CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Jak vyměnit bezpečnostní spínač krytu (CW1)

Jak vyměnit bezpečnostní spínač krytu (CW1)

Jak vyměnit bezpečnostní spínač krytu (CW1)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Jak vyměnit bezpečnostní spínač krytu (CW1)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
21
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR

Krok 1 Úvod

Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá výměnou bezpečnostního spínače krytu na tiskárně Original Prusa CW1.
Všechny potřebné díly jsou dostupné na našem e-shopu shop.prusa3d.com
Pro přístup do sekce náhradních dílů musíte být přihlášeni.
UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení využívá UV světlo, které může poškodit váš zrak nebo pokožku. Nezapínejte zařízení, dokud není zcela smontováno a dokud nejsou nainstalovány všechny kryty!!!

Krok 3 Odstranění víka

Odstranění víka
Odstranění víka
Odstranění víka
Úplně otevřete víko.
Vyndejte z CW1 nerezovou nádrž.
Uvolněte čtyři šroubky na obou závěsech.
Opatrně odstraňte víko i se závěsy
S víkem zacházejte opatrně, snadno se poškrábe.

Krok 4 Odstranění horního krytu

Odstranění horního krytu
Odstranění horního krytu
Odstranění horního krytu
Odstranění horního krytu
S těmito šrouby postupujte opatrně, nejlépe používejte inbusový klíč s rovnými ostrými hranami, hrozí nebezpečí stržení hlavy šroubu.
Otočte levou stranu CW1 směrem k sobě.
Najděte, povolte a vyndejte tři šrouby.
Otočte tiskárnu CW1 na druhou stranu (180 °) a znovu vyndejte tři šrouby.
Sejměte přední kryt z CW1.

Krok 5 Odstranění zadního krytu

Odstranění zadního krytu
Odstranění zadního krytu
Odstranění zadního krytu
Odstranění zadního krytu
S těmito šrouby postupujte opatrně, nejlépe používejte inbusový klíč s rovnými ostrými hranami, hrozí nebezpečí stržení hlavy šroubu.
Otočte levou stranu CW1 směrem k sobě.
Povolte a vyndejte dva šrouby po straně.
Otočte pravou stranu CW1 směrem k sobě.
Povolte a vyndejte dva šrouby po straně.
Povolte a vyndejte dva šrouby na horní straně zadního krytu.

Krok 6 Odstranění horního krytu

Odstranění horního krytu
Odstranění horního krytu
Odstranění horního krytu
Odstranění horního krytu
Buďte obzvlášť opatrní!!! Ocelové díly stroje mají ostré hrany. Neřízněte se!
Povolte a vyndejte čtyři šrouby na vrchním krytu.
Opatrně uchopte oba držáky nerezové nádrže a mírně je zatlačte dolů a ven. Nerezový plech se mírně ohne - to je v pořádku.
Jakmile ocelový plát s držáky vyskočí, uchopte jeden držák rukou a druhou rukou ho uchopte v blízkosti rotační platformy. Poté celou tuto sestavu opatrně vyndejte. Buďte opatrní, jsou k ní připojeny kabely!!!

Krok 7 Odstranění horního krytu

Odstranění horního krytu
Odstranění horního krytu
Odstranění horního krytu
Buďte obzvlášť opatrní!!! Ocelové díly stroje mají ostré hrany. Neřízněte se!
Opatrně sundejte horní část ze stroje a položte ji vedle CW1 tak, aby filtrační ventilátor směřoval k vám, jako na obrázku. Netahejte za kabely!!!
Odřízněte stahovací pásek na kabelech ze sestavy indikátoru zavření víka, LED a IR-senzoru. Buďte při tom opatrní, vyvarujte se říznutí do kabelů!!!

Krok 8 Odpojte sestavu indikátoru zavření víka

Odpojte sestavu indikátoru zavření víka
Odpojte sestavu indikátoru zavření víka
Odpojte sestavu indikátoru zavření víka
Odpojte kabel bezpečnostního spínače krytu (červený & černý) od Prusa CW-Controlleru.
Odpojte kabel termistoru (červený & černý) od Prusa CW-Controlleru.

Krok 9 Odstranění bezpečnostního spínače krytu

Odstranění bezpečnostního spínače krytu
Odstranění bezpečnostního spínače krytu
Odstranění bezpečnostního spínače krytu
Najděte bezpečnostní spínač krytu na vnitřku vrchního krytu.
Povolte šroub na bezpečnostním spínači krytu.
Odstraňte bezpečnostní spínač krytu z horního krytu.

Krok 12 Instalace bezpečnostního spínače krytu

Instalace bezpečnostního spínače krytu
Instalace bezpečnostního spínače krytu
Instalace bezpečnostního spínače krytu
Vložte bezpečnostní spínač krytu do dílu covercheck-top ze stejné strany, jako termistor. Jinými slovy, oba senzory budou mít kabely na stejné straně tištěného dílu.
Dávejte pozor, aby termistor nevypadl z covercheck-top.
Dokončete montáž pomocí dílu covercheck-bottom. Ujistěte se, že žádný drát není skřípnutý nebo ohnutý!!!

Krok 13 Osazení sestavy indikátoru zavření víka

Osazení sestavy indikátoru zavření víka
Osazení sestavy indikátoru zavření víka
Osazení sestavy indikátoru zavření víka
Pro správnou montáž sestavy indikátoru zavření víka (covercheck) k hornímu krytu postupujte podle těchto instrukcí:
Kruhový otvor v tištěných dílech musí lícovat s „prodlužovací“ maticí přivařenou k plátu.
Tlačítko spínače musí projít otvorem.
Zarovnejte sestavu s okrajem krytu.
Zajistěte sestavu indikátoru zavření víka (covercheck) šroubem M3x5.

Krok 14 Připojení kabelů krytu

Připojení kabelů krytu
Připojení kabelů krytu
Připojení kabelů krytu
Připojení kabelů krytu
Připojte kabel termistoru k dílu Prusa CW-Controller.
Připojte bezpečnostní spínač krytu k Prusa CW-Controlleru.
Spojte bezpečnostní spínač víka, termistor, napájecí kabel LED a kabely infračerveného senzoru (IR-senzor) a zajistěte je stahovacím páskem. Neutahujte ho příliš! Mohli byste poškodit kabely.

Krok 15 Nasazení vrchního krytu

Nasazení vrchního krytu
Nasazení vrchního krytu
Nasazení vrchního krytu
Nasazení vrchního krytu
Buďte obzvlášť opatrní!!! Ocelové díly stroje mají ostré hrany. Neřízněte se!
Dejte kryt zpět na CW1.
Mírně stlačte okraje krytu, abyste se dostali pod zadní kryt.
Ujistěte se, že pod krytem nejsou skřípnuté žádné kabely a zajistěte, aby kabely nezasahovaly do spodního ventilátoru.

Krok 16 Nasazení zadního krytu

Nasazení zadního krytu
Nasazení zadního krytu
Nasazení zadního krytu
Zarovnejte oba otvory pro šrouby na horní straně zadního krytu s otvory v krytu z nerezové oceli.
Vložte dva šrouby M3x5b se zápustnou hlavou do otvorů a utáhněte je.

Krok 17 Nasazení zadního krytu

Nasazení zadního krytu
Nasazení zadního krytu
Nasazení zadního krytu
Otočte levou stranu CW1 směrem k sobě.
Zajistěte kryt dvěma šrouby M3x5b se zapuštěnou hlavou.
Otočte pravou stranu CW1 směrem k sobě.
Zajistěte kryt dvěma šrouby M3x5b se zapuštěnou hlavou.

Krok 18 Nasazení předního krytu

Nasazení předního krytu
Nasazení předního krytu
Nasazení předního krytu
Nasazení předního krytu
Opatrně položte přední kryt na CW1.
Otočte levou stranu CW1 směrem k sobě.
Zajistěte kryt třemi šrouby M3x5b se zapuštěnou hlavou.
Otočte pravou stranu CW1 směrem k sobě.
Zajistěte kryt třemi šrouby M3x5b se zapuštěnou hlavou.

Krok 19 Zajištění vrchního krytu

Zajištění vrchního krytu
Zajištění vrchního krytu
Zajištění vrchního krytu
Zajištění vrchního krytu
Zarovnejte všechny čtyři otvory v obou částech.
Zajistěte kryt čtyřmi šrouby M4x8b se zapuštěnou hlavou.

Krok 20 Nasazení vrchního víka

Nasazení vrchního víka
Nasazení vrchního víka
Nasazení vrchního víka
Nasazení vrchního víka
Namontujte víko se závěsy zpět na CW1 a lehce utáhněte šrouby.
Nastavte šrouby v oválných otvorech do stejné polohy na obou závěsech. Utáhněte šrouby.
Zavřete víko a po stranách zkontrolujte, zda po celé délce správně sedí na zadním krytu. V případě potřeby upravte polohu závěsů.

Krok 21 Hotovo!

Hotovo!
Hotovo!
Skvělá práce! Právě jste vyměnili indikátor zavření víka na přístorji CW1.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás