CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

8. Elektronika

8. Elektronika
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 4 years ago
8. Elektronika
 Obtížnost
Střední
 Kroky
22
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFR
3D vytištěné díly
3D vytištěné díly
3D vytištěné díly
Rambo-cover-base (základ krytu elektroniky) - nová verze
Rambo-cover-base (základ krytu elektroniky) - starší verze
Rambo-cover-door (dveře krytu elektroniky)
Rambo-cover-hinge top (horní pant krytu elektroniky)
Rambo-cover-hinge bottom (spodní pant krytu elektroniky)
Díly krytu se mohou mírně lišit od obrázků.
Dvířka krytu elektroniky
Dvířka krytu elektroniky
Dvířka krytu elektroniky
Dvířka krytu elektroniky
V dalším kroku využijte vyznačený otvor.
Pomocí šroubu M3x10 (1 ks) a 2,5mm inbusu přišroubujte spodní pant krytu elektroniky.
Na pant nasaďte dvířka krytu elektroniky.
Příprava montáže horního pantu dvířek
Příprava montáže horního pantu dvířek
Příprava montáže horního pantu dvířek
Příprava montáže horního pantu dvířek
Šroub M3x10 (1 ks)
Horní pant krytu elektroniky
Vložte šroub M3x10 do pantu.
Posuňte vyhřívanou podložku co nejvíce směrem k LCD panelu pro lepší přístup.
Nasaďte dvířka krytu elektroniky na spodní pant a nasuňte horní pant na své místo.
Připevněte horní pant do vyznačeného otvoru.
Zašroubujte horní pant do rámu.
Svislost pantů
Svislost pantů
Ujistěte se, že jsou oba panty ve svislé poloze a rovnoběžné s hranou rámu.
Příprava základu krytu elektroniky
Příprava základu krytu elektroniky
Příprava základu krytu elektroniky
K dispozici jsou dvě verze krytu elektroniky:
Nová verze bez ventilace zad. Vložte matky M3n (4 ks) do otvorů.
Starší verze s ventilací zad. Vložte matky M3n (4 ks) do otvorů.
V následujících krocích je využita starší verze, ale jejich funkčnost je stejná.
Příprava elektroniky
Příprava elektroniky
Příprava elektroniky
Šrouby M3x10 (4 ks)
Zasuňte elektroniku do základu krytu elektroniky a zajistěte na místě šrouby M3x10.
Použijte kombinované kleště pro snadnější umístění šroubů.
Dokončení základu krytu elektroniky
Dokončení základu krytu elektroniky
Dokončení základu krytu elektroniky
Dokončení základu krytu elektroniky
Nasuňte kabeláž osy X skrz kryt elektroniky a zároveň připojte základ krytu elektroniky k rámu (viz obrázek).
Před utažením krytu se ujistěte, že kabely od motoru a koncového spínače dosáhnou k hornímu okraji desky RAMBo.
Kroucená bužírka musí vést do krytu elektroniky, tak aby držela uvnitř po dotažení šroubů k rámu.
Pomocí 2,5mm inbusu dotáhněte základ krytu elektroniky.
Zapojení elektroniky, část 1
Zapojení elektroniky, část 1
Zapojení elektroniky, část 1
Zapojení elektroniky, část 1
Motor osy X
Motor osy Y
Motory osy Z (na pořadí jednotlivých motorů nezáleží)
Koncový spínač osy X
Koncový spínač osy Y
12V vstupní napájení (kabely vedoucí od zdroje, na pořadí kabelů nesejde)
Zapojte a upravte kabely podle obrázku. Zkontrolujte, že jsou všechny konektory řádně zapojeny!
Všechny kabely od motorů mají své označení pro snadnější zapojení.
Vedení kabelů od vyhřívané podložky
Vedení kabelů od vyhřívané podložky
Vedení kabelů od vyhřívané podložky
Vedení kabelů od vyhřívané podložky
Kabely od vyhřívané podložky veďte spodním otvorem v základu krytu elektroniky.
Zatlačte filament do otvoru v základu krytu elektroniky. Pokud nejde filament vložit, udělejte kleštěmi na jeho konci špičku a zkuste znovu vtlačit.
Termistor vyhřívané podložky
Napájení vyhřívané podložky
Poznámka: bílý kabel z vyhřívané podložky může být také v černém provedení, nicméně jejich funkce je stejná (viz Kapitola 7, Krok 13).
Note the white cable from heatbed can be also in black version, however their function is the same (see Chapter 7, Step 13).
Uchycení kabelů od vyhřívané podložky
Uchycení kabelů od vyhřívané podložky
Uchycení kabelů od vyhřívané podložky
Uchycení kabelů od vyhřívané podložky
Stahovací páskou uchyťte kabely od vyhřívané podložky k základu krytu elektroniky na konci spirálové bužírky.
Důkladně zkontrolujte, že stahovací páska řádně utažena.
Vedení kabelu extrudéru
Vedení kabelu extrudéru
Vedení kabelu extrudéru
Vedení kabelu extrudéru
Kabely od extrudéru veďte horním otvorem v základu krytu elektroniky.
Zatlačte filament do otvoru v základu krytu elektroniky. Pokud nejde filament vložit, udělejte kleštěmi na jeho konci špičku a zkuste znovu vtlačit.
Zatlačte poslední otáčku kroucené bužírky do otvoru základu krytu elektroniky.
Uchycení kabelů od extrudéru
Uchycení kabelů od extrudéru
Uchycení kabelů od extrudéru
Uchycení kabelů od extrudéru
Stahovací páskou uchyťte kabely od extrudéru k základu krytu elektroniky na konci spirálové bužírky.
V krytu je připraveno slot pro stahovací pásku, stačí ji pouze zasunout.
Utáhněte pásku a odstřihněte přebytečný konec.
Zapojení elektroniky, část 2
Zapojení elektroniky, část 2
Zapojení elektroniky, část 2
Zapojení elektroniky, část 2
Autokalibrační sonda P.I.N.D.A.
Motor extrudéru
Napájení vyhřívané podložky
Napájení topení na trysce
Neprohoďte napájení vyhřívané podložky a extruderu. Při prohození může dojít k vyhoření pojistky (standardní 5 a 15A autopojistka).
Zapojení elektroniky, část 3
Zapojení elektroniky, část 3
Zapojení elektroniky, část 3
Termistor extruderu (kabel označený zeleno-žlutou bužírkou)[na orientaci nezáleží]
Termistor vyhřívané podložky (bílý nebo černý kabel vedoucí od vyhřívané podložky)
Přední tiskový ventilátor (kabel označený červenou bužírkou) [dejte pozor na správnou orientaci konektorů, červeným drátem blíže ke konektorům termistorů]
Levý ventilátor trysky (kabel označený modrou bužírkou)
ZKONTROLUJTE ZAPOJENÍ! Žádný z termistorů nesmí být zapojený na výstup větráčku, jinak dojde k jejich zničení a tiskárna nebude fungovat!
Zapojení elektroniky, část 4
Zapojení elektroniky, část 4
Zapojení elektroniky, část 4
Zapojení elektroniky, část 4
Kabel k LCD s jedním pruhem (Konektor P1)
Kabel k LCD se dvěma pruhy (Konektor P2)
Klíč na konektoru kabelu musí směřovat k vyznačenému klíči na elektronice.
Růžový pruh na LCD kabelech musí být nahoře.
Dokončení montáže elektroniky
Dokončení montáže elektroniky
Dokončení montáže elektroniky
Šroub M3x40 (1 ks)
Zavřete dvířka krytu elektroniky.
Ujistěte se, že žádný kabel není přivřený mezi dvířky a krytem elektroniky!
Utáhněte šroub M3x40.
Hurá!
Hurá!
Gratulujeme, právě jste sestavili celou Original Prusa i3 MK2S 3D tiskárnu!
Před prvním tiskem je ale potřeba ještě pár věcí zkontrolovat. Pokračujte tedy kapitolou 9. Finále
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás