahujte je pevně a přesuňte se na druhou stranu, kde postup opakujte.
Jakmile je kryt zarovnán a částečně zajištěn, přidejte zbývající šrouby a všechny je utáhněte.
Otočte tiskárnu (o 180 °) a použijte stejný postup.
Hotovo!
Hotovo!
Skvělá práce! Právě jste vyměnili blower ventilátor na tiskárně SL1.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás