CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

8. Montáž elektroniky (B3/R2 design)

Menu

8. Montáž elektroniky (B3/R2 design)

8. Montáž elektroniky (B3/R2 design)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
8. Montáž elektroniky (B3/R2 design)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
39
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFRJA
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Čelisťové kleště pro zkracování stahovacích pásek
2,5mm inbusový klíč pro šrouby M3
1,5mm inbusový klíč pro zarovnání matek
Křížový šroubovák na utažení napájecích kabelů zdroje a vyhřívané podložky
Příprava RAMBo-cover-door (2. část)
Příprava RAMBo-cover-door (2. část)
Příprava RAMBo-cover-door (2. část)
Vložte matku M3nS do otvoru co nejhlouběji. Pro vložení matky můžete použít šroubovák.
Zkontrolujte správné zarovnání matky pomocí inbusového klíče.
Příprava spodního pantu
Příprava spodního pantu
Příprava spodního pantu
Příprava spodního pantu
Vezměte díl RAMBo-cover-hinge-bottom a prostrčte jím šroub M3x10.
V tištěném dílu je připravené vybrání na hlavičku šroubu.
Najděte na rámu otvor pro uchycení spodního pantu.
Umístěte tištěný díl na rám a dotáhněte šroub. Pant musí směřovat nahoru.
Montáž dílu RAMBo-cover-door
Montáž dílu RAMBo-cover-door
Montáž dílu RAMBo-cover-door
Montáž dílu RAMBo-cover-door
Nasaďte dvířka RAMBo-cover-door na spodní pant.
Vezměte díl RAMBo-cover-hinge-top a prostrčte jím šroub M3x10.
Nasaďte horní pant (RAMBo-cover-hinge-top) na dvířka a upevněte jej do rámu.
Zabalení kabelů osy X
Zabalení kabelů osy X
Zabalení kabelů osy X
Zabalení kabelů osy X
Než pokročíme k další části elektroniky, najděte v balení zbývající (nejmenší) stahovací bužírku.
Obalte to okolo kabelu motoru osy X
Stahovací bužírka je kratší, než je délka kabelu motoru.
Deska EINSY RAMBo board - různé verze
Deska EINSY RAMBo board - různé verze
Deska EINSY RAMBo board - různé verze
K dispozici jsou dvě verze desky EINSY. Dle obrázků rozpoznejte tu svojí:
Verze A: LCD konektory se použijí přímo na desce EINSY RAMBo.
Varianta B: LCD konektory jsou součástí rozšiřující desky.
Rozšiřující deska je osazena již z výroby. Nesundavejte ji!
Z uživatelského hlediska není mezi oběma řešeními žádný funkční rozdíl, konektory jsou pouze posunuty do jiné polohy.
Příprava RAMBo-cover-base (2. část)
Příprava RAMBo-cover-base (2. část)
Příprava RAMBo-cover-base (2. část)
Vložte čtyři matky M3n do připravených kapes.
Nasuňte desku do krytu a připevněte ji čtyřmi šrouby M3x10.
Šrouby utahujte opatrně, mohli byste poškodit desku.
Použijte kleště pro snadnější vložení šroubů.
Nasazení RAMBo-cover-base (2. část)
Nasazení RAMBo-cover-base (2. část)
Nasazení RAMBo-cover-base (2. část)
Nasazení RAMBo-cover-base (2. část)
Před upevněním krytu na rám, vezměte kabel od motoru osy X (viz žlutý štítek) a zapojte jej do desky EINSY.
Zatlačte spirálový obal do drážky v krytu a ponechte mírnou rezervu kabelu po délce desky (nenapínejte kabel).
Na krytu elektroniky najděte drážky, které slouží pro nasazení na šrouby M3x10 (ty jsou již připravené na rámu).
Nasazení RAMBo-cover-base (3. část)
Nasazení RAMBo-cover-base (3. část)
Nasazení RAMBo-cover-base (3. část)
Nasazení RAMBo-cover-base (3. část)
Nasaďte kryt elektroniky RAMBo-cover-base na rám (na šrouby M3x10) a zarovnejte jej s vnější hranou rámu osy Z.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče dotáhněte oba šrouby, viz druhý obrázek.
Správa kabeláže tiskárny  (1. část)
Správa kabeláže tiskárny  (1. část)
V následujících krocích společně uspořádáme kabely na tiskárně. Vyzkoušeli jsme několik způsobů a tento se zdá jako nejvíce efektivní.
V následujících krocích prosím utahujte stahovací pásky opatrně, neboť můžete skřípnout/zlomit kabely.
Otočte tiskárnu na stranu se zdrojem (PSU) a postupujte od spodní části směrem nahoru.
Správa kabeláže (2. část)
Správa kabeláže (2. část)
Správa kabeláže (2. část)
Začněte u motoru osy Z (right/pravý).
Prostrčte stahovací pásku skrz otvory v rámu tak, abyste vytvořili smyčku.
Opatrně vsuňte kabel do stahovací pásky a utáhněte ji, aby kabely pevně přidržovala, ale nezařezávala se do nich. Dejte pozor, ať pásku neutáhnete zbytečně silně. Ustřihněte zbývající část pásky.
Správa kabeláže tiskárny (3. část)
Správa kabeláže tiskárny (3. část)
Správa kabeláže tiskárny (3. část)
Pokračujte směrem nahoru a vytvořte další smyčku pomocí stahovací pásky.
Vezměte kabel motoru osy Z a přidejte všechny kabely ze zdroje. Ujistěte se, že jsou veškeré kabely pod hladkými tyčemi a nekolidují s pojezdem osy Y (Y-carriage).
Opatrně vsuňte kabel do stahovací pásky a utáhněte ji. Dejte pozor, ať pásku neutáhnete zbytečně silně. Ustřihněte zbývající část pásky.
Správa kabeláže (4. část)
Správa kabeláže (4. část)
Správa kabeláže (4. část)
Pokračujte směrem nahoru a vytvořte další smyčku pomocí stahovací pásky.
Do svazku kabelů přidejte kabel motoru osy Y.
Opatrně vsuňte kabel do stahovací pásky a utáhněte ji. Dejte pozor, ať pásku neutáhnete zbytečně silně. Ustřihněte zbývající část pásky.
Správa kabeláže tiskárny (5. část)
Správa kabeláže tiskárny (5. část)
Správa kabeláže tiskárny (5. část)
Správa kabeláže tiskárny (5. část)
Vezměte kabely od LCD a opatrně je zatlačte do hliníkové extruze. Ponechte je volné, příliš je nenapínejte.
Využijte celou délku extruze.
Kabelový svazek prozatím ohněte směrem dolů.
Opatrně ohněte LCD kabely okolo rámu.
Správa kabeláže tiskárny (6. část)
Správa kabeláže tiskárny (6. část)
Správa kabeláže tiskárny (6. část)
Pokračujte směrem nahoru a vytvořte další smyčku pomocí stahovací pásky.
Vezměte kabelový svazek a položte jej přes LCD kabely.
Opatrně vsuňte kabely (bez LCD kabelů) do stahovací pásky a utáhněte ji. Ustřihněte zbývající část pásky.
Správa kabeláže (7. část)
Správa kabeláže (7. část)
Správa kabeláže (7. část)
Správa kabeláže (7. část)
Prostrčte stahovací pásku skrz otvory v rámu tak, abyste vytvořili smyčku.
Tentokrát opatrně vložte kabely od LCD do stahovací pásky.
Přidejte kabelový svazek a kabel od levého motoru osy Z.
Správa kabeláže (8. část)
Správa kabeláže (8. část)
Opatrně vsuňte kabely do stahovací pásky, před utažením pásky si přečtěte další bod.
Buďte velmi opatrní! Stahovací pásku utáhněte jen mírně, jinak si poškodíte kabely od LCD! Stahovací páska by měla být tak utažená, aby držela na místě. Nadměrným utažením ale může dojít k přerušení vodičů!
A je to! Kabeláž máme zorganizovanou a můžeme se pustit do zapojení kabelů do desky EINSY. Otočte tiskárnu zpět na nohy.
Zapojení kabelového svazku z vyhřívané podložky
Zapojení kabelového svazku z vyhřívané podložky
Zapojení kabelového svazku z vyhřívané podložky
Zapojení kabelového svazku z vyhřívané podložky
Tento krok platí jak pro spirálový obal, tak pro textilní rukáv. V případě textilního rukávu není uvnitř žádný nylon, proto krok "modrý bod" vynechejte.
Pomocí stahovací pásky vytvořte smyčku na straně RAMBo-cover-base. To platí jak pro spirálový obal, tak pro textilní pouzdro.
Vezměte svazek kabelů z vyhřívané podložky a oddělte na konci 1-2 cm nylonové struny. Tu následně zasuňte do slotu v krytu při spodním okraji otvoru. Nic nezkracujte!
Utáhněte stahovací pásku a zastřihněte ji.
Napájecí kabely zdroje a podložky (1. část)
Napájecí kabely zdroje a podložky (1. část)
Napájecí kabely zdroje a podložky (1. část)
DŮLEŽITÉ: je naprosto ZÁSADNÍ správně zapojit napájecí kabely ze zdroje a vyhřívané podložky do desky EINSY. KLADNÝ VODIČ musí být zapojen do KLADNÉ SVORKY. Jsou DVĚ VARIANTY kabelů a liší se barevným provedením:
Varianta A: oba dráty na každém kabelu jsou černé. KLADNÝ VODIČ je označen ČERVENOU LINKOU.
Varianta B: na každém kabelu jsou dráty označené červenou a černou barvou. KLADNÝ VODIČ má bužírku ZCELA ČERVENOU.
Zapojte kabely ze zdroje a vyhřívané podložky do desky EINSY v následujícím pořadí (červená šipka značí svorku s kladným pólem):
První kabel z napájecího zdroje (A+|A-).
Druhý kabel z napájecího zdroje (B+|B-).
Kabel z vyhřívané podložky (C+|C-).
Oba kabely (dva páry) ze zdroje jsou shodné, na jejich pořadí nezáleží, pouze se ujistěte o správné polaritě.
Napájecí kabely zdroje a podložky (2. část)
Napájecí kabely zdroje a podložky (2. část)
Napájecí kabely zdroje a podložky (2. část)
Napájecí kabely zdroje a podložky (2. část)
Zkontrolujte prosím, že máte správně zapojenou KLADNOU a ZÁPORNOU polaritu kabelů dle předchozího kroku! Vždy zapojujte kabel s KLADNOU POLARITOU do kladného slotu na desce EINSY. Viz obrázky s červenými šipkami.
Znovu zkontrolujte správné pořadí:
Vezměte první kabel ze zdroje a zapojte dvojici svorek do desky EINSY. Pro utažení použijte křížový šroubovák. Šroub UTÁHNĚTE pevně!
Vezměte druhý kabel ze zdroje a zapojte dvojici svorek do desky EINSy.
Poslední dvojice vodičů je z vyhřívané podložky, ty zapojte zcela napravo.
Berte prosím na vědomí, že nerespektování postupu a poškození tiskárny může vyústit ve ztrátu záruky. Věnujte této části dostatek času a kontroly. Šrouby utáhněte pevně!
Připojení všech motorů (os X/Y/Z)
Připojení všech motorů (os X/Y/Z)
Připojení všech motorů (os X/Y/Z)
Identifikujte jednotlivé kabely pomocí žlutých štítků a zapojte je do desky.
Motor osy X (již zapojen)
Motor osy Y
Motory osy Z (na pořadí nezáleží)
Pokuste se kabely uspořádat stejně jako na obrázku, získáte tak více místa pro další kroky.
Dozapojení zdroje a termistoru podložky
Dozapojení zdroje a termistoru podložky
Dozapojení zdroje a termistoru podložky
Dozapojení zdroje a termistoru podložky
Najděte kroucenou dvoulinku (černobílý kabel | PP) ze zdroje a zapojte ji do desky.
Zatlačte černo-bílý kabel na levou stranu krytu. Upravte si všechny kabely tak, jako na obrázku, abyste měli více prostoru pro ty ostatní.
Vezměte termistor (zelený štítek | HT) z vyhřívané podložky a zapojte jej.
Termistor může být také v bílém provedení bez zeleného označení. Při zapojení nezáleží na polaritě.
Pokuste se kabely uspořádat stejně jako na obrázku, získáte tak více místa pro další kroky.
Připojení kabelového svazku extruderu (1. část)
Připojení kabelového svazku extruderu (1. část)
Připojení kabelového svazku extruderu (1. část)
Najděte otvor pro nylonovou strunu, budete jej potřebovat v následujícím kroku.
Připravte kabelový svazek jako na druhém obrázku. Věnujte pozornost jedinému obalu s vyloučeným NYLON filamentem.
Připojení kabelového svazku extruderu (2. část)
Připojení kabelového svazku extruderu (2. část)
Připojení kabelového svazku extruderu (2. část)
Připojení kabelového svazku extruderu (2. část)
Zasuňte nylonový filament do otvoru, který jste našli v předchozím kroku.
Následující krok vyžaduje trpělivost. Při zatlačování kabelů buďte opatrní, pokud budete tlačit příliš silně, můžete některé z nich zlomit!
Vezměte všechny kabely z extruderu s obalem a protáhněte je otvorem. Aby to bylo jednodušší, zkuste obal otočit, aby byl o něco menší.
Jakmile budou všechny kabely uvnitř, obalte svazek zbylým spirálovým obalem. Pokud potřebujete udělat víc než dvě otáčky, obal opatrně přeřízněte.
Připojení kabelového svazku extruderu (4. část)
Připojení kabelového svazku extruderu (4. část)
Připojení kabelového svazku extruderu (4. část)
Připojení kabelového svazku extruderu (4. část)
Zapojte zbývající kabely z Extruderu:
Napájení topení na trysce (červený kabel | č. 1)
Levý ventilátor hotendu (černý kabel | č .2)
Přední tiskový ventilátor (červená bužírka | č. 3)
Kabel senzoru filamentu (využijte dolní řadupinů v konektoru a ujistěte se, že červený vodič je vpravo, směrem ven z desky | č. 4). Dvakrát překontrolujte, zda konektor pasuje na všechny kolíky na desce!!! Nesprávné nastavení konektoru může poškodit senzor! Nesprávné připojení konektoru k senzoru může vést k jeho poškození!
Motor Extruderu (žlutý štítek s písmenem "E" | č. 5)
Termistor Extruderu (zeleno žlutá bužírka | č. 6)
Kabel senzoru P.I.N.D.A. (č. 7)
Zapojení LCD kabelů
Zapojení LCD kabelů
Zapojení LCD kabelů
Zapojení LCD kabelů
Kabel k LCD s jedním pruhem (Konektor P1)
Kabel k LCD se dvěma pruhy (Konektor P2)
Růžový pruh na LCD kabelech musí být nahoře.
V případě osazeného adaptéru je pořadí i orientace kabelů stejná (viz druhý obrázek).
Pokuste se dosáhnout podobného uspořádání kabelů.
Ještě jednou zkontrolujte všechna zapojení!
Ještě jednou zkontrolujte všechna zapojení!
Ještě jednou zkontrolujte všechna zapojení!
Zkontrolujte zapojení elektroniky podle obrázku.
Ujistěte se, že je kabel od senzoru filamentu zapojen do všech pinů! Posunutý konektor může způsobit permanentní poškození senzoru.
Dokončení krytu RAMBo
Dokončení krytu RAMBo
Dokončení krytu RAMBo
Šroub M3x40 (1x)
Zavřete RAMBo-cover-door.
Ujistěte se, že žádný kabel není skřípnutý!
Utáhněte šroub M3x40.
Nasazení antivibračních podložek
Nasazení antivibračních podložek
Nasazení antivibračních podložek
Pokud máte podložky již nasazené, můžete tento krok přeskočit.
Antivibrační podložka (4x)
Otočte rám na bok, vložte antivibrační patku a otáčejte s ní tak dlouho, dokud nezmáčknete ráfek uvnitř extruze.
Opakujte postup na všech 4 podložkách. Umístěte je 2-3 cm od konce každé extruze.
Rozdílné designy držáků cívek
Rozdílné designy držáků cívek
Počínaje jarem 2018 je kit Original Prusa i3 MK3 zasílán s upravenou verzí držáku pro dvě cívky, dle obrázku si prosím vyberte svojí verzi:
3D vytištěný držák jedné cívky - krok 36
Nový držák dvou cívek ze vstřikolisu - krok 37
Nasazení držáku jedné cívky
Nasazení držáku jedné cívky
Nasazení držáku jedné cívky
Nasazení držáku jedné cívky
Najděte v balení držák cívky a namontujte jej na horní část rámu, jak je znázorněno na obrázku.
Pro správné nasazení držáku cívky, usaďte "zub" držáku do rámu a poté zatlačte ve směru šipek (natáčejte dozadu a přitom jemně tlačte směrem dolů).
Nenasazujte držák cívky tak, že jej budete tlačit pouze shora. Je zapotřebí mnohem větší síly a mohlo by dojít k jeho poškození.
Vzhled držáku se může mírně lišit od obrázků.
Hotovo? Přejděte na krok 39
Složení držáku dvou cívek
Složení držáku dvou cívek
Složení držáku dvou cívek
Složení držáku dvou cívek
Nepoužívejte nepřiměřenou sílu během skládání, nebo může dojít k poškození zamykacího systému držáku cívek.
Položte všechny tři části před sebe. Obě "ramena" jsou identická. Ujistěte se, že část držáku ve tvaru C, která se přichytí na rám tiskárny míří směrem k vám.
Vezměte "rameno" na pravé straně, vložte jej opatrně do hlavního dílu a pozvolna otočte po směru hodinových ručiček (směrem od sebe). K zamknutí dílu stačí přibližně polovina otáčky.
Vezměte "rameno" na levé straně, vložte jej opatrně do hlavního dílu a pozvolna otočte proti směru hodinových ručiček (směrem k sobě). K zamknutí dílu stačí přibližně polovina otáčky.
Pro složení je zapotřebí velmi malé síly (krutu). Pokud budete při skládání cítit nepřiměřený odpor, nejprve zkontrolujte zamykací systém držáku, mohou v něm být drobné nečistoty.
Nasazení držáku dvou cívek
Nasazení držáku dvou cívek
Nasazení držáku dvou cívek
Nasazení držáku dvou cívek
Pro správné nasazení držáku cívky, usaďte "zub" držáku na střed rámu a poté zatlačte ve směru šipek (natáčejte dozadu a přitom jemně tlačte směrem dolů).
Nenasazujte držák cívky tak, že jej budete tlačit pouze shora. Je zapotřebí mnohem větší síly a mohlo by dojít k jeho poškození.
Hurá!
Hurá!
Gratulujeme, právě jste sestavili celou 3D tiskárnu Original Prusa i3 MK3!
Už máte skoro hotovo... Stačí dokončit kapitolu 9. Finále
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás