CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

5. Sestavení LCD a elektroniky

5. Sestavení LCD a elektroniky

5. Sestavení LCD a elektroniky
Relevantní pro:
Poslední aktualizace a day ago
5. Sestavení LCD a elektroniky
 Obtížnost
Nízká
 Kroky
25
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Kompletace LCD: příprava dílů
Kompletace LCD: příprava dílů
Kompletace LCD: příprava dílů
Všechny tištěné díly a spojovací materiál potřebné pro tuto kapitolu jsou umístěny v boxu: HARIBO & LCD
Pro následující kroky si prosím připravte:
Kompletace LCD (1x)
Šroub M3x20 (1x) zbývající z předchozí kapitoly
Osazení LCD
Osazení LCD
Osazení LCD
Osazení LCD
Nejprve tiskárnu opatrně nakloňte na stranu – viz obrázek.
Umístěte LCD do plastového krytu. Zářez pasuje do tištěného dílu na tiskárně.
Konstrukce umožňuje vyklápění LCD do různých pozic. Můžete si to rovnou vyzkoušet, nebo to nechat na později.
Pomocí šroubu M3x20 spojte oba díly dohromady.
Vychytávka: pokud je utažení šroubu obtížné, otočte inbusový klíč a vložte jeho kratší stranu do hlavičky šroubu. Utahujte delší stranou inbusového klíče.
Zapojení LCD
Zapojení LCD
Zapojení LCD
Zapojení LCD
Opatrně vyjměte volný konec LCD kabelu z krytu elektroniky a protáhněte ho mezi extruzí a kabelem motoru osy Y.
Opatrně vyjměte volný konec LCD kabelu z krytu elektroniky a zapojte ho do LCD desky. Správnou orientaci konektoru určíte podle zářezu.
Vložte konektor do zástrčky. Ujistěte se, že je nadoraz.
Vedení LCD kabelu
Vedení LCD kabelu
Opatrně vložte kabel do drážky v extruzi. Ponechte určitou vůli, aby bylo později možné LCD vyklápět.
Tip: než budete kabel vkládat do extruze, opatrně ho podélně přeložte na polovinu.
Sestavení LCD: odměňte se!
Sestavení LCD: odměňte se!
Právě jste dokončili sestavení LCD. To nebyla obtížná část kapitoly, ale připojení LCD k tiskárně vyžadovalo více síly a energie. Odměňte se a doplňte svou energii :).
Snězte první část čtvrté řady.
Nasazení tlačítka napájení
Nasazení tlačítka napájení
Nasazení tlačítka napájení
Veďte napájecí kabely čtvercovým otvorem v MINI-Z-bottom, jak je znázorněno na obrázku.
Ujistěte se, že symbol VYPNUTO ("o") je napravo.
Palci rovnoměrně zatlačte tlačítko napájení do dílu MINI-Z-bottom.
Připojení tlačítka napájení
Připojení tlačítka napájení
Připojení tlačítka napájení
Připojení tlačítka napájení
Připojte oba napájecí kabely na kolíčky v desce Buddy. Na pořadí zapojení kabelů, polaritě ani jejich orientaci nezáleží.
Ujistěte se, že jsou konektory plně připojeny. Mezera mezi konektorem a deskou Buddy by měla být přibližně 1-2 mm.
Ujistěte se, že konektory nejsou volné a neviklají se. To by mohlo způsobit fatální zničení elektroniky.
Opatrně stlačte kabely dolů, aby nevyčnívaly z MINI-Z-bottom.
Senzor filamentu: příprava dílů (volitelný doplněk)
Senzor filamentu: příprava dílů (volitelný doplněk)
Senzor filamentu: příprava dílů (volitelný doplněk)
Některé z následujících kroků se týkají volitelných doplňků. Pokud máte tiskárnu bez senzoru filamentu, přejděte rovnou ke kroku Připojení elektroniky.
Pro následující kroky si prosím připravte:
MINI-fsenzor-lever (1x)
MINI-fsenzor-box (1x)
MINI-fsenzor-cover (1x)
PTFE trubička 4x2x15 (1x)
Seznam pokračuje v dalším kroku...
Senzor filamentu: příprava dílů (volitelný doplněk)
Senzor filamentu: příprava dílů (volitelný doplněk)
Senzor filamentu: příprava dílů (volitelný doplněk)
Pro následující kroky si prosím připravte:
Šroub M3x12 (4x)
Kovová kulička (1x)
Šroub M2x8 (1x)
Magnet 10x6x2 mm (2x) Magnety udržujte v dostatečné vzdálenosti od sebe! Mohou se navzájem zlomit!
Kabel IR senzoru (1x)
IR senzor (1x)
Textilní rukáv 5x300 mm (1x)
Sestavení senzoru filamentu (volitelný doplněk)
Sestavení senzoru filamentu (volitelný doplněk)
Sestavení senzoru filamentu (volitelný doplněk)
Sestavení senzoru filamentu (volitelný doplněk)
Připojte kabel IR senzoru k IR senzoru.
Pro lepší orientaci si všimněte svorky na konektoru a zářezu na senzoru.
Veďte kabel pod IR senzorem tak, jak je znázorněno na obrázku.
Vložte IR senzor filamentu do MINI-fsenzor-box.
Ujistěte se, že kabel je stále pod senzorem.
Sestavení senzoru filamentu (volitelný doplněk)
Sestavení senzoru filamentu (volitelný doplněk)
Sestavení senzoru filamentu (volitelný doplněk)
Sestavení senzoru filamentu (volitelný doplněk)
Zajistětě IR senzor s pomocí šroubu M2x8.
Vložte ocelovou kuličku do otvoru v krabičce.
Vložte MINI-fsenzor-lever do krabice.
Zajistěte ho šroubem M3x12. Příliš ho neutahujte. Páčka se musí volně pohybovat.
Vložte magnet do MINI-fsenzor-lever.
Vložte magnet do MINI-fsenzor-box.
Magnety se musí navzájem odpuzovat.
Ujistěte se, že MINI-fsenzor-lever se může volně pohybovat a magnety se navzájem odpuzují.
Sestavení senzoru filamentu (volitelný doplněk)
Sestavení senzoru filamentu (volitelný doplněk)
Sestavení senzoru filamentu (volitelný doplněk)
Omotejte textilní oplet kolem kabelu senzoru filamentu a zasuňte jej co nejdál do krabice.
Zakryjte sestavení senzoru filamentu dílem MINI-fsenzor-cover.
Zajistěte ho dvěma šrouby M3x12.
Sestavení senzoru filamentu (volitelný doplněk)
Sestavení senzoru filamentu (volitelný doplněk)
Sestavení senzoru filamentu (volitelný doplněk)
Zasuňte PTFE trubičku až k sestavě senzoru filamentu. Na orientaci trubičky nezáleží, oba konce jsou zkosené.
Ujistěte se, že jste trubičku vložili ze správné strany. Textilní oplet musí být na opačné straně. Podívejte se na obrázek.
Vložte a lehce utáhněte šroub M3x12. Neutahujte ho ale úplně. To uděláme později.
Instalace senzoru filamentu (volitelný doplněk)
Instalace senzoru filamentu (volitelný doplněk)
Instalace senzoru filamentu (volitelný doplněk)
Instalace senzoru filamentu (volitelný doplněk)
Nasuňte senzor filamentu na PTFE trubičku. Správná orientace senzoru je vidět na obrázku.
Drážka umožňuje kontrolu správné pozice PTFE trubičky:
Špatně – senzor filamentu není na PTFE trubičku nasunutý dostatečně. Senzor nebude fungovat správně.
Správně – senzor filamentu je na PTFE trubičku nasunutý dostatečně.
Nyní senzor opatrně zajistěte šroubem, aby z PTFE trubičky nesklouznul.
Pro kontrolu, jestli trubička není zdeformovaná, do senzoru zasuňte kousek filamentu. Pokud ucítíte odpor, šroub trochu povolte.
Připojení elektroniky
Připojení elektroniky
Připojte kabely k elektronice. Začněte shora a postupujte podle pokynů ve směru hodinových ručiček:
Kabel motoru osy E (označený E)
Kabel senzoru SuperPINDA (1x)
Kabel tiskového ventilátoru
Kabel ventilátoru hotendu (1x)
Termistor hotendu
Kabely hotendu
Pokračujte v dalším kroku...
Připojení elektroniky
Připojení elektroniky
Připojení elektroniky
Připojení elektroniky
Termistor vyhřívané podložky (označený H)
Kabel vyhřívané podložky
Zkontrolujte zapojení kabeláže podle obrázku.
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Než kryt uzavřete, zkontrolujte, že je čtverhranná matice správně usazená v tištěném dílu. Matice nesmí vypadnout! Mohlo by dojít k fatálnímu poškození elektroniky.
Vložte víko zpátky a ujistěte se, že je správně usazeno v otvorech.
Nasaďte do rohu krytku a uspořádejte kabely takto:
Svazek extruderu, ujistěte se, že je textilní oplet částečně zasunutý dovnitř. Svazek musí být vedený směrem od tiskárny.
Svazek vyhřívané podložky, textilní oplet musí být zasunutý dovnitř.
Kabel senzoru filamentu (volitelný doplněk), textilní oplet musí být zasunutý dovnitř.
Nyní rohovou krytku utáhněte. Dejte pozor, abyste neskřípli žádný kabel.
Nalepení stříbrného štítku
Nalepení stříbrného štítku
Nové stavebnice jsou dodávány se stříbrným štítkem již nalepeným na hliníkové extruzi. Pokud již máte štítek nalepený od nás, tento krok přeskočte.
VAROVÁNÍ: Tento krok je důležitý, nepřeskakujte jej! Stříbrný štítek obsahuje sériové číslo tiskárny a další důležité informace. Jeho přítomnost na tiskárně je nezbytná pro uznání záruky.V případě, že již štítek máte nalepený, přeskočte tento krok.
Natočte tiskárnu tak, aby strana s tlačítkem napájení a USB směřovala k vám.
Opatrně odstraňte ochrannou vrstvu a nalepte štítek na stranu extruze. Ujistěte se, že pod štítkem nezůstal žádný vzduch. Na orientaci štítku nezáleží.
Elektronika: odměňte se!
Elektronika: odměňte se!
Právě jste dokončili elektroniku. Nebylo to příliš obtížné, ale vyžadovalo to určitou koncentraci. Prosím, odměňte se!
Snězte druhou část čtvrté řady.
Sestavení LCD a elektroniky je hotové!
Sestavení LCD a elektroniky je hotové!
Gratulujeme, právě jste sestavili celou 3D tiskárnu Original MINI+!
Zkontrolujte výsledný vzhled s obrázkem.
Zkontrolovali jste vše? Přeskočte na další kapitolu: 6. Kompletace držáku cívky
Nová vs. stará sestava držáku cívky
Nová vs. stará sestava držáku cívky
Existují dvě varianty držáku cívky, které se liší designem a způsobem sestavení.
Podívejte se blíže na položky z balíčku DRŽÁK CÍVKY a vyberte příslušné instrukce:
NOVÁ verze - díly držáku cívky jsou vstřikolisované včetně kolečka. Přejděte do 6A. Montáž držáku cívky
STARŠÍ verze - díly držáku cívky jsou vytištěny kromě koleček (ložisek). Přejděte do 6B. Montáž držáku cívky
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás