CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

5. Sestavení osy E (spirálový obal)

Menu

5. Sestavení osy E (spirálový obal)

5. Sestavení osy E (spirálový obal)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
5. Sestavení osy E (spirálový obal)
 Obtížnost
Vysoká
 Kroky
50
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFRJA
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Čelisťové kleště pro zkracování stahovacích pásek
2,5mm inbusový klíč pro šrouby M3
2mm inbusový klíč pro zarovnání matek
1,5mm inbusový klíč pro utažení podávacího kolečka
Sestavení přítlačné kladky (1. část)
Sestavení přítlačné kladky (1. část)
Pro následující kroky si prosím připravte:
Extruder-idler (1x)
Podávací kolečko Bondtech BEZ otvoru pro zajišťovací šroub (1x)
Ložiško řemeničky (2x)
Matka M3nS (2x)
Osička řemeničky (1x)
Všimněte si, že v balení jsou dva typy podávacího kolečka Bondtech (s otvorem a bez otvoru pro zajišťovací šroub). Ujistěte se, že používáte ten správný.
Sestavení přítlačné kladky (2. část)
Sestavení přítlačné kladky (2. část)
Sestavení přítlačné kladky (2. část)
Vmáčkněte matky do otvorů na obou stranách idleru.
Vložte obě ložiska do ozubeného kolečka. Dejte pozor na to, že vám mohou během montáže vypadnout.
Na této tištěné části mohou být kvůli geometrii vrstvy viditelné. Funkčnost i síla ale zůstávají nedotčeny.
Sestavení přítlačné kladky (3. část)
Sestavení přítlačné kladky (3. část)
Sestavení přítlačné kladky (3. část)
Ujistěte se, že jsou obě ložiska uvnitř řemeničky!
Vložte ozubené kolečko do tištěného dílu jako na obrázku.
Vsuňte osičku skrze obě součástky. Použijte přiměřenou sílu, jinak ZLOMÍTE tištěný díl.
Položte prst na ložisko a ujistěte se, že s ním můžete volně otáčet.
Sestavení senzoru filamentu (1. část)
Sestavení senzoru filamentu (1. část)
BUĎTE OPATRNÍ při manipulaci se senzorem filamentu, nedotýkejte se černé desky plošných spojů ani čipů na ní.
Pro další kroky si prosím připravte:
Extruder-body (1x)
Senzor filamentu (1x)
Senzor filamentu je v krabičce označené "2.3.4.5 SUP".
Šroub M3x10 (1x)
Matka M3n (2x)
Sestavení senzoru filamentu (2. část)
Sestavení senzoru filamentu (2. část)
Sestavení senzoru filamentu (2. část)
Než budeme pokračovat v montáži, musíme do těla extruderu vložit matice. Věnujte čas i úsilí tomu, abyste je umístili správně. Později už se k nim nedostanete.
Otočte přední část směrem k sobě a zcela zasuňte matici M3 do otvoru.
Otočte zadní část směrem k sobě a zcela zasuňte matici M3 do otvoru.
Pokud nemůžete matice zatlačit, použijte delší šroub z druhé strany a utahujte ho, dokud matici „nezatáhnete“ dovnitř.
Sestavení senzoru filamentu (část 4.)
Sestavení senzoru filamentu (část 4.)
Sestavení senzoru filamentu (část 4.)
Otočte extruder-body tak jako na obrázku. Kolíčky (piny) senzoru filamentu musí směřovat nahoru.
Najděte otvor pro šroub M3
Vezměte šroub M3x10 a utáhněte senzor na místě. Není nutná žádná matice, šroub se do plastu samozařízne.
Senzor musí být zcela dotažený, aby se nijak nehýbal (hlava šroubu se musí dotýkat desky). Během utahování BUĎTE ALE OPATRNÍ, abyste senzor nepoškodili.
Na této tištěné části mohou být kvůli geometrii vrstvy viditelné. Funkčnost i síla ale zůstávají nedotčeny.
Sestavení extruderu - přítlačná kladka (2. část)
Sestavení extruderu - přítlačná kladka (2. část)
Sestavení extruderu - přítlačná kladka (2. část)
Otočte Extruder-body tak jako na obrázku. Kolíčky (piny) musí směřovat vpravo.
Vložte do otvoru šroub M3x30.
Umístěte podložku z druhé strany.
Na šroub M3x30 nandejte podávací kolečko (idler).
Dokončete montáž s pomocí druhé podložky.
Pokud druhá podložka stále padá, použijte k jejímu dočasnému upevnění matici M3n z náhradního sáčku.
Osazení řemeničky na motor Extruderu (1. část)
Osazení řemeničky na motor Extruderu (1. část)
Pro následující krok si prosím připravte:
Motor extruderu (1x)
Podávací kolečko Bondtech S otvorem pro zajišťovací šroub (1x)
Pokud je pojistný šroub zasílán samostatně, zašroubujte jej do řemeničky jen lehce. Dbejte na to, aby špička pojistného šroubu nedosahovala k vnitřní části řemeničky, protože by mohla v dalším kroku zablokovat hřídel.
Ujistěte se, že používáte správný motor! Na spodní části motoru je umístěno označení. Důvodem je rozdílná délka kabelů každého z motorů.
V balení je druhý náhradní zajišťovací šroub.
Osazení řemeničky na motor Extruderu (2. část)
Osazení řemeničky na motor Extruderu (2. část)
Osazení řemeničky na motor Extruderu (2. část)
Osazení řemeničky na motor Extruderu (2. část)
Na hřídeli motoru je plochá strana, natočte ji směrem k sobě.
Nasaďte řemeničku, dbejte na SPRÁVNOU orientaci.
Šroub musí směřovat přímo proti podložce (ploché části) na hřídeli. Šroub mírně utáhněte, konečné nastavení bude provedeno později.
Netlačte řemeničku proti motoru. Nechte ji na samém vrcholu hřídele, viz obrázek.
Než přejdete k dalšímu kroku, otočte řemeničku o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček (pojistný šroub bude směřovat doleva).
Montáž motoru extruderu
Montáž motoru extruderu
Montáž motoru extruderu
V balíčku najděte dva šrouby M3x30 a vložte je do otvorů.
Před montáží motoru se ujistěte, že druhá průsvitná podložka je stále na horním šroubu M3x30.
Namontujte motor na extruder body podle obrázku a překontrolujte správnou orientaci kabelů motoru.
Oba šrouby pevně dotáhněte.
Šroub utáhněte, ale jen mírně, mějte na paměti, že idler se musí volně otáčet.
Úprava a utažení řemeničky
Úprava a utažení řemeničky
Úplně otevřete přítlačnou kladku, abyste měli přístup k řemeničce.
Použijte kousek 1,75mm filamentu (z cívky), abyste zarovnali řemeničku s otvory pro filament (viz obrázek). Šipky pouze naznačují směr. Nepoužívejte 3mm nylonový filament!
Řemeničku nastavte a utáhněte ji 1,5mm inbusovým klíčem. Používejte přiměřenou sílu, protože byste mohli poškodit závit.
Jakmile je řemenička perfektně zarovnaná, prosím odstraňte filament.
Upevnění přítlačné kladky
Upevnění přítlačné kladky
Upevnění přítlačné kladky
Upevnění přítlačné kladky
Pro následující krok si prosím připravte:
Šroub M3x40 (2x)
Pružinka Extruderu (2x)
Namontujte pružinky na oba šrouby, viz druhý obrázek.
Zavřete idler (přítlačnou kladku) na extruderu, aby na ni šrouby dosáhly.
Vložte oba šrouby do těla extruderu (viz obrázek) a utáhněte je. Hlavy šroubů by měly být téměř vyrovnáné s tištěným povrchem.
E3D V6 hotend - různé verze
E3D V6 hotend - různé verze
E3D V6 hotend - různé verze
Ve stavebnici najdete dvě verze hotendu:
E3D V6 hotend s běžnou PTFE trubičkou (stará verze, bez značky)
Hotend E3D V6 s MMU2 PTFE trubičkou(novější verze, označená zelenou tečkou)
Obě verze jsou pro jednomateriálovou MK3 naprosto v pořádku. Novější verze je optimalizována pro zákazníky, kteří plánují přechod na MMU2 (u předchozí "běžné" verze si musíte PTFE trubičky vyměnit sami).
NEODSTRAŇUJTE PTFE trubičku, musí zůstat v hotendu.
Vložení E3D hotendu
Vložení E3D hotendu
Vložení E3D hotendu
Vezměte hotend E3D a vložte jej šikmo do těla extruderu (Extruder body). Ujistěte se, že bílá teflonová PTFE trubička správně pasuje dovnitř.
Vložte hotend do těla extruderu (extruder-body), viz obrázek.
Ujistěte se, že je hotend zcela usazen a horní část zarovnána (téměř v kontaktu) s povrchem tištěného dílu.
Všimněte si SPRÁVNÉ orientace hotendu.
Od této chvíle buďte VELMI OPATRNÍ s vodiči hotendu, můžete je poškodit.
Nasazení dílu extruder-cover
Nasazení dílu extruder-cover
Nasazení dílu extruder-cover
Nasazení dílu extruder-cover
Otočte extruder tak jako na prvním obrázku.
Vezměte extruder-cover a položte ho na tělo extruderu. Obě tištěné části se musí vzájemně dotýkat.
Pomocí šroubů M3x25 stáhněte obě části k sobě. Pokud na matice nedosáhnete, použijte dočasně delší šroub z náhradního sáčku (např. M3x30).
Znovu se ujistěte, že je hotend správně sestaven. Povrch chladiče (část hotendu s chladicími žebry) musí být zarovnán s povrchem tištěných dílů. Viz poslední obrázek.
Příprava ventilátorů
Příprava ventilátorů
Příprava ventilátorů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Šroub M3x18 (4x)
Levý ventilátor hotendu (1x)
Přední tiskový ventilátor (1x)
Levý ventilátor hotendu má dvě strany, ale strana s nálepkou musí být vždy obrácena k hotendu (není vidět, když je ventilátor namontován). V opačném případě nebude chlazení fungovat správně.
Levý ventilátor hotendu (Noctua) může být také v černé barvě bez gumových rohů, ostatní hardwarové parametry jsou stejné.
Nasazení levého ventilátoru hotendu
Nasazení levého ventilátoru hotendu
Nasazení levého ventilátoru hotendu
Položte extruder na stranu a veďte vodiče z motoru drážkou.
Položte levý ventilátor hotendu na extruder. Kabel musí být umístěn v levém horním rohu, viz obrázek.
Všimněte si správné orientace ventilátoru. Nálepka musí směřovat k hotendu!
Vložte šrouby M3x18 a jemně je utáhněte.
Nyní utáhněte VŠECHNY šrouby střídavě po úhlopříčkách. Po dotažení zkontrolujte, zda se ventilátor stále volně otáčí.
NEUTAHUJTE šrouby příliš silně, všechny díly jsou vyrobené z plastu a můžete je poškodit.
Montáž předního tiskového ventilátoru - díly B7/R3
Montáž předního tiskového ventilátoru - díly B7/R3
Montáž předního tiskového ventilátoru - díly B7/R3
Montáž předního tiskového ventilátoru - díly B7/R3
Zcela zatlačte matici M3n do podpěry. Bude sotva viditelná. Je-li to nutné, použijte z druhé strany šroub, abyste matici vtáhli, a poté šroub odstraňte.
UPOZORNĚNÍ: na druhé straně extruderu jsou kolíky senzoru filamentu. Buďte opatrní, protože byste je mohli během následujících kroků ohnout!!!
Přimontujte k extruderu podpěru s pomocí šroubu M3x10. Dávejte pozor na správnou orientaci podle obrázku.
Šikmá část podpěry musí směřovat ke krytu extruderu.
Položte nozzle-fan na extruder a zajistěte ho šroubem M3x10.
Příprava senzoru P.I.N.D.A.
Příprava senzoru P.I.N.D.A.
Pro následující kroky si prosím připravte:
P.I.N.D.A. senzor (1x)
Šroub M3x10 (1x)
Matka M3nS (1x)
Senzor je citlivé zařízení, při montáži s ním proto prosím zacházejte opatrně!
Kabel senzoru P.I.N.D.A. může být černý nebo šedý, oba senzory jsou stejné.
Ujistěte se, že jsou v konektoru ČTYŘI vodiče, pokud ne, přerušte montáž a co nejdříve kontaktujte naši podporu.
Montáž senzoru P.I.N.D.A.
Montáž senzoru P.I.N.D.A.
Montáž senzoru P.I.N.D.A.
Montáž senzoru P.I.N.D.A.
Začněte vodičem předního tiskového ventilátoru a umístěte jej pod svorku kabelu.
Jemně prostrčte senzor P.I.N.D.A. držákem. Pokud je otvor pro senzor příliš těsný, můžete jej mírně otevřít, ale buďte velmi opatrní, protože byste jej mohli zlomit!
Na vodiči senzoru vytvořte smyčku a umístěte vodič pod kabelovou svorku.
Zasuňte matici M3nS do otvoru a sondu LEHCE utáhněte šroubem M3x10.
Přesnou pozici senzoru P.I.N.D.A. upravíme později (v kapitole 9), takže teď není potřeba nastavovat senzor nebo plně utahovat šrouby.
Příprava kabelů extruderu
Příprava kabelů extruderu
Příprava kabelů extruderu
Příprava kabelů extruderu
Umístěte extruder na Y-carriage tak jako na prvním obrázku. Zajistěte správnou orientaci tiskárny, kratší extruze musí směřovat k vám.
V případě potřeby snižte osu X, abyste viděli celý X-carriage. Je to potřeba pro další krok.
Vezměte kabely od senzoru P.I.N.D.A. a předního tiskového ventilátoru a zasuňte je mezi spodní hlazenou tyč a řemen.
Vezměte kabely od extruderu a levého tiskového ventilátoru a prostrčte je mezi spodní hlazenou tyčí a řemenem.
VELMI DŮLEŽITÉ je umístit kabely podle obrázků. Své kroky si proto prosím vždy dvakrát překontrolujte.
Kabely od hotendu budou umístěny pod nejnižší hlazenou tyčí. Uspořádáme je později.
Montáž extruderu
Montáž extruderu
Montáž extruderu
Montáž extruderu
Pro následující krok si prosím připravte:
Šroub M3x40 (1x)
Šroub M3x30 (1x)
Šroub M3x18 (1x)
Položte extruder k X-carriage a zkontrolujte, že není skřípnutý žádný vodič. V X-carriage je drážka pro kabely motoru, viz obrázek. Ohněte dovnitř kabel motoru a kabely ventilátoru nechte rovné.
Extruder namontujte na X-carriage pomocí výše uvedených šroubů. Všechny šrouby utáhněte, ale ne úplně. Musíme znovu uspořádat kabely, tentokrát vzadu.
Veďte kabely drážkami (kanálky) po obou stranách extruderu. Na levé straně jsou to přední tiskový ventilátor a senzor P.I.N.D.A., na pravé je to motor extruderu a levý ventilátor hotendu.
Znovu se ujistěte, že kabely jsou v drážkách (nevyčnívají) a nejsou skřípnuté mezi tištěnými díly. Nyní utáhněte všechny šrouby - rovnoměrně, abyste předešli problémům.
Kabel pro senzor filamentu
Kabel pro senzor filamentu
Kabel pro senzor filamentu
Najděte v balíčku kabel senzoru filamentu.
Na kabelu jsou dva typy konektorů:
4-pinový konektor pro senzor (použitý teď)
5pinový konektor pro desku EINSY (použijeme později).
Připojení senzoru filamentu
Připojení senzoru filamentu
Připojení senzoru filamentu
Připojení senzoru filamentu
Použijte kabel z předchozího kroku a opatrně ho připojte k senzoru filamentu.
Všimněte si, že konektor má dvě různé strany. Strana s bezpečnostním kolíčkem musí být vlevo (bílý vodič směřuje nahoru a červený dolů).
Opatrným otáčením kabelu (ve směru hodinových ručiček) vytvořte malou smyčku, viz druhý obrázek.
Prostrčte kabel skrze otvor v X-carriage.
Příprava nylonového filamentu
Příprava nylonového filamentu
Příprava nylonového filamentu
Příprava nylonového filamentu
Od poloviny února 2018 bude součástí balení pouze jeden 50cm nylonový filament.
Součástí stavebnice jsou dva nylonové filamenty o délkách 50 a 30 cm. Obě mají Ø 3 mm. Pro tento krok prosím použijte ten delší a žádný z nich NEZASTŘIHÁVEJTE!.
Pomocí kleští zastřihněte konec nylonové struny a vytvořte špičku.
Zkontrolujte tvar a velikost špičky oproti třetímu obrázku.
Vložení nylonového filamentu
Vložení nylonového filamentu
Vložení nylonového filamentu
Vložení nylonového filamentu
Najděte otvor na nylonovou strunu a pomocí nejmenšího inbusového klíče zkontrolujte, že neobsahuje žádné překážky.
Pomocí kleští zasuňte a otočte nylonovou strunu do otvoru. Zároveň držte extruder druhou rukou.
BUĎTE NESMÍRNĚ OPATRNÍ! Kleště mají tendenci sjíždět po filamentu a můžete si poškodit kabeláž!!!
Pro kontrolu, zdali je nylonová struna správně zasunutá, za ni jemně zatáhněte. Osa X by se měla mírně prohnout, ale struna musí zůstat uchycená.
Pokud máte potíže, zkuste upravit špičku filamentu.
Příprava dílu X-carriage-back (1. část)
Příprava dílu X-carriage-back (1. část)
Pro následující kroky si prosím připravte:
X-carriage-back (1x)
Cable-holder (1x)
Matka M3n (1x)
Šroub M3x10 (1x)
Šroub M3x10 bude použit dočasně, použijte jeden z náhradního sáčku.
Šroub M3x40 (1x)
Příprava dílu X-carriage-back (2. část)
Příprava dílu X-carriage-back (2. část)
Příprava dílu X-carriage-back (2. část)
Příprava dílu X-carriage-back (2. část)
Vložte šroub M3x10 do X-carriage-back a naplno jej utáhněte.
Otočte tištěný díl a vložte matku M3n.
Utáhněte šroub M3x10, dokud matice nezapadne do tištěného dílu. Všimněte si tvaru výřezu pro matici, možná bude nutné matici upravit (pootočit).
Vyjměte šroub M3x10 a vložte jej zpět do sáčku s náhradními díly.
Příprava dílu X-carriage-back (3. část)
Příprava dílu X-carriage-back (3. část)
Příprava dílu X-carriage-back (3. část)
Vezměte si šroub M3x40 a díl cable-holder z předchozího kroku.
Zašroubujte a utáhněte šroub skrze vytištěný díl.
Na jedné straně vytištěného dílu je připraveno vybrání (zapuštění) pro hlavičku šroubu.
Příprava dílu X-carriage-back (4. část)
Příprava dílu X-carriage-back (4. část)
Příprava dílu X-carriage-back (4. část)
Příprava dílu X-carriage-back (4. část)
Vložte X-carriage-back zpět tak jako na obrázku. Musíte vidět logo MK3.
Utáhněte X-carriage-back a cable-holder dohromady.
Zkontrolujte, zdali je kanál tvaru U zarovnán na obou dílech.
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Prostrčte kabely z extruderu SKRZ díl X-carriage-back. Začněte s motorem extruderu a levým ventilátorem hotendu.
V dalším kroku přidejte přední tiskový ventilátor a kabel senzoru P.I.N.D.A.
Kabely od hotendu a senzoru filamentu NEPROCHÁZÍ skrz X-carriage-back!
Opatrně vložte nylonovou strunu a poté posuňte díl X-carriage-back směrem k ose X.
Úprava kabelu senzoru filamentu
Úprava kabelu senzoru filamentu
Úprava kabelu senzoru filamentu
Než zatlačíte X-carriage-back proti ose X, vložte kabel senzoru filamentu do drážky. Viz oba obrázky.
Zkontrolujte, že mezi X-carriage-back a osou X nejsou skřípnuté žádné kabely.
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Montáž dílu X-carriage-back
Pomocí pěti šroubů M3x10 utáhněte díly v následujícím pořadí:
Začněte uprostřed a zajistěte správné zarovnání.
Pokračujte v rozích, utáhněte všechny šrouby rovnoměrně.
Po dotažení zatlačte kabel senzoru filamentu do drážky podél X-carriage-back, přidejte jej k ostatním kabelům.
Utažení textilního rukávu (část 1.)
Utažení textilního rukávu (část 1.)
Utažení textilního rukávu (část 1.)
Pro následující kroky si prosím připravte:
Stahovací páska (5x)
Textilní rukáv 13 × 490 mm (1×)
V balení jsou celkem tři textilní rukávy, nyní použijte ten největší (průměrově i délkově).
Utažení textilního rukávu (část 2.)
Utažení textilního rukávu (část 2.)
Utažení textilního rukávu (část 2.)
Utažení textilního rukávu (část 2.)
Otevřete jeden z konců textilního rukávu a nasuňte jej na svazek kabelů vedoucí z extruderu. Nezapomeňte na nylon!.
Kabely z hotendu prozatím ponechte stranou.
Délka zabalené části by měla být o kousek delší než držák kabelu (cable-holder), cca 5 cm stačí.
Jemně zakruťte rukávem, abyste zmenšili jeho průměr okolo kabelů, šev rukávu směřujte dolů a poté jej zasuňte směrem k extruderu.
Vezměte 3 stahovací pásky a prostrčte je skrze spodní řadu děr na držáku (cable-holder).
Zakruťte mírně prsty s rukávem (aniž byste zkroutili kabely uvnitř) a utáhněte stahovací pásky.
DŮLEŽITÉ: Ustřihněte přesahující část stahovacích pásek pomocí kleští a to co nejblíže hlavičkám. Všimněte si správné polohy jednotlivých hlaviček (lehce mimo střed nalevo).
Utažení textilního rukávu (3. část)
Utažení textilního rukávu (3. část)
Utažení textilního rukávu (3. část)
Utažení textilního rukávu (3. část)
Prostrčte dvě stahovací pásky skrz horní sloty na dílu cable-holder.
UPOZORNĚNÍ! Před utažením stahovacích pásek přidejte kabely z hotendu.
Jakmile přidáte kabely hotendu, utáhněte stahovací pásky a ustřihněte přesahující části.
Otevřete textilní rukáv a vložte kabely od hotendu.
Porovnejte vzhled kabeláže s posledním obrázkem.
Nasazení Filament-sensor-cover (část 1.)
Nasazení Filament-sensor-cover (část 1.)
Pro následující kroky si prosím připravte:
Idler-plug (1x)
Filament-sensor-cover (1x)
PTFE trubička 4x2x13 mm (1x)
Šroub M3x10 (2x)
Pokud vám chybí jeden šroub M3x10, použijte sáček s náhradními.
Nasazení Filament-sensor-cover (část 2.)
Nasazení Filament-sensor-cover (část 2.)
Nasazení Filament-sensor-cover (část 2.)
Zespodu vložte krátkou PTFE trubičku do tištěného dílu. Na orientaci trubičky nezáleží, oba konce jsou stejné.
Najděte největší kruhový otvor pro PTFE trubičku na horní straně extruderu.
Montáž dílu idler-plug
Montáž dílu idler-plug
Montáž dílu idler-plug
Najděte díl, ve kterém je idler vyříznut (šroub M3 je viditelný).
Vložte idler-plug a ujistěte se, že správně sedí. V opačném případě může během tisku spadnout.
Osa E je hotova!
Osa E je hotova!
Jsme už v cíli? Téměř! Právě jste dokončili nejtěžší část montáže. Úžasná práce!
Zkontrolujte ýsledný vzhled a porovnejte ho s obrázkem. Pamatujte, že s díly B7/R3 vypadá extruder jinak.
Máte vše zkontrolované? Posuňme se ke kapitole: 6. LCD
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás