CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Jak rozebrat CW1

Jak rozebrat CW1

Jak rozebrat CW1
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Jak rozebrat CW1
 Obtížnost
Nízká
 Kroky
17
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Úvod
Úvod
Tento návod vás provede rozebráním Original Prusa CW1 včetně kontroly zapojení.
UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení využívá UV světlo, které může poškodit váš zrak nebo pokožku. Nezapínejte zařízení, dokud není zcela smontováno a dokud nejsou nainstalovány všechny kryty!!!
Odstranění víka
Odstranění víka
Odstranění víka
Úplně otevřete víko.
Vyndejte z CW1 nerezovou nádrž.
Uvolněte čtyři šroubky na obou závěsech.
Opatrně odstraňte víko i se závěsy
S víkem zacházejte opatrně, snadno se poškrábe.
Odstranění horního krytu
Odstranění horního krytu
Odstranění horního krytu
Odstranění horního krytu
S těmito šrouby postupujte opatrně, nejlépe použijte inbusový klíč s rovnými ostrými hranami, hrozí nebezpečí stržení hlavy šroubu.
Otočte levou stranu CW1 směrem k sobě.
Najděte, povolte a vyndejte tři šrouby.
Otočte tiskárnu CW1 na druhou stranu (180 °) a znovu vyndejte tři šrouby.
Sejměte přední kryt z CW1.
Odstranění zadního krytu
Odstranění zadního krytu
Odstranění zadního krytu
Odstranění zadního krytu
S těmito šrouby postupujte opatrně, nejlépe použijte inbusový klíč s rovnými ostrými hranami, hrozí nebezpečí stržení hlavy šroubu.
Otočte levou stranu CW1 směrem k sobě.
Povolte a vyndejte dva šrouby po straně.
Otočte pravou stranu CW1 směrem k sobě.
Povolte a vyndejte dva šrouby po straně.
Povolte a vyndejte dva šrouby na horní straně zadního krytu.
Odstranění horního krytu
Odstranění horního krytu
Odstranění horního krytu
Odstranění horního krytu
Buďte obzvlášť opatrní!!! Ocelové díly stroje mají ostré hrany. Neřízněte se!
Povolte a vyndejte čtyři šrouby na vrchním krytu.
Opatrně uchopte oba držáky nerezové nádrže a mírně je zatlačte dolů a ven. Nerezový plech se mírně ohne - to je v pořádku.
Jakmile ocelový plech s držáky vyskočí, uchopte jeden držák rukou a druhou rukou ho uchopte v blízkosti rotační platformy. Poté tuto sestavu opatrně vyjměte. Buďte opatrní, jsou k ní připojeny kabely!!!
Odstranění horního krytu
Odstranění horního krytu
Odstranění horního krytu
Buďte obzvlášť opatrní!!! Ocelové díly stroje mají ostré hrany. Neřízněte se!
Opatrně sejměte z přístroje horní část a položte ji vedle CW1. Netahejte za kabely!!!
Konektory dílu CW-Controller
Konektory dílu CW-Controller
Zkontrolujte, že kabely jsou správně připojeny:
1. kabel LCD (se dvěma proužky)
2. LCD kabel (s jedním proužkem)
3. Spodní ventilátor
4. Ventilátor filtrace
5. bezpečnostní spínač krytu
6. IR-senzor Prusa (některé starší jednotky mohou mít čtyřpinový konektor, viz podrobnosti)
Seznam pokračuje v dalším kroku...
Kontrola připojení LCD kabelů
Kontrola připojení LCD kabelů
Kontrola připojení LCD kabelů
Ujistěte se, že je kabel zcela zasunut do konektorů na desce LCD.
Chybné připojení. Mezi konektorem a kolíčky (piny) na LCD desce je mezera. Kabel není zcela zasunut do konektoru.
Správné připojení. Kabel je úplně zasunut v konektoru.
Zkontrolujte připojení kabelů na desce LCD:
Vlevo - Kabel k LCD s jedním pruhem
Vpravo - kabel LCD se dvěma proužky
Nasazení vrchního krytu
Nasazení vrchního krytu
Nasazení vrchního krytu
Nasazení vrchního krytu
Buďte obzvlášť opatrní!!! Ocelové díly stroje mají ostré hrany. Neřízněte se!
Dejte kryt zpět na CW1.
Mírně stlačte okraje krytu, abyste se dostali pod zadní kryt.
Ujistěte se, že pod krytem nejsou skřípnuté žádné kabely a zajistěte, aby kabely nezasahovaly do spodního ventilátoru.
Nasazení zadního krytu
Nasazení zadního krytu
Nasazení zadního krytu
Zarovnejte oba otvory pro šrouby na horní straně zadního krytu s otvory v krytu z nerezové oceli.
Vložte dva šrouby M3x5b se zápustnou hlavou do otvorů a utáhněte je.
Nasazení zadního krytu
Nasazení zadního krytu
Nasazení zadního krytu
Otočte levou stranu CW1 směrem k sobě.
Zajistěte kryt dvěma šrouby M3x5b se zapuštěnou hlavou.
Otočte pravou stranu CW1 směrem k sobě.
Zajistěte kryt dvěma šrouby M3x5b se zapuštěnou hlavou.
Nasazení předního krytu
Nasazení předního krytu
Nasazení předního krytu
Nasazení předního krytu
Opatrně položte přední kryt na CW1.
Otočte levou stranu CW1 směrem k sobě.
Zajistěte kryt třemi šrouby M3x5b se zapuštěnou hlavou.
Otočte pravou stranu CW1 směrem k sobě.
Zajistěte kryt třemi šrouby M3x5b se zapuštěnou hlavou.
Zajištění vrchního krytu
Zajištění vrchního krytu
Zajištění vrchního krytu
Zajištění vrchního krytu
Zarovnejte všechny čtyři otvory v obou částech.
Zajistěte kryt čtyřmi šrouby M4x8b se zapuštěnou hlavou.
Nasazení vrchního víka
Nasazení vrchního víka
Nasazení vrchního víka
Nasazení vrchního víka
Namontujte víko se závěsy zpět na CW1 a lehce utáhněte šrouby.
Nastavte šrouby v oválných otvorech do stejné polohy na obou závěsech. Utáhněte šrouby.
Zavřete víko a po stranách zkontrolujte, zda po celé délce správně sedí na zadním krytu. V případě potřeby upravte polohu závěsů.
Hotovo!
Hotovo!
Hotovo. Dobrá práce!
Teď zkuste umýt a vytvrdit nějaký tisk ;)
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás