CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

4B. Instalace tiskárny (MK3.5 černý zdroj napájení)

Menu

4B. Instalace tiskárny (MK3.5 černý zdroj napájení)

4B. Instalace tiskárny (MK3.5 černý zdroj napájení)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 months ago
4B. Instalace tiskárny (MK3.5 černý zdroj napájení)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
39
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
2,5mm inbusový klíč
Čelisťové kleště
Křížový šroubovák PH2
Kapesní nůž nebo odlamovací nůž
Sestavení držáku zdroje napájení (PSU holder)
Sestavení držáku zdroje napájení (PSU holder)
Sestavení držáku zdroje napájení (PSU holder)
Sestavení držáku zdroje napájení (PSU holder)
Zatlačte tři magnety do PSU-retaineru.
Do držáku zdroje (PSU-holder) zašroubujte dva šrouby M3x12 se dvěma distančními objímkami. Nedotahujte šroub úplně! Mezi hlavou šroubu a distanční objímkou musí být mezera 2-3 mm.
Vložte dvě matky M3nS do úchytu zdroje napájení (PSU-handle). Pro úplné zatlačení matek dovnitř použijte 2,5mm inbusový klíč.
Sestavení držáku zdroje napájení (PSU holder)
Sestavení držáku zdroje napájení (PSU holder)
Sestavení držáku zdroje napájení (PSU holder)
Prostrčte dva šroubky M3x12 otvory v držáku zdroje (PSU holderu).
Zarovnejte úchyt zdroje se šrouby. Zachovejte stejnou orientaci úchytu zdroje, jako na obrázku - všimněte si kapes.
Spojte úchyt s držákem zdroje napájení dohromady utáhnutím obou M3x12 šroubků.
Sestavení držáku zdroje napájení (PSU holder)
Sestavení držáku zdroje napájení (PSU holder)
Sestavení držáku zdroje napájení (PSU holder)
Pokud jste si zakoupili doplněk Rychloupínací kabel, nemusíte instalovat tuto krytku.
Zasuňte jeden konec krytu držáku napájecího zdroje do otvoru v držáku napájecího zdroje.
Druhý konec zatlačte do otvoru. Měli byste cítit jemné "cvaknutí", které vás ujistí, že je díl správně nasazen.
Sestavení držáku zdroje napájení (PSU holder)
Sestavení držáku zdroje napájení (PSU holder)
Sestavení držáku zdroje napájení (PSU holder)
Sestavení držáku zdroje napájení (PSU holder)
Připravte tiskárnu s napájecím zdrojem. Umístěte zdroj na látku.
Zarovnejte otevřené drážky ve zdroji napájení se šrouby na držáku zdroje napájení (PSU holder).
Nasuňte napájecí zdroj na tyto šroubky a utáhněte je.
Sestavení držáku zdroje napájení (PSU holder)
Sestavení držáku zdroje napájení (PSU holder)
Sestavení držáku zdroje napájení (PSU holder)
Sestavení držáku zdroje napájení (PSU holder)
Na straně zdroje zarovnejte otvor v držáku zdroje s otvorem ve zdroji.
Zajistěte oba díly pomocí šroubu M4x5r.
Pomocí šroubu 6/32" připevněte díl PSU-retainer do rohu zdroje napájení podle obrázku. Všimněte si správné orientace dílů.
Zakrytí zdroje napájení: příprava dílů
Zakrytí zdroje napájení: příprava dílů
Zakrytí zdroje napájení: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Kryt zdroje (PSU-cover) (1x) znovu použijte starý díl
Šroub M3x10 (2x) použijte znovu starý
Stahovací páska (1x)
Vedení svazku kabelů zdroje napájení
Vedení svazku kabelů zdroje napájení
Vedení svazku kabelů zdroje napájení
Vedení svazku kabelů zdroje napájení
Veďte svazek kabelů napájecího zdroje (PSU) skrz otvor v držáku zdroje (PSU holder).
Ze zadní strany držáku zdroje (PSU holder) prostrčte stahovací pásku skrze otvor na držáku.
Utáhněte stahovací pásku okolo svazku kabelů zdroje.
Tiskárnu se zdrojem napájení prozatím opatrně odložte stranou. Za nějaký čas se k ní vrátíme.
Instalace tiskárny
Instalace tiskárny
Instalace tiskárny
Zkontrolujte, zda jsou zámky zdroje napájení (PSU-locks) stále ve stejné poloze:
Na spodním rámu otočte zámky zdoje napájení (PSU-locks) do vodorovné polohy.
Na podpěře otočte zámky zdroje napájení (PSU-lock) do svislé polohy.
Umístěte zdroj na vyhřívanou podložku zakrytou látkou.
Umístěte zdroj napájení tak, aby úchyt zdroje (PSU-handle) směřoval nahoru.
Svazek kabelů zdroje musí být veden nalevo.
Instalace tiskárny
Instalace tiskárny
Instalace tiskárny
Abyste tiskárnu umístili do enclosure, vsuňte dovnitř nejprve levou stranu tiskárny.
Dávejte pozor, abyste tiskárnou nepoškrábali boční panely!
Umístěte tiskárnu pod úhlem (jako na obrázku) do enclosure za protiskluzové tlumiče.
Pro tiskárnu se jedná pouze o dočasnou pozici. Skutečnou polohu nastavíte později.
Instalace zdroje napájení
Instalace zdroje napájení
Instalace zdroje napájení
Instalace zdroje napájení
Je pohodlnější používat pro toto pravou ruku.
Vsuňte napájecí zdroj otvorem ve spodní části zadního panelu. Začněte tím, že protlačíte díl PSU-retainer (díl s magnety).
Úchyt zdroje musí perfektně sedět na všech čtyřech zámcích zdroje napájení.
Pro zamknutí sestavy zdroje napájení otočte všechny zámky zdroje o 90°.
Nastavení tiskárny
Nastavení tiskárny
Změňte polohu tiskárny podle toho, jak to vidíte na obrázku. Umístěte ji do středu enclosure a nastavte správnou polohu:
Oba přední protiskluzové tlumiče musí být z vnější strany zajištěny k přední desce.
Sestavení vodiče filamentu: příprava dílů
Sestavení vodiče filamentu: příprava dílů
Sestavení vodiče filamentu: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Filament-guide-a (vodič-filamentu-a) (1x)
Filament-guide-b (vodič-filamentu-b) (1x)
Matka M3n (5x)
Šroub M3x12 (2x)
Šroub M3x8 (3x)
Stahovací páska (1x)
PTFE trubička (1x) 2,5x4x650 mm
Sestavení vodiče filamentu (filament guide)
Sestavení vodiče filamentu (filament guide)
Sestavení vodiče filamentu (filament guide)
Sestavení vodiče filamentu (filament guide)
Vložte pět matek M3n do dílu Filament-guide-a (vodiče-filamentu-a).
Přichyťte díl Filament-guide-b k Filament-guide-a a spojte je dohromady pomocí tří šroubků M3x8. Šrouby nedotahujte úplně, prozatím stačí pár otáček.
Zasuňte PTFE trubičku až na doraz do otvoru ve vodiči filamentu. Na opačné straně zkontrolujte, zda je PTFE trubička zcela zasunuta. Pokud ne, zatlačte ji trochu hlouběji. Dbejte na orientaci PTFE trubičky.
Montáž vodiče filamentu
Montáž vodiče filamentu
Montáž vodiče filamentu
Montáž vodiče filamentu
Plně útáhněte všechny šroubky na sestavě vodiče filamentu.
Zarovnejte otvory ve vodiči filamentu (filament guide) s otvory v pravém horním předním rohu rámu. Dávejte pozor na orientaci vodiče.
Zajistěte vodič filamentu k rámu pomocí dvou šroubů M3x12.
Vedení PTFE trubičky
Vedení PTFE trubičky
Vedení PTFE trubičky
Veďte PTFE trubičku k přednímu hornímu pravému rámu.
Zajistěte trubičku stahovací páskou k rámu.
Vložte volný konec PTFE trubičky do šroubení QSM-M5 na extruderu. Zasuňte ji až nadoraz.
Sestavení teploměru
Sestavení teploměru
Sestavení teploměru
Sestavení teploměru
Do držáku teploměru (Thermometer-bracket) vložte dvě matky M3n.
Pull out the plastic tab from the temperature sensor.
Umístěte senzor teploty do dílu Thermometer-bracket (držák teploměru). Stiskněte ji palci, dokud neucítíte lehké "cvaknutí". Na obrazovku netlačte, mohlo by dojít k jejímu poškození.
Do levého horního rohu zevnitř namontujte teploměr. Přišroubujte jej na místo pomocí dvou šroubů M3x8.
Montáž dvířek: příprava dílů
Montáž dvířek: příprava dílů
Montáž dvířek: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Panel dveří (2x)
Door-magnet-a (2x)
Door-magnet-b (2x)
Úchyt dvířek (door handle) (2x)
Door trim (Obložení dvířek) (2x)
Seznam pokračuje v dalším kroku...
Sestavení dvířkových magnetů
Sestavení dvířkových magnetů
Sestavení dvířkových magnetů
Sestavení dvířkových magnetů
V každém dílu Door-magnet (A a B) je kapsa. Přiložte magnet ke kapse.
Zasuňte magnet až na doraz do kapsy.
Do každého dílu Door-magnet (A a B) vložte dvě matky M3n.
Montáž dvířek
Montáž dvířek
Montáž dvířek
Montáž dvířek
Na obou stranách panelu jsou ochranné fólie. Obě je sloupněte.
Přiložte okraj panelu dveří k obložení dveří. Obě strany panelu jsou symetrické. Nezáleží na tom, na kterou stranu obložení dveří ji umístíte. Důležité je, aby kruhový otvor seděl s otvorem na liště.
Zarovnejte okraje panelu dvířek s oběma konci obložení dvířek.
Stejný postup opakujte u druhého panelu dvířek.
V dalším kroku budete potřebovat díl door-magnet-a a door-magnet-b. Tyto díly nejsou stejné! Jsou označeny písmeny "A" a "B" a mají odlišný tvar.
Instalace dvířkových magnetů
Instalace dvířkových magnetů
Instalace dvířkových magnetů
Instalace dvířkových magnetů
Šrouby v panelu dvířek příliš neutahujte! Panel by mohl prasknout.
Umístěte díl door-magnet-a (magnet-dveří-a) pod levou stranu obložení a panel dvířek.
Zajistěte to pomocí dvou šroubků M3x8.
Umístěte díl door-magnet-b (magnet dvířek b) pod pravou stranu obložení a panel dvířek.
Zajistěte to pomocí dvou šroubků M3x8.
Porovnejte konečný vzhled panelu.
Stejný postup opakujte u sestavování druhých dvířek.
Montáž úchytů dvířek
Montáž úchytů dvířek
Montáž úchytů dvířek
Šrouby v panelu dvířek příliš neutahujte! Panel by mohl prasknout.
Do otvorů v sestavě dvířek vložte dva šrouby M3x12. Na obrázku si všimněte, ze které strany jsou šrouby zasunuty.
Umístěte úchyt dveří (door-handle) pod smontovaná dvířka a zarovnejte otvory se šrouby.
Spojte díly dohromady utáhnutím M3x12 šroubků.
Stejný postup opakujte u sestavování druhých dvířek.
Instalace dvířek
Instalace dvířek
Instalace dvířek
Šrouby v panelu dvířek příliš neutahujte! Panel by mohl prasknout.
Vezměte první sestavu dvířek a umístěte ji na otevřené panty na pravé straně enclosure. Ujistěte se, že je úchyt na vnější straně panelu.
Zajistěte sestavu dvířek utažením dvou šoubků M3x8 v každém pantu.
Podívejte se na detail, abyste lépe pochopili, jak je panel dveří připevněn k pantu.
Vezměte druhou sestavu dvířek a umístěte ji na otevřené panty na levé straně enclosure. Ujistěte se, že je úchyt na vnější straně panelu.
Zajistěte sestavu dvířek utažením dvou šoubků M3x8 v každém pantu.
Montáž horních zástrček (plugs)
Montáž horních zástrček (plugs)
Pro následující kroky si prosím připravte:
Top-plug-center (horní středová zástrčka) (1x)
Top-plug-edge (Horní okrajová zástrčka) (2x)
Nylonový nýt (4x)
Montáž horních zástrček (plugs)
Montáž horních zástrček (plugs)
Montáž horních zástrček (plugs)
Montáž horních zástrček (plugs)
Zasuňte díl Top-plug-edge do výřezu v přední části horního panelu.
Horní povrch tištěného dílu by měl být v jedné rovině s horním povrchem profilu.
Zajistěte to pomocí nylonových nýtů.
Do stejného výřezu na zadní straně horního panelu nasaďte druhou zástrčku Top-plug-edge. Připevněte ji nylonovým nýtem.
Vložte díl Top-plug-center (horní zástrčku) do obdélníkového výřezu uprostřed horního panelu. Připevněte ji pomocí dvou nylonových nýtů.
Odstranění bočního ramene
Odstranění bočního ramene
Vezměte držák cívky, který jste předtím vyjmuli z tiskárny.
Otočením jednoho ramene proti směru hodinových ručiček jej uvolněte z držáku cívky.
Instalace držáku cívky
Instalace držáku cívky
Instalace držáku cívky
Instalace držáku cívky
Zasuňte dvě matky M3n zcela do otvorů v dílu Spool-holder-r.
Připevněte díl Spool-holder-r (Držák cívky-r) zevnitř do rohu na pravé straně enclosure. Zajistěte jej dvěma šrouby M3x12. Všimněte si orientace dílu Spool-holder-r na obrázku.
Zasuňte boční rameno do dílu Spool-holder-r (držák-cívky-r) a otočením proti směru hodinových ručiček jej zajistěte na místě.
Transportní držák (Transport-handle): příprava dílů
Transportní držák (Transport-handle): příprava dílů
Transportní držák (Transport-handle): příprava dílů
Tyto instrukce jsou stejné pro Original Prusa MK4/3.9
Některé z následujících kroků jsou označeny jako nepovinné. Pokud v tuto chvíli nepotřebujete instalovat úchyty, přejděte na Odměňte se!
Pro následující kroky si prosím připravte:
Transport-handle (transportní držák) (2x) tento díl není součástí balení, je nutné si ho vytisknout
Matka M3nS (6x)
Šroub M3x12 (6x)
Instalace transportního držáku (volitelné)
Instalace transportního držáku (volitelné)
Instalace transportního držáku (volitelné)
Instalace transportního držáku (volitelné)
Do každého transportního držáku (Transport-handle) vložte ze strany dvě matice M3nS.
Do každého transportního držáku (Transport-handle) vložte z druhé strany matku M3nS.
Pomocí nože OPATRNĚ odřízněte všechny podpěry každého výřezu pro úchyt v bočních panelech a vyjměte je.
Instalace transportního držáku (volitelné)
Instalace transportního držáku (volitelné)
Instalace transportního držáku (volitelné)
Instalace transportního držáku (volitelné)
Zatlačte nylonové nýty z vnitřní strany enclosure kleštěmi, a poté je vytáhněte z vnější strany.
Zevnitř umístěte díl Transport-handle (transportní držák) do výřezu stejného tvaru.
Zajistěte to třema šrouby M3x12.
Stejný postup zopakujte i u druhého transportního držáku.
Odměňte se!
Odměňte se!
Bylo to obtížné? Samozřejmě, že ne. Doufáme, že jste si sestavování užili. Nezapomeňte se odměnit.
Snězte všechny zbývající medvídky.
A je to!
A je to!
A je to!
Než začnete tisknout na tiskárně v enclosure, proveďte následující:
Umístěte tiskový plát na vyhřívanou podložku. Ujistěte se, že je plát orientovaný správně.
Na obrazovce tiskárny jděte do Kalibrace & Testy & Kalibrovat Z a postupujte podle instrukcí na displeji.
Dobrá práce! Úspěšně jste složili Original Prusa Enclosure.
DŮLEŽITÉ: Předtím, než začnete enclosure používat, si přečtěte návod k použití, který byl dodaný v balení a také si přečtěte článek o údržbě postranních panelů.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás